5. Helyettesítések

5.1. Használat

A QGIS kézikönyvekben az ikonok használatának megkönnyítése érdekében minden ikonhoz egy helyettesítő van definiálva a QGIS-Documentation kódtároló /source/substitutions.txt fájljában. Néhány ilyen helyettesítés az alábbiakban található. Így ha a QGIS alkalmazásból származó ikont szeretne használni a dokumentációban, nagy esély van arra, hogy már létezik olyan helyettesítés, amelyet lehet/kell használni.

Ha nem érhető el csere:

 1. ellenőrizze a dokumentációs tárolóban, hogy az ikon elérhető-e a /static/common mappában. Ha nem találja a képet, akkor meg kell keresnie és ki kell másolnia az ikonfájlt a QGIS kódtárolóból (gyakran az alapértelmezett témák mappában) és be kell illesztenie (.png formátumban) a /static/common mappába. A kényelem és a frissítés megkönnyítése érdekében tanácsos megtartani a fájlnevet, ha lehetséges.

 2. hozzon létre hivatkozást a helyettesítésre a /substitutions.txt fájlban az alábbi példa alapján. A helyettesítő szöveg a fájlnévből kell származzon és camelCase-ben kell legyen:

  .. |dataSourceManager| image:: /static/common/mActionDataSourceManager.png
    :width: 1.5em
  .. |splitLayer| image:: /static/common/split_layer.png
    :width: 1.5em
  
 3. Frissítse a dokumentum célszakasz(ai)t az új helyettesítéssel.

 4. (nem kötelező, de nagyon ajánlott) adja hozzá a helyettesítést az alábbi listához.

 5. Adja hozzá az új helyettesítési hivatkozást a helyettesítések listájához annak a fájl(ok)nak a végén, amelyben használja, vagy futtassa a kényelmes scripts/find_set_subst.py scriptet.

  # from the repository main folder
  python3 scripts/find_set_subst.py
  

5.2. Gyakori helyettesítések

Az alábbiakban bemutatunk néhány ikont és azok helyettesítését, amelyeket a dokumentáció írásakor használhatunk. Sok helyen használhatók/találhatók a kézikönyvekben

5.2.1. Platformikonok

Ikon

Helyettesítés

Ikon

Helyettesítés

logo

|logo|

kde

|kde|

nix

|nix|

osx

|osx|

win

|win|

5.3. Eszköztárgombok ikonjai

5.3.1. Rétegek kezelése és áttekintés

Ikon

Helyettesítés

Ikon

Helyettesítés

dataSourceManager

|dataSourceManager|

addOgrLayer

|addOgrLayer|

addRasterLayer

|addRasterLayer|

addMssqlLayer

|addMssqlLayer|

addDelimitedTextLayer

|addDelimitedTextLayer|

addSpatiaLiteLayer

|addSpatiaLiteLayer|

addPostgisLayer

|addPostgisLayer|

addOracleLayer

|addOracleLayer|

addAfsLayer

|addAfsLayer|

addMeshLayer

|addMeshLayer|

addVectorTileLayer

|addVectorTileLayer|

addXyzLayer

|addXyzLayer|

addVirtualLayer

|addVirtualLayer|

addWmsLayer

|addWmsLayer|

addWcsLayer

|addWcsLayer|

addWfsLayer

|addWfsLayer|

addPointCloudLayer

|addPointCloudLayer|

addGpsLayer

|addGpsLayer|

newVectorLayer

|newVectorLayer|

newSpatiaLiteLayer

|newSpatiaLiteLayer|

newGeoPackageLayer

|newGeoPackageLayer|

createMemory

|createMemory|

newVirtualLayer

|newVirtualLayer|

newMeshLayer

|newMeshLayer|

dbManager

|dbManager|

gdal

|gdal|

geoPackage

|geoPackage|

spatialite

|spatialite|

virtualLayer

|virtualLayer|

wms

|wms|

wcs

|wcs|

wfs

|wfs|

pointCloudLayer

|pointCloudLayer|

gps

|gps|

dbSchema

|dbSchema|

inOverview

|inOverview|

addAllToOverview

|addAllToOverview|

removeAllFromOverview

|removeAllFromOverview|

removeLayer

|removeLayer|

showAllLayers

|showAllLayers|

hideAllLayers

|hideAllLayers|

showPresets

|showPresets|

showSelectedLayers

|showSelectedLayers|

hideSelectedLayers

|hideSelectedLayers|

hideDeselectedLayers

|hideDeselectedLayers|

toggleAllLayers

|toggleAllLayers|

toggleSelectedLayers

|toggleSelectedLayers|

addLayer

|addLayer|

indicatorTemporal

|indicatorTemporal|

indicatorNonRemovable

|indicatorNonRemovable|

indicatorEmbedded

|indicatorEmbedded|

indicatorFilter

|indicatorFilter|

indicatorMemory

|indicatorMemory|

indicatorNoCRS

|indicatorNoCRS|

indicatorBadLayer

|indicatorBadLayer|

favourites

|favourites|

indicatorLayerError

|indicatorLayerError|

indicatorNotes

|indicatorNotes|

indicatorLowAccuracy

|indicatorLowAccuracy|

indicatorOffline

|indicatorOffline|

5.3.2. Projekt

Ikon

Helyettesítés

Ikon

Helyettesítés

fileNew

|fileNew|

fileOpen

|fileOpen|

fileSave

|fileSave|

fileSaveAs

|fileSaveAs|

fileExit

|fileExit|

5.3.3. Szerkesztés

Ikon

Helyettesítés

Ikon

Helyettesítés

undo

|undo|

redo

|redo|

editCopy

|editCopy|

editPaste

|editPaste|

editCut

|editCut|

saveEdits

|saveEdits|

editableEdits

|editableEdits|

circle2Points

|circle2Points|

circle2TangentsPoint

|circle2TangentsPoint|

circle3Points

|circle3Points|

circle3Tangents

|circle3Tangents|

circleCenterPoint

|circleCenterPoint|

ellipseCenter2Points

|ellipseCenter2Points|

ellipseCenterPoint

|ellipseCenterPoint|

ellipseExtent

|ellipseExtent|

ellipseFoci

|ellipseFoci|

rectangle3PointsDistance

|rectangle3PointsDistance|

rectangle3PointsProjected

|rectangle3PointsProjected|

rectangleCenter

|rectangleCenter|

rectangleExtent

|rectangleExtent|

regularPolygon2Points

|regularPolygon2Points|

regularPolygonCenterCorner

|regularPolygonCenterCorner|

regularPolygonCenterPoint

|regularPolygonCenterPoint|

5.3.4. Azonosítási eredmények

Ikon

Helyettesítés

Ikon

Helyettesítés

expandTree

|expandTree|

collapseTree

|collapseTree|

expandNewTree

|expandNewTree|

formView

|formView|

deselectAll

|deselectAll|

editCopy

|editCopy|

filePrint

|filePrint|

identifyByRectangle

|identifyByRectangle|

identifyByPolygon

|identifyByPolygon|

identifyByFreehand

|identifyByFreehand|

identifyByRadius

|identifyByRadius|

5.3.5. Digitalizálás és bővített digitalizálás

Ikon

Helyettesítés

Ikon

Helyettesítés

cad

|cad|

cadConstruction

|cadConstruction|

cadParallel

|cadParallel|

cadPerpendicular

|cadPerpendicular|

floater

|floater|

toggleEditing

|toggleEditing|

allEdits

|allEdits|

tracing

|tracing|

snapping

|snapping|

capturePoint

|capturePoint|

capturePolygon

|capturePolygon|

captureLine

|captureLine|

captureCurveFromFeature

|captureCurveFromFeature|

deleteSelectedFeatures

|deleteSelectedFeatures|

circularStringCurvePoint

|circularStringCurvePoint|

circularStringRadius

|circularStringRadius|

vertexTool

|vertexTool|

vertexToolActiveLayer

|vertexToolActiveLayer|

digitizeWithSegment

|digitizeWithSegment|

digitizeShape

|digitizeShape|

streamingDigitize

|streamingDigitize|

digitizeWithCurve

|digitizeWithCurve|

moveFeature

|moveFeature|

moveFeatureCopy

|moveFeatureCopy|

moveFeatureLine

|moveFeatureLine|

moveFeatureCopyLine

|moveFeatureCopyLine|

moveFeaturePoint

|moveFeaturePoint|

moveFeatureCopyPoint

|moveFeatureCopyPoint|

rotateFeature

|rotateFeature|

rotatePointSymbols

|rotatePointSymbols|

scaleFeature

|scaleFeature|

offsetCurve

|offsetCurve|

offsetPointSymbols

|offsetPointSymbols|

simplify

|simplify|

reshape

|reshape|

addRing

|addRing|

addPart

|addPart|

fillRing

|fillRing|

deleteRing

|deleteRing|

deletePart

|deletePart|

mergeFeatures

|mergeFeatures|

mergeFeatureAttributes

|mergeFeatureAttributes|

splitFeatures

|splitFeatures|

splitParts

|splitParts|

reverseLine

|reverseLine|

allowIntersections

|allowIntersections|

avoidIntersectionsCurrentLayer

|avoidIntersectionsCurrentLayer|

avoidIntersectionsLayers

|avoidIntersectionsLayers|

snappingSelf

|snappingSelf|

5.3.6. Hálók

Ikon

Helyettesítés

Ikon

Helyettesítés

meshDigitizing

|meshDigitizing|

meshReindex

|meshReindex|

meshSelectExpression

|meshSelectExpression|

meshSelectPolygon

|meshSelectPolygon|

meshTransformByExpression

|meshTransformByExpression|

meshEditForceByVectorLines

|meshEditForceByVectorLines|

vertexCoordinates

|vertexCoordinates|

5.3.7. Térképi navigáció és attribútumok

Ikon

Helyettesítés

Ikon

Helyettesítés

pan

|pan|

panToSelected

|panToSelected|

zoomIn

|zoomIn|

zoomOut

|zoomOut|

zoomActual

|zoomActual|

zoomFullExtent

|zoomFullExtent|

zoomToLayer

|zoomToLayer|

zoomToSelected

|zoomToSelected|

zoomLast

|zoomLast|

zoomNext

|zoomNext|

zoomInXAxis

|zoomInXAxis|

refresh

|refresh|

identify

|identify|

mapTips

|mapTips|

showBookmarks

|showBookmarks|

newBookmark

|newBookmark|

measure

|measure|

measureArea

|measureArea|

measureBearing

|measureBearing|

measureAngle

|measureAngle|

newMap

|newMap|

new3DMap

|new3DMap|

tiltUp

|tiltUp|

tiltDown

|tiltDown|

3dNavigation

|3dNavigation|

play

|play|

temporal

|temporal

temporalNavigationOff

|temporalNavigationOff|

temporalNavigationFixedRange

|temporalNavigationFixedRange|

temporalNavigationAnimated

|temporalNavigationAnimated|

5.3.8. Kiválasztás és kifejezések

Ikon

Helyettesítés

Ikon

Helyettesítés

selectRectangle

|selectRectangle|

selectPolygon

|selectPolygon|

selectFreehand

|selectFreehand|

selectRadius

|selectRadius|

selectAll

|selectAll|

deselectAll

|deselectAll|

invertSelection

|invertSelection|

expressionSelect

|expressionSelect|

deselectActiveLayer

|deselectActiveLayer|

selectLocation

|selectLocation|

selectAllTree

|selectAllTree|

select

|select|

selectAdd

|selectAdd|

selectRemove

|selectRemove|

formSelect

|formSelect|

dataDefine

|dataDefine|

expression

|expression|

dataDefineOn

|dataDefineOn|

dataDefineExpressionOn

|dataDefineExpressionOn|

dataDefineError

|dataDefineError|

dataDefineExpressionError

|dataDefineExpressionError|

addExpression

|addExpression|

expressionFilter

|expressionFilter|

filterMap

|filterMap|

5.3.9. Címkék és diagramok

Ikon

Helyettesítés

Ikon

Helyettesítés

labelingSingle

|labelingSingle|

labelingNone

|labelingNone|

labelingRuleBased

|labelingRuleBased|

labelingObstacle

|labelingObstacle|

piechart

|piechart|

diagramNone

|diagramNone|

text

|text|

histogram

|histogram|

stackedBar

|stackedBar|

createAnnotationLayer

|createAnnotationLayer|

annotationLayer

|annotationLayer|

annotation

|annotation|

textAnnotation

|textAnnotation|

formAnnotation

|formAnnotation|

htmlAnnotation

|htmlAnnotation|

svgAnnotation

|svgAnnotation|

actionText

|actionText|

labelbackground

|labelbackground|

labelbuffer

|labelbuffer|

labelformatting

|labelformatting|

labelplacement

|labelplacement|

labelshadow

|labelshadow|

render

|render|

labelcallout

|labelcallout|

labelAnchorCenter

|labelAnchorCenter|

labelAnchorCustom

|labelAnchorCustom|

labelAnchorEnd

|labelAnchorEnd|

labelAnchorStart

|labelAnchorStart|

pinLabels

|pinLabels|

showHideLabels

|showHideLabels|

moveLabel

|moveLabel|

rotateLabel

|rotateLabel|

showPinnedLabels

|showPinnedLabels|

showUnplacedLabel

|showUnplacedLabel|

changeLabelProperties

|changeLabelProperties|

autoPlacementSettings

|autoPlacementSettings|

5.3.10. Dekorációk

Ikon

Helyettesítés

Ikon

Helyettesítés

copyrightLabel

|copyrightLabel|

addGrid

|addGrid|

titleLabel

|titleLabel|

northArrow

|northArrow|

scaleBar

|scaleBar|

addMap

|addMap|

addImage

|addImage|

5.3.11. Súgó

Ikon

Helyettesítés

Ikon

Helyettesítés

helpContents

|helpContents|

qgisHomePage

|qgisHomePage|

success

|success|

helpSponsors

|helpSponsors|

contextHelp

|contextHelp|

5.3.12. Színek

Ikon

Helyettesítés

Ikon

Helyettesítés

colorBox

|colorBox|

colorPicker

|colorPicker|

colorSwatches

|colorSwatches|

colorWheel

|colorWheel|

5.4. Egyéb alapvető ikonok

Ikon

Helyettesítés

Ikon

Helyettesítés

arrowLeft

|arrowLeft|

arrowRight

|arrowRight|

arrowDown

|arrowDown|

arrowUp

|arrowUp|

symbologyAdd

|symbologyAdd|

symbologyRemove

|symbologyRemove|

projectProperties

|projectProperties|

options

|options|

interfaceCustomization

|interfaceCustomization|

keyboardShortcuts

|keyboardShortcuts|

copyrightLabel

|copyrightLabel|

northArrow

|northArrow|

scaleBar

|scaleBar|

tracking

|tracking|

gpsImporter

|gpsImporter|

gpsTrackBarChart

|gpsTrackBarChart|

folder

|folder|

extents

|extents|

settings

|settings|

start

|start|

properties

|properties|

deleteSelected

|deleteSelected|

browserExpand

|browserExpand|

browserCollapse

|browserCollapse|

codeEditor

|codeEditor|

add

|add|

relations

|relations|

layoutItem3DMap

|layoutItem3DMap|

stopwatch

|stopwatch|

5.5. Attribútumtábla

Ikon

Helyettesítés

Ikon

Helyettesítés

openTable

|openTable|

openTableSelected

|openTableSelected|

openTableVisible

|openTableVisible|

openTableEdited

|openTableEdited|

selectedToTop

|selectedToTop|

selectAll

|selectAll|

invertSelection

|invertSelection|

panToSelected

|panToSelected|

zoomToSelected

|zoomToSelected|

copySelected

|copySelected|

editPaste

|editPaste|

expressionSelect

|expressionSelect|

deleteSelectedFeatures

|deleteSelectedFeatures|

newAttribute

|newAttribute|

deleteAttribute

|deleteAttribute|

editTable

|editTable|

newTableRow

|newTableRow|

calculateField

|calculateField|

refresh

|refresh|

formView

|formView|

conditionalFormatting

|conditionalFormatting|

multiEdit

|multiEdit|

dock

|dock|

actionRun

|actionRun|

duplicateFeature

|duplicateFeature|

zoomTo

|zoomTo|

panTo

|panTo|

highlightFeature

|highlightFeature|

handleStoreFilterExpressionChecked

|handleStoreFilterExpressionChecked|

handleStoreFilterExpressionUnchecked

|handleStoreFilterExpressionUnchecked|

5.6. Vetületek és georeferáló

Ikon

Helyettesítés

Ikon

Helyettesítés

geographic

|geographic|

crs

|crs|

customProjection

|customProjection|

setProjection

|setProjection|

projectionDisabled

|projectionDisabled|

projectionEnabled

|projectionEnabled|

transformation

|transformation|

gdalScript

|gdalScript|

georefRun

|georefRun|

pencil

|pencil|

linkQGisToGeoref

|linkQGisToGeoref|

linkGeorefToQGis

|linkGeorefToQGis|

fullHistogramStretch

|fullHistogramStretch|

5.8. Rétegtulajdonságok

Ikon

Helyettesítés

Ikon

Helyettesítés

symbology

|symbology|

labelingSingle

|labelingSingle|

sourceFields

|sourceFields|

general

|general|

metadata

|metadata|

action

|action|

display

|display|

rendering

|rendering|

join

|join|

diagram

|diagram|

labelmask

|labelmask|

temporal

|temporal|

legend

|legend|

dependencies

|dependencies|

3d

|3d|

system

|system|

elevationscale

|elevationscale|

layerTree

|layerTree|

editMetadata

|editMetadata|

overlay

|overlay|

digitizing

|digitizing|

auxiliaryStorage

|auxiliaryStorage|

history

|history|

stylePreset

|stylePreset|

search

|search|

pyramids

|pyramids|

transparency

|transparency|

rasterHistogram

|rasterHistogram|

singleSymbol

|singleSymbol|

nullSymbol

|nullSymbol|

graduatedSymbol

|graduatedSymbol|

categorizedSymbol

|categorizedSymbol|

25dSymbol

|25dSymbol|

ruleBasedSymbol

|ruleBasedSymbol|

invertedSymbol

|invertedSymbol|

heatmapSymbol

|heatmapSymbol|

pointDisplacementSymbol

|pointDisplacementSymbol|

pointClusterSymbol

|pointClusterSymbol|

mergedFeatures

|mergedFeatures|

meshcontours

|meshcontours|

meshcontoursoff

|meshcontoursoff|

meshvectors

|meshvectors|

meshvectorsoff

|meshvectorsoff|

meshframe

|meshframe|

meshaveraging

|meshaveraging|

singleColor

|singleColor|

paletted

|paletted|

singlebandPseudocolor

|singlebandPseudocolor|

multibandColor

|multibandColor|

pointCloudExtent

|pointCloudExtent|

sum

|sum|

sort

|sort|

paintEffects

|paintEffects|

mapIdentification

|mapIdentification|

styleManager

|styleManager|

iconView

|iconView|

joinNotEditable

|joinNotEditable|

joinedLayerNotEditable

|joinedLayerNotEditable|

joinHasNotUpsertOnEdit

|joinHasNotUpsertOnEdit|

filterTableFields

|filterTableFields|

symbologyEdit

|symbologyEdit|

sharingImport

|sharingImport|

sharingExport

|sharingExport|

5.9. Modulok

5.9.1. Feldolgozás

Ikon

Helyettesítés

Ikon

Helyettesítés

processingAlgorithm

|processingAlgorithm|

processingModel

|processingModel|

processingHistory

|processingHistory|

processingResult

|processingResult|

menu

|menu|

processSelected

|processSelected|

editHelpContent

|editHelpContent|

saveAsPython

|saveAsPython|

modelOutput

|modelOutput|

qgsProjectFile

|qgsProjectFile|

addToProject

|addToProject|

fieldInteger

|fieldInteger|

meanCoordinates

|meanCoordinates|

extractLayerExtent

|extractLayerExtent|

selectRandom

|selectRandom|

vectorGrid

|vectorGrid|

convexHull

|convexHull|

buffer

|buffer|

intersect

|intersect|

union

|union|

symmetricalDifference

|symmetricalDifference|

clip

|clip|

difference

|difference|

dissolve

|dissolve|

checkGeometry

|checkGeometry|

exportGeometry

|exportGeometry|

delaunay

|delaunay|

centroids

|centroids|

polygonToLine

|polygonToLine|

extractVertices

|extractVertices|

lineToPolygon

|lineToPolygon|

nearestNeighbour

|nearestNeighbour|

splitLayer

|splitLayer|

heatmap

|heatmap|

showRasterCalculator

|showRasterCalculator|

showMeshCalculator

|showMeshCalculator|

regularPoints

|regularPoints|

addGeometryAttributes

|addGeometryAttributes|

basicStatistics

|basicStatistics|

uniqueValues

|uniqueValues|

collect

|collect|

simplify_2

|simplify_2|

createGrid

|createGrid|

distanceMatrix

|distanceMatrix|

lineIntersections

|lineIntersections|

mergeLayers

|mergeLayers|

sumPoints

|sumPoints|

sumLengthLines

|sumLengthLines|

randomPointsInPolygons

|randomPointsInPolygons|

randomPointsWithinPolygon

|randomPointsWithinPolygon|

randomPointsOnLines

|randomPointsOnLines|

randomPointsWithinExtent

|randomPointsWithinExtent|

multiToSingle

|multiToSingle|

grid

|grid|

tiles

|tiles|

merge

|merge|

rasterClip

|rasterClip|

contour

|contour|

proximity

|proximity|

polygonize

|polygonize|

rasterize

|rasterize|

sieve

|sieve|

nearblack

|nearblack|

projectionAdd

|projectionAdd|

projectionExport

|projectionExport

8To24Bits

|8To24Bits|

24To8Bits

|24To8Bits|

rasterInfo

|rasterInfo|

rasterOverview

|rasterOverview|

vrt

|vrt|

voronoi

|voronoi|

translate

|translate|

warp

|warp|

iterate

|iterate|

terminal

|terminal|

5.9.2. Különféle beépített modulok

Alapértelmezetten érkeznek telepítéskor, de kezdetben nincsenek bekapcsolva

Ikon

Helyettesítés

Ikon

Helyettesítés

showPluginManager

|showPluginManager|

installPluginFromZip

|installPluginFromZip|

pythonFile

|pythonFile|

runConsole

|runConsole|

showEditorConsole

|showEditorConsole|

clearConsole

|clearConsole|

offlineEditingCopy

|offlineEditingCopy|

offlineEditingSync

|offlineEditingSync|

plugin

|plugin|

metasearch

|metasearch|

geometryChecker

|geometryChecker|

topologyChecker

|topologyChecker|

fromSelectedFeature

|fromSelectedFeature|

sqlQueryBuilder

|sqlQueryBuilder|

5.9.3. Grass-integráció

Ikon

Helyettesítés

Ikon

Helyettesítés

grassLogo

|grassLogo|

grassRegion

|grassRegion|

grassTools

|grassTools|

grassNewMapset

|grassNewMapset|

grassOpenMapset

|grassOpenMapset|

grassCloseMapset

|grassCloseMapset|