25.1.22. Vectortegels

25.1.22.1. Vectortegels schrijven (MBTiles)

Exporteert één of meer vectorlagen naar vectortegels - een gegevensindeling die is geoptimaliseerd voor het renderen van kaarten en een kleine gegevensgrootte.

MBTiles is een specificatie voor het opslaan van getegelde kaartgegevens in databases van SQLite voor direct gebruik en voor overdracht. MBTiles-bestanden worden ook wel tegelsets genoemd.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlagen

INPUT

[vector: elke] [lijst]

Een lijst van te combineren lagen om de vectorbestanden te maken.

Minimum zoomniveau

MIN_ZOOM

[getal]

Standaard: 0

Het laagste zoomniveau waarop de tegelset gegevens verschaft. In te stellen van 0 tot en met 24.

Maximum zoomniveau

MAX_ZOOM

[getal]

Standaard: 3

Het hoogste zoomniveau waarop de tegelset gegevens verschaft. In te stellen van 0 tot en met 24.

Bereik

Optioneel

EXTENT

[bereik]

Standaard: Niet ingesteld

Het maximum bereik van het gerenderde kaartgebied. Grenzen moeten een gebied definiëren dat wordt bedekt door alle zoomniveaus.

Metadata: Naam

Optioneel

META_NAME

[tekenreeks]

Naam van de tegelset

Metadata: Beschrijving

Optioneel

META_DESCRIPTION

[tekenreeks]

Een beschrijving van de inhoud van de tegelset

Metadata: Naamsvermelding

Optioneel

META_ATTRIBUTION

[tekenreeks]

Een tekenreeks voor naamsvermelding die de bronnen van de gegevens verklaart en/of stijl voor de kaart.

Metadata: Versie

Optioneel

META_VERSION

[tekenreeks]

De versie van de tegelset. Dit verwijst naar een revisie van de tegelset zelf, niet van de specificatie van de MBTiles.

Metadata: Type

Optioneel

META_TYPE

[tekenreeks]

Type tegelset. Mogelijke waarden zijn overlay of baselayer.

Metadata: Midden

Optioneel

META_CENTER

[tekenreeks]

Het middelpunt (tekenreeks van kommagescheiden getallen: de longitude, latitude en het zoomniveau) van de standaardweergave van de kaart. Voorbeeld: -122.1906,37.7599,11

Doel MBTiles

OUTPUT

[vectortegels]

Standaard: [Opslaan naar tijdelijk bestand]

Specificatie van het uitvoer MBTiles-bestand. Één van:

  • Opslaan naar tijdelijk bestand

  • Opslaan als bestand…

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Doel MBTiles

OUTPUT

[bestand]

Uitvoer vectortegelsbestand .mbtiles.

Pythoncode

ID algoritme: native:writevectortiles_mbtiles

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

25.1.22.2. Vectortegels schrijven (XYZ)

Exporteert één of meer vectorlagen naar vectortegels - een gegevensindeling die is geoptimaliseerd voor het renderen van kaarten en een kleine gegevensgrootte.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Bestandssjabloon

XYZ_TEMPLATE

[tekenreeks]

Standaard: ‘{z}/{x}/{y}.pbf’

Sjabloon voor het maken van de URL voor vectortegels

Invoerlagen

INPUT

[vector: elke] [lijst]

Een lijst van te combineren lagen om de vectorbestanden te maken.

Minimum zoomniveau

MIN_ZOOM

[getal]

Standaard: 0

Het laagste zoomniveau waarop de tegelset gegevens verschaft. In te stellen van 0 tot en met 24.

Maximum zoomniveau

MAX_ZOOM

[getal]

Standaard: 3

Het hoogste zoomniveau waarop de tegelset gegevens verschaft. In te stellen van 0 tot en met 24.

Bereik

Optioneel

EXTENT

[bereik]

Standaard: Niet ingesteld

Het maximum bereik van het gerenderde kaartgebied. Grenzen moeten een gebied definiëren dat wordt bedekt door alle zoomniveaus.

Map voor uitvoer

OUTPUT_DIRECTORY

[map]

Standaard: [Opslaan naar tijdelijke map]

Specificatie van de map voor de uitvoer vectortegels. Één van:

  • Opslaan in tijdelijke map

  • Opslaan naar map

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Map voor uitvoer

OUTPUT_DIRECTORY

[map]

Een map die verschillende subsets van de bestanden met vectortegels (.pbf) bevat, opgeslagen in submappen die overeenkomen met de zoomniveaus.

Pythoncode

ID algoritme: native:writevectortiles_xyz

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.