25.1.20. Vector selectie

25.1.20.1. Uitnemen op attribuut

Maakt twee vectorlagen uit een invoerlaag: een zal alleen de overeenkomende objecten bevatten terwijl de tweede alle niet overeenkomende objecten zal bevatten.

De criteria voor het toevoegen van objecten aan de resulterende laag zijn gebaseerd op de waarden van een attribuut van de invoerlaag.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Laag waaruit de objecten moeten worden uitgenomen.

Attribuut selecteren

FIELD

[tabelveld: elk]

Veld om de laag te filteren

Operator

OPERATOR

[enumeratie]

Standaard: 0

Veel verschillende operatoren zijn beschikbaar:

 • 0 — =

 • 1 — ≠

 • 2 — >

 • 3 — >=

 • 4 — <

 • 5 — <=

 • 6 — begint met

 • 7 — bevat

 • 8 — is null

 • 9 — is niet null

 • 10 — bevat niet

Waarde

Optioneel

VALUE

[tekenreeks]

Waarde die moet worden geëvalueerd

Uitgenomen (attribuut)

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoer vectorlaag voor overeenkomende objecten. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan als bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor database…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitgenomen (niet overeenkomend)

FAIL_OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Uitvoer overslaan]

Specificeer de uitvoer vectorlaag voor niet-overeenkomende objecten. Één van:

 • Uitvoer overslaan

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan als bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor database…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Uitgenomen (attribuut)

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Vectorlaag met overeenkomende objecten uit de invoerlaag

Uitgenomen (niet overeenkomend)

FAIL_OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Vectorlaag met niet-overeenkomende objecten uit de invoerlaag

Pythoncode

ID algoritme: qgis:extractbyattribute

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

25.1.20.2. Uitnemen met expressie

Maakt twee vectorlagen uit een invoerlaag: een zal alleen de overeenkomende objecten bevatten terwijl de tweede alle niet overeenkomende objecten zal bevatten.

De criteria voor het toevoegen van objecten aan de resulterende laag zijn gebaseerd op een expressie voor QGIS. Voor meer informatie over expressies, bekijk de Expressies.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Invoer vectorlaag

Expressie

EXPRESSION

[expressie]

Expressie om de vectorlaag te filteren

Overeenkomende objecten

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoer vectorlaag voor overeenkomende objecten. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan als bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor database…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Niet overeenkomend

FAIL_OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Uitvoer overslaan]

Specificeer de uitvoer vectorlaag voor niet-overeenkomende objecten. Één van:

 • Uitvoer overslaan

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan als bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor database…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Overeenkomende objecten

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Vectorlaag met overeenkomende objecten uit de invoerlaag

Niet overeenkomend

FAIL_OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Vectorlaag met niet-overeenkomende objecten uit de invoerlaag

Pythoncode

ID algoritme: qgis:extractbyexpression

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

25.1.20.3. Extract by location

Maakt een nieuwe vectorlaag die alleen overeenkomende objecten uit een invoerlaag bevat.

De criteria voor het toevoegen van objecten aan de resulterende laag zijn gebaseerd op de ruimtelijke relatie tussen elk object en de objecten in een aanvullende laag.

Ruimtelijke relaties verkennen

Geometrische gezegdes zijn functies met Booleaanse waarden die worden gebruikt om de ruimtelijke relatie te bepalen die een object heeft met een ander door te vergelijken of en hoe hun geometrieën een portie van hun ruimte delen.

../../../../_images/selectbylocation.png

Fig. 25.111 Zoeken naar ruimtelijke relaties tussen lagen

Gebruik makend van de afbeelding hierboven zoeken we naar de groene cirkels door ze ruimtelijk te vergelijken met het rechthoekige oranje object. Beschikbare geometrische gezegdes zijn:

Kruisen

Test of een geometrie een andere kruist. Geeft 1 ( true) terug als de geometrieën elkaar ruimtelijk kruisen (een stukje ruimte met elkaar delen - overlappen of raken) en 0 als zij dat niet doen. In de afbeelding hierboven zou dit de cirkels 1, 2 en 3 teruggeven.

Bevat

Geeft 1 (true) terug als en alleen als er geen punten van b in het buitenste van a liggen, en ten minste één punt van het interieur van b ligt in het interieur van a. In de afbeelding zou geen cirkel worden teruggegeven, maar de rechthoek zou dat wel worden als u er op de omgekeerde wijze naar zou zoeken, omdat het cirkel 1 volledig bevat. Dit is het tegengestelde van zijn binnen.

Raakt niet

Geeft 1 (true) terug als de geometrieën geen deel van de ruimte met elkaar delen (niet overlappen, elkaar niet raken). Alleen cirkel 4 wordt teruggegeven.

Gelijk

Geeft 1 (true) terug als en alleen als geometrieën exact hetzelfde zijn. Geen cirkels zullen worden teruggegeven.

Raakt

Test of een geometrie een andere raakt. Geeft 1 (true) terug als de geometrieën tenminste één gemeenschappelijk punt hebben, maar hun interieurs niet kruisen. Alleen cirkel 3 wordt teruggegeven.

Overlapt

Test of een geometrie een andere overlapt. Geeft 1 (true) terug als de geometrieën ruimte delen, van dezelfde dimensie zijn, maar niet volledig door elkaar worden omvat. Alleen cirkel 2 wordt teruggegeven.

Zijn binnen

Test of een geometrie in een andere ligt. Geeft 1 (true) terug als geometrie a volledig binnen geometrie b ligt. Alleen cirkel 1 wordt teruggegeven.

Kruisen

Geeft 1 (true) terug als de opgegeven geometrieën enkele, maar niet alle, punten in het interieur gemeenschappelijk hebben en de feitelijke kruising van een lagere dimensie is dan de hoogste opgegeven geometrie. Bijvoorbeeld een lijn die een polygoon kruist zal een lijn kruisen (true). Twee lijnen die elkaar kruisen zal als een punt kruisen (true). Twee polygonen kruisen als een polygoon (false). In de afbeelding zullen geen cirkels worden teruggegeven.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Objecten uitnemen uit

INPUT

[vector: elke]

Invoer vectorlaag

Waar de objecten (geometrisch voorvoegsel)

PREDICATE

[enumeratie] [lijst]

Standaard: [0]

Ruimtelijke voorwaarde voor de selectie. Een of meer van:

 • 0 — kruist met

 • 1 — bevat

 • 2 — raakt niet

 • 3 — gelijk zijn aan

 • 4 — raken

 • 5 — overlappen

 • 6 — zijn binnen

 • 7 — kruisen

Als meer dan één voorwaarde wordt gekozen, moet aan tenminste één worden voldaan (bewerking OR) om een object uit te kunnen nemen.

Door objecten te vergelijken van

INTERSECT

[vector: elke]

Kruisingslaag

Uitgenomen (locatie)

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoer vectorlaag voor de objecten die de gekozen ruimtelijke relatie(s) hebben met één of meer objecten in de vergelijkingslaag. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan als bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor database…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Uitgenomen (locatie)

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Vectorlaag met objecten uit de invoerlaag die de gekozen ruimtelijke relatie(s) hebben met objecten in de vergelijkingslaag.

Pythoncode

ID algoritme: qgis:extractbylocation

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

25.1.20.4. Uitnemen binnen afstand

NEW in 3.22

Maakt een nieuwe vectorlaag die alleen overeenkomende objecten uit een invoerlaag bevat. Objecten worden gekopieerd wanneer zij binnen de gespecificeerde maximale afstand van de objecten in een aanvullende verwijzingslaag liggen.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Objecten uitnemen uit

INPUT

[vector: elke]

Invoer vectorlaag waaruit objecten moeten worden gekopieerd

Door objecten te vergelijken van

REFERENCE

[vector: elke]

Vectorlaag waarvan de nabijheid van objecten wordt gebruikt

Waar de objecten in liggen

DISTANCE

[getal]

Standaard: 100

De maximale afstand rondom verwijzingsobjecten waarbinnen invoerobjecten moeten worden geselecteerd

Bestaande selectie aanpassen met

METHOD

[enumeratie]

Standaard: 0

Hoe de selectie van het algoritme zou moeten worden beheerd. Één van:

 • 0 — nieuwe selectie maken

 • 1 — toevoegen aan bestaande selectie

 • 2 — binnen huidige selectie selecteren

 • 3 — verwijderen uit bestaande selectie

Uitgenomen (locatie)

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoer vectorlaag voor de objecten die binnen de ingestelde afstand liggen vanaf verwijzingsobjecten. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan als bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor database…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Uitgenomen (locatie)

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Vectorlaag met objecten uit de invoerlaag die overeenkomen met de voorwaarde voor de afstand vanaf de verwijzingsobkjecten

Pythoncode

ID algoritme: native:extractwithindistance

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

25.1.20.5. Random extract

Gebruikt een vectorlaag en maakt een nieuwe die alleen een subset van de objecten in de invoerlaag bevat.

De subset wordt willekeurig gedefinieerd, op basis van object-ID’s, met behulp van een percentage of waarde voor telling om het totale aantal objecten in de subset te definiëren.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Bron vectorlaag waaruit de objecten moeten worden geselecteerd

Methode

METHOD

[enumeratie]

Standaard: 0

Methoden voor willekeurige selectie. Één van:

 • 0 — Aantal geselecteerde objecten

 • 1 — Percentage geselecteerde objecten

Aantal/percentage geselecteerde objecten

NUMBER

[getal]

Standaard: 10

Aantal/percentage van te selecteren objecten

Uitgenomen (willekeurig)

OUTPUT

[vector: elke]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoer vectorlaag voor de willekeurig geselecteerde objecten. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan als bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor database…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Uitgenomen (willekeurig)

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Vectorlaag die willekeurig geselecteerde objecten uit de invoerlaag bevat

Pythoncode

ID algoritme: qgis:randomextract

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

25.1.20.6. Willekeurige selectie binnen subsets

Gebruikt een vectorlaag en maakt een nieuwe die alleen een subset van de objecten in de invoerlaag bevat.

De subset wordt willekeurig gedefinieerd, gebaseerd op object-ID’s, met behulp van een percentage of waarde voor telling om het totale aantal objecten in de subset te definiëren. De waarde van het percentage/aantal wordt niet op de gehele laag toegepast, maar in plaats daarvan op elke categorie. Categorieën worden gedefinieerd overeenkomstig een opgegeven attribuut.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Vectorlaag waaruit de objecten moeten worden geselecteerd

Veld ID

FIELD

[tabelveld: elk]

Categorie van de bron vectorlaag waaruit de objecten moeten worden geselecteerd

Methode

METHOD

[enumeratie]

Standaard: 0

Methoden voor willekeurige selectie. Één van:

 • 0 — Aantal geselecteerde objecten

 • 1 — Percentage geselecteerde objecten

Aantal/percentage geselecteerde objecten

NUMBER

[getal]

Standaard: 10

Aantal/percentage van te selecteren objecten

Uitgenomen (willekeurig gestratificeerd)

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoer vectorlaag voor de willekeurig geselecteerde objecten. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan als bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor database…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Uitgenomen (willekeurig gestratificeerd)

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Vectorlaag die willekeurig geselecteerde objecten uit de invoerlaag bevat

Pythoncode

ID algoritme: qgis:randomextractwithinsubsets

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

25.1.20.7. Willekeurige selectie

Gebruikt een vectorlaag en selecteert een subset van de objecten daarvan. Er wordt door het algoritme geen nieuwe laag gemaakt.

De subset wordt willekeurig gedefinieerd, op basis van object-ID’s, met behulp van een percentage of waarde voor telling om het totale aantal objecten in de subset te definiëren.

Standaard menu: Vector ► Onderzoeksgereedschap

Zie ook

Random extract

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Vectorlaag voor de selectie

Methode

METHOD

[enumeratie]

Standaard: 0

Methoden voor willekeurige selectie. Één van:

 • 0 — Aantal geselecteerde objecten

 • 1 — Percentage geselecteerde objecten

Aantal/percentage geselecteerde objecten

NUMBER

[getal]

Standaard: 10

Aantal/percentage van te selecteren objecten

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[hetzelfde als invoer]

De invoerlaag met objecten geselecteerd

Pythoncode

ID algoritme: qgis:randomselection

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

25.1.20.8. Willekeurige selectie binnen subsets

Gebruikt een vectorlaag en selecteert een subset van de objecten daarvan. Er wordt door het algoritme geen nieuwe laag gemaakt.

De subset wordt willekeurig gedefinieerd, op basis van object-ID’s, met behulp van een percentage of waarde voor telling om het totale aantal objecten in de subset te definiëren.

De waarde voor percentage/telling wordt niet toegepast op de gehele laag, maar in plaats daarvan op elke categorie.

Categorieën worden gedefinieerd overeenkomstig een opgegeven attribuut, dat ook is gespecificeerd als een parameter voor de invoer van het algoritme.

Er wordt geen uitvoer gemaakt.

Standaard menu: Vector ► Onderzoeksgereedschap

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Vectorlaag waaruit de objecten moeten worden geselecteerd

Veld ID

FIELD

[tabelveld: elk]

Categorie van de vectorlaag waaruit de objecten moeten worden geselecteerd

Methode

METHOD

[enumeratie]

Standaard: 0

Methoden voor willekeurige selectie. Één van:

 • 0 — Aantal geselecteerde objecten

 • 1 — Percentage geselecteerde objecten

Aantal/percentage geselecteerde objecten

NUMBER

[getal]

Standaard: 10

Aantal/percentage van te selecteren objecten

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[hetzelfde als invoer]

De invoerlaag met objecten geselecteerd

Pythoncode

ID algoritme: qgis:randomselectionwithinsubsets

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

25.1.20.9. Op attribuut selecteren

Maakt een selectie in een vectorlaag.

De criteria voor het selecteren van objecten zijn gebaseerd op de waarden van een attribuut van de invoerlaag.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Vectorlaag waaruit de objecten moeten worden geselecteerd

Attribuut selecteren

FIELD

[tabelveld: elk]

Veld om de laag te filteren

Operator

OPERATOR

[enumeratie]

Standaard: 0

Veel verschillende operatoren zijn beschikbaar:

 • 0 — =

 • 1 — ≠

 • 2 — >

 • 3 — >=

 • 4 — <

 • 5 — <=

 • 6 — begint met

 • 7 — bevat

 • 8 — is null

 • 9 — is niet null

 • 10 — bevat niet

Waarde

Optioneel

VALUE

[tekenreeks]

Waarde die moet worden geëvalueerd

Bestaande selectie aanpassen met

METHOD

[enumeratie]

Standaard: 0

Hoe de selectie van het algoritme zou moeten worden beheerd. Één van:

 • 0 — nieuwe selectie maken

 • 1 — toevoegen aan bestaande selectie

 • 2 — uit bestaande selectie verwijderen

 • 3 — binnen huidige selectie selecteren

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[hetzelfde als invoer]

De invoerlaag met objecten geselecteerd

Pythoncode

ID algoritme: qgis:selectbyattribute

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

25.1.20.10. Selecteren met expressie

Maakt een selectie in een vectorlaag.

De criteria voor het selecteren van objecten zijn gebaseerd op een expressie voor QGIS. Voor meer informatie over expressies, bekijk de Expressies.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Invoer vectorlaag

Expressie

EXPRESSION

[expressie]

Expressie om de vectorlaag te filteren

Bestaande selectie aanpassen met

METHOD

[enumeratie]

Standaard: 0

Hoe de selectie van het algoritme zou moeten worden beheerd. Één van:

 • 0 — nieuwe selectie maken

 • 1 — toevoegen aan bestaande selectie

 • 2 — uit bestaande selectie verwijderen

 • 3 — binnen huidige selectie selecteren

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[hetzelfde als invoer]

De invoerlaag met objecten geselecteerd

Pythoncode

ID algoritme: qgis:selectbyexpression

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

25.1.20.11. Selecteren op plaats

Maakt een selectie in een vectorlaag.

De criteria voor het selecteren van objecten zijn gebaseerd op de ruimtelijke relatie tussen elk object en de objecten in een aanvullende laag.

Standaard menu: Vector ► Onderzoeksgereedschap

Ruimtelijke relaties verkennen

Geometrische gezegdes zijn functies met Booleaanse waarden die worden gebruikt om de ruimtelijke relatie te bepalen die een object heeft met een ander door te vergelijken of en hoe hun geometrieën een portie van hun ruimte delen.

../../../../_images/selectbylocation.png

Fig. 25.112 Zoeken naar ruimtelijke relaties tussen lagen

Gebruik makend van de afbeelding hierboven zoeken we naar de groene cirkels door ze ruimtelijk te vergelijken met het rechthoekige oranje object. Beschikbare geometrische gezegdes zijn:

Kruisen

Test of een geometrie een andere kruist. Geeft 1 ( true) terug als de geometrieën elkaar ruimtelijk kruisen (een stukje ruimte met elkaar delen - overlappen of raken) en 0 als zij dat niet doen. In de afbeelding hierboven zou dit de cirkels 1, 2 en 3 teruggeven.

Bevat

Geeft 1 (true) terug als en alleen als er geen punten van b in het buitenste van a liggen, en ten minste één punt van het interieur van b ligt in het interieur van a. In de afbeelding zou geen cirkel worden teruggegeven, maar de rechthoek zou dat wel worden als u er op de omgekeerde wijze naar zou zoeken, omdat het cirkel 1 volledig bevat. Dit is het tegengestelde van zijn binnen.

Raakt niet

Geeft 1 (true) terug als de geometrieën geen deel van de ruimte met elkaar delen (niet overlappen, elkaar niet raken). Alleen cirkel 4 wordt teruggegeven.

Gelijk

Geeft 1 (true) terug als en alleen als geometrieën exact hetzelfde zijn. Geen cirkels zullen worden teruggegeven.

Raakt

Test of een geometrie een andere raakt. Geeft 1 (true) terug als de geometrieën tenminste één gemeenschappelijk punt hebben, maar hun interieurs niet kruisen. Alleen cirkel 3 wordt teruggegeven.

Overlapt

Test of een geometrie een andere overlapt. Geeft 1 (true) terug als de geometrieën ruimte delen, van dezelfde dimensie zijn, maar niet volledig door elkaar worden omvat. Alleen cirkel 2 wordt teruggegeven.

Zijn binnen

Test of een geometrie in een andere ligt. Geeft 1 (true) terug als geometrie a volledig binnen geometrie b ligt. Alleen cirkel 1 wordt teruggegeven.

Kruisen

Geeft 1 (true) terug als de opgegeven geometrieën enkele, maar niet alle, punten in het interieur gemeenschappelijk hebben en de feitelijke kruising van een lagere dimensie is dan de hoogste opgegeven geometrie. Bijvoorbeeld een lijn die een polygoon kruist zal een lijn kruisen (true). Twee lijnen die elkaar kruisen zal als een punt kruisen (true). Twee polygonen kruisen als een polygoon (false). In de afbeelding zullen geen cirkels worden teruggegeven.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Objecten selecteren uit

INPUT

[vector: elke]

Invoer vectorlaag

Waar de objecten (geometrisch voorvoegsel)

PREDICATE

[enumeratie] [lijst]

Standaard: [0]

Ruimtelijke voorwaarde voor de selectie. Een of meer van:

 • 0 — kruist met

 • 1 — bevat

 • 2 — raakt niet

 • 3 — gelijk zijn aan

 • 4 — raken

 • 5 — overlappen

 • 6 — zijn binnen

 • 7 — kruisen

Als meer dan één voorwaarde wordt gekozen, moet aan tenminste één worden voldaan (bewerking OR) om een object uit te kunnen nemen.

Door objecten te vergelijken van

INTERSECT

[vector: elke]

Kruisingslaag

Bestaande selectie aanpassen met

METHOD

[enumeratie]

Standaard: 0

Hoe de selectie van het algoritme zou moeten worden beheerd. Één van:

 • 0 — nieuwe selectie maken

 • 1 — toevoegen aan bestaande selectie

 • 2 — binnen huidige selectie selecteren

 • 3 — verwijderen uit bestaande selectie

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[hetzelfde als invoer]

De invoerlaag met objecten geselecteerd

Pythoncode

ID algoritme: qgis:selectbylocation

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

25.1.20.12. Selecteren binnen afstand

NEW in 3.22

Maakt een selectie in een invoerlaag. Objecten worden geselecteerd wanneer zij binnen de gespecificeerde maximale afstand van de objecten in een aanvullende verwijzingslaag liggen.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Objecten selecteren uit

INPUT

[vector: elke]

Invoer vectorlaag waaruit objecten moeten worden geselecteerd

Door objecten te vergelijken van

REFERENCE

[vector: elke]

Vectorlaag waarvan de nabijheid van objecten wordt gebruikt

Waar de objecten in liggen

DISTANCE

[getal]

Standaard: 100

De maximale afstand rondom verwijzingsobjecten waarbinnen invoerobjecten moeten worden geselecteerd

Bestaande selectie aanpassen met

METHOD

[enumeratie]

Standaard: 0

Hoe de selectie van het algoritme zou moeten worden beheerd. Één van:

 • 0 — nieuwe selectie maken

 • 1 — toevoegen aan bestaande selectie

 • 2 — binnen huidige selectie selecteren

 • 3 — verwijderen uit bestaande selectie

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[hetzelfde als invoer]

De invoerlaag met objecten geselecteerd

Pythoncode

ID algoritme: native:selectwithindistance

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.