Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

Index

Symbols | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z

Symbols

%%
2.5 D
2.5 D renderen

A

aangepast
renderers
Aangepast_CRS
aangepaste toepassingen
uitvoeren
aangepaste toepassingen; zelfstandige scripts
Python
Aangepaste_Kleur_balk
Aanpassingen
Acties
Afbeelding_database
Afdrukken
Exporteren_kaart
afdrukken van kaart
Afgeleide velden
Analyse-gereedschappen
apache
apache2
API
Arc/Info Binary Coverage
Arc/Info_ASCII_Grid
Arc/Info_Binary_Grid
Assistent Grootte
Atlas_generatie
attributen
vectorlagen objecten
Attributen_tabel
Attributen_Tabel_Selectie
attributentabel
Attribuut-acties

B

Beveiligde_OGC_authenticatie
bevragen
rasterlagen
bewerken, [1]
Bewerken van knooppunten

C

CAT
Categorieën
CGI
colorBrewer
Comma Separated Values (Tekstgescheiden waarden)
Common_Gateway_Interface
console
Python
Contextuele help
Contrastverbetering
coördinaten referentiesystemen
Coördinaten_Referentie_Systeem, [1]
CRS, [1]
CSV, [1]

D

Data-bepaalde override
data-bepaalde override
Datum_transformatie
DB_Manager
Debian_Squeeze
delen verwijderen
diagram
Digitaliseren, [1]
Attributen samenvoegen
Automatisch traceren
Delen splitsen
Geselecteerde objecten samenvoegen
Kaartobjecten splitsen
Object roteren
Object vereenvoudigen
Object vervormen
Onderdeel toevoegen
Onderdeel verwijderen
Ongedaan maken
Opnieuw
Paneel Geavanceerd digitaliseren
Puntsymbolen roteren
Ring toevoegen
Ring vullen
Snapping
Verspring curve
Verwijder ring
Discreet
documentatie
Driebands_Kleuren_Raster

E

een actie te definiëren
een regel te maken
een shapefile laden
effecten voor renderen
Eigenschappen opslaan
Elastiek
Enkelbands_Raster
EPSG
Erdas Imagine
ESRI
European_Petroleom_Search_Group
Exporteren_als_afbeelding
Exporteren_als_PDF
Exporteren_als_SVG
Expressies
expressies, [1]
evalueren
parsen
Expressions

F

FastCGI
favoriete plaatsen
zie favoriete plaatsen
Favoriete plaatsen
filteren
Fouten
Functies Veldberekening

G

GDAL
Gedeelde polygoonranden
Geïnverteerde polygonen renderer
Geldigheid geometrie:
Gelijke interval
generalisatie
geometrie
afhandelen
construeren
predicaten en bewerkingen
toegang tot
Geometrie
Geometrieën controleren
GeoTIFF
GeoTiff
gereedschappen voor digitaliseren
Gereedschappen voor Georeferencer
Geroteerde_Noordpijl
gescheiden tekst-lagen
laden
GiST (Generalized Search Tree) index
GML
GNU General Public License
GPX-bestanden
laden
Gradueel
GRASS
gereedschap voor digitaliseren
koppelen van attributen
opslag van attributen
regio
regio bewerken
regio weergeven
resultaten weergeven, [1]
stijl
toolbox
zie Nieuwe vectorlagen maken;bewerken;een nieuwe laag maken
GRASS vectorgegevensmodel

H

heatmap
Histogram, [1]
Hoekpunt
Hoekpunten
Hoofdscherm
HTML_frame
Huidige_wijzigingen

I

IGNF
Importeren_van_Kaarten
ingebouwde formulieren
instellingen
globaal
kaartlaag
lezen
opslaan
project
Institut_Geographique_National_de_France
InteProxy
Items_Uitlijning
itereren
objecten, vectorlagen

K

Kaart_Navigatie
Kaart_sjabloon
Kaarten_afdrukken
Kaarten_lay-out, [1]
Kaarten_maken, [1]
Kaarten_samenstellen
Kaarttips
kaartvenster
aangepaste gereedschappen voor de kaart schrijven
aangepaste items voor het kaartvenster schrijven
architectuur
elastieken banden
gereedschappen voor de kaart
inbedden
markeringen voor punten
klassen
kleur
Kleur_interpolatie
Kleurenkaart
Kleurverloop_Kleur_balk
Kleurverlopen
Knooppunten
koppelen
koppellaag
Kruisingen vermijden
kwaliteit van het renderen
Kwantielen

L

laag renderen
labelen
Labelen gebaseerd op expressie
labels
laden
GPX-bestanden
MySQL-geometrieën
OGR-lagen
PostGIS-lagen
SpatiaLite-lagen
WMS-raster
gescheiden tekst-lagen
projecten
rasterlagen
vectorlagen
Laden_van_raster
layout werkbalken
legenda
legenda_printvormgeving
Kaart_legenda
license document
Logboekmeldingen
loggen
QGIS-server

M

MapInfo
memory-provider
Meng-modi
menu's
Metadata, [1]
metadata, [1], [2]
metadata.txt, [1], [2]
meten
hoeken
lijnlengte
oppervlakten
Modus_Rendering
Mooie grenzen
MSSQL Spatial
Multiband_Raster
multilijn
multipolygoon
multipunt
Multivariatie analyse
MySQL-geometrieën
laden

N

Natuurlijke grenzen (Jenks)
New_Temporary_Scratch_Layer
Niet_Ruimtelijke_Attributen_Tabellen
Nieuwe lagen aanmaken
Nieuwe Shapefile-laag
Nieuwe Spatialite-laag
Nieuwe_GPX_laag, [1]
Nieuwe_Spatialite_Laag

O

object zonder geometrie, [1]
objecten
attributen, vectorlagen
vectorlagen itereren
vectorlagen selectie
Objecten identificeren
objecten maken
OGC
OGR
OGR Simple Feature Library
OGR-lagen
laden
ogr2ogr
omgeving
PYQGIS_STARTUP
QGIS-server
Onderdeel toevoegen
Onderzoeksgereedschap
Ongedaan maken
Open_Geospatial_Consortium
OpenStreetMap
Opnieuw
opstarten
Python
opties voor de opdrachtregel
Oracle Spatial
OSM
Overzichtskaart

P

pgsql2shp
Piramiden
plaatsen van labels
Plug-in
Plug-in Geometrie snappen
Plug-in Verplaatsing
plug-in-lagen
sub-klassen in QgsPluginLayer
plug-ins
Help implementeren
aanroepen methode met sneltoets
bronbestand
code schrijven
codesnippers
documentatie
metadata.txt, [1], [2]
officiële Python plug-in opslagplaats
ontwikkelen
schakelen van lagen
schrijven
testen
toegang tot attributen van geselecteerde objecten
uitgeven
plug-ins;
polygoon_naar_lijn
lijn_naar_polygoon
PostGIS
PostGIS spatial index
PostGIS-lagen
laden
PostgreSQL
print_vormgeving
gereedschappen
printvormgeving snelle afdruk
Printvormgeving_Items
printvormgeving_kaart
Printvormgeving_manager
Printvormgeving_sjabloon
Proj.4
Proj4
Proj4_tekst
projecten
laden
Projecten in een project
Projecties
projecties
Proportioneel symbol
Proxy
proxy-server
Puntverplaatsing renderer
PYQGIS_STARTUP
omgeving
Python
aangepaste toepassingen; zelfstandige scripts
console
ontwikkelen van plug-ins
opstarten
plug-ins
server plug-ins ontwikkelen
startup.py

Q

QGIS-server
WMS Server; WFS Server; WCS Server
loggen
omgeving
QGIS_kaartserver
QGIS_Server
QML
QSpatiaLite
Querybouwer

R

Raster
Rasters;Kaart_Raster
Raster_berekeningen
rasterlagen
bevragen
details
gebruiken
laden
renderer
vernieuwen
rasters
enkelbands
multiband
Regel-gebaseerd labelen
Regel-gebaseerd renderen
regels voor volgorde
register van kaartlagen
een laag toevoegen
Relaties
Renderen
Renderen pauzeren
renderen van kaart
eenvoudig
Renderer Categorieën
renderer Enkel symbool
Renderer Enkel symbool
Renderer Gradueel
Renderer Heatmap
renderer symbologie Categoriën
renderer symbool Gradueel
renderers
aangepast
resources.qrc
ringpolygonen
ruimtelijke Index
gebruiken

S

schaal berekenen
Schaalafhankelijk renderen
Schaalbalk
Kaart_schaalbalk
Schuiven
selectie
objecten, vectorlagen
server plug-ins
metadata.txt
ontwikkelen
SFS
Shapefile, [1]
shp2pgsql
SLD
SLD/SE
sleutelwoordenlijst
Snappen
Snappen op snijpunten
Snapping
Snelkoppelingen toetsenbord
Snelle veldberekening
SpatiaLite
SpatiaLite-lagen
laden
SpatiaLite_Manager
SQLite
SRS
ST_Shift_Longitude
Standaard_CRS
startup.py
Python
Statistiek
Stijl, [1], [2]
Stijl opslaan
symbolen
werken met
symbologie
oud
renderer Enkel symbool
renderer symbool Categoriën
renderer symbool Gradueel
Symbologie, [1]
symboollagen
aangepaste types maken
werken met
Symboollagen

T

Tekeneffecten
Terugdraaien_acties_lay-out
Tiger-indeling
Tolerantie voor 'snappen'
tolerantie voor snappen
toolbox van GRASS
aanpassen
Topologie, [1]
Topologisch bewerken
Transparantie

U

uitvoer
PDF
Printvormgeving gebruiken
rasterafbeelding
uitvoer opslaan als afbeelding
uitvoeren
aangepaste toepassingen
UK_National Transfer Format
US Census Bureau

V

variabele
variabelen
vectorbestand
vectorlagen
bewerken
itereren objecten
laden
objecten attributen
schrijven
selectie objecten
symbologie
Veldberekening, [1], [2]
vernieuwen
rasterlagen
verschuif pijltjestoetsen
virtueel veld
Virtuele velden
Virtuele_Lagen
voorbeeldacties
voorwaardelijke opmaak
voorwaardelijke_opmaak

W

waarden berekenen
WCS, [1]
Web Coverage Service
werkbalk
Werken_met_Attributen_Tabel
WFS, [1]
WFS-T
WFS_Transactional
WKT, [1]
WMS
WMS-C
WMS-raster
laden
WMS_1.3.0
WMS_client
WMS_eigenschappen
WMS_identificeren
WMS_layer_transparency
WMS_metadata
WMS_tegels
WMTS
WMTS_client

Z

Z-volgorde
zichtbaarheid laag
Zoeken_naar_Kaarten
zoekradius
Zoekradius
zoom muiswiel
Zoom_In Zoom_Out