Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

` `

Plugin-ul de Analiză a Terenurilor Raster

demAnalysis The Raster Terrain Analysis Plugin can be used to calculate the slope, aspect, hillshade, ruggedness index and relief for digital elevation models (DEM). It is very simple to handle and provides an intuitive graphical user interface for creating new raster layers (see Figure_raster_terrain).

Descrierea analizei:

  • Pante: Calculează unghiul de înclinare, în grade, pentru fiecare celulă (pe baza primei comenzi de estimare derivativă).

  • Aspectul: Expoziția (începe cu 0 pentru direcția nordului, în grade, în sens invers acelor de ceasornic).

  • Umbrirea reliefului: Creează o hartă umbrită folosind lumina și umbra, pentru a oferi un aspect pronunțat tridimensional unei hărți cu relief umbrit. Harta de ieșire are o singură bandă, care reflectă valoarea de gri a pixelilor.

  • Indicele de Robustețe: O măsurare cantitativă a eterogenității terenului, așa cum este descris de către Riley și colab. (1999). Se calculează pentru fiecare locație, prin rezumarea schimbărilor de altitudine, în grila 3x3 pixeli.

  • Relieful: Creează o hartă a reliefului umbrit, din datele digitale ale elevației. Este implementată o metodă de alegere a culorilor de elevație, prin analizarea distribuției de frecvență. Harta de ieșire este de tip multibandă, cu trei benzi care reflectă valorile RGB ale reliefului umbrit.

../../../_images/raster_terrain_dialog.png

Plugin-ul de Modelare a Terenurilor Raster (calculul pantei)

Utilizarea plugin-ului

  1. Porniți QGIS și încărcați stratul raster, gtopo30, din locația eșantionului GRASS.

  2. Încarcă plugin-ul de Analiză a Terenului Raster din Managerul de Plugin-uri (v. Dialogul Plugin-urilor).

  3. Select an analysis method from the menu (e.g., Raster ‣ Terrain Analysis ‣ Slope). The Slope dialog appears as shown in Figure_raster_terrain.
  4. Specificați o cale și un tip pentru fișierul de ieșire.

  5. Clic pe [OK].