Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

Vervangingen

Gebruik

Vervangingen zijn gedefinieerd voor elk pictogram in het bestand /source/conf.py op QGIS-Documentation repository en enkele van deze vervangingen zijn hieronder vermeld om het gebruiken van pictogrammen in handleidingen voor QGIS gemakkelijker te maken. Wanneer u dus een pictogram van de toepassing QGIS in de documentatie wilt gebruiken is er een grote kans dat er al een vervanging is die kan/moet worden gebruikt.

Indien er geen vervanging bestaat:

  • controleer de opslagplaats voor de documentatie of het pictogram beschikbaar is in /resources/en/docs/common folder. Indien geen afbeelding, dan dient u het afbeeldingsbestand te zoeken en te kopiëren vanuit repository QGIS (vaak onder https://github.com/qgis/QGIS/tree/master/images/themes/default folder) en plak die (in indeling .png) onder de map /resources/en/docs/common. Voor het gemak en bijwerken wordt geadviseerd om, indien mogelijk, de bestandsnaam te behouden.

  • maak de verwijzing naar de vervanging in het bestand /source/conf.py op de manier zoals in het voorbeeld hieronder. De tekst voor de vervanging zou in camelCase moeten zijn:

.. |splitLayer| image:: /static/common/split_layer.png
   :width: 1.5em
  • (optioneel) voeg de verwijzing naar het pictogram en zijn vervanging toe aan de lijst hieronder.

Algemene vervangingen

Hieronder zijn enkele pictogrammen en hun te gebruiken vervangingen vermeld voor bij het schrijven van documentatie. Kan op vele plaatsen in de handleidingen worden gebruikt/gevonden.

Pictogrammen voor platformen

Pictogram

Vervanging

nix |nix|
osx |osx|
win |win|

Pictogrammen voor werkbalken

Beheren van lagen en overzicht

Pictogram

Vervanging

Pictogram

Vervanging

addOgrLayer |addOgrLayer|
addRasterLayer |addRasterLayer| addMssqlLayer |addMssqlLayer|
addLayer |addLayer| addSpatiaLiteLayer |addSpatiaLiteLayer|
newVectorLayer |newVectorLayer| removeLayer |removeLayer|
virtualLayer |virtualLayer| wms |wms|
wcs |wcs| wfs |wfs|
oracleRaster |oracleRaster|    
dbManager |dbManager| gdal |gdal|
inOverview |inOverview| addAllToOverview |addAllToOverview|
removeAllOVerview |removeAllOVerview|
showAllLayers |showAllLayers| hideAllLayers |hideAllLayers|
showPresets |showPresets| zip |zip|

Bestand

Pictogram

Vervanging

Pictogram

Vervanging

fileNew |fileNew| fileOpen |fileOpen|
fileSave |fileSave| fileSaveAs |fileSaveAs|
fileExit |fileExit|

Bewerken

Pictogram

Vervanging

Pictogram

Vervanging

saveEdits |saveEdits|    
undo |undo| redo |redo|
editCopy |editCopy| editPaste |editPaste|
editCut |editCut|    

Identificatieresultaten

Pictogram

Vervanging

Pictogram

Vervanging

expandTree |expandTree| collapseTree |collapseTree|
expandNewTree |expandNewTree| propertyItem |propertyItem|
deselectAll |deselectAll| editCopy |editCopy|
filePrint |filePrint| propertiesWidget |propertiesWidget|

Digitaliseren en Geavanceerd digitaliseren

Pictogram

Vervanging

Pictogram

Vervanging

cad |cad| tracing |tracing|
toggleEditing |toggleEditing| allEdits |allEdits|
capturePoint |capturePoint| capturePolygon |capturePolygon|
captureLine |captureLine|    
circularStringCurvePoint |circularStringCurvePoint| circularStringRadius |circularStringRadius|
nodeTool |nodeTool| deleteSelected |deleteSelected|
moveFeature |moveFeature| rotateFeature |rotateFeature|
simplifyFeatures |simplifyFeatures| reshape |reshape|
addRing |addRing| addPart |addPart|
fillRing |fillRing|    
deleteRing |deleteRing| deletePart |deletePart|
mergeFeatures |mergeFeatures| mergeFeatAttributes |mergeFeatAttributes|
splitFeatures |splitFeatures| splitParts |splitParts|
offsetCurve |offsetCurve| rotatePointSymbols |rotatePointSymbols|

Kaartnavigatie en attributen

Pictogram

Vervanging

Pictogram

Vervanging

pan |pan| panToSelected |panToSelected|
zoomIn |zoomIn| zoomOut |zoomOut|
zoomActual |zoomActual| zoomFullExtent |zoomFullExtent|
zoomToLayer |zoomToLayer| zoomToSelected |zoomToSelected|
zoomLast |zoomLast| zoomNext |zoomNext|
touch |touch| draw |draw|
identify |identify| mapTips |mapTips|
showBookmarks |showBookmarks| newBookmark |newBookmark|
measure |measure| measureArea |measureArea|
measureAngle |measureAngle|

Selecteren en Expressies

Pictogram

Vervanging

Pictogram

Vervanging

selectRectangle |selectRectangle| selectPolygon |selectPolygon|
selectFreehand |selectFreehand| selectRadius |selectRadius|
selectAll |selectAll| deselectAll |deselectAll|
invertSelection |invertSelection| expressionSelect |expressionSelect|
selectAllTree |selectAllTree| select |select|
dataDefined |dataDefined| expression |expression|
dataDefineOn |dataDefineOn| dataDefineExpressionOn |dataDefineExpressionOn|
dataDefineError |dataDefineError| dataDefineExpressionError |dataDefineExpressionError|
filter |filter| expressionFilter |expressionFilter|
filterMap |filterMap|    

Labels

Pictogram

Vervanging

Pictogram

Vervanging

labeling |labeling| textAnnotation |textAnnotation|
annotation |annotation| formAnnotation |formAnnotation|

Help

Pictogram

Vervanging

Pictogram

Vervanging

helpContents |helpContents| qgisHomePage |qgisHomePage|
checkQgisVersion |checkQgisVersion| helpAbout |helpAbout|
helpSponsors |helpSponsors| contextHelp |contextHelp|

Kleuren

Pictogram

Vervanging

Pictogram

Vervanging

colorBox |colorBox| colorPicker |colorPicker|
colorSwatches |colorSwatches| colorWheel |colorWheel|

Andere basispictogrammen

Pictogram

Vervanging

Pictogram

Vervanging

arrowDown |arrowDown| arrowUp |arrowUp|
arrowLeft |arrowLeft| arrowRight |arrowRight|
signPlus |signPlus| signMinus |signMinus|
projectProperties |projectProperties| options |options|
copyrightLabel |copyrightLabel| northArrow |northArrow|
scaleBar |scaleBar| locale |locale|
gpsImporter |gpsImporter| gpsTrackBarChart |gpsTrackBarChart|
gpsTrackPolarChart |gpsTrackPolarChart| tracking |tracking|
folder |folder| extents |extents|
sum |sum|    

Attributentabel

Pictogram

Vervanging

Pictogram

Vervanging

openTable |openTable| selectedToTop |selectedToTop|
selectAll |selectAll| invertSelection |invertSelection|
panToSelected |panToSelected| zoomToSelected |zoomToSelected|
copySelected |copySelected| editPaste |editPaste|
expressionSelect |expressionSelect| deleteSelected |deleteSelected|
newAttribute |newAttribute| deleteAttribute |deleteAttribute|
newTableRow |newTableRow| calculateField |calculateField|
draw |draw| form |form|
rendererAttributeTable |rendererAttributeTable|

Projecties en geo-verwijzingen

Pictogram

Vervanging

Pictogram

Vervanging

geographic |geographic| crs |crs|
customProjection |customProjection|
projectionDisabled |projectionDisabled| projectionEnabled |projectionEnabled|
georeferencer |georeferencer| pencil |pencil|
linkQGisToGeoref |linkQGisToGeoref| linkGeorefToQGis |linkGeorefToQGis|
coordinateCapture |coordinateCapture| startGeoref |startGeoref|

Pictogrammen voor afdrukken

Pictogrammen gebruikt in Printvormgeving:

Pictogram

Vervanging

Pictogram

Vervanging

newComposer |newComposer| composerManager |composerManager|
duplicateComposer |duplicateComposer|
atlasSettings |atlasSettings| atlas |atlas|
filePrint |filePrint| saveMapAsImage |saveMapAsImage|
saveAsSVG |saveAsSVG| saveAsPDF |saveAsPDF|
addArrow |addArrow| addBasicShape |addBasicShape|
addMap |addMap| addLegend |addLegend|
addHtml |addHtml| addTable |addTable|
label |label| scaleBar |scaleBar|
select |select| moveItemContent |moveItemContent|
raiseItems |raiseItems| lowerItems |lowerItems|
moveItemsToTop |moveItemsToTop| moveItemsToBottom |moveItemsToBottom|
alignLeft |alignLeft| alignRight |alignRight|
alignHCenter |alignHCenter| alignVCenter |alignVCenter|
alignTop |alignTop| alignBottom |alignBottom|
locked |locked| unlocked |unlocked|
groupItems |groupItems|    

Eigenschappen

Pictogrammen gebruikt in dialoogvenster Laag-eigenschappen

Pictogram

Vervanging

Pictogram

Vervanging

symbology |symbology| labeling |labeling|
attributes |attributes| general |general|
metadata |metadata| action |action|
join |join| diagram |diagram|
25dSymbol |25dSymbol| categorizedSymbol |categorizedSymbol|
graduatedSymbol |graduatedSymbol| heatmapSymbol |heatmapSymbol|
invertedSymbol |invertedSymbol| nullSymbol |nullSymbol|
pointDisplacementSymbol |pointDisplacementSymbol| ruleBasedSymbol |ruleBasedSymbol|
singleSymbol |singleSymbol|

Pictogrammen voor plug-ins

Pictogrammen voor bronplug-ins

Standaard geleverd bij basisinstallatie, maar niet geladen bij initiële installatie

Pictogram

Vervanging

Pictogram

Vervanging

showPluginManager |showPluginManager| pluginInstaller |pluginInstaller|
offlineEditingCopy |offlineEditingCopy| offlineEditingSync |offlineEditingSync|
plugin |plugin| interpolation |interpolation|
mapserverExport |mapserverExport| exportMapServer |exportMapServer|
spit |spit| delimitedText |delimitedText|
gdalScript |gdalScript| dxf2shpConverter |dxf2shpConverter|
spatialQuery |spatialQuery| selectSubsetLayer |selectSubsetLayer|
selectCreateLayer |selectCreateLayer| metasearch |metasearch|
geometryChecker |geometryChecker| geometrySnapper |geometrySnapper|
topologyChecker |topologychecker|    

Pictogrammen voor FTools

Pictogram

Vervanging

Pictogram

Vervanging

ftools |ftools|
matrix |matrix| unique |unique|
sumLines |sumLines| sumPoints |sumPoints|
basicStatistics |basicStatistics| neighbor |neighbor|
mean |mean| intersections |intersections|
randomSelection |randomSelection| subSelection |subSelection|
randomPoints |randomPoints|
regularPoints |regularPoints| vectorGrid |vectorGrid|
selectLocation |selectLocation| layerExtent |layerExtent|
convexHull |convexHull| buffer |buffer|
intersect |intersect| union |union|
symDifference |symDifference| clip |clip|
difference |difference| dissolve |dissolve|
checkGeometry |checkGeometry| exportGeometry |exportGeometry|
delaunay |delaunay| centroids |centroids|
simplify |simplify| joinLocation |joinLocation|
multiToSingle |multiToSingle| singleToMulti |singleToMulti|
toLines |toLines| extractNodes |extractNodes|
exportProjection |exportProjection| defineProjection |defineProjection|
splitLayer |splitLayer| mergeShapes |mergeShapes|

Integratie van Grass

Pictogram

Vervanging

Pictogram

Vervanging

grass |grass|
grassTools |grassTools| grassNewMapset |grassNewMapset|
grassOpenMapset |grassOpenMapset| grassCloseMapset |grassCloseMapset|
grassRegion |grassRegion| grassSetRegion |grassSetRegion|

OpenStreetMap

Pictogram

Vervanging

Pictogram

Vervanging

osmLoad |osmLoad| osmDownload |osmDownload|
osmFeatureManager |osmFeatureManager| osmIdentify |osmIdentify|
osmImport |osmImport| osmSave |osmSave|
osmCreatePoint |osmCreatePoint| osmCreateLine |osmCreateLine|
osmCreatePolygon |osmCreatePolygon|
osmMove |osmMove| osmRemoveFeat |osmRemoveFeat|
osmCreateRelation |osmCreateRelation| osmAddRelation |osmAddRelation|
osmEditRelation |osmEditRelation| osmGenerateTags |osmGenerateTags|
osmQuestionMark |osmQuestionMark|

Plug-in eVis

Pictogram

Vervanging

Pictogram

Vervanging

eventBrowser |eventBrowser| eventId |eventId|
evisConnect |evisConnect| evisFile |evisFile|