17.13. HTML-uitvoer

Notitie

In deze les leren we hoe QGIS uitvoer in de indeling HTML afhandelt, die wordt gebruikt om uitvoer als tekst en afbeeldingen te produceren.

Alle uitvoer die we tot dusverre hebben geproduceerd waren lagen (zowel raster als vector). Echter, sommige algoritmen genereren uitvoer in de vorm van tekst en afbeeldingen. Al deze uitvoer wordt verpakt in in HTML-bestanden en weergegeven in het zogenaamde venster Resultaten, wat een ander element is van het framework Processing.

Laten we eens naar één van die algoritmen kijken om te begrijpen hoe die werken.

Open het project met de gegevens die in de les moeten worden gebruikt en open dan het algoritme Basic statistics for numeric fields.

../../../_images/paramdialog.png

Het algoritme is nogal eenvoudig, en u hoeft slechts de laag te selecteren die moet worden gebruikt en één veld daarvan (een numeriek veld). De uitvoer is van het type HTML, maar het overeenkomstige vak werkt exact zoals dat wat u zult vinden in het geval van een uitvoer als raster of vector. U kunt ofwel een bestandspad invoeren of het leeg laten om naar een tijdelijk bestand op te slaan. In dit geval, zijn echter alleen de extensies html en htm toegestaan, dus is er geen manier om de indeling van de uitvoer te wijzigen door een andere te gebruiken.

Voer het algoritme uit door de enige laag in het project als invoer te selecteren, en het veld POP2000, en een nieuw dialoogvenster zoals dat wat hieronder wordt weergegeven zal verschijnen zodra het algoritme is uitgevoerd en het dialoogvenster voor de parameters wordt gesloten.

../../../_images/result1.png

Dit is het venster Resultaten. Het bevat alle HTML-resultaten die zijn gegenereerd gedurende de huidige sessie, eenvoudig toegankelijk, dus u kunt ze snel controleren wanneer u ze maar nodig heeft. Net zoals met lagen, als u de uitvoer hebt opgeslagen naar een tijdelijk bestand, zal het worden verwijderd als u QGIS afsluit. Als u hebt opgeslagen naar een niet tijdelijk pad, wordt het bestand behouden, maar het zal niet verschijnen in het venster Resultaten als u de volgende keer QGIS opent.

Sommige algoritmen genereren tekst die niet kan worden opgedeeld in meer gedetailleerde uitvoer. Dat is het geval als, bijvoorbeeld, het algoritme de tekstuitvoer vastlegt vanuit een extern proces. In andere gevallen wordt de uitvoer gepresenteerd als tekst, maar wordt intern opgedeeld in verscheidene kleinere uitvoeren, gewoonlijk in de vorm van numerieke waarden. Het algoritme dat we zojuist hebben uitgevoerd is er daar één van. Elk van deze waarden wordt afgehandeld als één enkele uitvoer, en opgeslagen in een variabele. Dit heeft op dit moment geen enkel belang, maar als we eenmaal doorgaan naar Grafische modellen bouwen, zult u zien dat het ons zal toestaan die waarden te gebruiken als numerieke invoer voor andere algoritmen.