17.13. Ieșiri HTML

Notă

În această lecție învățăm cum administrează QGIS ieșirile în format HTML, care sunt utilizate pentru a produce text si grafică.

Toate rezultatele obținute până în prezent au fost sub formă de straturi (vectoriale sau raster). Cu toate acestea, unii algoritmi generează ieșiri sub formă de text și grafică. Acestea sunt încapsulate în fișiere HTML și afișate în așa–numitul Vizualizator de rezultate, care reprezintă un alt element al cadrului de procesare.

Să vedem unul dintre acești algoritmi pentru a înțelege cum funcționează.

Deschideți proiectul cu datele de utilizat în această lecție, apoi deschideți algoritmul Statistici de bază pentru câmpurile numerice.

../../../_images/paramdialog.png

Algoritmul este destul de simplu, trebuind să selectați doar stratul de utilizat și unul din câmpurile sale (unul numeric). Ieșirea este de tip HTML, dar caseta corespunzătoare funcționează similar cu cea pentru o ieșire de tip vectorial sau raster. Puteți introduce o cale de fișier sau să o lăsați necompletată, pentru ca salvarea să aibă loc într-un fișier temporar. Totuși, în acest caz sunt acceptate doar extensiile html și htm, nefiind nici o modalitate de a modifica formatul de ieșire.

Rulați algoritmul, selectând ca intrare singurul strat din proiect și câmpul POP2000, după care va apărea un nou dialog, similar celui prezentat anterior, iar o dată ce algoritmul este executat dialogul parametrilor se va închide.

../../../_images/result1.png

Acesta este Vizualizatorul de rezultate. Aici se păstrează tot rezultatul HTML generat în timpul sesiunii curente, într-o formă ușor accesibilă, astfel încât să-l puteți verifica rapid, ori de câte ori este nevoie. Orice modificare adusă straturilor se va pierde la închiderea QGIS, dacă ați ales ieșirea într-un fișier temporar. Dacă ați efectuat salvarea într-o cale permanentă, fișierul se va păstra, dar nu va apărea în Vizualizatorul de rezultate la următoarea deschidere a aplicației QGIS.

Unii algoritmi generează text care nu poate fi subdivizat. Acesta este, de exemplu, cazul algoritmilor care capturează textul generat de către un proces extern. În alte cazuri, rezultatul este prezentat sub formă de text, dar în mod intern el este împărțit în mai multe secțiuni, de obicei sub formă de valori numerice. Algoritmul pe care tocmai l-am executat este unul dintre acestea. Fiecare dintre valori este tratată ca o singură ieșire, stocată într-o variabilă. Deși nu sunt relevante acum, o dată ce vom trece la modelatorul grafic, aceste valori vor fi utilizate ca intrări numerice pentru alți algoritmi.