27.1.22. Plăcuțe Vectoriale

27.1.22.1. Scriere plăcuțe vectoriale (MBTiles)

Exportă unul sau mai multe straturi vectoriale sub formă de plăcuțe vectoriale, acestea având o dimensiune redusă și fiind optimizate pentru generarea rapidă a hărții.

MBTiles este o specificație pentru stocarea și transferul imediat al plăcuțelor de hartă în bazele de date SQLite. Fișierele MBTiles sunt cunoscute sub numele de seturi de plăcuțe.

Parametri

Etichetă

Denumire

Tip

Descriere

Straturi de intrare

INPUT

[vector: oricare] [list]

O listă a straturilor care vor fi combinate pentru a genera plăcuțe vectoriale

Nivelul minim de zoom

MIN_ZOOM

[număr]

Implicit: 0

Cel mai scăzut nivel de zoom pentru care setul de plăcuțe oferă date. Setați între 0 și 24.

Nivelul maxim de zoom

MAX_ZOOM

[număr]

Implicit: 3

Cel mai mare nivel de zoom pentru care setul de plăcuțe oferă date. Setați între 0 și 24.

Extindere

Opţional

EXTENT

[extent]

Implicit: Nesetat

Întinderea maximă a hărții generate. Limitele trebuie să definească o zonă acoperită de toate nivelurile de zoom.

Metadată: Denumire

Opţional

META_NAME

[șir]

Numele setului de plăcuțe

Metadată: Descriere

Opţional

META_DESCRIPTION

[șir]

Descrierea conținutului setului de plăcuțe

Metadată: Atribuire

Opţional

META_ATTRIBUTION

[șir]

Un șir de atribuire, care oferă informații despre sursa datelor și/sau stilul hărții.

Metadată: Versiune

Opţional

META_VERSION

[șir]

Versiunea setului de plăcuțe. Aceasta se referă la o revizuire a setului în sine, nu a specificației MBTiles.

Metadată: Tip

Opţional

META_TYPE

[șir]

Tipul setului de plăcuțe. Valorile posibile sunt suprapunere sau strat de bază.

Metadată: Centru

Opţional

META_CENTER

[șir]

Centrul implicit de vizualizare a hărții (șir de numere reprezentând longitudinea, latitudinea și nivelul de zoom, separate prin virgulă). Exemplu: -122.1906,37.7599,11

Destinație MBTiles

OUTPUT

[plăcuțe vectoriale]

Implicit: [Salvare într-un fișier temporar]

Fișierul de ieșire al plăcuțelor vectoriale. Se alege dintre:

  • Salvare într-un Fișier Temporar

  • Salvare în Fișier…

Rezultate

Etichetă

Denumire

Tip

Descriere

Destinație MBTiles

OUTPUT

[fișier]

Fișierul .mbtiles al plăcuțelor vectoriale de ieșire.

Cod Python

ID Algorithm: nativ:writevectortiles_mbtiles

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

ID-ul algoritmului se afișează atunci când cursorul mouse-ului se deplasează deasupra denumirii unui algoritm din caseta instrumentelor de procesare. Dicționarul parametrilor furnizează valorile și numele parametrilor. Pentru detalii despre rularea algoritmilor de procesare din consola Python, parcurgeți Utilizarea algoritmilor de procesare din consolă.

27.1.22.2. Scriere plăcuțe vectoriale (XYZ)

Exportă unul sau mai multe straturi vectoriale sub formă de plăcuțe vectoriale, acestea având o dimensiune redusă și fiind optimizate pentru generarea rapidă a hărții.

Parametri

Etichetă

Denumire

Tip

Descriere

Fișier șablon

XYZ_TEMPLATE

[șir]

Implicit: «{z}/{x}/{y}.pbf»

Șablon de generare a adresei plăcuțelor vectoriale

Straturi de intrare

INPUT

[vector: oricare] [list]

O listă a straturilor care vor fi combinate pentru a genera plăcuțe vectoriale

Nivelul minim de zoom

MIN_ZOOM

[număr]

Implicit: 0

Cel mai scăzut nivel de zoom pentru care setul de plăcuțe oferă date. Setați între 0 și 24.

Nivelul maxim de zoom

MAX_ZOOM

[număr]

Implicit: 3

Cel mai mare nivel de zoom pentru care setul de plăcuțe oferă date. Setați între 0 și 24.

Extindere

Opţional

EXTENT

[extent]

Implicit: Nesetat

Întinderea maximă a hărții generate. Limitele trebuie să definească o zonă acoperită de toate nivelurile de zoom.

Director de ieșire

OUTPUT_DIRECTORY

[folder]

Implicit: [Salvare într-un dosar temporar]

Folderul plăcuțelor vectoriale de ieșire. Se alege dintre:

  • Salvare Intr-un Director Temporar

  • Salvare în Director

Rezultate

Etichetă

Denumire

Tip

Descriere

Director de ieșire

OUTPUT_DIRECTORY

[folder]

Un folder care conține diverse subseturi de fișiere cu plăcuțe vectoriale (.pbf) stocate în subfolderele corespunzătoare nivelurilor de zoom.

Cod Python

ID Algorithm: nativ:writevectortiles_xyz

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

ID-ul algoritmului se afișează atunci când cursorul mouse-ului se deplasează deasupra denumirii unui algoritm din caseta instrumentelor de procesare. Dicționarul parametrilor furnizează valorile și numele parametrilor. Pentru detalii despre rularea algoritmilor de procesare din consola Python, parcurgeți Utilizarea algoritmilor de procesare din consolă.