18.2.8. De items Afbeelding en Noordpijl

Het item Afbeelding is een gereedschap dat helpt bij het decoreren van uw kaarten met afbeeldingen, logo’s… Het kan worden gebruikt om noordpijlen toe te voegen, ondanks het speciale gereedschap Noordpijl.

18.2.8.1. Het item Afbeelding

U kunt een afbeelding toevoegen door die vanuit uw bestandsbeheerder te slepen in het kaartvenster of door te gebruiken addImage Afbeelding toevoegen, zoals vermeld in instructies voor het maken van items. Dan kunt u het op dezelfde manier bewerken als is uitgelegd in Werken met items voor lay-out.

Bij het gebruiken van addImage Afbeelding toevoegen is het item Afbeelding een blanco frame dat u kunt aanpassen met behulp van zijn paneel Item-eigenschappen. Naast de algemene eigenschappen voor items, heeft dit object de volgende functionaliteiten (zie Fig. 18.49):

../../../../_images/image_mainproperties.png

Fig. 18.49 Afbeelding paneel Item-eigenschappen

Er zijn verscheidene manieren om de Afbeelding in te stellen (om de afbeelding te selecteren die u wilt weergeven):

 1. In de groep Algemene eigenschappen, gebruik de knop Bladeren van Afbeelding om een bestand op uw computer te selecteren. De browser zal beginnen in de bibliotheken voor SVG die zijn opgegeven in QGIS. U kunt ook andere indelingen voor afbeeldingen selecteren (zoals .png of .jpg).

 2. U kunt de bron direct invoeren in het tekstveld van Afbeelding. U kunt zelfs een URL op afstand opgeven die naar een afbeelding wijst.

 3. Vanuit het gebied Mappen doorzoeken kunt u een afbeelding selecteren uit de geladen voorbeelden om de bronafbeelding in te stellen. Deze afbeeldingen zijn standaard meegeleverd in mappen die zijn ingesteld in Extra ► Opties ► Systeem ► SVG-paden.

 4. Gebruik de knop dataDefined Data-bepaalde ‘override’ om de bron voor de afbeelding in te stellen vanuit een attribuut van een object of met behulp van een reguliere expressie.

Notitie

In de groep Mappen doorzoeken kunt u de knoppen Toevoegen en Verwijderen gebruiken om de lijst met mappen, waar de afbeeldingen van moeten worden opgehaald en als voorbeeld moeten worden weergegeven, aan te passen.

Met de optie Modus Formaat aanpassen kunt u instellen hoe de afbeelding wordt weergegeven wanneer het frame wordt gewijzigd:

 • In-/Uitzoomen: vergroot/verkleint de afbeelding ten opzichte van het frame met behoud van de verhoudingen in de afbeelding;

 • Stretch: strekt de afbeelding om die te laten passen in het frame

 • Clip: gebruik deze modus alleen voor rasterafbeeldingen, het stelt de grootte van de afbeelding in op de originele grootte van de afbeelding zonder op schaal te brengen en het frame wordt gebruikt om de afbeelding af te knippen. Dus alleen het gedeelte van de afbeelding binnen het frame zal zichtbaar zijn.

 • Inzoomen en kaartformaat aanpassen: vergroot de afbeelding zodat die in het frame past, wijzigt dan de grootte van het frame, zodat de dimensies van de resulterende afbeelding erin passen.

 • Kaartgrootte aanpassen naar afbeelding: stelt de grootte van het frame in om overeen te komen met de originele grootte van de afbeelding (zonder op schaal te brengen)

Afhankelijk van de geselecteerde Modus Formaat wijzigen kunnen de opties Plaatsing en Afbeelding draaien uitgeschakeld worden. Plaatsing laat u de positie van de afbeelding binnen zijn frame selecteren.

De met QGIS meegeleverde (standaard) .SVG-bestanden zijn aan te passen, wat betekent dat u eenvoudig andere Vulkleur, Lijnkleur (inclusief doorzicht) en Lijndikte kunt toepassen in plaats van het origineel, met hun overeenkomende object in de groep SVG-parameters. Deze eigenschappen kunnen ook worden data-bepaald.

Wanneer u een .SVG-bestand toevoegt dat deze eigenschappen niet inschakelt, dient u misschien de volgende tags toe te voegen aan het bestand om ondersteuning toe te voegen voor bijv. transparantie:

 • fill-opacity="param(fill-opacity)"

 • stroke-opacity="param(outline-opacity)"

U kunt deze blogpost lezen om een voorbeeld te bekijken.

Afbeeldingen kunnen worden gedraaid met het veld Rotatie afbeelding. Activeren van het keuzevak checkbox Met kaart synchroniseren synchroniseert de rotatie van de afbeelding met de toepasselijke rotatie in het geselecteerde kaart. Dit is een handige mogelijkheid voor noordpijlen die u kunt uitlijnen met:

 • Raster Noord: de richting van een rasterlijn die parallel ligt aan de centrale meridiaan van het nationale/lokale raster

 • Ware Noorden: richting van een meridiaan van longitude.

U kunt ook een afwijking Verspringing toepassen op het draaien van de afbeelding.

18.2.8.2. Het item Noordpijl

U kunt een afbeelding toevoegen met de knop northArrow Noordpijl toevoegen, zoals vermeld in instructies voor het maken van items en het op dezelfde manier bewerken als is weergegeven in Werken met items voor lay-out.

Omdat Noordpijlen afbeeldingen zijn heeft het item Noordpijl dezelfde eigenschappen als het item Afbeelding. De belangrijkste verschillen zijn:

 • Een standaard noordpijl wordt gebruikt bij het toevoegen van het item, in plaats van een blanco frame

 • Het item Noordpijl wordt standaard gesynchroniseerd met een kaartitem: de eigenschap Met kaart synchroniseren van de kaart waarop het item Noordpijl wordt getekend. Indien geen valt het terug op de verwijzingskaart.

Notitie

Veel van de noordpijlen hebben geen ‘N’ toegevoegd in de Noordpijl. Dit is met opzet gedaan, omdat er talen zijn die niet een ‘N’ voor Noord gebruiken.

../../../../_images/north_arrows.png

Fig. 18.50 Beschikbare Noordpijlen in de meegeleverde bibliotheek voor SVG