Belangrijk

Vertalen is een inspanning van de gemeenschap waaraan u deel kunt nemen. Deze pagina is momenteel voor 100.00% vertaald.

5. Vervangingen

5.1. Gebruik

Vervangingen zijn gedefinieerd voor elk pictogram in het bestand /source/substitutions.txt op QGIS-Documentation repository en enkele van deze vervangingen zijn hieronder vermeld om het gebruiken van pictogrammen in handleidingen voor QGIS gemakkelijker te maken. Wanneer u dus een pictogram van de toepassing QGIS in de documentatie wilt gebruiken is er een grote kans dat er al een vervanging is die kan/moet worden gebruikt.

Indien er geen vervanging bestaat:

 1. controleer de opslagplaats voor de documentatie of het pictogram beschikbaar is in de map /static/common. Indien geen afbeelding, dan dient u het afbeeldingsbestand te zoeken en te kopiëren vanuit repository QGIS (vaak in de map default themes) en plak die (in indeling .png) in de map /static/common. Voor het gemak en bijwerken wordt geadviseerd om, indien mogelijk, de bestandsnaam te behouden.

 2. maak de verwijzing naar de vervanging in het bestand /substitutions.txt op de manier zoals in het voorbeeld hieronder. De tekst voor de vervanging zou moeten zijn afgeleid van de bestandsnaam en in camelCase moeten zijn:

  .. |dataSourceManager| image:: /static/common/mActionDataSourceManager.png
    :width: 1.5em
  .. |splitLayer| image:: /static/common/split_layer.png
    :width: 1.5em
  
 3. Werk het/de doelgedeelte(n) van de documentatie bij met uw nieuwe vervanging.

 4. (optioneel, maar hoogst wenselijk) voeg de vervanging toe aan de lijst hieronder.

 5. Voeg de nieuwe verwijzing voor de vervanging toe aan de lijst met vervangingen aan het einde van de/het bestand(en) waarin het wordt gebruikt, of voer het handige script scripts/find_set_subst.py uit.

  # from the repository main folder
  python3 scripts/find_set_subst.py
  

5.2. Algemene vervangingen

Hieronder zijn enkele pictogrammen en hun te gebruiken vervangingen vermeld voor bij het schrijven van documentatie. Kan op vele plaatsen in de handleidingen worden gebruikt/gevonden.

5.2.1. Pictogrammen voor platformen

Pictogram

Vervanging

Pictogram

Vervanging

logo

|logo|

kde

|kde|

nix

|nix|

osx

|osx|

win

|win|

5.3. Pictogrammen voor werkbalken

5.3.1. Beheren van lagen en overzicht

Pictogram

Vervanging

Pictogram

Vervanging

dataSourceManager

|dataSourceManager|

addOgrLayer

|addOgrLayer|

addRasterLayer

|addRasterLayer|

addMssqlLayer

|addMssqlLayer|

addDelimitedTextLayer

|addDelimitedTextLayer|

addSpatiaLiteLayer

|addSpatiaLiteLayer|

addPostgisLayer

|addPostgisLayer|

addOracleLayer

|addOracleLayer|

addAfsLayer

|addAfsLayer|

addMeshLayer

|addMeshLayer|

addVectorTileLayer

|addVectorTileLayer|

addXyzLayer

|addXyzLayer|

addVirtualLayer

|addVirtualLayer|

addWmsLayer

|addWmsLayer|

addWcsLayer

|addWcsLayer|

addWfsLayer

|addWfsLayer|

addPointCloudLayer

|addPointCloudLayer|

addGpsLayer

|addGpsLayer|

addTiledSceneLayer

|addTiledSceneLayer|

addHanaLayer

|addHanaLayer|

newVectorLayer

|newVectorLayer|

newSpatiaLiteLayer

|newSpatiaLiteLayer|

newGeoPackageLayer

|newGeoPackageLayer|

createMemory

|createMemory|

newVirtualLayer

|newVirtualLayer|

newMeshLayer

|newMeshLayer|

newGpx

|newGpx|

dbManager

|dbManager|

gdal

|gdal|

geoPackage

|geoPackage|

spatialite

|spatialite|

virtualLayer

|virtualLayer|

wms

|wms|

wcs

|wcs|

wfs

|wfs|

pointCloudLayer

|pointCloudLayer|

gps

|gps|

tiledSceneLayer

|tiledSceneLayer|

hana

|hana|

dbSchema

|dbSchema|

inOverview

|inOverview|

addAllToOverview

|addAllToOverview|

removeAllFromOverview

|removeAllFromOverview|

removeLayer

|removeLayer|

showAllLayers

|showAllLayers|

hideAllLayers

|hideAllLayers|

showPresets

|showPresets|

showSelectedLayers

|showSelectedLayers|

hideSelectedLayers

|hideSelectedLayers|

hideDeselectedLayers

|hideDeselectedLayers|

toggleAllLayers

|toggleAllLayers|

toggleSelectedLayers

|toggleSelectedLayers|

addLayer

|addLayer|

indicatorTemporal

|indicatorTemporal|

indicatorNonRemovable

|indicatorNonRemovable|

indicatorEmbedded

|indicatorEmbedded|

indicatorFilter

|indicatorFilter|

indicatorMemory

|indicatorMemory|

indicatorNoCRS

|indicatorNoCRS|

indicatorBadLayer

|indicatorBadLayer|

favourites

|favourites|

indicatorLayerError

|indicatorLayerError|

indicatorNotes

|indicatorNotes|

indicatorLowAccuracy

|indicatorLowAccuracy|

indicatorOffline

|indicatorOffline|

5.3.2. Project

Pictogram

Vervanging

Pictogram

Vervanging

fileNew

|fileNew|

fileOpen

|fileOpen|

fileSave

|fileSave|

fileSaveAs

|fileSaveAs|

fileExit

|fileExit|

user

|user|

5.3.3. Bewerken

Pictogram

Vervanging

Pictogram

Vervanging

undo

|undo|

redo

|redo|

editCopy

|editCopy|

editPaste

|editPaste|

editCut

|editCut|

saveEdits

|saveEdits|

editableEdits

|editableEdits|

circle2Points

|circle2Points|

circle2TangentsPoint

|circle2TangentsPoint|

circle3Points

|circle3Points|

circle3Tangents

|circle3Tangents|

circleCenterPoint

|circleCenterPoint|

ellipseCenter2Points

|ellipseCenter2Points|

ellipseCenterPoint

|ellipseCenterPoint|

ellipseExtent

|ellipseExtent|

ellipseFoci

|ellipseFoci|

rectangle3PointsDistance

|rectangle3PointsDistance|

rectangle3PointsProjected

|rectangle3PointsProjected|

rectangleCenter

|rectangleCenter|

rectangleExtent

|rectangleExtent|

regularPolygon2Points

|regularPolygon2Points|

regularPolygonCenterCorner

|regularPolygonCenterCorner|

regularPolygonCenterPoint

|regularPolygonCenterPoint|

5.3.4. Identity result

Pictogram

Vervanging

Pictogram

Vervanging

expandTree

|expandTree|

collapseTree

|collapseTree|

expandNewTree

|expandNewTree|

formView

|formView|

deselectAll

|deselectAll|

editCopy

|editCopy|

filePrint

|filePrint|

identifyByRectangle

|identifyByRectangle|

identifyByPolygon

|identifyByPolygon|

identifyByFreehand

|identifyByFreehand|

identifyByRadius

|identifyByRadius|

5.3.5. Digitaliseren en Geavanceerd digitaliseren

Pictogram

Vervanging

Pictogram

Vervanging

cad

|cad|

cadConstruction

|cadConstruction|

cadParallel

|cadParallel|

cadPerpendicular

|cadPerpendicular|

floater

|floater|

toggleEditing

|toggleEditing|

allEdits

|allEdits|

tracing

|tracing|

snapping

|snapping|

snappingVertex

|snappingVertex|

snappingSegment

|snappingSegment|

snappingArea

|snappingArea|

snappingCentroid

|snappingCentroid|

snappingMiddle

|snappingMiddle|

snappingEndpoint

|snappingEndpoint|

capturePoint

|capturePoint|

capturePolygon

|capturePolygon|

captureLine

|captureLine|

captureCurveFromFeature

|captureCurveFromFeature|

deleteSelectedFeatures

|deleteSelectedFeatures|

circularStringCurvePoint

|circularStringCurvePoint|

circularStringRadius

|circularStringRadius|

vertexTool

|vertexTool|

vertexToolActiveLayer

|vertexToolActiveLayer|

digitizeWithSegment

|digitizeWithSegment|

digitizeShape

|digitizeShape|

streamingDigitize

|streamingDigitize|

digitizeWithCurve

|digitizeWithCurve|

moveFeature

|moveFeature|

moveFeatureCopy

|moveFeatureCopy|

moveFeatureLine

|moveFeatureLine|

moveFeatureCopyLine

|moveFeatureCopyLine|

moveFeaturePoint

|moveFeaturePoint|

moveFeatureCopyPoint

|moveFeatureCopyPoint|

rotateFeature

|rotateFeature|

rotatePointSymbols

|rotatePointSymbols|

scaleFeature

|scaleFeature|

offsetCurve

|offsetCurve|

offsetPointSymbols

|offsetPointSymbols|

simplify

|simplify|

reshape

|reshape|

addRing

|addRing|

addPart

|addPart|

fillRing

|fillRing|

deleteRing

|deleteRing|

deletePart

|deletePart|

mergeFeatures

|mergeFeatures|

mergeFeatureAttributes

|mergeFeatureAttributes|

splitFeatures

|splitFeatures|

splitParts

|splitParts|

reverseLine

|reverseLine|

allowIntersections

|allowIntersections|

avoidIntersectionsCurrentLayer

|avoidIntersectionsCurrentLayer|

avoidIntersectionsLayers

|avoidIntersectionsLayers|

snappingSelf

|snappingSelf|

5.3.6. Mazen

Pictogram

Vervanging

Pictogram

Vervanging

meshDigitizing

|meshDigitizing|

meshReindex

|meshReindex|

meshSelectExpression

|meshSelectExpression|

meshSelectPolygon

|meshSelectPolygon|

meshTransformByExpression

|meshTransformByExpression|

meshEditForceByVectorLines

|meshEditForceByVectorLines|

vertexCoordinates

|vertexCoordinates|

5.3.7. Kaartnavigatie en attributen

Pictogram

Vervanging

Pictogram

Vervanging

pan

|pan|

panToSelected

|panToSelected|

zoomIn

|zoomIn|

zoomOut

|zoomOut|

zoomActual

|zoomActual|

zoomFullExtent

|zoomFullExtent|

zoomToLayer

|zoomToLayer|

zoomToSelected

|zoomToSelected|

zoomLast

|zoomLast|

zoomNext

|zoomNext|

zoomInXAxis

|zoomInXAxis|

refresh

|refresh|

identify

|identify|

mapTips

|mapTips|

showBookmarks

|showBookmarks|

newBookmark

|newBookmark|

measure

|measure|

measureArea

|measureArea|

measureBearing

|measureBearing|

measureAngle

|measureAngle|

newMap

|newMap|

new3DMap

|new3DMap|

tiltUp

|tiltUp|

tiltDown

|tiltDown|

3dNavigation

|3dNavigation|

play

|play|

temporal

|temporal

temporalNavigationOff

|temporalNavigationOff|

temporalNavigationFixedRange

|temporalNavigationFixedRange|

temporalNavigationAnimated

|temporalNavigationAnimated|

newElevationProfile

|newElevationProfile|

5.3.8. Selecteren en Expressies

Pictogram

Vervanging

Pictogram

Vervanging

selectRectangle

|selectRectangle|

selectPolygon

|selectPolygon|

selectFreehand

|selectFreehand|

selectRadius

|selectRadius|

selectAll

|selectAll|

deselectAll

|deselectAll|

invertSelection

|invertSelection|

expressionSelect

|expressionSelect|

deselectActiveLayer

|deselectActiveLayer|

selectDistance

|selectDistance|

selectLocation

|selectLocation|

selectAllTree

|selectAllTree|

select

|select|

selectAdd

|selectAdd|

selectRemove

|selectRemove|

formSelect

|formSelect|

dataDefine

|dataDefine|

expression

|expression|

dataDefineOn

|dataDefineOn|

dataDefineExpressionOn

|dataDefineExpressionOn|

dataDefineError

|dataDefineError|

dataDefineExpressionError

|dataDefineExpressionError|

addExpression

|addExpression|

expressionFilter

|expressionFilter|

filterMap

|filterMap|

5.3.9. Labels en diagrammen

Pictogram

Vervanging

Pictogram

Vervanging

labelingSingle

|labelingSingle|

labelingNone

|labelingNone|

labelingRuleBased

|labelingRuleBased|

labelingObstacle

|labelingObstacle|

piechart

|piechart|

diagramNone

|diagramNone|

text

|text|

histogram

|histogram|

stackedBar

|stackedBar|

createAnnotationLayer

|createAnnotationLayer|

annotationLayer

|annotationLayer|

textAnnotation

|textAnnotation|

svgAnnotation

|svgAnnotation|

formAnnotation

|formAnnotation|

htmlAnnotation

|htmlAnnotation|

actionText

|actionText|

textAlongLine

|textAlongLine|

labelbackground

|labelbackground|

labelbuffer

|labelbuffer|

labelformatting

|labelformatting|

labelplacement

|labelplacement|

labelshadow

|labelshadow|

render

|render|

labelcallout

|labelcallout|

labelAnchorCenter

|labelAnchorCenter|

labelAnchorCustom

|labelAnchorCustom|

labelAnchorEnd

|labelAnchorEnd|

labelAnchorStart

|labelAnchorStart|

pinLabels

|pinLabels|

showHideLabels

|showHideLabels|

moveLabel

|moveLabel|

rotateLabel

|rotateLabel|

showPinnedLabels

|showPinnedLabels|

showUnplacedLabel

|showUnplacedLabel|

changeLabelProperties

|changeLabelProperties|

autoPlacementSettings

|autoPlacementSettings|

5.3.10. Decoraties

Pictogram

Vervanging

Pictogram

Vervanging

copyrightLabel

|copyrightLabel|

addGrid

|addGrid|

titleLabel

|titleLabel|

northArrow

|northArrow|

scaleBar

|scaleBar|

addMap

|addMap|

addImage

|addImage|

5.3.11. Help

Pictogram

Vervanging

Pictogram

Vervanging

helpContents

|helpContents|

qgisHomePage

|qgisHomePage|

success

|success|

helpSponsors

|helpSponsors|

contextHelp

|contextHelp|

5.3.12. Kleuren

Pictogram

Vervanging

Pictogram

Vervanging

colorBox

|colorBox|

colorPicker

|colorPicker|

colorSwatches

|colorSwatches|

colorWheel

|colorWheel|

5.4. Andere basispictogrammen

Pictogram

Vervanging

Pictogram

Vervanging

arrowLeft

|arrowLeft|

arrowRight

|arrowRight|

arrowDown

|arrowDown|

arrowUp

|arrowUp|

symbologyAdd

|symbologyAdd|

symbologyRemove

|symbologyRemove|

projectProperties

|projectProperties|

options

|options|

interfaceCustomization

|interfaceCustomization|

keyboardShortcuts

|keyboardShortcuts|

copyrightLabel

|copyrightLabel|

northArrow

|northArrow|

scaleBar

|scaleBar|

tracking

|tracking|

gpsTrackBarChart

|gpsTrackBarChart|

gpsConnect

|gpsConnect|

gpsDisconnect

|gpsDisconnect|

gpsDestinationLayer

|gpsDestinationLayer|

addTrackPoint

|addTrackPoint|

recenter

|recenter|

reset

|reset|

folder

|folder|

extents

|extents|

settings

|settings|

start

|start|

properties

|properties|

deleteSelected

|deleteSelected|

browserExpand

|browserExpand|

browserCollapse

|browserCollapse|

codeEditor

|codeEditor|

add

|add|

relations

|relations|

layoutItem3DMap

|layoutItem3DMap|

stopwatch

|stopwatch|

sensor

|sensor|

clearItem

|clearItem|

5.5. Attribute Table

Pictogram

Vervanging

Pictogram

Vervanging

openTable

|openTable|

openTableSelected

|openTableSelected|

openTableVisible

|openTableVisible|

openTableEdited

|openTableEdited|

selectedToTop

|selectedToTop|

selectAll

|selectAll|

invertSelection

|invertSelection|

panToSelected

|panToSelected|

zoomToSelected

|zoomToSelected|

copySelected

|copySelected|

editPaste

|editPaste|

expressionSelect

|expressionSelect|

deleteSelectedFeatures

|deleteSelectedFeatures|

newAttribute

|newAttribute|

deleteAttribute

|deleteAttribute|

editTable

|editTable|

newTableRow

|newTableRow|

calculateField

|calculateField|

refresh

|refresh|

formView

|formView|

conditionalFormatting

|conditionalFormatting|

multiEdit

|multiEdit|

dock

|dock|

actionRun

|actionRun|

duplicateFeature

|duplicateFeature|

zoomTo

|zoomTo|

panTo

|panTo|

highlightFeature

|highlightFeature|

handleStoreFilterExpressionChecked

|handleStoreFilterExpressionChecked|

handleStoreFilterExpressionUnchecked

|handleStoreFilterExpressionUnchecked|

5.6. Projecties en geo-verwijzingen

Pictogram

Vervanging

Pictogram

Vervanging

geographic

|geographic|

crs

|crs|

customProjection

|customProjection|

setProjection

|setProjection|

projectionDisabled

|projectionDisabled|

projectionEnabled

|projectionEnabled|

transformation

|transformation|

gdalScript

|gdalScript|

georefRun

|georefRun|

pencil

|pencil|

linkQGisToGeoref

|linkQGisToGeoref|

linkGeorefToQGis

|linkGeorefToQGis|

fullHistogramStretch

|fullHistogramStretch|

5.8. Layer Properties

Pictogram

Vervanging

Pictogram

Vervanging

symbology

|symbology|

labelingSingle

|labelingSingle|

sourceFields

|sourceFields|

general

|general|

metadata

|metadata|

action

|action|

display

|display|

rendering

|rendering|

join

|join|

diagram

|diagram|

labelmask

|labelmask|

temporal

|temporal|

legend

|legend|

dependencies

|dependencies|

3d

|3d|

system

|system|

elevationscale

|elevationscale|

layerTree

|layerTree|

editMetadata

|editMetadata|

overlay

|overlay|

digitizing

|digitizing|

auxiliaryStorage

|auxiliaryStorage|

history

|history|

stylePreset

|stylePreset|

search

|search|

pyramids

|pyramids|

transparency

|transparency|

rasterHistogram

|rasterHistogram|

singleSymbol

|singleSymbol|

nullSymbol

|nullSymbol|

graduatedSymbol

|graduatedSymbol|

categorizedSymbol

|categorizedSymbol|

25dSymbol

|25dSymbol|

ruleBasedSymbol

|ruleBasedSymbol|

invertedSymbol

|invertedSymbol|

heatmapSymbol

|heatmapSymbol|

pointDisplacementSymbol

|pointDisplacementSymbol|

pointClusterSymbol

|pointClusterSymbol|

mergedFeatures

|mergedFeatures|

meshcontours

|meshcontours|

meshcontoursoff

|meshcontoursoff|

meshvectors

|meshvectors|

meshvectorsoff

|meshvectorsoff|

meshframe

|meshframe|

meshaveraging

|meshaveraging|

singleColor

|singleColor|

paletted

|paletted|

singlebandPseudocolor

|singlebandPseudocolor|

multibandColor

|multibandColor|

pointCloudExtent

|pointCloudExtent|

sum

|sum|

sort

|sort|

paintEffects

|paintEffects|

mapIdentification

|mapIdentification|

styleManager

|styleManager|

iconView

|iconView|

joinNotEditable

|joinNotEditable|

joinedLayerNotEditable

|joinedLayerNotEditable|

joinHasNotUpsertOnEdit

|joinHasNotUpsertOnEdit|

filterTableFields

|filterTableFields|

symbologyEdit

|symbologyEdit|

sharingImport

|sharingImport|

sharingExport

|sharingExport|

5.9. Plug-ins

5.9.1. Processing

Pictogram

Vervanging

Pictogram

Vervanging

processingAlgorithm

|processingAlgorithm|

processingModel

|processingModel|

processingHistory

|processingHistory|

processingResult

|processingResult|

menu

|menu|

processSelected

|processSelected|

editHelpContent

|editHelpContent|

saveAsPython

|saveAsPython|

modelOutput

|modelOutput|

qgsProjectFile

|qgsProjectFile|

addToProject

|addToProject|

fieldInteger

|fieldInteger|

meanCoordinates

|meanCoordinates|

extractLayerExtent

|extractLayerExtent|

selectRandom

|selectRandom|

vectorGrid

|vectorGrid|

convexHull

|convexHull|

buffer

|buffer|

intersect

|intersect|

union

|union|

symmetricalDifference

|symmetricalDifference|

clip

|clip|

difference

|difference|

dissolve

|dissolve|

checkGeometry

|checkGeometry|

exportGeometry

|exportGeometry|

delaunay

|delaunay|

centroids

|centroids|

polygonToLine

|polygonToLine|

extractVertices

|extractVertices|

lineToPolygon

|lineToPolygon|

nearestNeighbour

|nearestNeighbour|

splitLayer

|splitLayer|

heatmap

|heatmap|

showRasterCalculator

|showRasterCalculator|

showMeshCalculator

|showMeshCalculator|

regularPoints

|regularPoints|

addGeometryAttributes

|addGeometryAttributes|

basicStatistics

|basicStatistics|

uniqueValues

|uniqueValues|

collect

|collect|

simplify_2

|simplify_2|

createGrid

|createGrid|

distanceMatrix

|distanceMatrix|

lineIntersections

|lineIntersections|

mergeLayers

|mergeLayers|

sumPoints

|sumPoints|

sumLengthLines

|sumLengthLines|

randomPointsInPolygons

|randomPointsInPolygons|

randomPointsWithinPolygon

|randomPointsWithinPolygon|

randomPointsOnLines

|randomPointsOnLines|

randomPointsWithinExtent

|randomPointsWithinExtent|

multiToSingle

|multiToSingle|

grid

|grid|

tiles

|tiles|

merge

|merge|

rasterClip

|rasterClip|

contour

|contour|

proximity

|proximity|

polygonize

|polygonize|

rasterize

|rasterize|

sieve

|sieve|

nearblack

|nearblack|

projectionAdd

|projectionAdd|

projectionExport

|projectionExport

8To24Bits

|8To24Bits|

24To8Bits

|24To8Bits|

rasterInfo

|rasterInfo|

rasterOverview

|rasterOverview|

vrt

|vrt|

voronoi

|voronoi|

translate

|translate|

warp

|warp|

iterate

|iterate|

terminal

|terminal|

5.9.2. Verschillende bronplug-ins

Standaard geleverd bij basisinstallatie, maar niet geladen bij initiële installatie

Pictogram

Vervanging

Pictogram

Vervanging

showPluginManager

|showPluginManager|

installPluginFromZip

|installPluginFromZip|

pythonFile

|pythonFile|

runConsole

|runConsole|

showEditorConsole

|showEditorConsole|

clearConsole

|clearConsole|

offlineEditingCopy

|offlineEditingCopy|

offlineEditingSync

|offlineEditingSync|

plugin

|plugin|

metasearch

|metasearch|

geometryChecker

|geometryChecker|

topologyChecker

|topologyChecker|

fromSelectedFeature

|fromSelectedFeature|

sqlQueryBuilder

|sqlQueryBuilder|

5.9.3. Integratie van Grass

Pictogram

Vervanging

Pictogram

Vervanging

grassLogo

|grassLogo|

grassRegion

|grassRegion|

grassTools

|grassTools|

grassNewMapset

|grassNewMapset|

grassOpenMapset

|grassOpenMapset|

grassCloseMapset

|grassCloseMapset|