Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

.

Introductie

Dit hoofdstuk introduceert het QGIS framework voor processing, een omgeving voor geo-processing die kan worden gebruikt om eigen en algoritmen van derde partijen aan te roepen vanuit QGIS, wat uw taken voor ruimtelijke analyses meer productief en eenvoudig uit te voeren maakt.

In de volgende gedeelten zullen we bekijken hoe de grafische elementen van dit framework gebruikt kunnen worden en het meeste uit elk van hen te halen.

Er zijn vier basiselementen in de GUI van het framework, die worden gebruikt om algoritmen voor verschillende doeleinden uit te voeren. Kiezen van het ene gereedschap of het andere is afhankelijk van het soort analyse dat moet worden uitgevoerd en de bijzondere karakteristieken van elke gebruiker en project. Alle (met uitzondering van de interface Batch processing, die, zoals we zullen zien, wordt aangeroepen vanuit de Toolbox) kunnen worden bereikt vanuit het menuitem Processing. (U zult meer dan vier items zien. De resterende worden niet gebruikt om algoritmen uit te voeren en zullen later in dit hoofdstuk worden besproken.)

  • De Toolbox. Het hoofdelement van de GUI, het wordt gebruikt om één enkel algoritme uit te voeren of een batch-proces gebaseerd op dat algoritme.

Figure Processing 1:

../../../_images/toolbox3.png

Processing Toolbox win

  • De grafische modellen maken. Verscheidene algoritmen kunnen grafisch worden gecombineerd met behulp van de modellenmaker om een werkstroom te definiëren, één enkel proces maken dat verschillende subprocessen omvat.

Figure Processing 2:

../../../_images/models.png

Processing modellen win

  • Het Beheren van historie. Alle uitgevoerde acties met behulp van een van de hiervoor genoemde elementen worden opgeslagen in een bestand voor historie en kan later eenvoudig worden gereproduceerd met behulp van Beheren van historie.

Figure Processing 3:

../../../_images/history2.png

Processing historie win

  • De interface voor batch-processing. Deze interface stelt u in staat batch-processen uit te voeren en het uitvoeren van één enkel algortime om meerdere gegevenssets te automatiseren.

Figure Processing 4:

../../../_images/batch_processing.png

Interface Batch-processing win

In de volgende gedeelten zullen we tot in detail elk van deze elementen nader bekijken.