Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

` `

Plugin-ul de statistici zonale

Cu ajutorul plugin-ului rasterStats Statistici zonale, puteți analiza rezultatele unei clasificări tematice. Acesta vă permite calcularea mai multor valori ale pixelilor dintr-un strat raster cu ajutorul unui strat vectorial poligonal (v. figure_zonal_statistics). Alegând o bandă de culoare, plugin-ul generează coloane de ieșire în stratul vectorial, utilizând un prefix definit de utilizator, și calculează pentru fiecare poligon statistici cu privire la pixelii pe care îi conține. Statisticile disponibile sunt:

 • Numărul: pentru a returna numărul de pixeli

 • Suma: pentru a însuma valorile pixelilor

 • Media: pentru a obține valorile medii ale pixelilor

 • Mediana: pentru a obține valorile mediane ale pixelilor

 • StDev: pentru a obține deviația standard a valorilor pixelilor

 • Min: pentru a obține valorile minime ale pixelilor

 • Max: pentru a obține valorile maxime ale pixelilor

 • Intervalul: pentru a obține intervalul de valori (max - min) ale pixelilor

 • Minoritatea: pentru a obține valorile pixelilor cel mai puțin reprezentați

 • Majoritatea: pentru a obține valorile pixelilor cel mai des reprezentați

 • Varietatea: pentru a returna numărul de pixeli cu valori distincte

../../../_images/zonal_statistics.png

Dialogul statisticilor zonale