23.1. Introductie

Dit hoofdstuk introduceert het QGIS framework voor Processing, een omgeving voor geo-processing die kan worden gebruikt om eigen en algoritmen van derde partijen aan te roepen vanuit QGIS, wat uw taken voor ruimtelijke analyses meer productief en eenvoudig uit te voeren maakt.

Als een Bronplug-in, Processing is standaard geïnstalleerd, maar u moet het wel activeren:

  1. Ga naar Plug-ins ► Plug-ins beheren en installeren…

  2. Klik op de tab Geïnstalleerd aan de linkerkant.

  3. Selecteer het vak naast het item processing Processing

  4. Sluit het dialoogvenster.

    Een menu Processing is nu beschikbaar in de bovenste menubalk. Van daaruit kunt u de belangrijkste componenten van dit framewerk bereiken.

In de volgende gedeelten zullen we bekijken hoe de grafische elementen van dit framework gebruikt kunnen worden en het meeste uit elk van hen te halen.

Er zijn vier basiselementen in de GUI van het framework, die worden gebruikt om algoritmen voor verschillende doeleinden uit te voeren. Kiezen van het ene gereedschap of het andere is afhankelijk van het soort analyse dat moet worden uitgevoerd en de bijzondere karakteristieken van elke gebruiker en project. Alle algoritmen (met uitzondering van de interface Batch processing, die, zoals we zullen zien, wordt aangeroepen vanuit de Toolbox of het dialoogvenster voor het uitvoeren van een algoritme) kunnen worden bereikt vanuit het menuitem Processing (U zult meer items zien. De resterende worden niet gebruikt om algoritmen uit te voeren en zullen later in dit hoofdstuk worden besproken).

  • De Toolbox: Het hoofdelement van de GUI, het wordt gebruikt om één enkel algoritme uit te voeren of een batch-proces gebaseerd op dat algoritme.

../../../_images/toolbox3.png

Fig. 23.1 Processing - Toolbox

  • Grafische modellen bouwen: Verscheidene algoritmen kunnen grafisch worden gecombineerd met behulp van Grafische modellen bouwen om een werkstroom te definiëren, één enkel proces maken dat verschillende subprocessen omvat.

../../../_images/models.png

Fig. 23.2 Processing - Grafische modellen bouwen

  • Het beheren van Geschiedenis: Alle uitgevoerde acties met behulp van een van de hiervoor genoemde elementen worden opgeslagen in een bestand voor geschiedenis en kunnen later eenvoudig worden gereproduceerd met behulp van Geschiedenis.

../../../_images/history2.png

Fig. 23.3 Processing - Geschiedenis

  • De interface voor Batch-processing: Deze interface stelt u in staat batch-processen uit te voeren en het uitvoeren van één enkel algoritme om meerdere gegevenssets te automatiseren.

../../../_images/batch_processing.png

Fig. 23.4 Processing - Interface voor verwerken in batch

In de volgende gedeelten zullen we tot in detail elk van deze elementen nader bekijken.