14.3. Lesson: Bosopstanden digitaliseren

Tenzij u uw kaart met geoverwijzingen gaat gebruiken als een eenvoudige afbeelding voor de achtergrond, is de volgende logische stap om de elementen erin te digitaliseren. U heeft dat al gedaan in de oefeningen over het maken van vectorgegevens in Lesson: Een nieuwe vector gegevensset maken, toen u de velden van de school digitaliseerde. In deze les gaat u de grenzen van de bosopstanden digitaliseren die als groene lijnen op de kaart staan, maar in plaats van het te doen met behulp van een luchtfoto, zult u uw kaart met geoverwijzingen gebruiken.

Het doel voor deze les: Een techniek leren om te helpen bij de taak van het digitaliseren, bosopstanden digitaliseren en tenslotte de gegevens van de inventarisatie er aan toevoegen.

14.3.1. basic Follow Along: De grenzen van de bosopstanden uitnemen

Open your map_digitizing.qgs project in QGIS, that you saved from the previous lesson.

Als u eenmaal uw kaart heeft gescand en voorzien van geoverwijzingen zou u direct kunnen beginnen met digitaliseren door naar de kaart te kijken als een hulpmiddel. Dat zou, zeer waarschijnlijk, de manier om te doen als de afbeelding van waaruit u gaat digitaliseren, bijvoorbeeld, een luchtfoto is.

Als wat u gaat gebruiken voor het digitaliseren een goed kaart is, zoals in ons geval, is het aannemelijk dat de informatie duidelijk wordt weergegeven als lijnen met verschillende kleuren voor elk type element. Deze kleuren kunnen relatief eenvoudig worden uitgenomen als individuele afbeeldingen met behulp van een software voor het bewerken van afbeeldingen, zoals GIMP. Dergelijke afzonderlijke afbeeldingen kunnen worden gebruikt om te assisteren bij het digitaliseren, zoals u hieronder zult zien.

De eerste stap zal zijn om GIMP te gebruiken om een afbeelding te verkrijgen die alleen de bosopstanden bevat, dat is, alle groene lijnen die u zou kunnen zien in de originele gescande kaart:

 1. Open GIMP (als u het nog niet geïnstalleerd heeft,, download het vanaf het internet of vraag uw leraar).

 2. Open the original map image, File ► Open, rautjarvi_map.tif in the exercise_data/forestry folder. Note that the forest stands are represented as green lines (with the number of the stand also in green inside each polygon).

  ../../../_images/gimp_map.png

 3. Nu kunt u de pixels in de afbeelding selecteren die de grenzen van de bosopstanden vormen (de groenachtige pixels):

  1. Open het gereedschap Selecteren ► Op kleur.

  2. With the tool active, zoom into the image (Ctrl + mouse wheel) so that a forest stand line is close enough to differentiate the pixels forming the line. See the left image below.

  3. Klik en sleep de muiscursor in het midden van de lijn zodat het gereedschap verscheidene kleurwaarden van de pixels zal verzamelen.

  4. Laat de muisknop los en wacht enkele seconden. De pixels die overeenkomen met de kleuren die zijn verzameld door het gereedschap zullen vanuit de gehele afbeelding worden geselecteerd.

  5. Zoom uit om te zien hoe de groenachtige pixels zijn geselecteerd in de gehele afbeelding.

  6. Als u niet tevreden bent met het resultaat, herhaal dan de bewerking klikken en slepen.

  7. Uw selectie van pixels zou er ongeveer uit moeten zien als op de rechter afbeelding hieronder.

  ../../../_images/green_px_selected.png

 4. Als u eenmaal klaar bent met het selecteren moet u deze selectie als een nieuwe laag kopiëren en die dan opslaan als een afzonderlijk afbeeldingsbestand:

  1. Copy (Ctr+C) the selected pixels.

  2. And paste the pixels directly (Ctr+V), GIMP will display the pasted pixels as a new temporary layer in the Layers - Brushes panel as a Floating Selection (Pasted Layer).

  3. Klik met rechts op die tijdelijke laag en selecteer Naar nieuwe laag.

  4. Klik op het pictogram “oog” naast de originele afbeeldingslaag om die uit te schakelen, zodat alleen de Geplakte laag zichtbaar is:

  ../../../_images/saving_green_px.png

 5. Finally, select File ► Export…, set Select File Type (By Extension) as a TIFF image, select the digitizing folder and name it rautjarvi_map_green.tif. Select no compression when asked.

U zou hetzelfde proces kunnen uitvoeren met andere elementen in de afbeelding, bijvoorbeeld de zwarte lijnen uitnemen die wegen weergeven of de bruine die de contourlijnen van het terrein weergeven. Maar voor ons zijn de bosopstanden voldoende.

14.3.2. basic Try Yourself De afbeelding met groene pixels voorzien van geoverwijzingen

Zoals u al in de vorige les deed dient u deze nieuwe afbeelding te voorzien van geoverwijzingen om in staat te zijn om hem te kunnen gebruiken met de rest van uw gegevens.

Note that you don’t need to digitize the ground control points anymore because this image is basically the same image as the original map image, as far as the Georeferencer tool is concerned. Here are some things you should remember:

 • This image is also, of course, in KKJ / Finland zone 2 CRS.

 • U zou de grondcontrolepunten moeten gebruiken die u heeft opgeslagen, bestand ► GCP-ounten laden.

 • Onthoud om de Transformatie instellingen opnieuw te bekijken.

 • Name the output raster as rautjarvi_green_georef.tif in the digitizing folder.

Controleer of het nieuwe raster netjes past op de originele kaart.

14.3.3. basic Follow Along: Ondersteunende punten voor digitaliseren maken

Met de gereedschappen voor digitaliseren in QGIS in gedachten, zou u misschien al kunnen denken dat het handig zou zijn aan die groene pixels te ‘snappen’ tijdens het digitaliseren. Dat is precies wat u als volgende gaat doen, punten maken uit die pixels om ze later te kunnen gebruiken om de grenzen van de bosopstanden te volgen tijdens het digitaliseren, met behulp van de beschikbare gereedschappen voor snappen in QGIS.

 1. Gebruik het gereedschap Raster ► Conversie ► Vectoriseren (Raster naar vector) om uw groene lijnen naar polygonen te vectoriseren. Als u niet meer weet hoe, kunt u het nog eens bekijken in Lesson: Conversie van raster naar vector.

 2. Save as rautjarvi_green_polygon.shp inside the digitizing folder.

 3. Zoom in en zie hoe de polygonen eruit zien. U zult iets hebben zoals dit:

  ../../../_images/green_polygons.png

 4. Next option to get points out of those polygons is to get their centroids:

  1. Open Vector ► Geometry Tools ► Centroids….

  2. Set Input Layer to polygonLayer rautjarvi_green_polygon (the polygon layer you have just created)

  3. Set Centroids output to green_centroids.shp file within the folder digitizing

  4. Check checkbox Open output file after running algorithm

  5. Press Run. This will calculate the centroids for the polygons as a new layer and add it to the project.

  ../../../_images/green_points.png

 5. Now you can remove the polygonLayer rautjarvi_green_polygon layer from the TOC.

 6. Change the symbology of the centroids layer as follows:

  1. Open the Layer Properties for pointLayer green_centroids.

  2. Ga naar de tab Symbologie.

  3. Set Size to 1.00 and choose Map Units

Het is niet nodig om de verschillende punten van elkaar te differentiëren, u heeft ze daar alleen maar nodig om ze te laten gebruiken door de gereedschappen voor ‘snappen”. U kunt deze punten nu gebruiken om de originele lijnen veel makkelijker te volgen dan zonder ze.

14.3.4. basic Follow Along: De bosopstanden digitaliseren

Nu bent u klaar om met het eigenlijke werk van digitaliseren te beginnen. U zou moeten beginnen met het maken van een vectorbestand van het :guilabel:` type polygoon`, maar, voor deze oefening, is er een shapefile met daarin een gedeelte van het interessegebied dat al is gedigitaliseerd. U zult het digitaliseren voltooien voor de heflt van de bosopstanden die zijn overgelaten tussen de belangrijke wegen (brede roze lijnen) en het meer:

../../../_images/forest_stands_to_digitize.png

 1. Go to the digitizing folder using your file manager browser.

 2. Drag and drop the forest_stands.shp vector file to your map.

 3. Change the new layer’s symbology so that it will be easier to see the polygons that have already been digitized.

  1. Set Fill color to green - and change the Opacity to 50%.

  2. Select Simple Fill and set Stroke width to 1.00 mm.

Nu, als u de voorgaande modules heeft onthouden, moeten we de opties voor “snappen” instellen en activeren:

 1. Go to Project ► Snapping options…

 2. Press snapping Enable Snapping and select Advanced Configuration

 3. Check the green_centroids and forest_stands layers

 4. Set Type for each layer to Vertex

 5. Set Tolerance for each layer to 10

 6. Set Units for each layer to pixels

 7. Check checkbox Avoid Overlap for the forest_stands layer

 8. Press topologicalEditing Topological editing

 9. Choose avoidIntersectionsLayers Follow Advanced Configuration

 10. Close the pop-up

  ../../../_images/snapping_settings_forest.png

  With these snapping settings, whenever you are digitizing and get close enough to one of the points in the centroids layer or any vertex of your digitized polygons, a pink square will appear on the point that will be snapped to.

 11. Finally, turn off the visibility of all the layers except forest_stands and rautjarvi_georef. Make sure that the map image has not transparency any more.

A few important things to note before you start digitizing:

 • Probeer niet te nauwkeurig te zijn bij het digitaliseren van de randen.

 • Als een rand een rechte lijn is, digitaliseer die dan met slechts twee knopen. In het algemeen: gebruik bij het digitaliseren zo min mogelijk knopen.

 • Zoom alleen in om gebieden te sluiten als u denkt dat u nauwkeurig moet zijn, bijvoorbeeld, op sommige hoeken of wanneer u een polygoon wilt verbinden met een andere polygoon op ene bepaalde knoop.

 • Gebruik de middelste knop van de muis om in of uit te zoomen en te pannen als u digitaliseert.

 • Digitaliseer slechts één polygoon per keer.

 • Na het digitaliseren van een polygoon, schrijf dan het ID van de bosopstand dat u kunt zien in de kaart.

Nu kunt u beginnen met digitaliseren:

 1. Locate the forest stand number 357 in the map window.

 2. Select the forest_stands layer.

 3. Click the toggleEditing Toggle Editing button to enable editing

 4. Select capturePolygon Add Polygon Feature tool.

 5. Start digitizing the stand 357 by connecting some of the dots. Note the pink crosses indicating the snapping.

../../../_images/dgitizing_357_1.png

When you are done:

 1. Right click to end digitizing that polygon.

 2. Enter the forest stand ID within the form (in this case 357).

 3. Klik op OK.

If a form did not appear when you finished digitizing the polygon, go to Settings ► Options ► Digitizing and make sure that the Suppress attribute form pop-up after feature creation is not checked.

Uw gedigitaliseerde polygoon zal er ongeveer zo uitzien:

../../../_images/dgitizing_357_3.png

Now for the second polygon, pick up the stand number 358. Make sure that checkbox Avoid Overlap is checked for the forest_stands layer (as shown above). This option ensures polygons do not overlap. So, if you digitize over an existing polygon, the new polygon will be trimmed to meet the border of the existing polygons. You can use this option to automatically obtain a common border.

 1. Begin het digitaliseren van bosopstand 358 op één van de gemeenschappelijke knopen met de bosopstand 357.

 2. Continue normally until you get to the other common corner for both stands.

 3. Digitaliseer tenslotte een aantal punten binnen polygoon 357 er zorg voor dragend dat de gemeenschappelijk rand niet wordt gekruist. Zie de linker afbeelding hieronder.

 4. Klik met rechts om het bewerken van bosopstand 358 te voltooien.

 5. Enter the ID as 358.

 6. Click OK. Your new polygon should have a common border with the stand 357 as you can see in the image below.

../../../_images/dgitizing_358_5.png

The part of the polygon that was overlapping the existing polygon has been automatically trimmed and you are left with a common border - as you intended it to be.

14.3.5. basic Try Yourself Digitaliseren van de bosopstanden voltooien

Nu heeft u twee bosopstanden voltooid. En een goed idee over hoe u verder moet gaan. Ga in uw eigen tempo door met digitaliseren totdat u alle bosopstanden, die worden begrensd door de hoofdweg en het meer, heeft gedigitaliseerd.

Het lijkt heel veel werk te zijn, maar u zult er snel aan gewend raken om de bosopstanden te digitaliseren. Het zou u ongeveer 15 minuten moeten kosten.

Gedurende het digitaliseren moet u misschien knopen bewerken of verwijderen, polygonen splitsen of samenvoegen. U heeft over de benodigde gereedschappen geleerd in Lesson: Topologie voor objecten, nu is het waarschijnlijk een goed moment om het nog eens na te lezen.

Onthoud dat met Topologie bewerken activeren geactiveerd, u in staat bent knopen te verplaatsen die gemeenschappelijk zijn voor twee polygonen zodat de gezamenlijke rand tegelijkertijd wordt bewerkt voor beide polygonen.

Uw resultaat zal er uitzien zoals dit:

../../../_images/stands_fully_digitized.png

14.3.6. basic Follow Along: De gegevens voor de bosopstanden samenvoegen

Het is mogelijk dat de gegevens van de inventarisatie van het bos die u voor uw kaart heeft ook op papier zijn geschreven. In dat geval zou u eerst de gegevens naar een tekstbestand of werkblad moeten wegschrijven. Voor deze oefening is de informatie van de inventarisatie voor 1994 (dezelfde inventarisatie als de kaart) al aanwezig als een komma-gescheiden tekstbestand (csv).

 1. Open the rautjarvi_1994.csv file from the exercise_data\forestry directory in a text editor and note that the inventory data file has an attribute called ID that has the numbers of the forest stands. Those numbers are the same as the forest stands ids you have entered for your polygons and can be used to link the data from the text file to your vector file. You can see the metadata for this inventory data in the file rautjarvi_1994_legend.txt in the same folder.

 2. Now add this file into the project:

  1. Use the addDelimitedTextLayer Add Delimited Text Layer tool. This is accessed via Layer ► Add Layer ► Add Delimited Text Layer….

  2. Set details in the dialog as follows:

   ../../../_images/inventory_csv_import.png

  3. Press Add to load the formatted csv file in the project.

 3. To link the data from the .csv file with the digitized polygons, create a join between the two layers:

  1. Open the Layer Properties for the forest_stands layer.

  2. Ga naar de tab Koppelingen.

  3. Click symbologyAdd Add new join on the bottom of the dialog box.

  4. Select rautjarvi_1994.csv as the Join layer

  5. Set the Join field to ID

  6. Set the Target field to ID

  7. Klik tweemaal op OK.

The data from the text file should be now linked to your vector file. To see what has happened, select the forest_stands layer and use openTable Open Attribute Table. You can see that all the attributes from the inventory data file are now linked to your digitized vector layer.

You will see that the field names are prefixed with rautjarvi_1994_. To change this:

 1. Open the Layer Properties for the forest_stands layer.

 2. Ga naar de tab Koppelingen.

 3. Select Join Layer rautjarvi_1994

 4. Click the toggleEditing Edit selected join button to enable editing

 5. Under checkbox Custom field name prefix remove the prefix name

  ../../../_images/join_csv.png

The data from the .csv file is just linked to your vector file. To make this link permanent, so that the data is actually recorded to the vector file you need to save the forest_stands layer as a new vector file. To do this:

 1. Right click on forest_stands layer

 2. Choose Export ► Save Features As…

 3. Set Format to ESRI Shapefile

 4. Set file name to forest_stands_1994.shp under the forestry folder

 5. To include the new file as a layer in the project, check checkbox Add saved file to map

../../../_images/save_vector_layer.png

14.3.7. basic Try Yourself Adding Area and Perimeter

To finish gathering the information related to these forest stands, you might calculate the area and the perimeter of the stands. You calculated areas for polygons in Lesson: Extra oefening. Go back to that lesson if you need to and calculate the areas for the forest stands. Name the new attribute Area and make sure that the values calculated are in hectares. You could also do the same for the perimeter.

Now your forest_stands_1994 layer is ready and packed with all the available information.

Save your project to keep the current map layers in case you need to come back later to it.

14.3.8. In Conclusion

Het heeft een aantal muisklikken gekost maar u heeft nu uw oude gegevens van de inventarisatie in digitale indeling en gereed voor gebruik in QGIS.

14.3.9. What’s Next?

U zou nu kunnen beginnen met het uitvoeren van verschillende analyses met uw brandnieuwe gegevensset, maar u bent misschien meer geïnteresseerd in het uitvoeren van analyses op een meer up to date gegevensset. Het onderwerp van de volgende les zal het maken van bosopstanden zijn, met behulp van recente luchtfoto’s en het toevoegen van enige relevante informatie aan uw gegevensset.