Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

Richtlijnen voor vertalen

Het doel van deze handleiding is om de vertaler te helpen. Als eerste wordt het algemene proces uitgelegd hoe een vertaling technisch wordt uitgevoerd. Later wordt de vertaling uitgelegd voor een echt Engels .rst-document dat wordt vertaald naar het Nederlands. Tenslotte wordt een overzicht gegeven van de Regels voor vertalingen <translation_summary>.

Hoewel deze richtlijnen focussen op de documentatie van QGIS zijn de hieronder beschreven methoden en regels ook van toepassing op de toepassing QGIS en de vertaling van de website.

Proces van vertalen

Eerst worden .rst-documenten gemaakt om de documentatie te maken. Een vooraf gebouwd script maakt bestanden voor vertalingen, genaamd .po -bestanden voor de Engelse taal in de map /QGIS-Documentation/i18n/en.

Deze “originelen” worden door het script gekopieerd naar de mappen i18n voor andere talen.

De zinnen in de .po-bestanden dienen te worden vertaald vanuit het Engels naar de taal met behulp van een programma voor het bewerken van vertalingen.

Wanneer u bij wilt dragen, haal eerst een .po-bestand op en voeg de vertalingen voor de zinnen in het .po-bestand toe. Wanneer u gereed bent wordt het .po-bestand teruggeplaatst op de juiste plek en gedurende de volgende bouwfase maakt het bouwproces, naast het .po-bestand, `` .mo``-bestanden. Deze .mo-bestanden worden feitelijk door het script om de vertaalde uitvoer te maken.

Wanneer later een rst-document wordt bijgewerkt, wordt een nieuw .po-bestand gemaakt in het Engelse gedeelte. De inhoud van dit nieuwe bestand zal worden samengevoegd met de reeds bestaande .po-bestanden voor elke taal. Dit betekent dat wanneer een nieuwe regel wordt toegevoegd aan een rst-document dat al was vertaald, worden alleen de nieuwe/bijgewerkte zinnen toegevoegd aan het vertaalde .po-bestand en moeten worden vertaald. De hoeveelheid werk voor het bijwerken van vertalingen voor komende versies van QGIS zal redelijk klein zijn.

Twee verschillende programma’s worden momenteel gebruikt voor het maken van de vertalingen in QGIS:

 • het webplatform Transifex, de gemakkelijkste en aanbevolen manier om QGIS te vertalen, voert transparant het hierboven beschreven proces uit en verzamelt alle te vertalen teksten op één plaats voor de vertaler. Hij hoeft dan slechts de bestanden eruit te pikken die hij wil en die te vertalen

 • Qt Linguist, een ontwikkelprogramma voor Qt dat vereist dat de vertaler de .po-bestanden ophaalt en en vervangt in de bron.

Onthoud dat, welk programma u ook kiest, de regels voor het vertalen hetzelfde zijn.

Waarschuwing

Een belangrijke opmerking: Indien u inhoud wilt vertalen vanuit de map docs (niet web), doe dat dan nooit in de master branch. Voor vertalingen zijn altijd branches voor vertalingen beschikbaar, als een document in het Engels volledig is bijgewerkt voor een bepaalde versie. Als voorbeeld: voor het vertalen van de branch van de handleiding voor QGIS 2.8, moet u de branch manual_en_v2.8 branch gebruiken.

Vertalen van een bestand

We zullen de plug-in Heatmap gebruiken als voorbeeld om uit te leggen hoe het vertalen werkt. In dit voorbeeld zullen we het vertalen van Engels naar Nederlands, maar in de praktijk werkt het hetzelfde voor andere documenten in alle talen.

De bron van het document is hier te vinden:

QGIS-Documentation/source/docs/user_manual/plugins/plugins_heatmap.rst

Waarom koos ik dit document?

 1. Het wordt als voltooid beschouwd voor de huidige uitgave Indien het nog niet voltooid is staat de volgende opmerking, gevolgd door een lege regel, boven in het document.

  |updatedisclaimer|

  Dit zal een duidelijk zichtbare boodschap weergeven in het uitvoer-product. Bij het vertalen van een document met een opmerking over het bijwerken is er grote kans dat het later nog nader afgewerkt dient te worden.

 2. Het bevat ook afbeeldingen, bijschriften, kopregels, verwijzingen en vervangingen.

 3. Ik schreef het, dus is het voor mij eenvoudiger om het te vertalen ;-)

Het bouwproces heeft het Engelse .po-bestand gemaakt dat hier kan worden gevonden:

QGIS-Documentation/i18n/en/LC_MESSAGES/docs/user_manual/plugins/plugins_heatmap.po

Het equivalente Nederlandse .po-bestand (in principe een kopie) is hier te vinden:

QGIS-Documentation/i18n/nl/LC_MESSAGES/docs/user_manual/plugins/plugins_heatmap.po

Naast dit bestand zult u een zeer klein .mo-bestand zien dat aangeeft dat het nog geen vertalingen bevat.

Vertalen in Transifex

U dient zich eerst aan te melden voor het project om QGIS te kunnen vertalen met Transifex. Als u eenmaal bij een team hoort, kik dan op het overeenkomende project en uw taal. U krijgt een lijst met alle te vertalen .po-bestanden. Klik op docs_user-manual_plugins_plugins-heatmap om het bestand voor de plug-in Heatmap te selecteren en kies Translate in het dialoogvenster dat tevoorschijn komt. Onthoud dat u er ok voor kunt kiezen om het bestand te downloaden en te vertalen met andere programma’s, zoals Qt Linguist. De volgende pagina vermeldt alle zinnen in het bestand. Alles wat u hoeft te doen is de tekst te selecteren en die te vertalen volgens de richtlijnen.

Voor meer informatie over het gebruiken van Transifex Web Editor, bekijk http://docs.transifex.com/tutorials/txeditor/.

Vertalen in Qt Linguist

Met Qt Linguist dient u het .po-bestand handmatig op te halen. Wanneer u het bestand voor de eerste keer opent in Qt Linguist zult u het volgende dialoogvenster zien:

Figure Translation 1:

../../_images/linguist_choose_language.png

Selecteer de taa voor de vertaling in het menu van Linguist osx

De doeltaal zou correct moeten zijn gevuld. De brontaal kan worden gelaten zoals het is met de taal POSIX en Country/Region op een willekeurig land.

Wanneer u op de knop [OK] drukt wordt Qt Linguist gevuld met zinnen en kunt u beginnen met vertalen, zie Figure_translation 2.

Figure Translation 2:

../../_images/linguist_menu.png

Vertalen met behulp van het menu Linguist

In het menu ziet u de volgende knoppen die handig in het gebruik zijn.

 • linguist_done_next De knop Translation Done Next is de meest belangrijke knop. Als het item vertaald moet worden, voert u een tekst in in het tekstveld en drukt op deze knop. Als het item geen vertaling nodig heeft, laat dan het tekstveld voor de vertaling leeg en druk ook op deze knop om aan te geven dat het item voltooid is en dat u doorgaat met het volgende item.

 • linguist_previous De knop Goto Previous kan worden gebruikt om terug te gaan naar een eerder vertaald item.

 • linguist_next De knop Goto Next kan worden gebruikt om naar het volgende vertaalde item te gaan.

 • linguist_next_todo De knop Next Todo springt naar het eerste nog te vertalen item. Handig als het originele document is gewijzigd en alleen enkele nieuwe/gewijzigde zinnen moeten worden vertaald.

 • linguist_previous_todo De knop Previous Todo zoekt terug en springt naar het eerste nog te vertalen item dat het vindt.

Vertalen van een handleiding

Nu beginnen we met het vertalen van de handleiding van de plug-in_heatmap!

Vertalen van de meeste zinnen is recht door zee. Gedurende deze sessie van vertalen zal ik aangeven welke delen (rst-argumenten) op een bijzondere manier dienen te worden vertaald.

Hieronder zien we een meer interessante zin om te vertalen:

The |heatmap| :sup:`Heatmap` plugin allows to create a heatmap from a
point vector map. A heatmap is a raster map showing the density or
magnitude of point related information. From the result "hotspots" can
easily be identified.

Deze zin bevat twee rst-argumenten:

 1. |heatmap| woorden tussen | zijn vervangingen en deze zouden nooit moeten worden vertaald! Dit zal worden vervangen door het pictogram van de plug-in Heatmap!

 2. :sup:`Heatmap`, het argument :sup: is een argument voor een superpositie en drukt de volgende tekst iets hoger af. Dit wordt gebruikt om de tekst van de pop-up weer te geven die verschijnt als u de muis boven het item op de werkbalk brengt en dit kan anders zijn als wanneer het in feite is vertaald in de toepassing QGIS. In het geval voor Nederlands is dat niet zo!

Alle andere platte tekst in deze zin kan worden vertaald!

Het volgende item voor vertaling bevat het argument :ref: dat over het algemeen wordt gebruikt om te verwijzen naar een ander gedeelte ergens in de handleiding! De tekst die volgt op een argument :ref: zou nooit moeten worden gewijzigd omdat het een unieke identificatie is!

First this core plugin needs to be activated using the Plugin Manager
(see Section :ref:`load_core_plugin`). After activation the heatmap icon
|heatmap| can be found in the Raster Toolbar.

In dit geval is “load_core_plugin” een unieke identificatie voor een verwijzing die is geplaatst vóór een rst-item dat een bijschrift heeft. Het argument ref zal worden vervangen door de tekst van de kopregel en een hyperlink worden. Wanneer de kopregel waarnaar deze verwijzing verwijst wordt vertaald, worden ook alle verwijzingen naar deze kopregel automatisch vertaald.

Het volgende item bevat de rst-tag :menuselection: gevolgd door de actueel weergegeven tekst in een menu in de toepassing QGIS, dit zou in de toepassing vertaald kunnen worden en zou daarom, als dat het geval is, moeten worden vertaald.

Select from menu :menuselection:`View --> Toolbars --> Raster` to activate
the Raster Toolbar when it is not yet activated.

In het hierboven vermelde item is “View –>” actueel vertaald als “Beeld –>” omdat dat de vertaling is die wordt gebruikt in de Nederlandstalige versie van de toepassing QGIS.

Een stukje verder komen we het volgende, wat lastig te vertalen, item tegen:

The |heatmap| :sup:`Heatmap` tool button starts the Dialog of the Heatmap
plugin (see figure_heatmap_2_).

Het bevat een verwijzing naar een afbeelding figure_heatmap_2_ en, net als een verwijzing naar een gedeelte, zou ook deze verwijzing niet moeten worden gewijzigd!! De definitie van de verwijzing zelf in het rst-document is niet opgenomen in het .po-bestand en kan daarom niet worden gewijzigd. Dit betekent dat de verwijzing naar afbeeldingen niet kan worden vertaald. Wanneer HTML wordt gemaakt zult u figure_heatmap_2 zien. Wanneer een PDF-document wordt gemaakt wordt figure_heatmap_2_ vervangen door een nummer voor de afbeelding.

Het volgende item om te vertalen met attributen voor rst is het volgende item:

**Input Point dialog**: Provides a selection of loaded point vector maps.

Verwijder niet de sterretjes in de regel hierboven. Het zal de tekst die er tussen staat vet afdrukken. De tekst zelf is vaak tekst die is opgenomen in het dialoogvenster zelf en zou in de toepassing wel mogen worden vertaald.

Het volgende item om te vertalen bevat de rst-tag :guilabel:.

When the |checkbox| :guilabel:`Advanced` checkbox is checked it will
give access to additional advanced options.

De tekst Advanced van de tag guilabel zou zeer wel kunnen zijn vertaald in de toepassing QGIS en zal waarschijnlijk gewijzigd moeten worden!

Het volgende te vertalen item bevat ``airports``. De aanhalingstekens worden gebruikt om de grootte van het lettertype te wijzigen. In dit geval is het een letterlijke waarde en hoeft niet te worden vertaald.

For the following example, we will use the ``airports`` vector point
layer from the QGIS sample dataset (see :ref:`label_sampledata`).
Another excellent QGIS tutorial on making heatmaps can be found on
`http://qgis.spatialthoughts.com
<http://qgis.spatialthoughts.com/2012/07/tutorial-making-heatmaps-using-qgis-and.html>`_.

Dit item bevat ook een hyperlink met een URL en een externe weergave. De URL zou natuurlijk intact moeten blijven, u mag de externe tekst http://qgis.spatialthoughts.com die zichtbaar is voor de lezer, wijzigen. Verwijder nooit de underscore aan het einde van de hyperlink omdat die er een essentieel deel van uitmaakt!!

Samenvatting Regels voor vertalingen

 1. Wijzig nooit de tekst tussen twee tekens | zoals |bronze|, |checkbox|, |labels|, |selectString|, |addLayer| ... Dit zijn speciale tags om afbeeldingen te vervangen

 2. Wijzig geen verwijzingen die beginnen met de tag :ref: of :file:

 3. Wijzig geen verwijzingen die eindigen met een underscore, zoals figure_labels_1_

 4. Wijzig niet de URL in hyperlinks, maar u mag de externe weergave wijzigen. Laat de underscore aan het einde van de hyperlink staan, zonder aanvullende ruimte (>`_)

 5. Wijzig de tekst binnen de aanhalingstekens die volgen op de tags :sup:, :guilabel: en :menuselection:. Controleer of/hoe het vertaald is in de toepassing QGIS. Wijzig niet de tag zelf.

 6. Tekst tussen dubbele sterretjes en dubbele aanhalingstekens geven vaak waarden of veldnamen aan, soms moeten zij vertaald worden, soms niet.

 7. Zorg er voor om exact dezelfde (aantallen) speciale tekens van de brontekst te gebruiken, zoals `, ``, *, **, ::. Deze dragen bij aan het cosmetisch uiterlijk van de verschafte informatie

 8. Begin de tekst, die wordt omsloten door speciale tekens of tags, niet met een spatie

 9. Eindig de vertaalde tekenreeksen niet met een nieuwe alinea, anders zal de tekst niet worden vertaald bij het genereren van de HTML.

Volg de hierboven weergegeven regels en het vertaalde document zal er goed uitzien!

Neem voor vragen contact op met het QGIS Community Team of het QGIS Translation Team.