17.9. Het log van de verwerking

Notitie

Deze les beschrijft het log van de verwerking.

Alle analyses die worden uitgevoerd met het framework Processing wordt gelogd in zijn het systeem voor loggen in QGIS. Dit stelt u in staat meer te weten te komen over wat er met de gereedschappen voor Processing is gedaan, om problemen op te lossen als zij voorkomen, en ook om eerder uitgevoerde bewerkingen opnieuw uit te voeren, omdat het systeem voor loggen ook enige interactiviteit implementeert.

Klik op de ballon rechtsonder op de statusbalk van QGIS om het log te openen. Sommige algoritmes zouden hier informatie achter kunnen laten over hun uitvoering. Bijvoorbeeld: die algoritmes die een externe toepassing aanroepen loggen gewoonlijk de uitvoer van de console van die toepassing in dit item. Als u er naar kijkt zult u zien dat de uitvoer van het algoritme van SAGA dat we zojuist hebben uitgevoerd (en die mislukte omdat de gegevens voor de invoer niet juist waren) hier is opgeslagen.

Dit is behulpzaam om te begrijpen wat er aan de hand is. Gevorderde gebruikers zullen in staat zijn die uitvoer te analyseren om uit te zoeken waarom het algoritme faalde. Als u geen gevorderde gebruiker bent, zal dit bruikbaar zijn om anderen u te laten helpen het probleem dat u heeft te diagnosticeren, wat een probleem zou kunnen zijn in de installatie van de externe software of een probleem met de gegevens die u verschafte.

Zelfs als het algoritme zou kunnen worden uitgevoerd, zouden sommige algoritmes waarschuwingen achter kunnen laten in het geval dat het resultaat niet juist zou kunnen zijn. Bijvoorbeeld bij het uitvoeren van een algoritme voor interpolatie met een zeer klein aantal punten, het algoritme kan worden uitgevoerd en zal een resultaat produceren, maar het is aannemelijk dat het niet juist zal zijn, omdat meer punten zouden moeten worden gebruikt. Het is een goed idee om regelmatig op dit type waarschuwingen te controleren als u niet zeker bent van bepaalde aspecten van een bepaald algoritme.

In het menu Processing, onder het gedeelte Geschiedenis, vindt u ALGORITHM. Alle algoritmes die worden uitgevoerd, zelfs als zij worden uitgevoerd vanuit de GUI en niet vanuit de console (wat later in deze handleiding zal worden uitgelegd) worden in deze sectie van het log opgeslagen als een aanroep van de console. Dat betekent dat elke keer dat u een algoritme uitvoert, een opdracht voor de console wordt toegevoegd aan het log, en u een volledige geschiedenis heeft van uw werksessie. Hier is hoe die geschiedenis er uit ziet:

../../../_images/history1.png

Dit kan erg bruikbaar zijn bij het beginnen te werken met de console, om te leren over de syntaxis van algoritmes. We zullen het gebruiken wanneer we bespreken hoe opdrachten voor analyses vanuit de console uit te voeren.

De geschiedenis is ook interactief, en u kunt elk eerder algoritme opnieuw uitvoeren door eenvoudigweg op het item ervan te dubbelklikken. Dit is een eenvoudige manier voor het herhalen van werk dat we al eerder gedaan hebben.

probeer bijvoorbeeld het volgende. Open de gegevens die overeenkomen met het eerste hoofdstuk van deze handleiding en voer het daar uitgelegde algoritme uit. Ga nu naar het dialoogvenster van het log en zoek het laatste algoritme in de lijst op, wat correspondeert met het algoritme dat u zojuist heeft uitgevoerd. Dubbelklik erop en een nieuw resultaat zou moeten worden geproduceerd, net zoals wanneer u het uitvoert als met het normale dialoogvenster en het aanroept vanuit de Toolbox.

17.9.1. hard Gevorderd

U kunt ook het algoritme aanpassen. Kopieer het eenvoudigweg, open Plug-ins ► Python-console, klik op Importeer klasse ► Importeer klsse Processing, en plak het dan om de analyse opnieuw uit te voeren; wijzig de tekst zoals u wilt. Typ iface.addVectorLayer('/pad/bestandsnaam.shp', 'Laagnaam in legenda', 'ogr') om het resulterende bestand weer te geven. Anders kunt u processing.runandload gebruiken.