17.19. Numerieke berekeningen in Grafische modellen bouwen

Waarschuwing

Wees voorzichtig, dit hoofdstuk is nog niet goed getest, rapporteer problemen; afbeeldingen ontbreken

Notitie

In deze les zullen we zien hoe we numerieke uitvoer gebruiken in Grafische modellen bouwen

Voor deze les gaan we het hydrologische model, dat we en het laatste hoofdstuk maakten, aanpassen (open het in Grafische modellen bouwen om te beginnen), zodat we de berekening van een geldige drempelwaarde kunnen automatiseren en we de gebruiker niet hoeven te vragen die in te voeren. Omdat die waarde verwijst naar de variabele in de drempel rasterlaag, zullen we die uitnemen uit die laag, gebaseerd op enkele eenvoudige statistische analyses.

Laten we, beginnend met het eerder vermelde model, de volgende aanpassingen doen:

Bereken eerst de statistieken van de laag flow accumulation met behulp van het algoritme Raster layer statistics.

../../../_images/stats1.png

Dit zal een statistische waarden genereren die nu beschikbaar zullen komen voor alle numerieke velden in andere algoritmes.

Als u het algoritme Channel network bewerkt, zoals we deden in de laatste les, zult u zien dat u nu andere opties heeft, naast de numerieke invoer die u had toegevoegd.

../../../_images/unfolded1.png

Echter, geen van deze waarden is geschikt om te worden gebruikt als geldige drempelwaarde, omdat zij zullen resulteren in netwerken van kanalen die niet erg realistisch zullen zijn. We kunnen, in plaats daarvan, enkele nieuwe parameters, daarop gebaseerd, afleiden, om een beter resultaat te verkrijgen. We kunnen bijvoorbeeld het gemiddelde plus 2 keer de standaard afwijking gebruiken.

We kunnen de calculator gebruiken die u zult vinden in de groep Geoalgorithms/modeler/modeler-tools om een rekenkundige bewerking toe te voegen. Deze groep bevat algoritmes die niet erg bruikbaar zijn buiten Grafische modellen bouwen, maar dat verschaft enige bruikbare functionaliteit bij het maken van een model.

Het dialoogvenster voor de parameters van het algoritme Calculator zier er als volgt uit:

../../../_images/calculator.png

Zoals u kunt zien is het dialoogvenster afwijkend van dat welke we eerder hebben gezien, maar u heeft daar dezelfde variabelen als die welke beschikbaar waren in het veld Threshold in het algoritme Channel network. Voer bovenstaande formule in en klik op OK om het algoritme toe te voegen.

../../../_images/calculator_dependencies.png

Als u het item voor de uitvoer uitbreidt, zoals hierboven weergegeven, zult u zien dat het model is verbonden met twee van de waarden, namelijk het gemiddelde en de standaard afwijking, wat die zijn die we in de formule hebben gebruikt.

Toevoegen van dit nieuwe algoritme zal een nieuwe numerieke waarde toevoegen. Als u opnieuw naar het algoritme Channel network gaat, kunt u nu die waarde selecteren in de parameter Threshold.

../../../_images/unfolded2.png

Klik op OK en uw model zou er nu zo uit moeten zien.

../../../_images/calculator_output.png

We gebruiken niet de numerieke invoer die we aan het model hadden toegevoegd, dus die kan worden verwijderd. Klik er met rechts op en selecteer Remove

Waarschuwing

todo: Afbeelding toevoegen

Ons nieuwe model is nu voltooid.