Belangrijk

Vertalen is een inspanning van de gemeenschap waaraan u deel kunt nemen. Deze pagina is momenteel voor 100.00% vertaald.

22.2.3. Het 3D-kaartitem

Het 3D-kaartitem wordt gebruikt om een 3D kaartweergave weer te geven. Gebruik de knop add3DMap 3D-kaart toevoegen, en volg de instructies voor maken van items om een nieuw 3D-kaartitem toe te voegen dat u later kunt bewerken op dezelfde manier zoals is gedemonstreerd in Werken met items voor lay-out.

Standaard is een nieuw 3D-kaartitem leeg. U kunt de eigenschappen van de 3D-weergave instellen en die aanpassen in het paneel Item-eigenschappen. In aanvulling op de algemene eigenschappen heeft deze mogelijkheid de volgende functionaliteiten (Fig. 22.23):

../../../../_images/3dmap_properties.png

Fig. 22.23 Eigenschappen 3D-kaartitem

22.2.3.1. Instellingen scene

Druk op Instellingen vanuit een 3D-weergave kopiëren… om de weer te geven 3D-kaartweergave te kiezen.

De 3D-kaartweergave wordt gerenderd met zijn huidige configuratie (lagen, terrein, lichten, camerapositie en hoek…).

22.2.3.2. Camerastandpunt

  • Centrum X stelt de X-coördinaat in voor het punt waarop de camera is gericht

  • Centrum Y stelt de Y-coördinaat in voor het punt waarop de camera is gericht

  • Centrum Z stelt de Z-coördinaat in voor het punt waarop de camera is gericht

  • Afstand stelt de afstand in van het midden van de camera tot het punt waarop de camera is gericht

  • Tekenbreedte stelt de rotatie van de camera rondom de X-as in (verticale rotatie). Waarden tussen 0 tot en met 360 (graden). 0°: terrein bekeken recht van boven; 90°: horizontaal (van de zijkant); 180°: recht van onderen; 270°: horizontaal, ondersteboven; 360°: recht van boven.

  • Kop stelt de rotatie van de camera rondom de Y-as in (horizontale rotatie - 0 tot en met 360 graden). 0°/360°: noord; 90°: west; 180°: zuid; 270°: oost.

Het keuzemenu Vanuit een 3D-weergave instellen… laat u de items vullen met de parameters van een 3D-weergave.