Important

Translation is a community effort you can join. This page is currently translated at 77.78%.

17.4. Rularea primului nostru algoritm. Setul de instrumente

Notă

În această lecție vom rula primul nostru algoritm pentru a obține un prim rezultat.

Așa cum am menționat deja, cadrul de procesare poate rula algoritmi ai altor aplicații, dar conține, de asemenea, algoritmi nativi care nu au nevoie de nici un software extern pentru a rula. Pentru a începe explorarea cadrului de procesare, vom rula unul dintre algoritmii nativi. În particular, vom calcula centroizii setului de poligoane.

În primul rând, deschideți proiectul QGIS corespunzător acestei lecții. Acesta conține doar un singur strat, cu două poligoane

../../../_images/canvas.png

Now go to the text box at the top of the toolbox. That is the search box, and if you type text in it, it will filter the list of algorithms so just those ones containing the entered text are shown. If there are algorithms that match your search but belong to a provider that is not active, an additional label will be shown in the lower part of the toolbox.

Introduceți centroids, după care ar trebui să vedeți ceva de genul următor:

../../../_images/toolbox.png

Caseta de căutare este o modalitate foarte practică de a găsi algoritmul pe care îl căutați. În partea de jos a casetei de dialog, o etichetă suplimentară arată că există algoritmi care se potrivesc căutării dvs., dar aparțin unui furnizor care nu este activ. Dacă dați clic pe linkul din acea etichetă, lista de algoritmi va include și rezultatele de la acei furnizori inactivi, care vor fi afișate cu gri deschis. Este afișat și un link pentru activarea fiecărui furnizor inactiv. Vom vedea mai târziu cum să activăm alți furnizori.

../../../_images/toolbox_providers.png

Pentru a executa un algoritm, trebuie doar să faceți dublu clic pe numele acestuia în caseta de instrumente. Când faceți dublu clic pe algoritmul Polygon centroids, veți vedea următoarea fereastră de dialog.

../../../_images/centroids.png

Toți algoritmii au o interfață similară, care conține practic parametrii de intrare pe care trebuie să îi completați, și ieșirile pentru care trebuie să specificați unde se păstrează. În acest caz, singura intrare pe care o avem este un strat vectorial cu poligoane.

Selectați stratul Poligoanelor ca intrare. Algoritmul are o singură ieșire, care este stratul centroizilor. Există două opțiuni pentru a defini locul de salvare a datelor de ieșire: introduceți o cale pentru fișier sau salvați-l sub numele unui fișier temporar

In case you want to set a destination and not save the result in a temporary file, the format of the output is defined by the filename extension. To select a format, just select the corresponding file extension (or add it if you are directly typing the filepath instead). If the extension of the filepath you entered does not match any of the supported ones, a default extension (usually .dbf for tables, .tif for raster layers and .shp for vector ones) will be appended to the filepath and the file format corresponding to that extension will be used to save the layer or table.

În toate exercițiile din acest ghid, vom salva rezultatele într-un fișier temporar, deoarece nu este nevoie să le salvăm pentru o utilizare ulterioară. Simțiți-vă liber să le salvați într-o locație permanentă dacă doriți.

Atenționare

O dată ce se închide QGIS, fișierele temporare vor fi șterse. În cazul unui proiect cu o ieșire generată temporar, la deschiderea ulterioară a proiectului, QGIS va semnala acest lucru, din moment ce fișierul nu mai există.

După ce ați configurat fereastra de dialog pentru algoritm, apăsați Run pentru a rula algoritmul.

Veți obține rezultatul următor.

../../../_images/canvas2.png

Ieșirea are același CRS ca și intrarea. Geoalgoritmii presupun că toate straturile de intrare au același CRS și, de aceea, nu vor efectua nici o reproiectare. Cu excepția cazului unor algoritmi speciali (cum ar fi cei de reproiectare), ieșirile vor avea același CRS. Vom vedea în curând mai multe despre acest lucru.

Try yourself saving it using different file formats (use, for instance, shp and geojson as extensions). Also, if you do not want the layer to be loaded in QGIS after it is generated, you can check off the checkbox that is found below the output path box.