Belangrijk

Vertalen is een inspanning van de gemeenschap waaraan u deel kunt nemen. Deze pagina is momenteel voor 100.00% vertaald.

22.2.9. Het item Hoogteprofiel

Het kaartitem Hoogteprofiel wordt gebruikt om een weergave Hoogteprofiel weer te geven in een lay-out. Gebruik de knop elevationProfile Hoogteprofiel toevoegen, en volg de instructies voor maken van items om een nieuw item Hoogteprofiel toe te voegen dat u later kunt bewerken op dezelfde manier zoals is gedemonstreerd in Werken met items voor lay-out.

Een nieuw item hoogteprofiel heeft standaardinstellingen die het renderen als een leeg diagram. U kunt zijn dat u kunt aanpassen met zijn paneel Item-eigenschappen. Naast de algemene eigenschappen, heeft dit object de volgende functionaliteiten:

Het paneel Item-eigenschappen voor het Hoogteprofiel heeft een ingebedde werkbalk aan de bovenkant met de volgende functionaliteiten:

 • refresh Hoogteprofiel vernieuwen om het renderen van het item te vernieuwen

 • copyProfileSettings Kopiëren vanuit profiel: een keuzemenu waaruit een hoogteprofiel kan worden gekozen. De instellingen voor de weergave worden toegepast op het item Hoogteprofiel in de lay-out, en kunnen later worden aangepast.

22.2.9.1. Layers

Selecteer, in de groep Lagen, in de boomweergave de lagen die u wilt renderen in het item Hoogteprofiel. Vergeet niet de eigenschappen Hoogte van de geselecteerde lagen juist te configureren.

22.2.9.2. Profiel bogen

 • unchecked Beheerd door Atlas: de boog voor het profiel zal worden genomen uit het huidige object van Atlas en de weergave van het hoogteprofiel wordt bijgewerkt als u door de objecten van Atlas gaat. Dit wordt momentele ondersteund voor een actieve lay-out Atlas of rapport, met behulp van een bedekkingslaag van het type geometrie lijn.

 • De afstand Tolerantie, die data-bepaald kan worden, helpt u beheren hoe ver een object op de zichtbare laag zijn moeten zijn gelegen vanaf de boog van het profiel om te worden weergegeven in de weergave van de hoogte van de lay-out. Alleen objecten punt worden momenteel teruggegeven.

22.2.9.3. Bereiken diagram

Een item Hoogteprofiel voor de lay-out hoeft niet noodzakelijkerwijze het gehele bereik weer te geven van de weergave van het hoogteprofiel waarop het is gebaseerd. U kunt het te renderen gebied beperken, door op te geven:

 • op de X-as, de Minimum afstand en Maximum afstand vanaf het beginpunt van de boog van het profiel

 • Op de Y-as, de Minimum hoogte en Maximum hoogte

22.2.9.4. Assen voor afstand en hoogte

De groepen Afstand as en Hoogte as geven opties om het raster over het item Hoogteprofiel aan te passen, respectievelijk op de X- en Y-as:

 • de weergave van de Eenheid voor afstand, wat het mogelijk maakt de eenheid van het kaartvenster te overschrijven

 • de verdeling op de as met zowel een Hoogste interval als een Laagste interval

 • de toe te passen lijnsymbolen voor de corresponderende Hoofd-rasterlijnen en Sub-rasterlijnen

 • hoe regelmatig de items voor de verdeling zouden moeten worden gelabeld (Interval label) als ook hun Label indeling en Label lettertype

 • de Afstand labels: configureert of het symbool voor de eenheid van afstand zou moeten worden geplaatst naast Elke waarde, Eerste waarde, Laatste waarde, Eerste en laatste waarden, of moet worden overgeslagen (Geen)

22.2.9.5. Gebied diagram

Onder Gebied diagram kunt u het renderen configureren van het gebied waarin de plot van het hoogteprofiel feitelijk wordt weergegeven:

 • een symbool voor vulling van Achtergrond

 • een symbool lijn voor Rand

 • de marges vanaf de rand van het item Hoogteprofiel