17.32. Güneş çiftliği Planlama

Paolo Cavallini’nin kattığı modül - Faunalia <https://www.faunalia.eu> _

Not

Bu bölüm fotovoltaik güç merkezi kurulumu için uygun alanların yerinin belirlenmesinde kriterlerinin nasıl kullanılacağını gösterir.

Öncelikle DTM den harita görünümü oluşturun

  • GRASS ► r.aspect [Data type: int; cell size:100]

GRASS de, görünüm derece olarak tasarlanır, saat yönünün tersi Doğudan başlar. Sadece Güney yamaç eğimini çıkarmak için(270 derece +-45), onu yeniden sınıflandırabiliriz:

  • :menü seçme:’GRASS–> r.görünü’

sıradaki kurallarla:

225 thru 315 = 1 south
* = NULL

Temin edilen “tekrarsınıf_güney.txt” dosyasını kullanabilirsiniz. Bu basit text dosyası ile çok karmaşık tekrar sınıflandırmalar yapılabileceğini unutmayın.

Geniş bir çiftlik oluşturmak istiyoruz bu yüzden büyüklüğü (> 100 ha) den büyük komşu alanları seçeriz:

  • :menü seçme:’GRASS–> r.tekrar sınıf:daha büyük’

Son olarak, vektöre çeviririz:

  • GRASS ► r.to.vect [Feature type: area; Smooth corners: yes]

** okuyucular için Alıştırmalar**: GRASS komutlarını diğer programlardaki benzerleriyle değiştirerek, analizleri tekrar edin.