Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

Een plug-in voor Processing schrijven

Afhankelijk van het soort plug-in dat u gaat ontwikkelen, zou het misschien een betere optie zijn om de functionaliteit ervan toe te voegen als een algortime voor Processing (of een set daarvan). Dat zou tot een betere integratie in QGIS leiden, aanvullende functionaliteit (omdat het kan worden uitgevoerd in de componenten van Processing, zoals Grafische modellen bouwen of de Processing interface voor batchverwerking), en een snellere ontwikkelingstijd (omdat Processing een groot deel van het werk zal overnemen).

Dit document beschrijft hoe een nieuwe plug-in te maken die zijn functionaliteit als algortimen voor Processing toevoegt.

Er zijn twee belangrijke mechanismen om dat te doen:

  • Een plug-in maken die een provider voor algoritmen toevoegt: Deze optie is meer complex, maar verschaft meer flexibiliteit

  • Een plug-in maken die een set van scripts voor Processing bevat: De eenvoudigste oplossing, u heeft slechts een set van scriptbestanden voor Processing nodig.

Een plug-in maken die een provider voor algoritmen toevoegt

Volg deze stappen om een provider voor algoritmen te maken:

  • Installeer de plug-in Plugin Builder

  • Maak een nieuwe plug-in met de Plugin Builder. Wanneer de Plugin Builder u vraagt naar het te gebruiken sjabloon, selecteer dan “Processing provider”.

  • De gemaakte plug-in bevat een provider met één enkel algoritme. Zowel het bestand voor de provider als het bestand voor het algoritme zijn volledig voorzien van commentaar en bevatten informatie over hoe de provider aan te passen en aanvullende algoritmen toe te voegen. Verwijs daarnaar voor meer meer informatie.

Een plug-in maken die een set van scripts voor Processing bevat

Volg deze stappen om een set scripts voor processing te maken:

  • Maak uw scripts zoals is beschreven in het PyQGIS cookbook. Alle scripts die u wilt toevoegen, zou u beschikbaar moeten hebben in de Toolbox van Processing.

  • Dubbelklik, in de groep Scripts/Tools in de Toolbox van Processing, op het item Create script collection plugin. U zult een venster zien waar u de scripts kunt selecteren dia aan de plug-in moeten worden toegevoegd (uit de set van beschikbare in de Toolbox), en enige aanvullende informatie die nodig is voor de metadata van de plug-in.

  • Klik op OK en de plug-in zal worden gemaakt.

  • U kunt aanvullende scripts toevoegen aan de plug-in door Python-bestanden voor scripts toe te voegen aan de map scripts in de resulterende map plug-in.