Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

` `

Het item Legenda

To add a map legend, click the addLegend Add new legend icon, place the element with the left mouse button on the Print Composer canvas and position and customize the appearance in the legend Item Properties panel.

The Item properties panel of a legend item provides the following functionalities (see figure_composer_legend):

../../../../_images/legend_properties.png

Paneel Legenda Item-eigenschappen

Algemene eigenschappen

The Main properties dialog of the legend Item Properties panel provides the following functionalities (see figure_composer_legend_ppt):

../../../../_images/legend_mainproperties.png

Legend Main properties Dialog

In Algemene eigenschappen kunt u:

 • change the title of the legend;
 • set the title alignment to Left, Center or Right;
 • choose which Map item the current legend will refer to in the select list;
 • wrap the text of the legend title on a given character;
 • gebruik checkbox Aanpassen aan inhoud om te beheren of een legenda al dan niet automatisch moet worden aangepast om de inhoud er in te laten passen. Indien niet geselecteerd dan zal de legenda zich nooit aanpassen en in plaats daarvan blijven op die grootte die de gebruiker heeft ingesteld. Elke inhoud die niet past binnen die grootte wordt afgebroken.

Items voor legenda

The Legend items dialog of the legend Item Properties panel provides the following functionalities (see figure_composer_legend_items):

../../../../_images/legend_items.png

Legend Items Dialog

 • De legenda zal automatisch worden bijgewerkt als checkbox Automatisch bijwerken is geselecteerd. Wanneer Automatisch bijwerken niet is geselecteerd zal dit u meer controle over de items van de legenda geven. De pictogrammen onder de lijst met items van de legenda zullen worden geactiveerd.

 • Het vensters met items van de legenda vermeld alle items van de legenda en stelt u in staat de volgorde van de items te wijzigen, lagen te groeperen, items in de lijst te verwijderen en opnieuw op te nemen, laagnamen te bewerken en een filter toe te voegen.

  • De volgorde van de items kan worden gewijzigd met de knoppen arrowUp en arrowDown of met de functionaliteit ‘slepen en neerzetten’. De volgorde kan niet worden gewijzigd voor afbeeldingen van een WMS-legenda.

  • Gebruik de knop addGroup om een groep voor de legenda toe te voegen.

  • Gebruik de knop signPlus om nieuwe lagen toe te voegen en de knop signMinus om groepen, lagen of klassen voor symbolen te verwijderen.

  • De knop projectProperties wordt gebruikt om de laag- , groepsnaam of titel te bewerken. U dient eerst het item van de legenda te selecteren. Dubbelklikken op het item opent het tekstvak om het te hernoemen.

  • De knop sum voegt een telling van de objecten voor elke klasse van de vectorlaag toe.

  • Met de knop filterMap Legenda op kaartinhoud filteren zullen alleen de op de kaart zichtbare items van de legenda worden vermeld in de legenda. Dit gereedschap blijft beschikbaar als checkbox Automatisch bijwerken actief is.

  • The expressionFilter Filter legend by expression helps you filter which of the legend items of a layer will be displayed, i.e. using a layer that has different legend items (e.g., from a rule-based or categorized symbology), you can specify a boolean expression to remove from the legend tree, styles that have no feature satisfying a condition. Note that the features are nevertheless kept and shown in the composer map item.

  Hoewel het standaard gedrag van de items van de legenda is om de boom van het paneel Lagen na te doen, weergeven van dezelfde groepen, lagen en klassen symbologie, biedt een klik met rechts op een item u opties om de naam van een laag te verbergen of het te verhogen tot een groep of subgroep. In het geval dat u enige wijzigingen aan de laag heeft gemaakt, kunt u die terugdraaien door te kiezen voor Terugzetten naar standaard in het contextmenu.

  After changing the symbology in the QGIS main window, you can click on [Update All] to adapt the changes in the legend element of the Print Composer.

 • Bij het genereren van een atlas met polygoonobjecten kunt u items voor de legenda die buiten het huidige atlasobject liggen uitfilteren. Selecteer, om dat te doen, de optie checkbox Alleen items tonen die binnen het huidige atlasobject liggen.

Lettertypen, Kolommen, Symbool

The Fonts, Columns and Symbol dialogs of the legend Item Properties panel provide the following functionalities (see figure_composer_legend_fonts):

../../../../_images/legend_fonts.png

Legend Fonts, Columns and Symbol Dialogs

 • You can change the font of the legend title, group, subgroup and item (layer) in the legend item. Click on a category button to open a Select font dialog.
 • You provide the labels with a Color using the advanced color picker, however the selected color will be given to all font items in the legend..
 • Legend items can be arranged over several columns. Set the number of columns in the Count selectNumber field.
  • checkbox Gelijke kolombreedtes stelt in hoe kolommen van legenda’s zouden moeten worden aangepast.

  • De optie checkbox Kaartlagen splitsen stelt u in staat een legenda voor een gecategoriseerde of een graduele laag op te delen in kolommen.

 • U kunt ook de breedte en hoogte van het symbool van de legenda wijzigen, een kleur instellen en een dikte in het geval van een symbool voor een rasterlaag.

WMS LegendGraphic en Tussenruimte

The WMS LegendGraphic and Spacing dialogs of the legend Item Properties panel provide the following functionalities (see figure_composer_legend_wms):

../../../../_images/legend_wms.png

WMS LegendGraphic and Spacing Dialogs

When you have added a WMS layer and you insert a legend composer item, a request will be sent to the WMS server to provide a WMS legend. This Legend will only be shown if the WMS server provides the GetLegendGraphic capability. The WMS legend content will be provided as a raster image.

WMS LegendGraphic wordt gebruikt om in staat te zijn de Legenda breedte en de Legenda hoogte van de rasterafbeelding van de WMS-legenda aan te passen.

Spacing around title, group, subgroup, symbol, icon label, box space or column space can be customized through this dialog.