Important

Translation is a community effort you can join. This page is currently translated at 75.57%.

28.2.2. Raster conversion

28.2.2.1. gdal2xyz

Converts raster data to XYZ ASCII file format.

Parametri

Etichetă

Nume

Tip

Descriere

Strat de intrare

INPUT

[raster]

Raster layer to convert

Numărul benzii

BAND

[raster band]

Implicit: Prima bandă a stratului de intrare

If the raster is multiband, choose the band you want to convert

Source NoData

Opţional

NODATA_INPUT

[număr]

Default: Nici o valoare

Input pixel value to treat as „NoData” (GDAL >= 3.7).

Destination NoData

Opţional

NODATA_OUTPUT

[număr]

Default: Nici o valoare

Assign specified „NoData” value to output (GDAL >= 3.7).

Do not output NoData values

SKIP_NODATA

[boolean]

Implicit: False

Do not output „NoData” values (GDAL >= 3.3).

Output comma-separated values

CSV

[boolean]

Implicit: False

Sets whether the output file should be of type comma-separated values (csv).

XYZ ASCII file

OUTPUT

[fișier]

Implicit: [Salvare într-un fișier temporar]

Specification of the output file. One of:

 • Salvare într-un Fișier Temporar

 • Salvare în Fișier…

Rezultat

Etichetă

Nume

Tip

Descriere

XYZ ASCII file

INPUT

[tabelă]

Table file containing the values exported from the raster band.

Cod Python

Algorithm ID: gdal:gdal2xyz

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

ID-ul algoritmului se afișează atunci când treceți peste algoritmul din caseta instrumentelor de procesare. Dicționarul parametrilor furnizează valorile și NUMELE parametrilor. Pentru detalii despre rularea algoritmilor de procesare din consola Python, parcurgeți Utilizarea algoritmilor de procesare din consolă.

28.2.2.2. PCT to RGB

Converts an 8 bit paletted image to a 24 bit RGB. It will convert a pseudocolor band from the input file to an RGB file of the desired format.

This algorithm is derived from the GDAL pct2rgb utility.

Default menu: Raster ► Conversion

Parametri

Etichetă

Nume

Tip

Descriere

Strat de intrare

INPUT

[raster]

Input 8 bit raster image

Numărul benzii

BAND

[raster band]

Implicit: Prima bandă a stratului de intrare

If the raster is multiband, choose the band you want to convert

Generate a RGBA file

RGBA

[boolean]

Implicit: False

Sets whether the output file should be of type RGBA.

PCT to RGB

OUTPUT

[fișier]

Implicit: [Salvare într-un fișier temporar]

Specification of the output file. One of:

 • Salvare într-un Fișier Temporar

 • Salvare în Fișier…

Rezultat

Etichetă

Nume

Tip

Descriere

PCT to RGB

OUTPUT

[raster]

24 bit RGB raster image

Cod Python

Algorithm ID: gdal:pcttorgb

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

ID-ul algoritmului se afișează atunci când treceți peste algoritmul din caseta instrumentelor de procesare. Dicționarul parametrilor furnizează valorile și NUMELE parametrilor. Pentru detalii despre rularea algoritmilor de procesare din consola Python, parcurgeți Utilizarea algoritmilor de procesare din consolă.

28.2.2.3. Polygonize (raster to vector)

Creates vector polygons for all connected regions of pixels in the raster sharing a common pixel value. Each polygon is created with an attribute indicating the pixel value of that polygon.

This algorithm is derived from the GDAL polygonize utility.

Default menu: Raster ► Conversion

Parametri

Parametri de bază

Etichetă

Nume

Tip

Descriere

Strat de intrare

INPUT

[raster]

Stratul raster de intrare

Numărul benzii

BAND

[raster band]

Implicit: Prima bandă a stratului de intrare

If the raster is multiband, choose the band you want to use

Name of the field to create

FIELD

[string]

Implicit: «DN»

Specify the field name for the attributes of the connected regions.

Use 8-connectedness

EIGHT_CONNECTEDNESS

[boolean]

Implicit: False

If not set, raster cells must have a common border to be considered connected (4-connected). If set, touching raster cells are also considered connected (8-connected).

Vectorized

OUTPUT

[vector: poligon]

Implicit: [Salvare într-un fișier temporar]

Specification of the output (polygon) vector layer. One of:

 • Salvare într-un Fișier Temporar

 • Salvare în Fișier…

Parametri avansați

Etichetă

Nume

Tip

Descriere

Additional command-line parameters

Opţional

EXTRA

[string]

Default: Nici o valoare

Add extra GDAL command line options

Rezultat

Etichetă

Nume

Tip

Descriere

Vectorized

OUTPUT

[vector: poligon]

Output vector layer

Cod Python

Algorithm ID: gdal:polygonize

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

ID-ul algoritmului se afișează atunci când treceți peste algoritmul din caseta instrumentelor de procesare. Dicționarul parametrilor furnizează valorile și NUMELE parametrilor. Pentru detalii despre rularea algoritmilor de procesare din consola Python, parcurgeți Utilizarea algoritmilor de procesare din consolă.

28.2.2.4. Rearrange bands

Creates a new raster using selected band(s) from a given raster layer. The algorithm also makes it possible to reorder the bands for the newly-created raster.

This algorithm is derived from the GDAL translate utility.

Parametri

Parametri de bază

Etichetă

Nume

Tip

Descriere

Strat de intrare

INPUT

[raster]

Stratul raster de intrare

Selected band(s)

BANDS

[raster band] [list]

Default: Nici o valoare

Ordered list of the bands to use to create the new raster

Converted

OUTPUT

[raster]

Implicit: [Salvare într-un fișier temporar]

Specification of the output raster. One of:

 • Salvare într-un Fișier Temporar

 • Salvare în Fișier…

Parametri avansați

Etichetă

Nume

Tip

Descriere

Opțiuni suplimentare de creare

Opţional

OPTIONS

[string]

Implicit: „

Pentru adăugarea uneia sau mai multor opțiuni de control la crearea rasterului (ex.: culori, dimensiunea blocului, compresia fișierului…). Pentru ușurință, vă puteți baza pe profiluri predefinite (consultați Secțiunea opțiunilor driver-ului GDAL).

Procesarea în Serie și Designerul de Modele: separați opțiunile multiple cu un caracter pipe (|).

Tipul datelor de ieșire

DATA_TYPE

[enumerare]

Implicit: 0

Defines the data type of the output raster file. Options:

 • 0 — Se Utilizează Tipul Datelor din Stratul de Intrare

 • 1 — Byte (Întreg, fără semn, opt biți (quint8))

 • 2 — Int16 (Întreg, cu semn, șaisprezece biți (qint16))

 • 3 — UInt16 (Întreg, fără semn, șaisprezece biți (quint16))

 • 4 — UInt32 (Treizeci și doi de biți în virgulă mobilă (quint32))

 • 5 — Int32 (Treizeci și doi de biți în virgulă mobilă (qint32))

 • 6 — Float32 (Treizeci și doi de biți în virgulă mobilă (float))

 • 7 — Float64 (Șaizeci și patru de biți în virgulă mobilă (double))

 • 8 — CInt16 (Complex Int16)

 • 9 — CInt32 (Complex Int32)

 • 10 — CFloat32 (Complex Float32)

 • 11 — CFloat64 (Complex Float64)

 • 12 — Int8 (Eight bit signed integer (qint8))

Opțiunile disponibile depind de versiunea GDAL construită cu ajutorul QGIS (consultați meniul Help ► About)

Rezultat

Etichetă

Nume

Tip

Descriere

Converted

OUTPUT

[raster]

Output raster layer with rearranged bands.

Cod Python

Algorithm ID: gdal:rearrange_bands

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

ID-ul algoritmului se afișează atunci când treceți peste algoritmul din caseta instrumentelor de procesare. Dicționarul parametrilor furnizează valorile și NUMELE parametrilor. Pentru detalii despre rularea algoritmilor de procesare din consola Python, parcurgeți Utilizarea algoritmilor de procesare din consolă.

28.2.2.5. RGB to PCT

Converts a 24 bit RGB image into a 8 bit paletted. Computes an optimal pseudo-color table for the given RGB-image using a median cut algorithm on a downsampled RGB histogram. Then it converts the image into a pseudo-colored image using the color table. This conversion utilizes Floyd-Steinberg dithering (error diffusion) to maximize output image visual quality.

If you want to classify a raster map and want to reduce the number of classes it can be helpful to downsample your image with this algorithm before.

This algorithm is derived from the GDAL rgb2pct utility.

Default menu: Raster ► Conversion

Parametri

Etichetă

Nume

Tip

Descriere

Strat de intrare

INPUT

[raster]

Input (RGB) raster layer

Number of colors

NCOLORS

[număr]

Implicit: 2

The number of colors the resulting image will contain. A value from 2-256 is possible.

RGB to PCT

OUTPUT

[raster]

Implicit: [Salvare într-un fișier temporar]

Specification of the output raster. One of:

 • Salvare într-un Fișier Temporar

 • Salvare în Fișier…

Rezultat

Etichetă

Nume

Tip

Descriere

RGB to PCT

OUTPUT

[raster]

Output raster layer.

Cod Python

Algorithm ID: gdal:rgbtopct

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

ID-ul algoritmului se afișează atunci când treceți peste algoritmul din caseta instrumentelor de procesare. Dicționarul parametrilor furnizează valorile și NUMELE parametrilor. Pentru detalii despre rularea algoritmilor de procesare din consola Python, parcurgeți Utilizarea algoritmilor de procesare din consolă.

28.2.2.6. Translate (convert format)

Converts raster data between different formats.

This algorithm is derived from the GDAL translate utility.

Default menu: Raster ► Conversion

Parametri

Parametri de bază

Etichetă

Nume

Tip

Descriere

Strat de intrare

INPUT

[raster]

Stratul raster de intrare

Override the projection of the output file

Opţional

TARGET_CRS

[crs]

Specify a projection for the output file

Assign a specified NoData value to output bands

Opţional

NODATA

[număr]

Implicit: Nesetat

Defines the value to use for NoData in the output raster

Copy all subdatasets of this file to individual output files

COPY_SUBDATASETS

[boolean]

Implicit: False

Create individual files for subdatasets

Converted

OUTPUT

[raster]

Implicit: [Salvare într-un fișier temporar]

Specification of the output (translated) raster layer. One of:

 • Salvare într-un Fișier Temporar

 • Salvare în Fișier…

Parametri avansați

Etichetă

Nume

Tip

Descriere

Opțiuni suplimentare de creare

Opţional

OPTIONS

[string]

Implicit: „

Pentru adăugarea uneia sau mai multor opțiuni de control la crearea rasterului (ex.: culori, dimensiunea blocului, compresia fișierului…). Pentru ușurință, vă puteți baza pe profiluri predefinite (consultați Secțiunea opțiunilor driver-ului GDAL).

Procesarea în Serie și Designerul de Modele: separați opțiunile multiple cu un caracter pipe (|).

Additional command-line parameters

Opţional

EXTRA

[string]

Default: Nici o valoare

Add extra GDAL command line options

Tipul datelor de ieșire

DATA_TYPE

[enumerare]

Implicit: 0

Defines the data type of the output raster file. Options:

 • 0 — Se Utilizează Tipul Datelor din Stratul de Intrare

 • 1 — Byte (Întreg, fără semn, opt biți (quint8))

 • 2 — Int16 (Întreg, cu semn, șaisprezece biți (qint16))

 • 3 — UInt16 (Întreg, fără semn, șaisprezece biți (quint16))

 • 4 — UInt32 (Treizeci și doi de biți în virgulă mobilă (quint32))

 • 5 — Int32 (Treizeci și doi de biți în virgulă mobilă (qint32))

 • 6 — Float32 (Treizeci și doi de biți în virgulă mobilă (float))

 • 7 — Float64 (Șaizeci și patru de biți în virgulă mobilă (double))

 • 8 — CInt16 (Complex Int16)

 • 9 — CInt32 (Complex Int32)

 • 10 — CFloat32 (Complex Float32)

 • 11 — CFloat64 (Complex Float64)

 • 12 — Int8 (Eight bit signed integer (qint8))

Opțiunile disponibile depind de versiunea GDAL construită cu ajutorul QGIS (consultați meniul Help ► About)

Rezultat

Etichetă

Nume

Tip

Descriere

Converted

OUTPUT

[raster]

Output (translated) raster layer.

Cod Python

Algorithm ID: gdal:translate

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

ID-ul algoritmului se afișează atunci când treceți peste algoritmul din caseta instrumentelor de procesare. Dicționarul parametrilor furnizează valorile și NUMELE parametrilor. Pentru detalii despre rularea algoritmilor de procesare din consola Python, parcurgeți Utilizarea algoritmilor de procesare din consolă.