Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

Index

Symbols | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z

Symbols

%%

A

Aangepast_CRS
Acties
Afbeelding_database
Afdrukken
Exporteren_kaart
Afgeleide_Velden
Analyse-gereedschappen
apache
apache2
API
Arc/Info_ASCII_Grid
Arc/Info_Binary_Grid
ArcInfo_Binary_Coverage
Atlas_generatie
Attributen van geselecteerde objecten samenvoegen
Attributen_tabel
attributentabel
Attribuut_Acties

B

Beveiligde_OGC_authenticatie
Bewerken van Knooppunten

C

CAT
Categoriën_Renderer, [1]
categorized symbology renderer
CGI
Color_Ramp
ColorBrewer
Comma Separated Values (Tekengescheiden waarden)
commandoregel opties
Common_Gateway_Interface
console
Python
Contextuele help
Contrastverbetering
coördinaten referentiesystemen
Coördinaten_Referentie_Systeem, [1]
CRS, [1]
CSV, [1]
custom
renderers
custom applications
Python
running
Custom_Color_Ramp

D

Datum_transformatie
DB_Manager
Debian_Squeeze
delimited text layers
loading
Digitaliseren
Discreet
Documentatie
Driebands_Kleuren_Raster

E

een actie te definiëren
Enkel_Symbool_Renderer, [1]
Enkelbands_Raster
EPSG
Erdas Imagine
ESRI
European_Petroleom_Search_Group
Exporteren_als_afbeelding
Exporteren_als_PDF
Exporteren_als_SVG
expressies
evalueren
parsen

F

FastCGI
Favoriete plaatsen
favoriete plaatsen
zie favoriete plaatsen
features
vector layers iterating
Field_Calculator_Functions
filteren

G

GDAL
Gedeelde_grenzen_polygonen
Gelijke_Interval
geometry
access to
construction
handling
predicates and operations
GeoTIFF
GeoTiff
Gereedschappen voor Georeferencer
Geroteerde_Noordpijl
Geselecteerde objecten samenvoegen
GiST (Generalized Search Tree) index
GML
GNU General Public License
GPX-bestanden
loading
Gradient_Color_Ramp
graduated symbol renderer
Graduele_Renderer, [1]
GRASS
gereedschap voor digitaliseren
instelingen voor symbologie
instellingen voor categorie
koppelen van attributen
opslag van attributen
regio
regio bewerken
regio weergeven
resultaten weergeven, [1]
tabel bewerken
tolerantie voor 'snappen'
toolbox
zie Nieuwe vectorlagen maken;bewerken;een nieuwe laag maken
GRASS vectorgegevensmodel

H

Histogram
Hoekpunt
Hoekpunten
Hoofdscherm
HTML_object
Huidige_wijzigingen

I

Identificeer objecten
IGNF
Importeren_van_Kaarten
In- en uitzoomen
Institut_Geographique_National_de_France
InteProxy
iterating
features, vector layers

J

join
join layer

K

Kaart_legenda
Kaart_sjabloon
Kaarten_afdrukken
Kaarten_lay-out
Kaarten_maken
Kaartnavigatie
Kaartobjecten splitsen
Kleurenkaart
Kleurinterpolatie
Knooppunten
Kruisingen voorkomen van Polygonen
kwaliteit van het renderen

L

labels
laden van een shapefile
Laden_van_raster
layout werkbalken
legenda
license document
loading
GPX-bestanden
MySQL geometries
OGR layers
PostGIS layers
SpatiaLite layers
WMS raster
delimited text layers
raster layers
vector layers

M

map canvas
architecture
embedding
map tools
rubber bands
vertex markers
writing custom canvas items
writing custom map tools
map layer registry
adding a layer
map printing
map rendering
simple
MapInfo
memory provider
menu's
Metadata
metadata
metadata.txt
Meten
hoeken
lijnlengte
oppervlakten
Modus_Rendering
Mooie_Overgangen
MSSQL Spatial
Multibands_Raster
MySQL geometries
loading

N

Natuurlijke_Overgangen_(Jenks)
Nieuwe lagen aanmaken
Nieuwe Shapefile laag
Nieuwe Spatialite laag
Nieuwe_GPX_laag, [1]
Nieuwe_Spatialite_Laag

O

OGC
OGR
OGR layers
loading
OGR Simple Feature Library
ogr2ogr
Onderzoeksgereedschap
Open_Geospatial_Consortium
OpenStreetMap
Oracle Spatial
OSM
output
PDF
raster image
using Map Composer
Overlappende_labels
Overzichtskaart

P

pgsql2shp
plug-ins
aanroepen methode met sneltoets
schakelen van lagen
toegang tot attributen van geselecteerde objecten
plugin layers
subclassing QgsPluginLayer
plugins
code snippets
developing
documentation
implementing help
metadata.txt, [1]
official python plugin repository
releasing
resource file
testing
writing
writing code
plugins;
PostGIS
PostGIS layers
loading
PostGIS spatial index
PostgreSQL
print layouter snelle afdruk
print_vormgeving
gereedschappen
Printvormgeving_manager
Printvormgeving_sjabloon
Proj.4
Proj4
Proj4_tekst
Projecten in een project
projecties
Proxy
proxy-server
Publish_to_Web_plugin
Punt_Verplaatsing_Renderer, [1]
Puntsymbolen Roteren
Pyramiden
Python
console
custom applications
developing plugins
plugins

Q

QGIS_kaartserver
QGIS_Server
QSpatiaLite
Quantilen
querying
raster layers

R

Raster
Map_Grid
raster layers
details
drawing style
loading
querying
refreshing
using
Rasterberekeningen
rasters
multi band
single band
refreshing
raster layers
Regel-gebaseerde_Renderer, [1]
Relaties
Renderen
Renderen pauzeren
renderers
custom
resources.qrc
running
custom applications

S

samenvoegen van attributen van objecten
schaal berekenen
Schaalafhankelijk renderen
Schaalbalk
Kaart_schaalbalk
Selecteren_met_een_Zoekopdracht
Selectie_mogelijkheden_Attributentabel
settings
global
map layer
project
reading
storing
SFS
Shapefile
Shapefile_to_Postgis_Import_Tool
shp2pgsql
single symbol renderer
SLD
SLD/SE
Snappen_naar_Snijpunten
Snapping
Snapping Toleranties
Snelkoppelingen toetsenbord
spatial index
using
SpatiaLite
SpatiaLite layers
loading
SpatiaLite_Manager
SPIT
SQLite
SRS
ST_Shift_Longitude
Standaard_CRS
symbol layers
creating custom types
working with
Symbologie, [1]
symbology
categorized symbol renderer
graduated symbol renderer
old
single symbol renderer
symbols
working with

T

Terugdraaien_acties_lay-out
Tiger_Format
tijdens het Renderen wijzigingen meenemen
toolbox van GRASS
Browser
aanpassen
Topologische bewerkingen
Transparantie

U

Uitlijning_elementen
uitvoer opslaan als afbeelding
UK_National_Transfer_Format
US_Census_Bureau

V

vector layers
editing
iterating features
loading
symbology
writing
Veld_Berekening, [1]
Verplaatsen
Verplaatsing_plugin
verschuif pijltjestoetsen

W

waarden berekenen
WCS, [1]
Web Coverage Service
Werken met de Attributen Tabel
Werken met niet spatiale tabellen
Werken met Projecties
WFS, [1]
WFS-T
WFS_Transactional
WKT, [1]
WMS
WMS raster
loading
WMS-C
WMS_1.3.0
WMS_client
WMS_eigenschappen
WMS_identificeren
WMS_layer_transparency
WMS_metadata
WMS_tegels
WMTS
WMTS_client

Z

zichtbaarheid laag
Zoeken_naar_Kaarten
Zoekopdrachtbouwer
Zoekradius
zoom muiswiel