Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

Algemene opties items Printvormgeving

Items van Printvormgeving hebben een verzameling algemene eigenschappen die u vindt aan de onderzijde van de tab Item-eigenschappen: Positie en grootte, Rotatie, Frame, Achtergrond, Item ID en Rendering (Zie figure_composer_common_1).

Figure Composer Common 1:

../../../../_images/common_properties.png

Dialoogvenster algemene Item-eigenschappen

 • Het dialoogvenster Positie en grootte laat u de grootte en de positie definiëren van het frame dat het item bevat. U kunt ook kiezen welk Referentiepunt zal worden ingesteld op de eerder gedefinieerde X- en Y-coördinaten.

 • De Rotatie stelt de rotatie van het item in (in graden).

 • Het checkbox Frame toont of verbergt het frame rondom het label. Klik op de knoppen [Kleur] en [Dikte] om deze eigenschappen aan te passen.

 • Gebruik het menu Achtergrondkleur voor het instellen van een achtergrondkleur. Klik op de knop [Kleur...] om een dialoogvenster weer te geven waar u een kleur of een aangepaste instelling kunt kiezen. Transparantie kan worden aangepast door de instellingen voor het veld Alfa te wijzigen.

 • Gebruik Item ID om een relatie te maken naar andere items van Printvormgeving. Dit wordt gebruikt met de server van QGIS en andere potentiële webcliënten. U kunt een ID instellen voor een item (bijvoorbeeld een kaart en een label), en dan kan de webcliënt gegevens verzenden om een eigenschap in te stellen (bijv., tekst voor een label) voor dat specifieke item. De opdracht GetProjectSettings zal de items en ID’s vermelden die beschikbaar zijn in een lay-out.

 • modus Rendering helpt u instellen of en hoe het item kan worden weergegeven.

Notitie

 • Als u checkbox Gebruik kleurkeuze-dialogen die direct updaten in de algemene opties van QGIS selecteerde, zal de knop Kleur worden bijgewerkt zodra u een nieuwe kleur kiest in vensters Kleur. Indien niet, dient u het dialoogvenster Kleur te sluiten.

 • Het pictogram |dataDefine| Data bepaalde ‘override’ naast een veld betekent dat u het veld kunt associëren met data in het kaartitem of expressies gebruiken. Deze zijn in het bijzonder handig bij het genereren van een atlas (Zie Knoppen Data-bepaalde ‘override’).

Modus Rendering

QGIS staat nu geavanceerde rendering toe voor items van Printvormgeving net zoals voor vector- en rasterlagen.

Figure Composer common 2:

../../../../_images/rendering_mode.png

Modus Rendering

 • Meng-modus: U kunt met dit gereedschap speciale effecten voor bereiken die anders mogelijk pas konden worden bereikt met grafische programma’s. De pixels van uw bovenliggende en onderliggende items worden gemengd via de overeenkomstig de ingestelde modus (bekijk Meng-modi voor een beschrijving van elk effect)..

 • Transparantie slider: U kunt met dit gereedschap het onderliggende item in Printvormgeving zichtbaar maken. Gebruik de schuifbalk om de zichtbaarheid van uw item aan uw behoeften aan te passen. U kunt ook een precieze definitie van het percentage zichtbaarheid instellen in het menu naast de schuifbalk.

 • checkbox Item uitsluiten voor exporteren: U kunt besluiten om een item onzichtbaar te maken in alle acties voor exporteren. Na het activeren van het keuzevak, zal het item niet worden opgenomen in PDF’s, afdrukken etc..

Grootte en positie

Elk item binnen de Printvormgeving kan worden verplaatst/aangepast in grootte om een perfecte lay-out te maken. Voor beide bewerkingen is de eerste stap om het gereedschap select Selecteer/Verplaats item te activeren en te klikken op het item; u kunt het dan verplaatsen met behulp van de muis terwijl u de linker muisknop ingedrukt houd. Als u de verplaatsingen wilt beperken tot de horizontale of de verticale as, houdt eenvoudigweg de toets Shift op het toetsenbord ingedrukt bij het verplaatsen van de muis. Als u een betere precisie nodig heeft, kunt u een geselecteerd item verplaatsen met behulp van de pijltoetsen op het toetsenbord; als de verplaatsing te traag gaat, kunt u die versnellen door Shift ingedrukt te houden.

Een geselecteerd item zal vierkantjes weergeven op zijn randen; verplaatsen van één daarvan met de muis zal de grootte van het item wijzigen in de corresponderende richting. Ingedrukt houden van Shift tijdens het wijzigen van de grootte zal de verhoudingen behouden. Ingedrukt houden van Alt zal de grootte wijzigen vanuit het middelpunt van het item.

De juiste positie voor een item kan worden verkregen met behulp van het snappen aan het raster of aan hulplijnen. Hulplijnen worden ingesteld door te klikken en te slepen in de linialen. Klik, om hulplijnen te verplaatsen, in de liniaal, zoek de hulplijn op en sleep die naar een nieuwe plaats. Verplaats een hulplijn uit het kaartvenster om die te verwijderen. Als u het snappen tijdelijk direct wilt uitschakelen houdt dan Ctrl ingedrukt tijdens het verplaatsen van de muis.

U kunt meerdere items kiezen met de knop select Selecteer/Verplaats item. Houdt eenvoudigweg de knop Shift ingedrukt en klik op alle items die u nodig heeft. U kunt dan deze groep wijzigen van grootte/verplaatsen alsof het één enkel item is.

Als u eenmaal de juiste positie heeft gevonden voor een item, kunt u het vastzetten met behulp van de items op de werkbalk of door in het vak te klikken naast het item op de tab Items. Vastgezette items zijn niet te selecteren in het kaartvenster.

Vastgezette items kunnen worden losgemaakt door het item te selecteren op de tab Items en het keuzevak te deselecteren, of u kunt de pictogrammen op de werkbalk gebruiken.

Klik eenvoudigweg op een item met de toets Shift ingedrukt om een item te deselecteren,

Binnen het menu Bewerken vindt u acties om alle items te selecteren, alle selecties op te heffen of om de huidige selectie om te draaien.

Uitlijning

De visuele hiërarchie voor verhogen of verlagen van items staan in het keuzemenu raiseItems Geselecteerde items verhogen. Kies een item uit het kaartvenster van Printvormgeving en selecteer de overeenkomende functionaliteit om het geselecteerde item te verhogen of te verlagen vergeleken met de andere items. Deze volgorde wordt weergegeven op de tab Items. U kunt ook objecten verhogen of verlagen op de tab Items door een label van een object aan te klikken en te verslepen in deze lijst.

Figure Composer Common 3:

../../../../_images/alignment_lines.png

Hulplijnen voor uitlijnen in Printvormgeving

Er zijn verscheidene opties voor uitlijning beschikbaar binnen het menu alignLeft Geselecteerde items uitlijnen (zie figure_composer_common_3). U selecteert eerst enkele items en klikt dan op het overeenkomende pictogram voor uitlijning om een functie voor uitlijnen te gebruiken. Alle geselecteerde items zullen dan worden uitgelijnd ten opzichte van hun algemene kader. Bij het verplaatsen in het kaartvenster van Printvormgeving verschijnen hulplijnen voor uitlijning als randen, middelpunten of hoeken worden uitgelijnd.