17.7. Selectie

Notitie

In deze les zullen we zien hoe algoritmes van Processing selecties in vectorlagen afhandelen die worden gebruikt als invoer, en hoe een selectie te maken met behulp van een bepaald type algoritme.

Anders dan in andere plug-ins voor analyse in QGIS, zult u in geo-algoritmes van Processing geen keuzevak “Alleen geselecteerde objecten gebruiken” of iets dergelijks vinden. Het gedrag met betrekking tot selecteren is ingesteld voor de gehele plug-in en al zijn algoritmes, en niet voor de uitvoering van elk algoritme. Algoritmes volgen de volgende eenvoudige regels bij het gebruiken van een vectorlaag.

  • Als de laag een selectie heeft, worden alleen geselecteerde objecten gebruikt.

  • Als er geen selectie is worden alle objecten gebruikt.

Onthoud dat u dit gedrag kunt wijzigen door de relevante optie te deselecteren in het menu Processing ► Opties ► Algemeen`.

U kunt dat zelf testen door enkele punten van een van de lagen, die we gebruikten in het laatste hoofdstuk, te selecteren, en het algoritme voor opnieuw projecteren daarmee uit te voeren. De opnieuw geprojecteerde laag die u zult krijgen zal alleen de geselecteerde punten bevatten, tenzij er geen selectie was, wat er voor zal zorgen dat de resulterende laag alle punten uit de originele laag zal bevatten.

U kunt alle beschikbare methoden en gereedschappen in QGIS gebruiken om een selectie te maken. U kunt echter ook een algoritme gebruiken om dat te doen. Algoritmes voor het maken van een selectie kunnen worden gevonden in de Toolbox onder Vector/Selection

../../../_images/selection_algs.png

Open het algoritme Random selection.

../../../_images/random_selection.png

Met de standaard waarden zal het 10 punten selecteren uit de huidige laag.

../../../_images/selected1.png

Het zal u opvallen dat dit algoritme geen uitvoer produceert, maar de invoerlaag aanpast (niet de laag zelf, maar de selectie ervan). Dit is afwijkend gedrag, omdat alle andere algoritmes nieuwe lagen zullen produceren en niet de invoerlagen wijzigen.

Omdat de selectie geen deel is van de gegevens zelf, maar iets dat alleen bestaat binnen GIS, moeten deze algoritmes voor selectie alleen worden gebruikt voor het selecteren van een laag die is geopend in QGIS, en niet met de optie voor het selecteren van een bestand dat u vindt in het overeenkomende vak voor de waarde van de parameter.

De selectie die we zojuist hebben gemaakt, net zoals de meeste andere zoals die worden gemaakt door de rest van de algoritmes voor selectie, kan ook handmatig vanuit QGIS worden gemaakt, dus u zou zich af kunnen vragen wat het nut is van het gebruiken van een algoritme daarvoor. Hoewel dat op dit moment misschien niet zinvol lijkt voor u, zullen we later zien hoe we modellen en scripts maken. Als u een selectie in het midden van een model wilt maken (wat een werkstroom voor verwerking definieert), kan alleen een geo-algoritme worden toegevoegd aan een model, en andere elementen van QGIS en bewerkingen kunnen niet worden toegevoegd. Dat is de reden waarom enkele algoritmeen voor Processing functionaliteit dupliceren die ook beschiknbaar is in andere elementen van QGIS.

Onthoud op dit moment alleen dat selecties kunnen worden gemaakt met behulp van processing geo-algoritmes voor Processing, en dat algoritmes alleen de geselecteerde objecten gebruiken als er een selectie aanwezig is, anders worden alle objecten gebruikt.