Important

Translation is a community effort you can join. This page is currently translated at 80.00%.

17.13. Ieșiri HTML

Notă

În această lecție învățăm cum administrează QGIS ieșirile în format HTML, care sunt utilizate pentru a produce text si grafică.

Toate rezultatele obținute până în prezent au fost sub formă de straturi (vectoriale sau raster). Cu toate acestea, unii algoritmi generează ieșiri sub formă de text și grafică. Acestea sunt încapsulate în fișiere HTML și afișate în așa–numitul Vizualizator de rezultate, care reprezintă un alt element al cadrului de procesare.

Să vedem unul dintre acești algoritmi pentru a înțelege cum funcționează.

Deschideți proiectul cu datele de utilizat în această lecție, apoi deschideți algoritmul Statistici de bază pentru câmpurile numerice.

../../../_images/paramdialog.png

Algoritmul este destul de simplu, trebuind să selectați doar stratul de utilizat și unul din câmpurile sale (unul numeric). Ieșirea este de tip HTML, dar caseta corespunzătoare funcționează similar cu cea pentru o ieșire de tip vectorial sau raster. Puteți introduce o cale de fișier sau să o lăsați necompletată, pentru ca salvarea să aibă loc într-un fișier temporar. Totuși, în acest caz sunt acceptate doar extensiile html și htm, nefiind nici o modalitate de a modifica formatul de ieșire.

Rulați algoritmul, selectând ca intrare singurul strat din proiect și câmpul POP2000, după care va apărea un nou dialog, similar celui prezentat anterior, iar o dată ce algoritmul este executat dialogul parametrilor se va închide.

../../../_images/result1.png

Acesta este Vizualizatorul de rezultate. Aici se păstrează tot rezultatul HTML generat în timpul sesiunii curente, într-o formă ușor accesibilă, astfel încât să-l puteți verifica rapid, ori de câte ori este nevoie. Orice modificare adusă straturilor se va pierde la închiderea QGIS, dacă ați ales ieșirea într-un fișier temporar. Dacă ați efectuat salvarea într-o cale permanentă, fișierul se va păstra, dar nu va apărea în Vizualizatorul de rezultate la următoarea deschidere a aplicației QGIS.

Some algorithms generate text that cannot be divided into other more detailed outputs. That is the case if, for instance, the algorithm captures the text output from an external process. In other cases, the output is presented as text, but internally is divided into several smaller outputs, usually in the form of numeric values. The algorithm that we have just executed is one of them. Each one of those values is handled as a single output, and stored in a variable. This has no importance at all now, but once we move to the model designer, you will see that it will allow us to use those values as numeric inputs for other algorithms.