Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

` `

Plugin-ul GeoRaster Oracle Spatial

In Oracle databases, raster data can be stored in SDO_GEORASTER objects available with the Oracle Spatial extension. In QGIS, the oracleRaster Oracle Spatial GeoRaster plugin is supported by GDAL and depends on Oracle’s database product being installed and working on your machine. While Oracle is proprietary software, they provide their software free for development and testing purposes. Here is one simple example of how to load raster images to GeoRaster:

$ gdal_translate -of georaster input_file.tif geor:scott/tiger@orcl

Acesta va încărca rasterul în tabela GDAL_IMPORT, sub forma unei coloane denumite RASTER.

Gestionare conexiuni

Firstly, the Oracle GeoRaster Plugin must be enabled using the Plugin Manager (see Dialogul Plugin-urilor). The first time you load a GeoRaster in QGIS, you must create a connection to the Oracle database that contains the data. To do this, begin by clicking on the oracleRaster Add Oracle GeoRaster Layer toolbar button – this will open the Select Oracle Spatial GeoRaster dialog window. Click on [New] to open the dialog window, and specify the connection parameters (See Figure_oracle_raster_connection):

 • Nume: Introduceți un nume pentru conexiunea la baza de date.

 • Instanța bazei de date: Introduceți numele bazei de date la care vă veți conecta.

 • Numele de utilizator: Numele utilizatorului care va fi utilizat pentru accesarea bazei de date.

 • Parola: Parola asociată numelui de utilizator care este cerut la accesarea bazei de date.

../../../_images/oracle_create_dialog.png

Dialogul de Creare a conexiunilor Oracle

Now, back on the main Oracle Spatial GeoRaster dialog window (see Figure_oracle_raster_selection), use the drop-down list to choose one connection, and use the [Connect] button to establish a connection. You may also [Edit] the connection by opening the previous dialog and making changes to the connection information, or use the [Delete] button to remove the connection from the drop-down list.

Selectarea unui GeoRaster

O dată ce o conexiune a fost stabilită, fereastra subseturilor de date va arata numele tuturor tabelelor care conțin coloanele GeoRaster din această bază de date, în formatul unui nume de subset de date GDAL.

Faceți clic pe unul dintre subseturile de date enumerate și apoi pe [Select], pentru a alege numele tabelei. În acest moment, se va deschide o altă listă de subseturi de date, împreună cu numele coloanelor GeoRaster din acea tabelă. Aceasta este, de obicei, o listă scurtă, din moment ce majoritatea utilizatorilor nu vor avea mai mult de una sau două coloane GeoRaster într-o singură tabelă.

Faceți clic pe unul dintre subseturile de date enumerate și apoi pe [Select], pentru a alege una dintre combinațiile tabelă/coloană. Caseta de dialog va arăta acum toate rândurile care conțin obiecte GeoRaster. Menționăm că lista subseturilor de date va prezenta acum perechile alcătuite din Tabelele cu Date Raster și Id-urile Rasterelor.

În orice moment, intrarea selecției poate fi editată pentru a merge direct la un GeoRaster cunoscut, sau pentru a reveni la început și pentru a selecta un alt nume de tabelă.

../../../_images/oracle_select_dialog.png

Selectarea Dalogului Oracle GeoRaster

Datele de intrare selectate pot fi folosite, de asemenea, pentru a introduce o clauză WHERE la sfârșitul șirului de identificare (ex.: geor:scott/tiger@orcl,gdal_import,raster,geoid=). Parcurgeți http://www.gdal.org/frmt_georaster.html pentru mai multe informații.

Afișarea GeoRaster-ului

În cele din urmă, prin selectarea unui GeoRaster din lista Tabelelor de Date Raster și Id-urile Raster, imaginea raster va fi încărcată în QGIS.

The Select Oracle Spatial GeoRaster dialog can be closed now and the next time it opens, it will keep the same connection and will show the same previous list of subdatasets, making it very easy to open up another image from the same context.

Note

GeoRasterele care conțin piramide se vor afișa mult mai rapid, dar piramidele trebuie să fie generate în afara QGIS., folosind Oracle PL/SQL sau gdaladdo.

Următorul exemplu folosește gdaladdo:

$ gdaladdo georaster:scott/tiger@orcl,georaster\_table,georaster,georid=6 -r
nearest 2 4 6 8 16 32

Acesta este un exemplu care folosește PL/SQL:

$ sqlplus scott/tiger
SQL> DECLARE
 gr sdo_georaster;
BEGIN
  SELECT image INTO gr FROM cities WHERE id = 1 FOR UPDATE;
  sdo_geor.generatePyramid(gr, 'rLevel=5, resampling=NN');
  UPDATE cities SET image = gr WHERE id = 1;
  COMMIT;
END;