5. Helyettesítések

5.1. Használat

A QGIS kézikönyvekben az ikonok használatának megkönnyítése érdekében minden ikonhoz egy helyettesítő van definiálva a QGIS-Documentation kódtároló /source/substitutions.txt fájljában. Néhány ilyen helyettesítés az alábbiakban található. Így ha a QGIS alkalmazásból származó ikont szeretne használni a dokumentációban, nagy esély van arra, hogy már létezik olyan helyettesítés, amelyet lehet/kell használni.

Ha nem érhető el csere:

 1. ellenőrizze a dokumentációs tárolóban, hogy az ikon elérhető-e a /static/common mappában. Ha nem találja a képet, akkor meg kell keresnie és ki kell másolnia az ikonfájlt a QGIS kódtárolóból (gyakran a https://github.com/qgis/QGIS/blob/release-3_22/images/themes/default mappában) és be kell illesztenie (.png formátumban) a /static/common mappába. A kényelem és a frissítés megkönnyítése érdekében tanácsos megtartani a fájlnevet, ha lehetséges.

 2. hozzon létre hivatkozást a helyettesítésre a /source/substitutions.txt fájlban az alábbi példa alapján. A helyettesítő szövegnek camelCase-ben kell lennie:

  .. |splitLayer| image:: /static/common/split_layer.png
    :width: 1.5em
  
 3. futtassa a scripts/find_set_subst.py szkriptet, hogy frissítse a helyettesítési definíciókat az rst fájlokban, hogy azok tartalmazzák az új helyettesítő(ke)t.

 4. (opcionális) adja hozzá az ikonra való hivatkozást és annak helyettesítését az alábbi listához.

5.2. Gyakori helyettesítések

Az alábbiakban bemutatunk néhány ikont és azok helyettesítését, amelyeket a dokumentáció írásakor használhatunk. Sok helyen használhatók/találhatók a kézikönyvekben

5.2.1. Platformikonok

Ikon

Helyettesítés

Ikon

Helyettesítés

logo

|logo|

kde

|kde|

nix

|nix|

osx

|osx|

win

|win|

5.3. Eszköztárgombok ikonjai

5.3.1. Rétegek kezelése és áttekintés

Ikon

Helyettesítés

Ikon

Helyettesítés

dataSourceManager

|dataSourceManager|

addOgrLayer

|addOgrLayer|

addRasterLayer

|addRasterLayer|

addMssqlLayer

|addMssqlLayer|

addDelimitedTextLayer

|addDelimitedTextLayer|

addSpatiaLiteLayer

|addSpatiaLiteLayer|

addPostgisLayer

|addPostgisLayer|

addOracleLayer

|addOracleLayer|

addAfsLayer

|addAfsLayer|

addAmsLayer

|addAmsLayer|

addMeshLayer

|addMeshLayer|

addVectorTileLayer

|addVectorTileLayer|

addXyzLayer

|addXyzLayer|

addVirtualLayer

|addVirtualLayer|

addWmsLayer

|addWmsLayer|

addWcsLayer

|addWcsLayer|

addWfsLayer

|addWfsLayer|

newVectorLayer

|newVectorLayer|

newSpatiaLiteLayer

|newSpatiaLiteLayer|

newGeoPackageLayer

|newGeoPackageLayer|

createMemory

|createMemory|

newVirtualLayer

|newVirtualLayer|

newMeshLayer

|newMeshLayer|

dbManager

|dbManager|

gdal

|gdal|

geoPackage

|geoPackage|

spatialite

|spatialite|

virtualLayer

|virtualLayer|

wms

|wms|

wcs

|wcs|

wfs

|wfs|

dbSchema

|dbSchema|

inOverview

|inOverview|

addAllToOverview

|addAllToOverview|

removeAllFromOverview

|removeAllFromOverview|

removeLayer

|removeLayer|

showAllLayers

|showAllLayers|

hideAllLayers

|hideAllLayers|

showPresets

|showPresets|

showSelectedLayers

|showSelectedLayers|

hideSelectedLayers

|hideSelectedLayers|

hideDeselectedLayers

|hideDeselectedLayers|

toggleAllLayers

|toggleAllLayers|

toggleSelectedLayers

|toggleSelectedLayers|

addLayer

|addLayer|

indicatorTemporal

|indicatorTemporal|

indicatorNonRemovable

|indicatorNonRemovable|

indicatorEmbedded

|indicatorEmbedded|

indicatorFilter

|indicatorFilter|

indicatorMemory

|indicatorMemory|

indicatorNoCRS

|indicatorNoCRS|

indicatorBadLayer

|indicatorBadLayer|

favourites

|favourites|

indicatorLayerError

|indicatorLayerError|

indicatorNotes

|indicatorNotes|

indicatorLowAccuracy

|indicatorLowAccuracy|

indicatorOffline

|indicatorOffline|

5.3.2. Fájl

Ikon

Helyettesítés

Ikon

Helyettesítés

fileNew

|fileNew|

fileOpen

|fileOpen|

fileSave

|fileSave|

fileSaveAs

|fileSaveAs|

fileExit

|fileExit|

5.3.3. Szerkesztés

Ikon

Helyettesítés

Ikon

Helyettesítés

undo

|undo|

redo

|redo|

editCopy

|editCopy|

editPaste

|editPaste|

editCut

|editCut|

saveEdits

|saveEdits|

editableEdits

|editableEdits|

circle2Points

|circle2Points|

circle2TangentsPoint

|circle2TangentsPoint|

circle3Points

|circle3Points|

circle3Tangents

|circle3Tangents|

circleCenterPoint

|circleCenterPoint|

ellipseCenter2Points

|ellipseCenter2Points|

ellipseCenterPoint

|ellipseCenterPoint|

ellipseExtent

|ellipseExtent|

ellipseFoci

|ellipseFoci|

rectangle3PointsDistance

|rectangle3PointsDistance|

rectangle3PointsProjected

|rectangle3PointsProjected|

rectangleCenter

|rectangleCenter|

rectangleExtent

|rectangleExtent|

regularPolygon2Points

|regularPolygon2Points|

regularPolygonCenterCorner

|regularPolygonCenterCorner|

regularPolygonCenterPoint

|regularPolygonCenterPoint|

5.3.4. Azonosítási eredmények

Ikon

Helyettesítés

Ikon

Helyettesítés

expandTree

|expandTree|

collapseTree

|collapseTree|

expandNewTree

|expandNewTree|

formView

|formView|

deselectAll

|deselectAll|

editCopy

|editCopy|

filePrint

|filePrint|

identifyByRectangle

|identifyByRectangle|

identifyByPolygon

|identifyByPolygon|

identifyByFreehand

|identifyByFreehand|

identifyByRadius

|identifyByRadius|

5.3.5. Digitalizálás és bővített digitalizálás

Ikon

Helyettesítés

Ikon

Helyettesítés

cad

|cad|

cadConstruction

|cadConstruction|

cadParallel

|cadParallel|

cadPerpendicular

|cadPerpendicular|

floater

|floater|

toggleEditing

|toggleEditing|

allEdits

|allEdits|

tracing

|tracing|

snapping

|snapping|

capturePoint

|capturePoint|

capturePolygon

|capturePolygon|

captureLine

|captureLine|

deleteSelectedFeatures

|deleteSelectedFeatures|

circularStringCurvePoint

|circularStringCurvePoint|

circularStringRadius

|circularStringRadius|

vertexTool

|vertexTool|

vertexToolActiveLayer

|vertexToolActiveLayer|

digitizeWithSegment

|digitizeWithSegment|

digitizeShape

|digitizeShape|

streamingDigitize

|streamingDigitize|

digitizeWithCurve

|digitizeWithCurve|

moveFeature

|moveFeature|

moveFeatureCopy

|moveFeatureCopy|

moveFeatureLine

|moveFeatureLine|

moveFeatureCopyLine

|moveFeatureCopyLine|

moveFeaturePoint

|moveFeaturePoint|

moveFeatureCopyPoint

|moveFeatureCopyPoint|

rotateFeature

|rotateFeature|

rotatePointSymbols

|rotatePointSymbols|

scaleFeature

|scaleFeature|

offsetCurve

|offsetCurve|

offsetPointSymbols

|offsetPointSymbols|

simplify

|simplify|

reshape

|reshape|

addRing

|addRing|

addPart

|addPart|

fillRing

|fillRing|

deleteRing

|deleteRing|

deletePart

|deletePart|

mergeFeatures

|mergeFeatures|

mergeFeatureAttributes

|mergeFeatureAttributes|

splitFeatures

|splitFeatures|

splitParts

|splitParts|

reverseLine

|reverseLine|

allowIntersections

|allowIntersections|

avoidIntersectionsCurrentLayer

|avoidIntersectionsCurrentLayer|

avoidIntersectionsLayers

|avoidIntersectionsLayers|

snappingSelf

|snappingSelf|

5.3.6. Hálók

Ikon

Helyettesítés

Ikon

Helyettesítés

meshDigitizing

|meshDigitizing|

meshReindex

|meshReindex|

meshSelectExpression

|meshSelectExpression|

meshSelectPolygon

|meshSelectPolygon|

meshTransformByExpression

|meshTransformByExpression|

meshEditForceByVectorLines

|meshEditForceByVectorLines|

vertexCoordinates

|vertexCoordinates|

5.3.7. Térképi navigáció és attribútumok

Ikon

Helyettesítés

Ikon

Helyettesítés

pan

|pan|

panToSelected

|panToSelected|

zoomIn

|zoomIn|

zoomOut

|zoomOut|

zoomActual

|zoomActual|

zoomFullExtent

|zoomFullExtent|

zoomToLayer

|zoomToLayer|

zoomToSelected

|zoomToSelected|

zoomLast

|zoomLast|

zoomNext

|zoomNext|

refresh

|refresh|

identify

|identify|

mapTips

|mapTips|

showBookmarks

|showBookmarks|

newBookmark

|newBookmark|

measure

|measure|

measureArea

|measureArea|

measureBearing

|measureBearing|

measureAngle

|measureAngle|

newMap

|newMap|

new3DMap

|new3DMap|

tiltUp

|tiltUp|

tiltDown

|tiltDown|

3dNavigation

|3dNavigation|

play

|play|

temporal

|temporal

temporalNavigationOff

|temporalNavigationOff|

temporalNavigationFixedRange

|temporalNavigationFixedRange|

temporalNavigationAnimated

|temporalNavigationAnimated|

5.3.8. Kiválasztás és kifejezések

Ikon

Helyettesítés

Ikon

Helyettesítés

selectRectangle

|selectRectangle|

selectPolygon

|selectPolygon|

selectFreehand

|selectFreehand|

selectRadius

|selectRadius|

selectAll

|selectAll|

deselectAll

|deselectAll|

invertSelection

|invertSelection|

expressionSelect

|expressionSelect|

deselectActiveLayer

|deselectActiveLayer|

selectLocation

|selectLocation|

selectAllTree

|selectAllTree|

select

|select|

selectAdd

|selectAdd|

selectRemove

|selectRemove|

formSelect

|formSelect|

dataDefine

|dataDefine|

expression

|expression|

dataDefineOn

|dataDefineOn|

dataDefineExpressionOn

|dataDefineExpressionOn|

dataDefineError

|dataDefineError|

dataDefineExpressionError

|dataDefineExpressionError|

addExpression

|addExpression|

expressionFilter

|expressionFilter|

filterMap

|filterMap|

5.3.9. Címkék és diagramok

Ikon

Helyettesítés

Ikon

Helyettesítés

labelingSingle

|labelingSingle|

labelingNone

|labelingNone|

labelingRuleBased

|labelingRuleBased|

labelingObstacle

|labelingObstacle|

piechart

|piechart|

diagramNone

|diagramNone|

text

|text|

histogram

|histogram|

stackedBar

|stackedBar|

annotation

|annotation|

textAnnotation

|textAnnotation|

formAnnotation

|formAnnotation|

htmlAnnotation

|htmlAnnotation|

svgAnnotation

|svgAnnotation|

autoPlacementSettings

|autoPlacementSettings|

labelbackground

|labelbackground|

labelbuffer

|labelbuffer|

labelformatting

|labelformatting|

labelplacement

|labelplacement|

labelshadow

|labelshadow|

render

|render|

labelcallout

|labelcallout|

labelAnchorCenter

|labelAnchorCenter|

labelAnchorCustom

|labelAnchorCustom|

labelAnchorEnd

|labelAnchorEnd|

labelAnchorStart

|labelAnchorStart|

pinLabels

|pinLabels|

showHideLabels

|showHideLabels|

moveLabel

|moveLabel|

rotateLabel

|rotateLabel|

showPinnedLabels

|showPinnedLabels|

showUnplacedLabel

|showUnplacedLabel|

changeLabelProperties

|changeLabelProperties|

5.3.10. Dekorációk

Ikon

Helyettesítés

Ikon

Helyettesítés

copyrightLabel

|copyrightLabel|

addGrid

|addGrid|

titleLabel

|titleLabel|

northArrow

|northArrow|

scaleBar

|scaleBar|

addMap

|addMap|

addImage

|addImage|

5.3.11. Súgó

Ikon

Helyettesítés

Ikon

Helyettesítés

helpContents

|helpContents|

qgisHomePage

|qgisHomePage|

success

|success|

helpSponsors

|helpSponsors|

contextHelp

|contextHelp|

5.3.12. Színek

Ikon

Helyettesítés

Ikon

Helyettesítés

colorBox

|colorBox|

colorPicker

|colorPicker|

colorSwatches

|colorSwatches|

colorWheel

|colorWheel|

5.4. Egyéb alapvető ikonok

Ikon

Helyettesítés

Ikon

Helyettesítés

arrowDown

|arrowDown|

arrowUp

|arrowUp|

symbologyAdd

|symbologyAdd|

symbologyRemove

|symbologyRemove|

projectProperties

|projectProperties|

options

|options|

interfaceCustomization

|interfaceCustomization|

keyboardShortcuts

|keyboardShortcuts|

copyrightLabel

|copyrightLabel|

northArrow

|northArrow|

scaleBar

|scaleBar|

tracking

|tracking|

gpsImporter

|gpsImporter|

gpsTrackBarChart

|gpsTrackBarChart|

folder

|folder|

extents

|extents|

settings

|settings|

start

|start|

properties

|properties|

deleteSelected

|deleteSelected|

browserExpand

|browserExpand|

browserCollapse

|browserCollapse|

codeEditor

|codeEditor|

add

|add|

relations

|relations|

5.5. Attribútumtábla

Ikon

Helyettesítés

Ikon

Helyettesítés

openTable

|openTable|

openTableSelected

|openTableSelected|

openTableVisible

|openTableVisible|

openTableEdited

|openTableEdited|

selectedToTop

|selectedToTop|

selectAll

|selectAll|

invertSelection

|invertSelection|

panToSelected

|panToSelected|

zoomToSelected

|zoomToSelected|

copySelected

|copySelected|

editPaste

|editPaste|

expressionSelect

|expressionSelect|

deleteSelectedFeatures

|deleteSelectedFeatures|

newAttribute

|newAttribute|

deleteAttribute

|deleteAttribute|

editTable

|editTable|

newTableRow

|newTableRow|

calculateField

|calculateField|

refresh

|refresh|

formView

|formView|

conditionalFormatting

|conditionalFormatting|

multiEdit

|multiEdit|

dock

|dock|

actionRun

|actionRun|

duplicateFeature

|duplicateFeature|

zoomTo

|zoomTo|

panTo

|panTo|

highlightFeature

|highlightFeature|

handleStoreFilterExpressionChecked

|handleStoreFilterExpressionChecked|

handleStoreFilterExpressionUnchecked

|handleStoreFilterExpressionUnchecked|

5.6. Vetületek és georeferáló

Ikon

Helyettesítés

Ikon

Helyettesítés

geographic

|geographic|

crs

|crs|

customProjection

|customProjection|

setProjection

|setProjection|

projectionDisabled

|projectionDisabled|

projectionEnabled

|projectionEnabled|

transformation

|transformation|

gdalScript

|gdalScript|

georefRun

|georefRun|

pencil

|pencil|

linkQGisToGeoref

|linkQGisToGeoref|

linkGeorefToQGis

|linkGeorefToQGis|

fullHistogramStretch

|fullHistogramStretch|

5.8. Rétegtulajdonságok

Ikon

Helyettesítés

Ikon

Helyettesítés

symbology

|symbology|

labelingSingle

|labelingSingle|

sourceFields

|sourceFields|

general

|general|

metadata

|metadata|

action

|action|

display

|display|

rendering

|rendering|

join

|join|

diagram

|diagram|

labelmask

|labelmask|

temporal

|temporal|

legend

|legend|

dependencies

|dependencies|

3d

|3d|

system

|system|

editMetadata

|editMetadata|

overlay

|overlay|

digitizing

|digitizing|

auxiliaryStorage

|auxiliaryStorage|

history

|history|

stylePreset

|stylePreset|

search

|search|

pyramids

|pyramids|

transparency

|transparency|

rasterHistogram

|rasterHistogram|

singleSymbol

|singleSymbol|

nullSymbol

|nullSymbol|

graduatedSymbol

|graduatedSymbol|

categorizedSymbol

|categorizedSymbol|

25dSymbol

|25dSymbol|

ruleBasedSymbol

|ruleBasedSymbol|

invertedSymbol

|invertedSymbol|

heatmapSymbol

|heatmapSymbol|

pointDisplacementSymbol

|pointDisplacementSymbol|

pointClusterSymbol

|pointClusterSymbol|

mergedFeatures

|mergedFeatures|

meshcontours

|meshcontours|

meshcontoursoff

|meshcontoursoff|

meshvectors

|meshvectors|

meshvectorsoff

|meshvectorsoff|

meshframe

|meshframe|

meshaveraging

|meshaveraging|

sum

|sum|

sort

|sort|

paintEffects

|paintEffects|

mapIdentification

|mapIdentification|

styleManager

|styleManager|

iconView

|iconView|

joinNotEditable

|joinNotEditable|

joinedLayerNotEditable

|joinedLayerNotEditable|

joinHasNotUpsertOnEdit

|joinHasNotUpsertOnEdit|

filterTableFields

|filterTableFields|

symbologyEdit

|symbologyEdit|

sharingImport

|sharingImport|

sharingExport

|sharingExport|

5.9. Modulok

5.9.1. Feldolgozás

Ikon

Helyettesítés

Ikon

Helyettesítés

processingAlgorithm

|processingAlgorithm|

processingModel

|processingModel|

processingHistory

|processingHistory|

processingResult

|processingResult|

processSelected

|processSelected|

editHelpContent

|editHelpContent|

saveAsPython

|saveAsPython|

modelOutput

|modelOutput|

qgsProjectFile

|qgsProjectFile|

addToProject

|addToProject|

fieldInteger

|fieldInteger|

meanCoordinates

|meanCoordinates|

extractLayerExtent

|extractLayerExtent|

selectRandom

|selectRandom|

vectorGrid

|vectorGrid|

convexHull

|convexHull|

buffer

|buffer|

intersect

|intersect|

union

|union|

symmetricalDifference

|symmetricalDifference|

clip

|clip|

difference

|difference|

dissolve

|dissolve|

checkGeometry

|checkGeometry|

exportGeometry

|exportGeometry|

delaunay

|delaunay|

centroids

|centroids|

polygonToLine

|polygonToLine|

extractVertices

|extractVertices|

splitLayer

|splitLayer|

heatmap

|heatmap|

showRasterCalculator

|showRasterCalculator|

showMeshCalculator

|showMeshCalculator|

regularPoints

|regularPoints|

5.9.2. Különféle beépített modulok

Alapértelmezetten érkeznek telepítéskor, de kezdetben nincsenek bekapcsolva

Ikon

Helyettesítés

Ikon

Helyettesítés

showPluginManager

|showPluginManager|

installPluginFromZip

|installPluginFromZip|

pythonFile

|pythonFile|

runConsole

|runConsole|

showEditorConsole

|showEditorConsole|

clearConsole

|clearConsole|

offlineEditingCopy

|offlineEditingCopy|

offlineEditingSync

|offlineEditingSync|

plugin

|plugin|

metasearch

|metasearch|

geometryChecker

|geometryChecker|

topologyChecker

|topologyChecker|

fromSelectedFeature

|fromSelectedFeature|

sqlQueryBuilder

|sqlQueryBuilder|

5.9.3. Grass-integráció

Ikon

Helyettesítés

Ikon

Helyettesítés

grassLogo

|grassLogo|

grassRegion

|grassRegion|

grassTools

|grassTools|

grassNewMapset

|grassNewMapset|

grassOpenMapset

|grassOpenMapset|

grassCloseMapset

|grassCloseMapset|