Belangrijk

Vertalen is een inspanning van de gemeenschap waaraan u deel kunt nemen. Deze pagina is momenteel voor 100.00% vertaald.

22.2.5. Het item Legenda

Het item Legenda is een vak of tabel dat de op de kaart gebruikte symbolen uitlegt. Een item Legenda is dan gebonden aan een kaartitem. U kunt een item Legenda toevoegen met het gereedschap addLegend Legenda toevoegen door instructies voor het maken van items te volgen en het op dezelfde manier te bewerken als is besproken in Werken met items voor lay-out.

Standaard geeft het item Legenda alle beschikbare lagen weer en kan worden verfijnd met zijn paneel Item-eigenschappen. Naast de algemene eigenschappen voor items, heeft dit object de volgende functionaliteiten (zie Fig. 22.26):

../../../../_images/legend_properties.png

Fig. 22.26 Paneel Legenda Item-eigenschappen

22.2.5.1. Algemene eigenschappen

De groep Algemene eigenschappen van het paneel Item-eigenschappen van de legenda verschaft de volgende functionaliteiten (zie Fig. 22.27):

../../../../_images/legend_mainproperties.png

Fig. 22.27 Legenda groep Algemene eigenschappen

In Algemene eigenschappen kunt u:

 • De Titel van de legenda wijzigen. Die kan dynamisch worden gemaakt met de instelling data-bepaalde ‘override’, bijvoorbeeld nuttig bij het maken van een atlas;

 • Kiezen naar welk item kaart de huidige legenda zal verwijzen. Standaard wordt de kaart gekozen waarover het item is getekend. Indien geen dan valt het terug op de verwijzingskaart.

  Notitie

  Variabelen van het gekoppelde kaartitem (@map_id, @map_scale, @map_extent…) zijn ook bereikbaar vanuit data-bepaalde eigenschappen van de legenda.

 • De tekst van de legenda laten afbreken op een opgegeven teken: elke keer als het teken verschijnt, wordt het vervangen door een regeleinde;

 • De plaatsing van symbolen en tekst in de legenda instellen: de Schikking kan zijn Symbolen links of Symbolen rechts. De standaardwaarde is afhankelijk van de gebruikte locale (gebaseerd op van-rechts-naar-links of niet).

 • checkbox Aanpassen naar inhoud gebruiken om te beheren of de grootte van een legenda automatisch zou moeten worden aangepast om zijn inhoud te laten passen of niet. Indien niet geselecteerd, dan zal de grootte nooit worden aangepast en in plaats daarvan blijven op de grootte zoals de gebruiker die heeft ingesteld. Alle inhoud, die niet binnen de grootte past, wordt afgebroken.

22.2.5.2. Items voor legenda

De groep Items voor Legenda van het paneel Item-eigenschappen verschaft de volgende functionaliteiten (zie Fig. 22.28):

../../../../_images/legend_items.png

Fig. 22.28 Legenda groep Items voor Legenda

 • De legenda zal automatisch worden bijgewerkt als checkbox Automatisch bijwerken is geselecteerd. Wanneer Automatisch bijwerken niet is geselecteerd, dan zal dit u meer beheer over de items van de legenda geven. Alle pictogrammen onder de lijst met items voor de legenda zullen worden geactiveerd.

 • Het venster met items van de legenda vermeld alle items van de legenda en stelt u in staat de volgorde van de items te wijzigen, lagen te groeperen, items in de lijst te verwijderen en opnieuw op te nemen, laagnamen en symbologie te bewerken en een filter toe te voegen.

  • De volgorde van de items kan worden gewijzigd met de knoppen arrowUp en arrowDown of met de functionaliteit ‘slepen en neerzetten’. De volgorde kan niet worden gewijzigd voor afbeeldingen van een WMS-legenda.

  • Gebruik de knop addGroup om een groep voor de legenda toe te voegen.

  • Gebruik de knop symbologyAdd om nieuwe lagen toe te voegen en de knop symbologyRemove om groepen, lagen of klassen voor symbolen te verwijderen.

  • De knop symbologyEdit wordt gebruikt om de laag- , groepsnaam of titel te bewerken. U dient eerst het item van de legenda te selecteren. Dubbelklikken op het item opent het tekstvak om het te hernoemen.

  • De knop expression gebruikt expressies om elk symboollabel van de geselecteerde laag aan te passen (zie Data-bepalen van de labels voor de legenda)

  • De knop sum voegt een telling van de objecten voor elke klasse van de vectorlaag toe.

  • expressionFilter Legenda op expressie filteren helpt u filteren welke items van de legenda zullen worden weergegeven, d.i. met behulp van een laag die verschillende items voor de legenda (bijv. uit een op regel gebaseerde of gecategoriseerde symbologie) heeft, kunt u een Booleaanse expressie specificeren om stijlen, die geen object hebben dat voldoet aan de voorwaarde, uit de boom van de legenda te verwijderen. Onthoud dat ondanks dat de objecten wel worden behouden en worden weergegeven in het kaartitem van Afdruklay-out.

  Waar het standaard gedrag van het item legenda is om de boom van het paneel Lagen na te bootsen, door dezelfde groepen, lagen en klassen symbologie weer te geven, biedt een klik met rechts u opties om de naam van de laag te verbergen of te laten zien als groep of subgroep. In het geval u enkele wijzigingen aan een laag hebt gemaakt, kunt u die terugdraaien door te kiezen voor Herstellen naar standaarden in het contextmenu van het item Legenda.

  Na het wijzigen van de symbologie in het hoofdvenster van QGIS kunt u klikken op Alles bijwerken om de wijzigingen toe te passen in het element Legenda van de afdruklay-out.

 • Met het keuzevak checkbox Alleen items tonen die binnen de gekoppelde kaarten liggen, worden alleen de items voor de legenda, die zichtbaar zijn in de gekoppelde kaart, vermeld in de legenda. Als u meer dan een kaart hebt, kunt u klikken op en andere kaarten uit uw lay-out selecteren. Dit gereedschap blijft beschikbaar als checkbox Automatisch bijwerken actief is

 • Bij het genereren van een atlas met polygoonobjecten kunt u items voor de legenda die buiten het huidige atlasobject liggen uitfilteren. Selecteer, om dat te doen, de optie checkbox Alleen items tonen die binnen het huidige atlasobject liggen.

Data-bepalen van de labels voor de legenda

expression stelt u in staat expressies toe te voegen aan elk label van een symbool van een opgegeven laag. Nieuwe variabelen (@symbol_label, @symbol_id en @symbol_count) helpen u bij het werken met het item Legenda.

Als voorbeeld: gegeven een laag regions, die is gecategoriseerd op zijn veld type, kunt u aan elke klasse in de legenda zijn aantal objecten en totale gebied toevoegen, bijv. Borough (3) - 850ha:

 1. Selecteer het item van de laag in de boom van de legenda

 2. Druk op de knop expression, wat het dialoogvenster Expressie Bouwer opent

 3. Voer de volgende expressie in (er van uitgaande dat de symboollabels niet zijn bewerkt):

  format( '%1 (%2) - %3ha',
      @symbol_label,
      @symbol_count,
      round( aggregate(@layer, 'sum', $area, filter:= "type"=@symbol_label)/10000 )
     )
  
 4. Klik op OK

Items van legenda aanpassen

../../../../_images/legend_item_properties.png

Items van de legenda kunnen ook individueel worden aangepast in de Legenda item-igenschappen. Maar dit aanpassen kan alleen worden uitgevoerd als Automatisch bijwerken is uitgeschakeld.

Dubbelklikken op een item of drukken op symbologyEdit Geselecteerde item-eigenschappen bewerken maakt verder aanpassen mogelijk.

Label

Voor alle typen items is het mogelijk de tekst van het label aan te passen door er in te typen of door expressie in te voegen met de knop expression Een expressie invoegen of bewerken. Expressies kunnen ook direct overal in het label van het item worden toegevoegd met de notatie [% expressie %].

Kolommen

De Item-eigenschappen legenda stellen u ook in staat het gedrag voor het splitsen van kolommen te beheren door het splitsen van de kolommen geforceerd te laten gebeuren na een specifiek item of alle symbolen van een laag. Automatisch splitsen van een laag en zijn kinderen kan ook worden toegestaan of geblokkeerd op een basis per laag in dit widget.

Modelvorm

Voor items met een symbool maakt de Itemeigenschap legenda het mogelijk om de maximale hoogte en breedte te specificeren die een symbool mag innemen.

Voor vectorsymbolen kunt u een aangepaste vorm specificeren voor het symbool. De vormen worden gewoonlijk gedefinieerd door een expressie om de geometrie in een eenvoudig vlak weer te geven, maar deze symbolen kunnen ook worden opgeslagen in de Stijlmanager en later worden geïmporteerd. Het standaard symbool voor elk type geometrie kan ook worden beheerd via de Stijlmanager.

Aangepast symbool

Een aangepast symbool kan ook worden gespecificeerd voor vectorsymbolen. Dit kan nuttig zijn om het renderen van een specifiek symbool aan te passen, het in de legende te verbeteren of een onafhankelijk symbool van zijn waren voorbeeldsymbool te hebben. Dit aangepaste symbool zal het symbool in de legenda overschrijven, maar zal rekening houden met de voor het symbool gspecificeerde Modelvorm.

22.2.5.3. Lettertypen en tekst opmaken

De groep Lettertypen en tekst opmaken van het paneel Item-eigenschappen van Legenda verschaft de volgende functionaliteiten:

../../../../_images/legend_fonts.png

Fig. 22.29 Legenda eigenschappen lettertypen

 • U kunt het lettertype voor de titel, groep, subgroep en item (object) in het item Legenda van de legenda wijzigen met de widget lettertype selecteren, dat alle mogelijkhedne verschaft voor tekst opmaken (beheer voor afstand lettertype, gemixte HTML-opmaak, kleuren, mengen, achtergrond, tekstbuffer, schaduw, …)

 • Voor elk van deze niveaus kunt u de Uitlijning van de tekst instellen: het kan zijn Links (standaard voor locales gebaseerd op van-rechts-naar-links), Centreren of Rechts (standaard voor locales gebaseerd op van-links-naar-rechts).

22.2.5.4. Kolommen

Onder de groep Kolommen van het paneel Item-eigenschappen van de legenda, kunnen items van de legenda worden geschikt in verscheidene kolommen:

 • Stel het aantal kolommen in in het veld selectNumber Aantal. Deze waarde kan dynamisch worden gemaakt, bijv. volgen van objecten van de atlas, inhoud van de legenda, de grootte van het frame…

 • checkbox Gelijke kolombreedtes stelt in hoe kolommen van legenda’s zouden moeten worden aangepast.

 • De optie checkbox Kaartlagen splitsen stelt u in staat een legenda voor een gecategoriseerde of een graduele laag op te delen in kolommen.

../../../../_images/legend_columns.png

Fig. 22.30 Legenda instellingen kolommen

22.2.5.5. Symbool

De groep Symbool van het paneel Item-eigenschappen van de legenda configureert de grootte van symbolen die worden weergegeven naast de labels van de legenda. U kunt:

 • De Symboolbreedte en Symboolhoogte instellen

 • Instellen van de markeringen’ Min symboolgrootte en Max symboolgrootte: 0.00mm betekent dat er geen waarde is ingesteld.

 • checkbox Lijn voor rastersymbolen tekenen: dit voegt een omtrek toe aan het symbool dat de kleur van de band van de rasterlaag weergeeft; u kunt zowel de Lijnkleur als de Dikte instellen.

../../../../_images/legend_symbol.png

Fig. 22.31 Symbool van legenda configureren

22.2.5.6. WMS LegendGraphic

Het gedeelte WMS LegendGraphic van het paneel Item-eigenschappen verschaft de volgende functionaliteiten (bekijk Fig. 22.28):

../../../../_images/legend_wms.png

Fig. 22.32 WMS LegendGraphic

Wanneer u een WMS-laag heeft toegevoegd en u voegt een item Legenda voor de Afdruklay-out toe, zal een verzoek worden verzonden aan de server van WMS om een legenda voor WMS te verschaffen, Deze legenda zal alleen worden weergegeven als de server van WMS de mogelijkheid GetLegendGraphic bezit. De inhoud van de legenda voor WMS zal worden verschaft als een rasterafbeelding.

WMS LegendGraphic wordt gebruikt om in staat te zijn de Legenda breedte en de Legenda hoogte van de rasterafbeelding van de WMS-legenda aan te passen.

22.2.5.7. Afstanden

../../../../_images/legend_spacing.png

Het gedeelte Tussenruimte stelt u in staat de tussenruimte aan te passen binnen de legenda. Tussenruimte kan enorm helpen bij het groeperen van items in de legenda en hun relatie.

Tussenruimte rondom en voor titel, groepen, subgroepen, symbolen, labels, vakken, kolommen en lijnen kan via dit dialoogvenster worden aangepast.