Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

Het item Afbeelding

Klik, om een afbeelding toe te voegen, op het pictogram addImage Afbeelding toevoegen en sleep een rechthoek in het kaartvenster van Printvormgeving met de linker muisknop. U kunt het dan positioneren en het uiterlijk aanpassen op de tab Item-eigenschappen.

De tab Item-eigenschappen van afbeelding verschaft de volgende functionaliteiten (zie figure_composer_image_1):

Figure Composer image 1:

../../../../_images/image_mainproperties.png

Tab Afbeelding Item-eigenschappen

U dient eerst de afbeelding te selecteren die u wilt weergeven. Er zijn verschillende manieren om in het gebied Algemene eigenschappen de Bron afbeelding in te stellen.

 1. gebruik de knop Bladeren browseButton of Bron afbeelding om een bestand op uw computer te selecteren met behulp van het dialoogvenster Bladeren. De browser zal beginnen in de SVG-bibliotheken die worden verschaft met QGIS. Naast SVG kunt u ook andere indelingen voor afbeeldingen kiezen, zoals .png of .jpg.

 2. U kunt de bron direct invoeren in het tekstveld Bron afbeelding. U kunt zelfs een URL-adres op afstand voor een afbeelding invoeren.

 3. In het gebied Mappen doorzoeken kunt u ook een afbeelding selecteren uit Voorvertoning laden.. om de bron voor de afbeelding in te stellen.

 4. Gebruik de knop gegevens gedefinieerd |dataDefine| om de bron voor de afbeelding in te stellen vanuit een record of met behulp van een reguliere expressie.

Met de optie Modus Formaat aanpassen kunt u instellen hoe de afbeelding wordt weergegeven wanneer het frame wordt gewijzigd, of kiezen om de grootte van het frame te wijzigen of die van het item Afbeelding zodat het overeenkomt met de originele grootte van de afbeelding.

U kunt één van de volgende modi kiezen:

 • Inzoomen: Vergroot de afbeelding ten opzichte van het frame met behoud van de verhoudingen in de afbeelding.

 • Stretch: Strekt de afbeelding om die te laten passen in het frame, negeert de verhoudingen.

 • Clip: Gebruik deze modus alleen voor rasterafbeeldingen, het stelt de groote van de fabeelding in op de originele grootte van de afbeelding zonder op schaal te brengen en het frame wordt gebruikt om de afbeelding af te knippen, zodat alleen het gedeelte van de afbeelding binnen het frame zichtbaar is.

 • Inzoomen en kaartformaat aanpassen: Vergroot de afbeelding zodat die in het frame past, wijzigt dan de grootte van het frame zodat de resulterende afbeelding er in past.

 • Kaartgrootte aanpassen naar afbeelding: Stelt de grootte van het frame in om overeen te komen met de originele grootte van de afbeelding zonder die op schaal te brengen.

De geselecteerde modus voor aanpassen van de grootte kan de opties voor het item ‘Plaatsing’ en ‘Rotatie afbeelding’ uitschakelen. De Rotatie afbeelding is actief voor de modi ‘Inzoomen’ en ‘Clip’.

Met Plaatsing kunt u de positie van de afbeelding binnen zijn frame selecteren. Het gebied Mappen doorzoeken stelt u in staat mappen met afbeeldingen in de indeling SVG toe te voegen of te verwijderen uit de database voor afbeeldingen. Een voorbeeld van de afbeeldingen, gevonden in de geselecteerde mappen, wordt weergegeven in een venster en kan worden gebruikt om de bron voor de afbeelding te selecteren en in te stellen.

Het is mogelijk om kleuren van vulling en omtrek van SVG-bestanden te wijzigen, en de breedte van de omtrek door middel van het gebruiken van SVG-bestanden met parameters zoals die welke zijn opgenomen in QGIS. Als u een SVG-bestand toevoegt zou u de volgende tags moeten toevoegen om ondersteuning voor transparantie mogelijk te maken:

 • fill-opacity="param(fill-opacity)"

 • stroke-opacity="param(outline-opacity)"

U kunt deze blogpost lezen om een voorbeeld te bekijken.

Afbeeldingen kunnen worden gedraaid met het veld Rotatie afbeelding. Activeren van het keuzevak checkbox Met kaart synchroniseren synchroniseert de rotatie van de afbeelding (d.i., een gedraaide Noordpijl) met de toepasselijke rotatie in het geselecteerde kaartitem.

Het is ook mogelijk direct een Noordpijl te selecteren. Als u eerst een afbeelding van een Noordpijl selecteert vanuit Mappen doorzoeken en dan de knop Bladeren browseButton van het veld Bron afbeelding gebruikt, kunt u een van de Noordpijlen selecteren uit de lijst zoals die is weergegeven in figure_composer_image_2.

Notitie

Veel van de Noordpijlen hebben geen ‘N’ toegevoegd in de Noordpijl, dit is gedaan voor talen die niet de ‘N’ voor Noord gebruiken, zodat zij een andere letter kunnen gebruiken.

Figure Composer Image 2:

../../../../_images/north_arrows.png

Beschikbare Noordpijlen in de meegeleverde bibliotheek voor SVG