23.8. Processing gebruiken vanaf de opdrachtregel

QGIS heeft een gereedschap, genaamd QGIS Processing Executor, dat u in staat stelt algoritmen en modellen van Processing (ingebouwd of verschaft via plug-ins) direct vanaf de opdrachtregel uit te voeren, zonder QGIS Desktop zelf te moeten starten.

Voer, vanuit een programma voor de opdrachtregel,, qgis_process uit en u zou moeten krijgen:

QGIS Processing Executor - 3.16.8-Hannover 'Hannover' (3.16.8-Hannover)
Usage: C:\OSGeo4W\apps\qgis-ltr\bin\qgis_process.exe [--json] [command] [algorithm id or path to model file] [parameters]

Options:

 --json     Output results as JSON objects

Available commands:

 plugins     list available and active plugins
 plugins enable  enables an installed plugin. The plugin name must be specified, e.g. "plugins enable cartography_tools"
 plugins disable disables an installed plugin. The plugin name must be specified, e.g. "plugins disable cartography_tools"
 list       list all available processing algorithms
 help       show help for an algorithm. The algorithm id or a path to a model file must be specified.
 run       runs an algorithm. The algorithm id or a path to a model file and parameter values must be specified.
          Parameter values are specified after -- with PARAMETER=VALUE syntax.
          Ordered list values for a parameter can be created by specifying the parameter multiple times,
          e.g. --LAYERS=layer1.shp --LAYERS=layer2.shp
          If required, the ellipsoid to use for distance and area calculations can be specified via the "--ELLIPSOID=name" argument.
          If required, an existing QGIS project to use during the algorithm execution can be specified via the "--PROJECT_PATH=path" argument.

Notitie

Alleen geïnstalleerde plug-ins die in hun bestand metadata.txt hebben opgenomen hasProcessingProvider=yes worden herkend en kunnen worden geactiveerd of geladen door het gereedschap qgis_process.

De opdracht list kan worden gebruikt om een lijst mt alle beschikbare providers en algoritmes op te halen.

qgis_process list

De opdracht help kan worden gebruikt om meer informatie op te halen over opdrachten of algoritmen.

qgis_process help qgis:regularpoints

De opdracht run kan worden gebruikt om een algoritme of model uit te voeren. Specificeer de naam van het algoritme of een pad naar een model als de eerste parameter.

qgis_process run qgis:buffer -- INPUT=source.shp DISTANCE=2 OUTPUT=buffered.shp

Als een parameter een lijst met waarden accepteert, stel dan dezelfde variabele meerdere keren in.

qgis_process run native:mergevectorlayers -- LAYERS=input1.shp LAYERS=input2.shp OUTPUT=merged.shp

Bij het uitvoeren van een algoritme wordt een op tekst gebaseerde balk voor terugkoppeling weergegeven, en de bewerking kan worden geannuleerd met CTRL+C. De opdracht run ondersteunmt ook nog andere parameters.

 • --json zal uitvoer naar stdout opmaken in een JSON-gestructureerde manier.

 • --ellipsoid zal de ellipsoïde instellen naar de gespecificeerde.

 • --distance_units zal de gespecificeerde eenheden voor afstand gebruiken.

 • --area_units zal de gespecificeerde eenheden voor gebied gebruiken.

 • --project_path zal het gespecificeerde project laden om het algoritme uit te voeren.