Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

Het item Schaalbalk

Klik, om een schaalbalk toe te voegen, op het pictogram scaleBar Nieuwe schaalbalk toevoegen, plaats het item met de linker muisknop op het kaartvenster van Printvormgeving en positioneer het en pas het uiterlijk aan op de tab Item-eigenschappen van de Schaalbalk.

De tab Item-eigenschappen van een item schaalbalk verschaft de volgende functionaliteiten (zie figure_composer_scalebar_1):

Figure Composer Scalebar 1:

../../../../_images/scalebar_properties.png

Tab Schaalbalk Item-eigenschappen nix

Algemene eigenschappen

Het dialoogvenster Algemene eigenschappen van de tab Item-eigenschappen van de schaalbalk verschaft de volgende functionaliteiten (zie figure_composer_scalebar_2):

Figure Composer Scalebar 2:

../../../../_images/scalebar_mainproperties.png

Dialoogvenster Schaalbalk algemene eigenschappen nix

 • Kies eerst de kaart waar de schaalbalk aan moet worden toegevoegd.

 • Kies dan de stijl van de schaalbalk. Zes stijlen zijn beschikbaar:

  • Stijlen Enkele rechthoek en Dubbele rechthoek, die een of twee lijnen met wisselende kleurvakken bevatten.

  • Midden, Boven of Onder schaalstreepjes.

  • Numeriek, waar de ratio van de schaal wordt afgedrukt (bijv., 1:50000).

Eenheden en Segmenten

De dialoogvensters Eenheden en Segmenten van de tab Item-eigenschappen van de schaalbalk verschaffen de volgende functionaliteiten (zie figure_composer_scalebar_3):

Figure Composer scalebar 3:

../../../../_images/scalebar_units.png

Dialoogvensters Schaalbalk Eenheden en segmenten nix

In deze twee dialoogvensters kunt u instellen hoe de schaalbalk zal worden weergegeven.

 • Selecteer de eenheden die u wilt gebruiken voor Schaalbalk eenheden. Er zijn vier mogelijke keuzen: Kaarteenheden is de geautomatiseerde selectie voor de eenheid; Meters, Voet of Zeemijlen forceren conversies van de eenheden.

 • The Vermenigvuldigingsfactor eenheid label specificeert hoeveel eenheden van de schaalbalk per gelabelde eenheid. Bijv, als uw eenheden voor de schaalbalk zijn ingesteld op “meters”, zal een vermenigvuldigingsfactor van 1000 resulteren in labels voor de schaalbalk in “kilometers”.

 • Het veld Label voor eenheden definieert de tekst die wordt gebruikt voor labels van de eenheden van de schaalbalk, bijv “m” of “km”. Dit zou moeten overeenkomen om de vermenigvuldigingsfactor van hierboven te reflecteren.

 • U kunt definiëren hoeveel Segmenten zullen worden getekend aan de linker- en rechterkant van de schaalbalk.

 • U kunt instellen hoe lang elk segment zal zijn (vaste breedte), of de grootte in de schaalbalk beperken in mm met de optie Breed segment passend maken. In het laatste geval wordt de schaalbalk, elke keer als de kaart wordt gewijzigd, aangepast in grootte (en wordt het label bijgewerkt) om te passen binnen het ingestelde bereik.

 • Hoogte wordt gebruikt om de hoogte van de balk te definiéren.

Tonen

Het dialoogvenster Tonen van de tab Item-eigenschappen van de schaalbalk verschaft de volgende functionaliteiten (zie figure_composer_scalebar_4):

Figure Composer Scalebar 4:

../../../../_images/scalebar_display.png

Het dialoogvenster Schaalbalk nix

U kunt definiëren hoe de schaalbalk zal worden weergegeven in zijn frame.

 • Marges vak : ruimte tussen de tekst en de randen van het frame

 • Label marges : ruimte tussen de tekst en de tekening van de schaalbalk

 • Lijndikte : dikte van de lijn van de tekening van de schaalbalk

 • Verbindingsstijl : Hoeken van de schaalbalk in de stijlen Puntig, Rond of Hoekig (alleen beschikbaar voor stijlen Enkele rechthoek en Dubbele rechthoek van de schaalbalk)

 • Stijl eindkap : Einde van alle lijnen in de stijlen Rechthoekig, Rond of Plat (alleen beschikbaar voor de stijlen Schaal;streepjes boven, onder en midden van de schaalbalk)

 • Uitlijning : Plaatst de tekst links, in het centrum of rechts in het frame (werkt alleen voor de stijl Numeriek van de schaalbalk)

Lettertypes en kleur

Het dialoogvenster Lettertypes en kleur van de tab Item-eigenschappen van de schaalbalk verschaft de volgende functionaliteiten (zie figure_composer_scalebar_5):

Figure Composer Scalebar 5:

../../../../_images/scalebar_fonts.png

Dialoogvensters Schaalbalk Lettertypes en kleur nix

U kunt de lettertypes en kleuren definiëren die moeten worden gebruikt op de schaalbalk.

 • Gebruik de knop [Lettertype] om het lettertype in te stellen

 • Lettertype kleur: stelt de kleur van het lettertype in

 • Vulkleur: stelt de eerste vulkleur in

 • Secundaire vulkleur: stelt de tweede vulkleur in

 • Schaduwkleur: stelt de kleur van de lijnen van de Schaalbalk in

Vulkleuren worden alleen gebruikt voor de stijlen Enkele rechthoek en Dubbele rechthoek van de schaalbalk. U kunt, om een kleur te selecteren, de lijstoptie gebruiken met behulp van de pijl van het keuzemenu om een eenvoudige optie voor het selecteren van kleur te openen of de meer geavanceerde optie voor het selecteren van de kleur, die wordt gestart als u klikt in het gekleurde vak in het dialoogvenster.