5. Vervangingen

5.1. Gebruik

Vervangingen zijn gedefinieerd voor elk pictogram in het bestand /source/substitutions.txt op QGIS-Documentation repository en enkele van deze vervangingen zijn hieronder vermeld om het gebruiken van pictogrammen in handleidingen voor QGIS gemakkelijker te maken. Wanneer u dus een pictogram van de toepassing QGIS in de documentatie wilt gebruiken is er een grote kans dat er al een vervanging is die kan/moet worden gebruikt.

Indien er geen vervanging bestaat:

 1. controleer de opslagplaats voor de documentatie of het pictogram beschikbaar is in de map /static/common. Indien geen afbeelding, dan dient u het afbeeldingsbestand te zoeken en te kopiëren vanuit repository QGIS (vaak in de map https://github.com/qgis/QGIS/blob/release-3_22/images/themes/default) en plak die (in indeling .png) in de map /static/common. Voor het gemak en bijwerken wordt geadviseerd om, indien mogelijk, de bestandsnaam te behouden.

 2. maak de verwijzing naar de vervanging in het bestand /source/substitutions.txt op de manier zoals in het voorbeeld hieronder. De tekst voor de vervanging zou in camelCase moeten zijn:

  .. |splitLayer| image:: /static/common/split_layer.png
    :width: 1.5em
  
 3. voer het script scripts/find_set_subst.py uit om de definities voor vervangingen in de bestanden rst bij te werken en de nieuwe vervanging(en) op te nemen.

 4. (optioneel) voeg de verwijzing naar het pictogram en zijn vervanging toe aan de lijst hieronder.

5.2. Algemene vervangingen

Hieronder zijn enkele pictogrammen en hun te gebruiken vervangingen vermeld voor bij het schrijven van documentatie. Kan op vele plaatsen in de handleidingen worden gebruikt/gevonden.

5.2.1. Pictogrammen voor platformen

Pictogram

Vervanging

Pictogram

Vervanging

logo

|logo|

kde

|kde|

nix

|nix|

osx

|osx|

win

|win|

5.3. Pictogrammen voor werkbalken

5.3.1. Beheren van lagen en overzicht

Pictogram

Vervanging

Pictogram

Vervanging

dataSourceManager

|dataSourceManager|

addOgrLayer

|addOgrLayer|

addRasterLayer

|addRasterLayer|

addMssqlLayer

|addMssqlLayer|

addDelimitedTextLayer

|addDelimitedTextLayer|

addSpatiaLiteLayer

|addSpatiaLiteLayer|

addPostgisLayer

|addPostgisLayer|

addOracleLayer

|addOracleLayer|

addAfsLayer

|addAfsLayer|

addAmsLayer

|addAmsLayer|

addMeshLayer

|addMeshLayer|

addVectorTileLayer

|addVectorTileLayer|

addXyzLayer

|addXyzLayer|

addVirtualLayer

|addVirtualLayer|

addWmsLayer

|addWmsLayer|

addWcsLayer

|addWcsLayer|

addWfsLayer

|addWfsLayer|

newVectorLayer

|newVectorLayer|

newSpatiaLiteLayer

|newSpatiaLiteLayer|

newGeoPackageLayer

|newGeoPackageLayer|

createMemory

|createMemory|

newVirtualLayer

|newVirtualLayer|

newMeshLayer

|newMeshLayer|

dbManager

|dbManager|

gdal

|gdal|

geoPackage

|geoPackage|

spatialite

|spatialite|

virtualLayer

|virtualLayer|

wms

|wms|

wcs

|wcs|

wfs

|wfs|

dbSchema

|dbSchema|

inOverview

|inOverview|

addAllToOverview

|addAllToOverview|

removeAllFromOverview

|removeAllFromOverview|

removeLayer

|removeLayer|

showAllLayers

|showAllLayers|

hideAllLayers

|hideAllLayers|

showPresets

|showPresets|

showSelectedLayers

|showSelectedLayers|

hideSelectedLayers

|hideSelectedLayers|

hideDeselectedLayers

|hideDeselectedLayers|

toggleAllLayers

|toggleAllLayers|

toggleSelectedLayers

|toggleSelectedLayers|

addLayer

|addLayer|

indicatorTemporal

|indicatorTemporal|

indicatorNonRemovable

|indicatorNonRemovable|

indicatorEmbedded

|indicatorEmbedded|

indicatorFilter

|indicatorFilter|

indicatorMemory

|indicatorMemory|

indicatorNoCRS

|indicatorNoCRS|

indicatorBadLayer

|indicatorBadLayer|

favourites

|favourites|

indicatorLayerError

|indicatorLayerError|

indicatorNotes

|indicatorNotes|

indicatorLowAccuracy

|indicatorLowAccuracy|

indicatorOffline

|indicatorOffline|

5.3.2. Bestand

Pictogram

Vervanging

Pictogram

Vervanging

fileNew

|fileNew|

fileOpen

|fileOpen|

fileSave

|fileSave|

fileSaveAs

|fileSaveAs|

fileExit

|fileExit|

5.3.3. Bewerken

Pictogram

Vervanging

Pictogram

Vervanging

undo

|undo|

redo

|redo|

editCopy

|editCopy|

editPaste

|editPaste|

editCut

|editCut|

saveEdits

|saveEdits|

editableEdits

|editableEdits|

circle2Points

|circle2Points|

circle2TangentsPoint

|circle2TangentsPoint|

circle3Points

|circle3Points|

circle3Tangents

|circle3Tangents|

circleCenterPoint

|circleCenterPoint|

ellipseCenter2Points

|ellipseCenter2Points|

ellipseCenterPoint

|ellipseCenterPoint|

ellipseExtent

|ellipseExtent|

ellipseFoci

|ellipseFoci|

rectangle3PointsDistance

|rectangle3PointsDistance|

rectangle3PointsProjected

|rectangle3PointsProjected|

rectangleCenter

|rectangleCenter|

rectangleExtent

|rectangleExtent|

regularPolygon2Points

|regularPolygon2Points|

regularPolygonCenterCorner

|regularPolygonCenterCorner|

regularPolygonCenterPoint

|regularPolygonCenterPoint|

5.3.4. Identificatieresultaten

Pictogram

Vervanging

Pictogram

Vervanging

expandTree

|expandTree|

collapseTree

|collapseTree|

expandNewTree

|expandNewTree|

formView

|formView|

deselectAll

|deselectAll|

editCopy

|editCopy|

filePrint

|filePrint|

identifyByRectangle

|identifyByRectangle|

identifyByPolygon

|identifyByPolygon|

identifyByFreehand

|identifyByFreehand|

identifyByRadius

|identifyByRadius|

5.3.5. Digitaliseren en Geavanceerd digitaliseren

Pictogram

Vervanging

Pictogram

Vervanging

cad

|cad|

cadConstruction

|cadConstruction|

cadParallel

|cadParallel|

cadPerpendicular

|cadPerpendicular|

floater

|floater|

toggleEditing

|toggleEditing|

allEdits

|allEdits|

tracing

|tracing|

snapping

|snapping|

capturePoint

|capturePoint|

capturePolygon

|capturePolygon|

captureLine

|captureLine|

deleteSelectedFeatures

|deleteSelectedFeatures|

circularStringCurvePoint

|circularStringCurvePoint|

circularStringRadius

|circularStringRadius|

vertexTool

|vertexTool|

vertexToolActiveLayer

|vertexToolActiveLayer|

digitizeWithSegment

|digitizeWithSegment|

digitizeShape

|digitizeShape|

streamingDigitize

|streamingDigitize|

digitizeWithCurve

|digitizeWithCurve|

moveFeature

|moveFeature|

moveFeatureCopy

|moveFeatureCopy|

moveFeatureLine

|moveFeatureLine|

moveFeatureCopyLine

|moveFeatureCopyLine|

moveFeaturePoint

|moveFeaturePoint|

moveFeatureCopyPoint

|moveFeatureCopyPoint|

rotateFeature

|rotateFeature|

rotatePointSymbols

|rotatePointSymbols|

scaleFeature

|scaleFeature|

offsetCurve

|offsetCurve|

offsetPointSymbols

|offsetPointSymbols|

simplify

|simplify|

reshape

|reshape|

addRing

|addRing|

addPart

|addPart|

fillRing

|fillRing|

deleteRing

|deleteRing|

deletePart

|deletePart|

mergeFeatures

|mergeFeatures|

mergeFeatureAttributes

|mergeFeatureAttributes|

splitFeatures

|splitFeatures|

splitParts

|splitParts|

reverseLine

|reverseLine|

allowIntersections

|allowIntersections|

avoidIntersectionsCurrentLayer

|avoidIntersectionsCurrentLayer|

avoidIntersectionsLayers

|avoidIntersectionsLayers|

snappingSelf

|snappingSelf|

5.3.6. Mazen

Pictogram

Vervanging

Pictogram

Vervanging

meshDigitizing

|meshDigitizing|

meshReindex

|meshReindex|

meshSelectExpression

|meshSelectExpression|

meshSelectPolygon

|meshSelectPolygon|

meshTransformByExpression

|meshTransformByExpression|

meshEditForceByVectorLines

|meshEditForceByVectorLines|

vertexCoordinates

|vertexCoordinates|

5.3.7. Kaartnavigatie en attributen

Pictogram

Vervanging

Pictogram

Vervanging

pan

|pan|

panToSelected

|panToSelected|

zoomIn

|zoomIn|

zoomOut

|zoomOut|

zoomActual

|zoomActual|

zoomFullExtent

|zoomFullExtent|

zoomToLayer

|zoomToLayer|

zoomToSelected

|zoomToSelected|

zoomLast

|zoomLast|

zoomNext

|zoomNext|

refresh

|refresh|

identify

|identify|

mapTips

|mapTips|

showBookmarks

|showBookmarks|

newBookmark

|newBookmark|

measure

|measure|

measureArea

|measureArea|

measureBearing

|measureBearing|

measureAngle

|measureAngle|

newMap

|newMap|

new3DMap

|new3DMap|

tiltUp

|tiltUp|

tiltDown

|tiltDown|

3dNavigation

|3dNavigation|

play

|play|

temporal

|temporal

temporalNavigationOff

|temporalNavigationOff|

temporalNavigationFixedRange

|temporalNavigationFixedRange|

temporalNavigationAnimated

|temporalNavigationAnimated|

5.3.8. Selecteren en Expressies

Pictogram

Vervanging

Pictogram

Vervanging

selectRectangle

|selectRectangle|

selectPolygon

|selectPolygon|

selectFreehand

|selectFreehand|

selectRadius

|selectRadius|

selectAll

|selectAll|

deselectAll

|deselectAll|

invertSelection

|invertSelection|

expressionSelect

|expressionSelect|

deselectActiveLayer

|deselectActiveLayer|

selectLocation

|selectLocation|

selectAllTree

|selectAllTree|

select

|select|

selectAdd

|selectAdd|

selectRemove

|selectRemove|

formSelect

|formSelect|

dataDefine

|dataDefine|

expression

|expression|

dataDefineOn

|dataDefineOn|

dataDefineExpressionOn

|dataDefineExpressionOn|

dataDefineError

|dataDefineError|

dataDefineExpressionError

|dataDefineExpressionError|

addExpression

|addExpression|

expressionFilter

|expressionFilter|

filterMap

|filterMap|

5.3.9. Labels en diagrammen

Pictogram

Vervanging

Pictogram

Vervanging

labelingSingle

|labelingSingle|

labelingNone

|labelingNone|

labelingRuleBased

|labelingRuleBased|

labelingObstacle

|labelingObstacle|

piechart

|piechart|

diagramNone

|diagramNone|

text

|text|

histogram

|histogram|

stackedBar

|stackedBar|

annotation

|annotation|

textAnnotation

|textAnnotation|

formAnnotation

|formAnnotation|

htmlAnnotation

|htmlAnnotation|

svgAnnotation

|svgAnnotation|

autoPlacementSettings

|autoPlacementSettings|

labelbackground

|labelbackground|

labelbuffer

|labelbuffer|

labelformatting

|labelformatting|

labelplacement

|labelplacement|

labelshadow

|labelshadow|

render

|render|

labelcallout

|labelcallout|

labelAnchorCenter

|labelAnchorCenter|

labelAnchorCustom

|labelAnchorCustom|

labelAnchorEnd

|labelAnchorEnd|

labelAnchorStart

|labelAnchorStart|

pinLabels

|pinLabels|

showHideLabels

|showHideLabels|

moveLabel

|moveLabel|

rotateLabel

|rotateLabel|

showPinnedLabels

|showPinnedLabels|

showUnplacedLabel

|showUnplacedLabel|

changeLabelProperties

|changeLabelProperties|

5.3.10. Decoraties

Pictogram

Vervanging

Pictogram

Vervanging

copyrightLabel

|copyrightLabel|

addGrid

|addGrid|

titleLabel

|titleLabel|

northArrow

|northArrow|

scaleBar

|scaleBar|

addMap

|addMap|

addImage

|addImage|

5.3.11. Help

Pictogram

Vervanging

Pictogram

Vervanging

helpContents

|helpContents|

qgisHomePage

|qgisHomePage|

success

|success|

helpSponsors

|helpSponsors|

contextHelp

|contextHelp|

5.3.12. Kleuren

Pictogram

Vervanging

Pictogram

Vervanging

colorBox

|colorBox|

colorPicker

|colorPicker|

colorSwatches

|colorSwatches|

colorWheel

|colorWheel|

5.4. Andere basispictogrammen

Pictogram

Vervanging

Pictogram

Vervanging

arrowDown

|arrowDown|

arrowUp

|arrowUp|

symbologyAdd

|symbologyAdd|

symbologyRemove

|symbologyRemove|

projectProperties

|projectProperties|

options

|options|

interfaceCustomization

|interfaceCustomization|

keyboardShortcuts

|keyboardShortcuts|

copyrightLabel

|copyrightLabel|

northArrow

|northArrow|

scaleBar

|scaleBar|

tracking

|tracking|

gpsImporter

|gpsImporter|

gpsTrackBarChart

|gpsTrackBarChart|

folder

|folder|

extents

|extents|

settings

|settings|

start

|start|

properties

|properties|

deleteSelected

|deleteSelected|

browserExpand

|browserExpand|

browserCollapse

|browserCollapse|

codeEditor

|codeEditor|

add

|add|

relations

|relations|

5.5. Attributentabel

Pictogram

Vervanging

Pictogram

Vervanging

openTable

|openTable|

openTableSelected

|openTableSelected|

openTableVisible

|openTableVisible|

openTableEdited

|openTableEdited|

selectedToTop

|selectedToTop|

selectAll

|selectAll|

invertSelection

|invertSelection|

panToSelected

|panToSelected|

zoomToSelected

|zoomToSelected|

copySelected

|copySelected|

editPaste

|editPaste|

expressionSelect

|expressionSelect|

deleteSelectedFeatures

|deleteSelectedFeatures|

newAttribute

|newAttribute|

deleteAttribute

|deleteAttribute|

editTable

|editTable|

newTableRow

|newTableRow|

calculateField

|calculateField|

refresh

|refresh|

formView

|formView|

conditionalFormatting

|conditionalFormatting|

multiEdit

|multiEdit|

dock

|dock|

actionRun

|actionRun|

duplicateFeature

|duplicateFeature|

zoomTo

|zoomTo|

panTo

|panTo|

highlightFeature

|highlightFeature|

handleStoreFilterExpressionChecked

|handleStoreFilterExpressionChecked|

handleStoreFilterExpressionUnchecked

|handleStoreFilterExpressionUnchecked|

5.6. Projecties en geo-verwijzingen

Pictogram

Vervanging

Pictogram

Vervanging

geographic

|geographic|

crs

|crs|

customProjection

|customProjection|

setProjection

|setProjection|

projectionDisabled

|projectionDisabled|

projectionEnabled

|projectionEnabled|

transformation

|transformation|

gdalScript

|gdalScript|

georefRun

|georefRun|

pencil

|pencil|

linkQGisToGeoref

|linkQGisToGeoref|

linkGeorefToQGis

|linkGeorefToQGis|

fullHistogramStretch

|fullHistogramStretch|

5.8. Laageigenschappen

Pictogram

Vervanging

Pictogram

Vervanging

symbology

|symbology|

labelingSingle

|labelingSingle|

sourceFields

|sourceFields|

general

|general|

metadata

|metadata|

action

|action|

display

|display|

rendering

|rendering|

join

|join|

diagram

|diagram|

labelmask

|labelmask|

temporal

|temporal|

legend

|legend|

dependencies

|dependencies|

3d

|3d|

system

|system|

editMetadata

|editMetadata|

overlay

|overlay|

digitizing

|digitizing|

auxiliaryStorage

|auxiliaryStorage|

history

|history|

stylePreset

|stylePreset|

search

|search|

pyramids

|pyramids|

transparency

|transparency|

rasterHistogram

|rasterHistogram|

singleSymbol

|singleSymbol|

nullSymbol

|nullSymbol|

graduatedSymbol

|graduatedSymbol|

categorizedSymbol

|categorizedSymbol|

25dSymbol

|25dSymbol|

ruleBasedSymbol

|ruleBasedSymbol|

invertedSymbol

|invertedSymbol|

heatmapSymbol

|heatmapSymbol|

pointDisplacementSymbol

|pointDisplacementSymbol|

pointClusterSymbol

|pointClusterSymbol|

mergedFeatures

|mergedFeatures|

meshcontours

|meshcontours|

meshcontoursoff

|meshcontoursoff|

meshvectors

|meshvectors|

meshvectorsoff

|meshvectorsoff|

meshframe

|meshframe|

meshaveraging

|meshaveraging|

sum

|sum|

sort

|sort|

paintEffects

|paintEffects|

mapIdentification

|mapIdentification|

styleManager

|styleManager|

iconView

|iconView|

joinNotEditable

|joinNotEditable|

joinedLayerNotEditable

|joinedLayerNotEditable|

joinHasNotUpsertOnEdit

|joinHasNotUpsertOnEdit|

filterTableFields

|filterTableFields|

symbologyEdit

|symbologyEdit|

sharingImport

|sharingImport|

sharingExport

|sharingExport|

5.9. Plug-ins

5.9.1. Processing

Pictogram

Vervanging

Pictogram

Vervanging

processingAlgorithm

|processingAlgorithm|

processingModel

|processingModel|

processingHistory

|processingHistory|

processingResult

|processingResult|

processSelected

|processSelected|

editHelpContent

|editHelpContent|

saveAsPython

|saveAsPython|

modelOutput

|modelOutput|

qgsProjectFile

|qgsProjectFile|

addToProject

|addToProject|

fieldInteger

|fieldInteger|

meanCoordinates

|meanCoordinates|

extractLayerExtent

|extractLayerExtent|

selectRandom

|selectRandom|

vectorGrid

|vectorGrid|

convexHull

|convexHull|

buffer

|buffer|

intersect

|intersect|

union

|union|

symmetricalDifference

|symmetricalDifference|

clip

|clip|

difference

|difference|

dissolve

|dissolve|

checkGeometry

|checkGeometry|

exportGeometry

|exportGeometry|

delaunay

|delaunay|

centroids

|centroids|

polygonToLine

|polygonToLine|

extractVertices

|extractVertices|

splitLayer

|splitLayer|

heatmap

|heatmap|

showRasterCalculator

|showRasterCalculator|

showMeshCalculator

|showMeshCalculator|

regularPoints

|regularPoints|

5.9.2. Verschillende bronplug-ins

Standaard geleverd bij basisinstallatie, maar niet geladen bij initiële installatie

Pictogram

Vervanging

Pictogram

Vervanging

showPluginManager

|showPluginManager|

installPluginFromZip

|installPluginFromZip|

pythonFile

|pythonFile|

runConsole

|runConsole|

showEditorConsole

|showEditorConsole|

clearConsole

|clearConsole|

offlineEditingCopy

|offlineEditingCopy|

offlineEditingSync

|offlineEditingSync|

plugin

|plugin|

metasearch

|metasearch|

geometryChecker

|geometryChecker|

topologyChecker

|topologyChecker|

fromSelectedFeature

|fromSelectedFeature|

sqlQueryBuilder

|sqlQueryBuilder|

5.9.3. Integratie van Grass

Pictogram

Vervanging

Pictogram

Vervanging

grassLogo

|grassLogo|

grassRegion

|grassRegion|

grassTools

|grassTools|

grassNewMapset

|grassNewMapset|

grassOpenMapset

|grassOpenMapset|

grassCloseMapset

|grassCloseMapset|