17.32. Planificarea unei ferme solare

Modulul a fost dezvoltat de Paolo Cavallini - Faunalia

Notă

Acest capitol arată cum să utilizați diverse criterii, în scopul localizării zonelor potrivite pentru instalarea unei centrale fotovoltaice

Mai întâi de toate, creați o hartă a aspectului dintr-un DTM:

  • GRASS ► r.aspect [Tipul datei: int; cell size:100]

În GRASS, aspectul este calculat în grade, în sens invers acelor de ceasornic, pornind de la Est. Pentru a extrage numai pantele orientate spre Sud (270 de grade +- 45), putem să-l reclasificăm:

  • GRASS ► r.reclass

cu următoarele reguli:

225 thru 315 = 1 south
* = NULL

Puteți utiliza fișierul text furnizat, reclass_south.txt. De asemenea, rețineți că, folosind aceste fișiere text simple, putem crea reclasificări foarte complexe.

Dorim să construim o fermă mare, astfel încât vom selecta doar zonele învecinate mari (> 100 ha):

  • GRASS ► r.reclass.greater

În final, le convertim într-un vector:

  • GRASS ► r.to.vect [Tipul entității: arie; Colțuri netede: da]

Exercițiu pentru cititor: repetați analiza, înlocuind comenzile GRASS cu unele similare cu ale altor programe.