17.31. Vereenvoudigen van vectoren en gladder maken

Module bijgedragen door Paolo Cavallini - Faunalia

Notitie

Dit hoofdstuk toon hoe vectoren te vereenvoudigen en scherpe hoeken gladder te maken.

Soms hebben we een vereenvoudigde versie van een vector nodig, om een kleinere bestandsgrootte te krijgen en onnodige details weg te laten. Vele gereedschappen doen dit op een nogal ruwe manier, en missen de aansluitingen en soms de topologische juistheid van polygonen. GRASS is het ideale gereedschap hiervoor: omdat het een topologisch GIS is worden aansluitingen en juistheid behouden zelfs op hele hoge niveaus van vereenvoudiging. In ons geval hebben we een vector die resulteert vanuit een raster, waardoor een “zaag”-patroon aan de randen wordt weergegeven. Toepassen van een vereenvoudiging resulteert in rechte lijnen:

  • GRASS ► v.generalize [Maximale tolerantie waarde: 30 m]

We kunnen ook het tegenovergestelde doen en een laag meer complex maken, scherpe hoeken gladder makend:

  • GRASS ► v.generalize [methode: chaiken]

Probeer deze tweede opdracht toe te passen op zowel de originele vector als op die uit de eerste analyse, en zie het verschil. Merk op dat de aansluitingen niet verloren zijn gegaan.

Deze tweede optie kan worden toegepast op bijv. contourlijnen die resulteren vanuit een grof raster, op GPS-sporen met weinig punten, etc.