Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

Het item Legenda

Klik, om een legenda voor de kaart toe te voegen, op het pictogram addLegend Nieuwe legenda toevoegen, plaats het item met de linker muisknop op het kaartvenster van Printvormgeving en positioneer het en pas het uiterlijk aan op de tab Item-eigenschappen van de Legenda..

De tab Item-eigenschappen van een item Legenda verschaft de volgende functionaliteiten (zie figure_composer_legend_1):

Figure Composer Legend 1:

../../../../_images/legend_properties.png

Tab Legenda Item-eigenschappen

Algemene eigenschappen

Het dialoogvenster Algemene eigenschappen van de tab Item-eigenschappen van de legenda verschaft de volgende functionaliteiten (zie figure_composer_legend_2):

Figure Composer Legend 2:

../../../../_images/legend_mainproperties.png

Dialoogvenster Legenda algemene eigenschappen

In Algemene eigenschappen kunt u:

 • De titel van de legenda wijzigen.

 • De uitlijning van de titel instellen op Links, Centrum of Rechts.

 • U kunt kiezen naar welk item Kaart de huidige legenda naar zal verwijzen in de selectielijst.

 • U kunt de tekst van de titel van de legenda bij een bepaald teken laten omlopen.

Items voor legenda

Het dialoogvenster Legenda-onderdelen van de tab Item-eigenschappen verschaft de volgende functionaliteiten (zie figure_composer_legend_3):

Figure Composer Legend 3:

../../../../_images/legend_items.png

Dialoogvenster Legenda Items voor legenda

 • De legenda zal automatisch worden bijgewerkt als checkbox Automatisch bijwerken is geselecteerd. Wanneer Automatisch bijwerken niet is geselecteerd zal dit u meer controle over de items van de legenda geven. De pictogrammen onder de lijst met items van de legenda zullen worden geactiveerd.

 • Het vensters met items van de legenda vermeld alle items van de legenda en stelt u in staat de volgorde van de items te wijzigen, lagen te groeperen, items in de lijst te verwijderen en opnieuw op te nemen, laagnamen te bewerken en een filter toe te voegen.

  • De volgorde van de items kan worden gewijzigd met de knoppen [Omhoog] en [Omlaag] of met de functionaliteit ‘slepen en neerzetten’. De volgorde kan niet worden gewijzigd voor afbeeldingen van een WMS-legenda.

  • Gebruik de knop [Groep toevoegen] om een groep voor de legenda toe te voegen.

  • Gebruik de knoppen [plus] en [min] om lagen toe te voegen of te verwijderen.

  • De knop [Bewerken] wordt gebruikt om de laag- , groepsnaam of titel te bewerken. U dient eerst het item van de legenda te selecteren.

  • De knop [Sigma] voegt een telling van de objecten voor elke vectorlaag toe.

  • Gebruik de knop [Filter] om de legenda te filteren op kaartinhoud, alleen de op de kaart zichtbare items van de legenda zullen worden vermeld in de legenda.

  Na het wijzigen van de symbologie in het hoofdvenster van QGIS kunt u klikken op [Alles bijwerken] om de wijzigingen toe te passen in het element Legenda van de Printvormgeving.

Lettertypen, Kolommen, Symbool

De dialoogvensters Lettertypes, Kolommen en Symbool van de tab Item-eigenschappen van de legenda verschaffen de volgende functionaliteiten (zie figure_composer_legend_4):

Figure Composer Legend 4:

../../../../_images/legend_fonts.png

Dialoogvensters Legenda Lettertypen, Kolommen, Symbool en Tussenruimte nix

 • U kunt het lettertype wijzigen van de titel van de legenda, groeperen, subgroeperen en de items (laag) in de items van de legenda. Klik op een knop voor een categorie om een dialoogvenster Selecteer lettertype te openen.

 • U voorziet de labels van een Kleur met behulp van de geavanceerde kleurenkiezer, de geselecteerde kleur zal echter worden doorgegeven aan alle items lettertype in de legenda.

 • Items voor de legenda kunnen in verscheidene kolommen worden geschikt. Selecteer de juiste waarde in het veld Aantal selectNumber.

  • checkbox Gelijke kolombreedtes stelt in hoe kolommen van legenda’s zouden moeten worden aangepast.

  • De optie checkbox Kaartlagen splitsen stelt u in staat een legenda voor een gecategoriseerde of een graduele laag op te delen in kolommen.

 • U kunt ook de breedte en hoogte van het symbool van de legenda wijzigen, een kleur instellen en een dikte in het geval van een symbool voor een rasterlaag.

WMS LegendGraphic en Tussenruimte

De dialoogvensters WMS LegendGraphic en Tussenruimte van de tab Item-eigenschappen van de legenda verschaffen de volgende functionaliteiten (zie figure_composer_legend_5):

Figure Composer Legend 5:

../../../../_images/legend_wms.png

Dialoogvensters WMS LegendGraphic en Tussenruimte

Wanneer u een WMS-laag heeft toegevoegd en u voegt een item Legenda voor de printvormgeving toe, zal een verzoek worden verzonden aan de server van WMS om een legenda voor WMS te verschaffen, Deze legenda zal alleen worden weergegeven als de server van WMS de mogelijkheid GetLegendGraphic bezit. De inhoud van de legenda voor WMS zal worden verschaft als een rasterafbeelding.

WMS LegendGraphic wordt gebruikt om in staat te zijn de Legenda breedte en de Legenda hoogte van de rasterafbeelding van de WMS-legenda aan te passen.

Tussenruimte rondom titel, groep, subgroep, symbool, label van pictogram, ruimte voor legenda of kolomruimte kunnen in dit dialoogvenster worden aangepast.