Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

` `

Anexă

Licența Publică Generală GNU

Versiunea 2, Iunie 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA

Oricui îi este permisă copierea şi distribuirea de copii identice ale acestui document, dar fără modificarea lui.

Preambul

Licențele majorității programelor sunt concepute pentru a vă priva de libertatea de a le partaja și de a le modifica. Prin contrast, intenția Licenței Publice Generale GNU este de a vă garanta libertatea de a distribui și modifica programele gratuite - pentru a se asigura că programele sunt gratuite pentru toți utilizatorii. Această Licență Publică Generală se aplică majorității programelor aparținând Free Software Foundation precum și tuturor celorlalte programe ai căror autori decid să o folosească. (În schimb, alte programe aparținând Free Software Foundation se află sub Licența Publică Generală GNU pentru Biblioteci.) De asemenea, ea poate fi aplicată și programelor dumneavoastră.

Când vorbim de software gratuit, ne referim la libertate, și nu la preț. Licențele noastre sunt concepute să vă garanteze libertatea de a distribui copii ale programelor gratuite (și de a oferi acest serviciu contra cost, dacă doriți), de a primi sau de a obține codul sursă, dacă doriți, de a schimba programul sau a folosi porțiuni din el în noi programe libere, și de a ști că puteți face toate aceste lucruri.

Pentru a vă proteja drepturile, trebuie să impunem restricții împotriva oricui ar încerca să vă conteste aceste drepturi sau să vă ceară să renunțați la ele. Aceste restricții implică anumite responsabilități pentru dumneavoastră dacă distribuiți copii ale programelor, sau dacă le modificați.

De exemplu, dacă distribuiți copii ale unui astfel de program, indiferent dacă o faceți gratuit sau contra unei sume de bani, trebuie să cedați beneficiarilor toate drepturile pe care le aveți dumneavoastră. Trebuie să vă asigurați că ei primesc, sau pot primi, codul sursă. În plus, trebuie să le arătați care sunt termenii în care primesc programul, pentru a ști care le sunt drepturile.

Vă protejăm drepturile în două rânduri: (1) prin stabilirea drepturilor de autor pentru program, și (2) prin această Licență care vă conferă dreptul legal de a copia, distribui și/sau modifica programul.

De asemenea, pentru propria noastră protecție cât și pentru cea a autorilor, vrem să ne asigurăm că toată lumea înțelege că nu există niciun fel de garanție pentru acest program gratuit. Dacă programul este modificat de altcineva și distribuit mai departe, vrem ca beneficiarii programului să știe că ceea ce au nu este originalul, în așa fel încât nicio problemă introdusă de altcineva nu va avea un efect negativ asupra reputației autorilor inițiali.

În final, orice program liber este în mod constant amenințat de patentele software. Vrem să evităm pericolul ca cei ce redistribuie programele libere să obțină patente, practic transformând programul într-unul proprietar. Pentru a preveni aceasta, facem clară poziția noastră conform căreia orice patent trebuie acordat fie în așa fel, încât să poată fi licențiat și fără restricții pentru uzul gratuit al oricui, fie să nu necesite licență.

Termenii și condițiile exacte de copiere, distribuire și modificare sunt specificate în următoarele paragrafe. TERMENI ȘI CONDIȚII PENTRU COPIERE, DISTRIBUIRE ȘI MODIFICARE

 1. Această Licență se aplică oricărui program sau proiect ce conține o mențiune a deținătorului drepturilor de autor spunând că poate fi distribuit în termenii acestei Licențe Publice Generale. Prin “Program”, în continuare, vom înțelege orice asemenea program sau proiect, iar prin “lucru bazat pe Program” vom înțelege fie programul fie orice alt proiect derivat din Program, conform cu legea drepturilor de autor: adică, un proiect ce conține Programul sau porțiuni din el, fie în forma originală fie modificată și/sau tradusă în altă limbă. (În restul acestui document traducerile vor fi incluse fără restricții în termenul “modificare”.) Fiecare persoană autorizată de această Licență va fi desemnată prin termenul “dumneavoastră”.

  Activitățile care nu sunt de copiere, distribuire și modificare nu sunt acoperite de această Licență; ele sunt în afara scopului ei. Activitatea de executare a Programului nu este restricționată, iar rezultatul Programului este acoperit de licență doar în cazul în care conținutul său constituie un proiect bazat pe Program (independent de faptul că a fost obținut prin rularea Programului). Măsura în care acest lucru este adevărat depinde de natura Programului.

 2. Puteţi copia şi distribui copii nemodificate ale codului sursă al Programului în forma în care îl primiți, prin orice mediu, cu condiția să specificaţi vizibil pe fiecare copie autorul şi lipsa oricărei garanții, să păstrați intacte toate notele referitoare la această Licenţă şi la absenţa oricărei garanții şi să distribuiţi o copie a acestei Licenţe cu fiecare copie a Programului.

  Puteţi pretinde o retribuție financiară pentru actul fizic de transfer al unei copii, şi puteți oferi garanție contra cost.

 3. Puteți efectua modificări asupra copiilor Programului, sau asupra oricăror porțiuni ale sale, creând astfel un proiect bazat pe Program, iar copierea și distribuirea unor asemenea modificări sau proiecte se pot face conform termenilor Secțiunii 1 de mai sus, doar dacă toate condițiile următoarele sunt îndeplinite:

  1. Trebuie ca fișierele modificate să conțină notițe proeminent vizibile, care să menționeze faptul că dumneavoastră le-ați modificat, precum și data fiecărei modificări.

  2. Trebuie ca orice proiect pe care îl distribuiți sau publicați, care în întregime sau în parte conține sau este derivat din Program, sau din oricare parte a acestuia, să poată fi licențiat gratuit și în întregime tuturor părților terțe, în termenii acestei Licențe.

  3. Dacă programul modificat citește comenzi în mod interactiv, trebuie să îl modificați în așa fel încât, atunci când este pornit în mod interactiv, să afișeze un mesaj referitor la drepturile de autor, precum și o notă în care se menționează lipsa oricărei garanții (sau faptul că dumneavoastră oferiți o garanție). De asemenea, trebuie specificat faptul că utilizatorii pot redistribui programul în aceste condiții, precum și o explicație a modalității în care poate fi obținut textul acestei Licențe. (Excepție: dacă Programul este interactiv, dar nu afișează în mod normal un asemenea mesaj, nu este necesar ca proiectul bazat pe Program să afișeze un mesaj.)

  Aceste cerințe se aplică Programului modificat în întregime. Dacă pot fi identificate secțiuni ale proiectului care nu sunt derivate din Program, și pot fi considerate de sine stătătoare, atunci această Licență și termenii săi nu se aplică acelor secțiuni când sunt distribuite ca proiecte separate. Când distribuiți aceleași secțiuni ca parte a unui întreg care este un proiect bazat pe Program, distribuirea întregului proiect trebuie să fie făcută în acord cu termenii acestei Licențe, ale cărei permisiuni pentru alte licențe se extind asupra întregului, și deci asupra fiecărei secțiuni în parte, indiferent de autor.

  Astfel, nu este în intenția acestei secțiuni să pretindă drepturi sau să conteste drepturile dumneavoastră asupra unui proiect efectuat în întregime de dumneavoastră. Intenția este de a exercita dreptul de a controla distribuția proiectelor derivate sau colective bazate pe Program.

  În plus, pura agregare pe un mediu de stocare sau distribuție cu Programul (sau cu un proiect bazat pe Program) a unui alt proiect, care nu este bazat pe Program, nu aduce acel proiect sub incidența acestei Licențe.

 4. Puteți copia și distribui Programul (sau un proiect bazat pe el, conform Secțiunii 2) în format obiect sau executabil conform termenilor Secțiunilor 1 și 2 de mai sus, cu condiția să îndepliniți una dintre condițiile de mai jos:

  1. Să îl oferiți însoțit de codul sursă corespunzător, în format citibil de către mașină, care trebuie să fie distribuit în termenii Secțiunilor 1 și 2 de mai sus, pe un mediu de distribuție uzual transportului de software; sau

  2. Să îl oferiți însoțit de o ofertă scrisă, validă pentru cel puțin trei ani, pentru o taxă care să nu depășească costul fizic al efectuării distribuției sursei, de a oferi o copie completă, în format citibil de către mașină, a codului sursă, distribuit în termenii Secțiunilor 1 și 2 de mai sus, pe un mediu de distribuție uzual transportului de software; sau

  3. Să îl oferiți însoțit de informația pe care ați primit-o referitoare la oferta de a distribui codul sursa corespunzător. (Această alternativă este permisă numai pentru distribuiri necomerciale și doar dacă ați primit programul în format obiect sau executabil împreună cu această ofertă, în conformitate cu Subsecțiunea b de mai sus.)

  Codul sursă al unui proiect este forma preferată în care se fac modificări asupra proiectului. Pentru un proiect executabil, codul sursă complet înseamnă codul sursă al tuturor modulelor pe care le conține, împreună cu toate fișierele asociate conținând definiții ale interfețelor și scripturile folosite pentru a controla compilarea și instalarea executabilului. Cu toate acestea, ca o excepție, nu este obligatorie distribuirea împreună cu codul sursă a acelor componente care sunt în mod normal distribuite (în format sursă sau binar) cu componentele majore (compilator, nucleu, etc.) ale sistemului de operare sub care rulează executabilul, exceptând situația în care acea componentă acompaniază executabilul.

  Dacă distribuția executabilului sau codului obiect este făcută prin oferirea permisiunii de copiere dintr-un loc dedicat, atunci oferirea permisiunii de copiere a codului sursă din același loc este considerată distribuire a codului sursă, chiar dacă beneficiarul nu este obligat să copieze codul sursă împreuna cu codul obiect.

 5. Nu puteți copia, modifica, sub-autoriza sau distribui Programul decât așa cum este prevăzut în această Licență. Orice încercare de a copia, modifica, sub-autoriza sau distribui Programul în alți termeni va duce la anularea drepturilor ce vă revin conform acestei Licențe. Cu toate acestea, nu vor fi anulate drepturile celor ce au primit copii sau drepturi de la dumneavoastră conform cu această Licență, atâta timp cât rămân în conformitate cu ea.

 6. Nu sunteți obligați să acceptați această Licență, deoarece nu ați semnat-o. Cu toate acestea, numai această Licență vă permite să modificați Programul sau proiectele derivate din el. Aceste acțiuni sunt interzise prin lege dacă nu acceptați această Licență. În consecință, prin modificarea sau distribuirea Programului (sau a oricărui proiect bazat pe Program), indicați în mod implicit acceptarea acestei Licențe și a tuturor termenilor și condițiilor de copiere, distribuire sau modificare a Programului sau proiectelor bazate pe el.

 7. De fiecare dată când redistribuiți Programul (sau orice proiect bazat pe Program), beneficiarul primește o licență de la licențiatorul original care îi permite să copieze, distribuie sau modifice Programul în aceiași termeni și condiții. Nu puteți impune nici o restricție adițională asupra exercitării drepturilor pe care destinatarul le primește prin această Licență. Nu sunteți responsabil cu impunerea respectării acestei Licențe de către o terță parte.

 8. În cazul în care, ca o consecință a unei decizii judecătorești, sau pretinsă încălcare a unui patent, sau pentru orice altă cauză (nu neapărat limitată la chestiuni legate de patente), vi se impun condiții (prin hotărâre judecătorească, înțelegere sau alte mijloace) care contravin condițiilor acestei Licențe, acest lucru nu vă permite nerespectarea condițiilor acestei Licențe. Dacă nu puteți face în așa fel încât să satisfaceți simultan obligațiile din această Licență și alte obligații pertinente, atunci, ca o consecință, vă este interzisă distribuirea Programului. De exemplu, dacă o autorizație de folosire a unui patent nu vă permite redistribuirea gratuită a Programului de către oricine îl primește de la dumneavoastră, direct sau indirect, atunci singurul mod în care puteți satisface simultan aceste condiții și Licența de față este să nu distribuiți Programul în niciun fel.

  Dacă vreo porțiune a acestei secțiuni este invalidată sau de neaplicat în anumite circumstanțe, restul secțiunii continuă să se aplice, iar secțiunea în întregime se aplică în toate celelalte circumstanțe.

  Nu este în intenția acestei secțiuni să vă determine să încălcați vreun patent sau alte pretenții de drepturi de proprietate, sau să contestați valabilitatea oricăror asemenea pretenții; această secțiune are ca scop unic protejarea integrității sistemului de distribuire de programe libere, care este implementat prin licențe publice. Multe persoane au contribuit generos la spectrul larg de programe distribuite prin acest sistem, bazându-se pe aplicarea sa consistentă; este la latitudinea autorului/donatorului să decidă dacă este dispus să distribuie programe prin orice alt sistem, și o persoană autorizată să folosească acele programe nu poate impune acea decizie.

  Această secțiune este dedicată clarificării a ceea ce este considerat a fi o consecință a restului acestei Licențe.

 9. Dacă distribuția și/sau folosirea Programului este restricționată în anumite țări, din cauza patentelor, sau din cauza unor interfețe aflate sub incidența unor drepturi de autor restrictive, deținătorul drepturilor de autor ce plasează Programul sub această Licență poate adăuga o limitare geografica a distribuirii ce exclude acele țări, în așa fel încât distribuirea să fie permisă doar în, sau între, țările care nu sunt excluse. Într-un asemenea caz, Licența încorporează această limitare ca și cum ar fi scrisă în corpul acestei Licențe.

 10. Free Software Foundation poate publica din când în când noi versiuni și/sau versiuni revăzute, ale Licenței Publice Generale. Asemenea versiuni noi vor fi similare în spirit versiunii prezente, dar pot diferi în anumite detalii, pentru a adresa noi probleme sau situații.

  Fiecărei versiuni îi este asociat un număr unic. Dacă programul specifică faptul că i se aplică o versiune a acestei Licențe și “orice altă versiune ulterioară”, aveți opțiunea de a urma termenii și condițiile acelei versiuni, sau ai oricărei versiuni ulterioare publicate de Free Software Foundation. Dacă Programul nu specifică un număr de versiune, puteți alege orice versiune publicată vreodată de Free Software Foundation.

 11. Dacă doriți să incorporați părți ale Programului în alte programe libere ale căror condiții de distribuție sunt diferite, cereți permisiunea autorului. Pentru programe ale căror drepturi de autor aparțin Free Software Foundation, cereți permisiunea de la Free Software Foundation; uneori facem excepții pentru aceasta. Decizia noastră va fi ghidată de cele două scopuri de a prezerva statutul liber al tuturor proiectelor derivate din programele noastre libere și de a promova distribuirea și refolosirea programelor în general.

NICIO GARANȚIE

 1. DEOARECE PROGRAMUL ESTE OFERIT SUB O LICENȚĂ CE NU IMPLICĂ NICI UN COST, NU EXISTĂ NICIO GARANȚIE PENTRU PROGRAM, ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGILE CE SE APLICĂ. EXCEPTÂND SITUAȚIILE UNDE ESTE SPECIFICAT ALTFEL ÎN SCRIS, DEȚINĂTORII DREPTURILOR DE AUTOR ȘI/SAU ALTE PĂRȚI IMPLICATE OFERĂ PROGRAMUL “ÎN FORMA EXISTENTĂ” FĂRĂ NICIO GARANȚIE DE NICIUN FEL, EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A FI LIMITATĂ LA, GARANȚII IMPLICITE DE VANDABILITATE ȘI CONFORMITATE UNUI ANUMIT SCOP. VĂ ASUMAȚI ÎN ÎNTREGIME RISCUL ÎN CEEA CE PRIVEȘTE CALITATEA ȘI PERFORMANȚA ACESTUI PROGRAM. ÎN CAZUL ÎN CARE PROGRAMUL SE DOVEDEȘTE A FI DEFECT, VĂ ASUMAȚI ÎN ÎNTREGIME COSTUL TUTUROR SERVICIILOR, REPARAȚIILOR ȘI CORECȚIILOR NECESARE.

 2. ÎN NICIO SITUAȚIE, EXCEPTÂND CAZURILE ÎN CARE ESTE CERUT DE LEGEA APLICABILĂ SAU CA REZULTAT AL UNEI ÎNȚELEGERI SCRISE, UN DEȚINĂTOR AL DREPTURILOR DE AUTOR, SAU ORICE ALTĂ PARTE CARE POATE MODIFICA ȘI/SAU REDISTRIBUI PROGRAMUL CONFORM PERMISIUNILOR DE MAI SUS NU VA FI FĂCUT RĂSPUNZĂTOR PENTRU PAGUBELE DUMNEAVOASTRĂ, INCLUSIV CELE GENERALE, SPECIALE, ÎNTÂMPLĂTOARE SAU REZULTANTE, APĂRUTE DIN FOLOSIREA SAU INABILITATEA DE A FOLOSI PROGRAMUL (INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A FI LIMITAT LA PIERDEREA SAU DETERIORAREA DATELOR, SAU PIERDERILE SUFERITE DE DUMNEAVOASTRĂ SAU TERȚE PERSOANE, SAU O INCAPACITATE A PROGRAMULUI DE A INTEROPERA CU ALTE PROGRAME), CHIAR DACĂ DEȚINĂTORUL SAU TERȚA PARTE A FOST PREVENITĂ ASUPRA POSIBILITĂȚII UNOR ASEMENEA PAGUBE.

Excepția QGIS Qt de la GPL

In addition, as a special exception, the QGIS Development Team gives permission to link the code of this program with the Qt library, including but not limited to the following versions (both free and commercial): Qt/Non-commerical Windows, Qt/Windows, Qt/X11, Qt/Mac, and Qt/Embedded (or with modified versions of Qt that use the same license as Qt), and distribute linked combinations including the two. You must obey the GNU General Public License in all respects for all of the code used other than Qt. If you modify this file, you may extend this exception to your version of the file, but you are not obligated to do so. If you do not wish to do so, delete this exception statement from your version.

Licența GNU pentru Documentația liberă

Versiunea 1.3, 3 November 2008

Copyright 2000, 2001, 2002, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc

http://fsf.org/

Oricui îi este permisă copierea şi distribuirea de copii identice ale acestui document, dar fără modificarea lui.

Preambul

Scopul acestei Licenţe este de a conferi “gratuitate” unui manual, colecții de texte, sau altui document funcțional și folositor, în sensul libertății: de a asigura tuturor permisiunea de copiere şi redistribuire, cu sau fără modificări, în scopuri comerciale şi necomerciale. Ca scop secundar, această Licenţă rezervă autorului şi editorului dreptul de a fi creditaţi pentru munca lor, atât timp cât nu sunt responsabili pentru modificările efectuate de către alţii.

Acestă Licență conferă un fel de “obligații”, ceea ce înseamnă că lucrările derivate dintr-un document trebuie să fie și ele libere, la rândul lor. Această Licență este inspirată de Licența Publică Generală GNU, care este o licență similară, concepută pentru a acoperi softul liber.

We have designed this License in order to use it for manuals for free software, because free software needs free documentation: a free program should come with manuals providing the same freedoms that the software does. But this License is not limited to software manuals; it can be used for any textual work, regardless of subject matter or whether it is published as a printed book. We recommend this License principally for works whose purpose is instruction or reference.

1. APLICABILITATE ŞI DEFINIŢII

Această Licenţă se aplică oricărei lucrări sau manual, în orice mediu, care conţine o notă, inclusă de către deţinătorul dreptului de autor, care permite distribuţia în termenii acestei Licenţe. Această notă conferă dreptul universal, fără indemnizaţie şi nelimitat ca durată de a folosi lucrarea în condiţiile de față. Termenul Document, de mai jos, se referă la un astfel de manual sau lucrare. Orice membru din public este un beneficiar al acestei Licenţe şi va fi desemnat prin termenul Dvs.. Se consideră, în mod automat, că aţi acceptat termenii acestei Licenţe, în urma copierii, modificării sau distribuirii unei lucrări într-un mod care necesită permisiunea autorului, în condițiile legii drepturilor de autor.

O “Versiune Modificată” a Documentului este orice lucrare conţinând Documentul sau o porţiune de-a lui, copiată identic sau cu modificări şi/sau tradusă într-o altă limbă.

O “Secţiune Secundară” este o anexă cu titlu, sau o secţiune menţionată în cuprins care are ca scop exclusiv descrierea relaţiei editorilor sau a autorilor Documentului cu subiectul Documentului (sau cu aspecte conexe) şi care nu conţine referiri directe la subiectul Documentului. (Astfel, dacă Documentul este în parte manual de matematică, o Secţiune Secundară nu poate conţine deloc explicaţii matematice.) Poate exista doar o conexiune istorică cu subiectul și cu problemele înrudite cu subiectul, ori pot fi prezentate puncte de vedere legale, comerciale, filozofice, etice sau politice legate de acesta.

Secţiunile Neschimbabile” sunt anumite Secţiuni Secundare ale căror titluri sunt specificate ca fiind acele titluri de Secţiuni Neschimbabile din nota ce permite distribuţia Documentului sub acoperirea acestei Licenţe. Dacă o secţiune nu este conformă cu definiţia de mai sus a unei Secţiuni Secundare atunci ea nu poate fi desemnată ca fiind Neschimbabilă. Documentul poate să nu conţină Secţiuni Neschimbabile. Dacă Documentul nu specifică vreo Secţiune Neschimbabilă atunci se consideră că nu există nici una.

Textele De Copertă” sunt anumite pasaje scurte de text care sunt listate ca Texte Pentru Coperta I sau ca Texte Pentru Coperta IV în nota care specifică distribuirea Documentului sub acoperirea acestei Licenţe. Un Text Pentru Coperta I poate avea cel mult 5 cuvinte, iar un Text Pentru Coperta IV poate avea cel mult 25 de cuvinte.

O copie “Transparentă” a Documentului este o copie în format electronic, reprezentată într-un format ale cărui specificaţii sunt disponibile publicului, fiind uşor de modificat cu ajutorul unui editor de text generic sau (pentru imagini compuse din pixeli) cu un editor grafic generic ori (pentru desene) cu un editor larg răspândit de grafică vectorială, şi care poate fi folosit ca intrare în procesoarele de text sau de transformare automată în diverse formate adecvate ca intrare pentru procesoarele de text. O copie făcută într-un format de fişier Transparent dar care, prin prezenţa sau absenţa anumitor elemente specifice formatului, descurajează sau împiedică modificările ulterioare, nu reprezintă o copie Transparentă. Un format de imagine nu este Transparent dacă este folosit pentru a reprezenta o cantitate substanţială de text. O copie care nu este “Transparentă” se numește “Opacă”

Exemple de formate compatibile cu copiile Transparente: textul ASCII fără marcaje, formatul de intrare Texinfo, formatele de intrare LaTeX, SGML şi XML folosind un DTD public, HTML simplu şi standard, fişierele PostScript şi PDF modificabile. Exemple de formate Transparente pentru imagine: PNG, XCF şi JPG. Formatele Opace includ formate de text ce pot fi citite şi editate doar de procesoare de text proprietare, SGML şi XML pentru care DTD-ul şi/sau uneltele de procesare nu sunt disponibile, HTML generat automat, documentele PostScript şi PDF produse de diverse procesoare de text doar în scopul printării/afişării.

Pagina de Titlu” înseamnă, pentru o carte tipărită, pagina cu titlul şi paginile următoare, necesare pentru a prezenta, lizibil, materialul care trebuie tipărit, conform acestei Licenţe, pe Pagina de Titlu. Pentru lucrări care nu au o pagină cu titlu propriu-zisă, “Pagina de Titlu” este textul aflat lângă principala apariţie a titlului lucrării, precedând începutul corpului Documentului.

Editorul” reprezintă orice persoană sau entitate care distribuie copii ale documentului pentru public.

O secţiune “Numită XYZ” este o subunitate a Documentului, al cărei titlu este, fie XYZ, fie conţine XYZ în paranteze, după textul care traduce XYZ în altă limbă. (Aici XYZ înlocuieşte nume specifice ce vor fi menţionate mai jos, ca de exemplu “Mulţumiri”, “Dedicaţii”, “Giruri” sau “Istorie”.) Pentru a “Păstra Titlul” unei astfel de secţiuni atunci când modificaţi Documentul înseamnă că va rămânea o secțiune “Numită XYZ”, conform acestei definiţii.

Documentul poate include Limitări de Responsabilitate ataşate notificării care afirmă că această Licenţă se aplică Documentului. Aceste se consideră a fi incluse prin referinţă în această Licenţă, dar numai cu privire la limitările de responsabilitate: orice alte implicaţii pe care aceste Limitări de Responsabilitate le-ar putea avea sunt nule şi nu au nici un efect asupra înţelesului acestei Licenţe.

2. COPII IDENTICE

Puteţi copia şi distribui Documentul pe orice mediu, fie comercial sau necomercial, atâta timp cât această Licenţă, notificările de drepturi de autor şi notificarea de licenţă care spune că această Licenţă se aplică acestui Document, sunt reproduse în toate copiile, şi atâta timp cât nu adăugaţi nici un fel de altă condiţie în afară de cele prezente în această Licenţă. Nu aveţi dreptul să luaţi măsuri tehnice de a obstrucţiona sau controla citirea sau recopierea copiilor pe care le faceţi sau le distribuiţi. Aveţi totuşi dreptul să acceptaţi compensaţii în schimbul copiilor. Dacă distribuiţi un număr suficient de mare de copii, atunci trebuie să respectaţi şi condiţiile din secţiunea 3.

Aveți, de asemenea, dreptul să împrumutați copii în aceleași condiții ca cele de mai sus, și aveți dreptul să afișați copii.

3. COPIEREA ÎN CANTITĂȚI MARI

Dacă publicați copii tipărite (sau copii în medii care folosesc de obicei coperți tipărite) ale Documentului, în număr mai mare de 100 și dacă notificarea de licență a Documentului cere Texte de Copertă, trebuie să includeți copiile pe coperți care să conțină, clar și lizibil, toate aceste Texte de Copertă: Textele Pentru Coperta I pe coperta I și Texte Pentru Coperta IV pe coperta IV. Ambele coperți trebuie de asemenea să vă identifice în mod clar și lizibil ca editor al respectivelor copii. Coperta I trebuie să prezinte titlul în întregime, cu toate cuvintele din titlu la fel de vizibile și proeminente. Puteți adăuga alte materiale pe copertă în plus. Copierea cu modificările limitate la coperți, atâta timp cât satisfac aceste condiții, pot fi tratate în toate celelalte aspecte ca și copii identice.

Dacă textele necesare pentru oricare dintre coperți sunt prea voluminoase pentru a încăpea în mod lizibil, trebuie să puneți primele rânduri (atâtea cât încap în mod rezonabil) pe coperta efectivă și să continuați cu restul pe pagini adiacente.

Dacă publicați sau distribuiți copii Opace ale Documentului în număr mai mare de 100, trebuie ori să includeți câte o copie Transparentă în format electronic împreună cu fiecare copie Opacă, ori să specificați în sau împreună cu fiecare copie Opacă o locație din rețeaua electronică la care publicul general care folosește rețeaua să aibă acces pentru a descărca, folosind un protocol standard public, copii complete, Transparente ale documentului, fără adăugarea oricărui material adițional. Dacă folosiți a doua opțiune trebuie să faceți demersuri rezonabil de prudente ca atunci când începeți distribuirea copiilor Opace să vă asigurați că această copie Transparentă va rămâne accesibilă, în acest fel, la locația respectivă timp de cel puțin un an după distribuția ultimei copii Opace (în mod direct sau prin agenți ori distribuitori) a respectivei ediții pentru public.

Se cere, dar nu în mod necesar, să contactați autorii Documentului cu o perioadă bună înainte de a distribui orice cantitate mare de copii, pentru a le da ocazia să vă pună la dispoziție o versiune actualizată a Documentului.

4. MODIFICĂRI

Puteți copia și distribui o Versiune Modificată a Documentului în condițiile secțiunilor 2 și 3 de mai sus, cu condiția de a acoperi Versiunea Modificată sub exact această Licență, cu Versiunea Modificată ținând locul Documentului, astfel licențiind distribuirea și modificările Versiunii Modificate oricui intră în posesia unei copii ale acesteia. În plus, trebuie să faceți următoarele lucruri în Versiunea Modificată:

 1. Folosiți în Pagina de Titlu (și pe coperți, dacă există) un titlu diferit de cel al Documentului, și de versiunile sale anterioare (care trebuie, dacă există, să fie listate în secțiunea de Istorie a Documentului). Puteți folosi același titlu ca o versiune anterioară dacă editorul original al acelei copii vă dă permisiunea.

 2. Listați pe Pagina de Titlu, ca autori, una sau mai multe dintre persoanele sau entitățile responsabile în calitate de autori pentru modificările Versiunii Modificate, împreună cu cel puțin cinci dintre autorii principali ai Documentului (toți autorii principali, dacă are mai puțin de cinci), în afară de cazul că aceștia vă eliberează de această obligație.

 3. Includeți pe Pagina de Titlu numele editorului Versiunii Modificate în calitate de editor.

 4. Păstrați toate notificările de drepturi de autor ale Documentului.

 5. Adăugați o notificare de drepturi de autori relevantă pentru modificările Dvs. adiacent celorlalte notificări de drepturi de autor.

 6. Includeți, imediat după notificările de drepturi de autor, o notificare de licență dând permisiune publică de a folosi Versiunea Modificată în condițiile acestei Licențe, sub forma prezentată în Apendicele de mai jos.

 7. Păstrați în acea notificare de licență lista integrală a Secțiunilor Neschimbabile și Textele de Copertă necesare, date în notificarea de licență a Documentului.

 8. Includeți o copie nealterată a acestei Licențe.

 9. Păstrați secțiunea Numită “Istorie”, Păstrați-i Titlul și adăugați-i un element care să indice măcar titlul, anul, noii autori și editorul Versiunii Modificate așa cum este dat pe Pagina de Titlu. Dacă nu există o secțiune Numită “Istorie” în Document, creați una în care indicați titlul, anul, autorii și editorul Documentului așa cum este dat pe Pagina de Titlu al acestuia și apoi adăugați un element care să descrie Versiunea Modificată așa cum a fost cerut în fraza precedentă.

 10. Păstrați locația de rețea, dacă există, dată în Document pentru acces public la o copie Transparentă a Documentului, cât și locațiile de rețea date în Document pentru versiunile mai vechi pe care s-a bazat acesta. Acestea pot fi incluse în secțiunea Numită “Istorie”. Puteți omite locația de rețea a unei lucrări care a fost publicată cu cel puțin patru ani înainte de Documentul în sine, sau dacă editorul original al versiunii la care se referă vă dă permisiunea.

 11. Pentru orice secțiune Numită “Mulțumiri” sau “Dedicații” Păstrați Titlul secțiunii și păstrați în secțiunile respective toată substanța și tonul mulțumirilor și/sau dedicațiilor fiecărui contribuitor.

 12. Păstrați toate Secțiunile Neschimbabile ale Documentului, nealterate ca text și ca titluri. Numerotarea secțiunilor sau echivalentul numerotării nu sunt considerate ca făcând parte din titlurile secțiunilor.

 13. Ștergeți orice secțiune Numită “Giruri”. O astfel de secțiune nu poate fi inclusă în Versiunea Modificată.

 14. Nu modificați titlul nici unei secțiuni existente pentru a fi Numită “Giruri” sau pentru a intra în conflict cu vreo Secțiune Neschimbabilă.

 15. Păstrați toate Limitările de Responsabilitate.

Dacă Versiunea Modificată include secțiuni noi incluse în titlu sau anexe care se califică drept Secțiuni Secundare și nu conțin material copiat din Document, aveți dreptul la alegerea Dvs. să numiți unele sau toate acestea ca fiind Neschimbabile. Pentru a face aceasta, adăugați-le titlurile la lista de Secțiuni Neschimbabile în notificarea de licență a Versiunii Modificate. Aceste titluri trebuie să fie distincte față de toate celelalte titlurile de secțiune.

Puteți adăuga o secțiune Numită “Giruri” doar dacă aceasta conține numai girurile a diverse entități asupra Versiunii Modificate—de exemplu recenzii sau faptul că textul a fost aprobat de o organizație ca fiind o definiție autoritară a unui standard.

Puteți adăuga un pasaj de cel mult cinci cuvinte ca Text Pentru Coperta I și un pasaj de cel mult 25 de cuvinte ca Text Pentru Coperta IV la sfârșitul Textelor De Copertă în Versiunea Modificată. Numai un singur pasaj poate fi adăugat la Textul Pentru Coperta I și unul la Textul Pentru Coperta IV de către (sau prin aranjament cu) orice entitate. Dacă Documentul conține deja texte de copertă pentru coperta respectivă, adăugat în prealabil de Dvs. sau prin aranjament cu aceeași entitate în numele căreia acționați, atunci nu puteți adăuga un altul, însă puteți să-l înlocuiți pe cel vechi numai cu permisiunea explicită a editorului anterior care l-a adăugat pe cel vechi.

Autorul (autorii) și editorul (editorii) Documentului nu vă dau prin această Licență permisiunea de a le folosi numele pentru publicitate sau pentru a pretinde sau implica vreo girare a oricărei Versiuni Modificate.

5. COMBINAREA DOCUMENTELOR

Puteți combina Documentul cu alte documente acoperite de această Licență sub termenii definiți în secțiunea 4 de mai sus pentru versiuni modificate, cu condiția să includeți în versiunea combinată toate Secțiunile Neschimbabile ale tuturor documentelor originale, nemodificate, și să le listați pe toate ca Secțiuni Neschimbabile ale versiunii combinate în notificarea de licență, cât și să păstrați toate Limitările de Responsabilitate.

Versiunea modificată nu trebuie să conțină decât o singură copie a acestei Licențe, iar duplicatele identice ale Secțiunilor Neschimbabile pot fi înlocuite cu o singură copie. Dacă există Secțiuni Neschimbabile cu nume identice și conținut diferit, schimbați-le numele adăugând la sfârșitul titlului, în paranteză, ori numele autorului sau al editorului original al acelei secțiuni dacă acesta este cunoscut, ori un număr unic. Faceți aceleași modificări respective titlurilor secțiunilor în lista de Secțiuni Neschimbabile din notificarea de licență a versiunii combinate.

În versiunea combinată trebuie să combinați și toate secțiunile Numite “Istorie” din diversele documente originale, creând o secțiune unică Numită “Istorie”; la fel trebuie să combinați și toate secțiunile Numite “Mulțumiri” cât și cele Numite “Dedicații”. Trebuie să ștergeți toate secțiunile Numite “Giruri”.

6. COLECȚII DE DOCUMENTE

Puteți crea o colecție formată din Document și alte documente acoperite de această Licență și să înlocuiți copiile individuale ale acestei Licențe din diversele documente cu o singură copie care să fie inclusă în colecție cu condiția să urmați regulile acestei Licențe pentru copii identice pentru fiecare document în toate celelalte privințe.

Puteți să extrageți un document dintr-o astfel de colecție și să-l distribuiți individual sub această Licență cu condiția de a include o copie a acestei Licențe în documentul extras și să urmați condițiile acestei Licențe în toate celelalte privințe în legătură cu copiile identice ale acelui document.

7. AGREGAREA CU LUCRĂRI INDEPENDENTE

O compilație a Documentului sau a unui derivat al său cu orice document sau lucrare separată independentă, în sau pe un volum de stocare sau distribuire se numește “agregat” dacă drepturile de autor rezultate în urma compilării nu sunt folosite pentru a limita drepturile legale ale utilizatorilor compilației mai mult decât permit lucrările individuale. Când Documentul este inclus într-un agregat, această Licență nu se aplică celorlalte lucrări din agregat care nu sunt ele însele rezultate derivate ale Documentului.

Dacă cerințele legate de Textele de Copertă din secțiunea 3 se aplică acestor copii ale Documentului, atunci dacă Documentul este mai puțin de jumătate din întregul agregat atunci Textele de Copertă ale Documentului pot fi puse pe coperți care să separe Documentul în cadrul agregatului, sau pe un echivalent electronic al acestora, dacă Documentul se prezintă în format electronic. Altfel ele trebuie să apară pe coperțile tipărite care îmbracă întreg agregatul.

8. TRADUCERE

Traducerea este considerată o formă de modificare, drept care puteți distribui traduceri ale Documentului sub cerințele secțiunii 4. Înlocuirea Secțiunilor Neschimbabile cu traduceri ale acestora necesită permisiune specială din partea celor care dețin drepturile de autor, însă puteți include traduceri ale unora dintre sau tuturor Secțiunilor Neschimbabile împreună cu variantele originale ale acestora. Puteți include o traducere a acestei Licențe cât și toate notificările de licență din Document, cât și Limitările de Responsabilitate atâta timp cât includeți și versiunea originală în engleză a acestei Licențe, plus versiunile originale ale respectivelor notificări de licență și limitări de responsabilitate. În cazul apariției oricăror discrepanțe între versiunea tradusă și versiunea originală a acestei Licențe, a vreunei notificări de licență sau a vreunei limitări de responsabilitate, versiunea originală are prioritate.

Dacă vreo secțiune din Document este Numită “Mulțumiri”, “Dedicații” sau “Istorie” cerința (din secțiunea 4) de a-i Păstra Titlul (secțiunea 1) va necesita în mod normal schimbarea titlului în sine.

9. REZILIERE

Nu puteți copia, modifica, sublicenția sau distribui Documentul decât în condițiile specificate explicit în această Licență. Orice copiere, modificare sau redistribuire a Documentului în vreo altă condiție este nulă și vă va anula în mod automat drepturile conferite de această Licență.

Cu toate acestea, dacă încetați orice încălcare a acestei Licențe, licența din partea titularului dreptului de autor este reinstaurată (a) cu titlu provizoriu, cu excepția cazului când titularul dreptului de autor încetează în mod explicit și în cele din urmă licența, și (b) permanent, în cazul în care titularul dreptului de autor nu vă anunță încălcarea, prin mijloace reonabile, în termen de 60 de zile de la încetare.

În plus, licența de la titularul particular al dreptului de autor este repusă permanent în cazul în care titularul dreptului de autor vă anunță de încălcare prin mijloace rezonabile, și este prima dată când ați primit o notificare de încălcare a acestei Licențe (pentru orice lucrare), din partea titularului dreptului de autor, și ați încetat încălcarea cu 30 de zile înainte de primirea notificării.

Încetarea drepturilor dumneavoastră, în conformitate cu această secțiune, nu încetează licențele părților care au primit copii sau drepturi de la dumneavoastră sub această Licență. Dacă drepturile dumneavoastră au fost terminate și nu s-au repus permanent, primirea unei copii ale aceluiași material nu vă dă nici un drept să-l folosiți.

10. VERSIUNI VIITOARE ALE ACESTEI LICENȚE

The Free Software Foundation may publish new, revised versions of the GNU Free Documentation License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. See http://www.gnu.org/copyleft/.

Fiecărei versiuni ale acestei Licențe îi este asociat un număr de versiune distinct. Dacă Documentul specifică un anumit număr de versiune “sau orice versiune ulterioară” al acestei Licențe, aveți de ales între a vă conforma termenilor și condițiilor ori ale versiunii specificate explicit sau ale oricărei variante ulterioare publicate (nu ca variantă preliminară) de către Free Software Foundation. Dacă Documentul nu specifică un număr de versiune al acestei Licențe atunci puteți alege orice versiune publicată (nu ca variantă preliminară) de către Free Software Foundation.

11. RELICENŢIEREA

“Site-ul de Colaborare Masivă a Multiautorilor” (sau „MMC Site”) înseamnă orice server www care publică lucrări posibil de a fi supuse drepturilor de autor şi, de asemenea, oferă facilităţi proeminente pentru oricine editează aceste lucrări. Un server pubic wiki este un exemplu în care oricine poate edita lucrări scrise. Un “Site de Colaborare Masivă a Multiautorilor” (sau „MMC Site”) în conţinutul său înseamnă o mulţime de lucrări susceptibile de a fi supuse licenţelor supsue site-ului MMC.

“CC-BZ-SA” înseamnă licenţă a Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 publicată de Corporaţia Creative Commons, o corporaţie nonprofit cu sediul principal la San Francisco, California, şi deasemenea viitoarele variante de “obligații” a acestei licenţe publicată de aceeaşi organizaţie.

„Încorporarea” înseamnă publicarea ori republicarea unui Document, în întregime sau în parte, ca parte a unui alt document.

Un MMC este “eligibil pentru reautorizare” dacă este licențiat sub această Licență, și în cazul în care toate lucrările care au fost publicate mai întâi în această Licență în altă parte decât acest MMC, și, ulterior, au fost încorporate în totalitate sau în parte în MMC, (1) nu a avut texte de copertă sau secțiuni invariante, și (2) au fost astfel incluse până la 1 noiembrie 2008.

Operatorul unui site MMC poate republica un MMC conținut în site sub CC-BY-SA în același loc, în orice moment înainte de 1 august 2009, cu condiția ca MMC să fie eligibil pentru reautorizare.

ADDENDUM: Cum să utilizaţi această licenţă pentru documentele dvs.

Pentru a utiliza această licenţă într-un document pe care l-aţi scris, includeți o copie a Licenţei în document şi introduceți următoarele notificări referitoare la dreptul de autor și la licenţă, imediat după pagina de titlu:

Copyright © YEAR YOUR NAME.
Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document
under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.3
or any later version published by the Free Software Foundation;
with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts.
A copy of the license is included in the section entitled "GNU
Free Documentation License".

Dacă aveți Secțiuni Neschimbabile, Texte pentru Coperta I și Texte pentru Coperta IV, înlocuiți linia “cu ... Texte.” cu:

with the Invariant Sections being LIST THEIR TITLES, with the
Front-Cover Texts being LIST, and with the Back-Cover Texts being LIST.

Dacă aveți Secțiuni Neschimbabile, fără Texte de Copertă, sau o altă combinație a celor trei, fuzionați ambele alternative pentru a se potrivi situației.

Dacă documentul conține exemple netriviale de cod de programare, vă recomandăm publicarea acestor exemple, în paralel, sub o licență pentru softul liber, cum ar fi Licența Publică Generală GNU, pentru a permite utilizarea lor în software-ul liber.