Important

Translation is a community effort you can join. This page is currently translated at 94.74%.

17.19. Calculele numerice din modelator

Atenționare

Atenție, deoarece acest capitol nu este bine testat, vă rugăm să raportați orice problemă; imaginile lipsesc

Notă

În această lecție vom vedea cum se generează ieșirile numerice din modelator

Pentru această lecție, vom modifica modelul hidrologic pe care l-am creat în ultimul capitol (deschideți-l în modelator înainte de a începe), astfel încât să putem automatiza calcularea unei valori valide de prag, nefiind nevoie să cerem utilizatorului să o introducă. Deoarece această valoare se referă la variabila din pragul stratului raster, o vom extrage din acest strat, pe baza unor analize statistice simple.

Începand cu modelul menționat mai înainte, haideți să facem următoarele modificări:

În primul rând, se calculează statisticile stratului de acumulare a fluxului, utilizând algoritmul Statisticile stratului raster.

../../../_images/stats1.png

Acest lucru va genera un set de valori statistice, care vor fi de acum disponibile pentru toate câmpurile numerice ai altor algoritmi.

Dacă editați algoritmul Rețelei de canale, așa cum am făcut în ultima lecție, veți vedea că acum aveți și alte opțiuni în afară de intrarea numerică pe care ați adăugat-o.

../../../_images/unfolded1.png

Cu toate acestea, nici una dintre aceste valori nu este adecvată pentru a fi utilizată ca și prag valid, atât timp cât acestea vor produce rețele de canale nu prea realistice. Putem obține, în schimb, un nou parametru pe baza lor, pentru a obține un rezultat mai bun. De exemplu, putem folosi media, la care se va adăuga de 2 ori deviația standard.

Pentru a adăuga această operațiune aritmetică, putem folosi calculatorul, pe care îl veți găsi în grupul Geoalgorithms/modeler/modeler-tools. Acest grup conține algoritmi care nu sunt foarte utili în afara modelatorului, dar care oferă funcționalități utile la crearea unui model.

Dialogul parametrilor pentru algoritmul calculatorului arată astfel:

../../../_images/calculator.png

După cum puteți vedea, dialogul este diferit față de celelalte pe care le-am văzut, dar aveți acolo aceleași variabile care au fost disponibile în câmpul Threshold din algoritmul Channel network. Introduceți formula de mai sus, apoi apăsați pe OK, pentru a adăuga algoritmul.

../../../_images/calculator_dependencies.png

Dacă extindeți intrarea rezultatului, așa cum se arată mai sus, veți vedea că modelul este conectat la două dintre valori, și anume media și abaterea standard, care sunt cele pe care le-am folosit în formulă.

Adăugarea acestui nou algoritm va aduce o nouă valoare numerică. Dacă mergeți iarăsi în algoritmul Channel network, puteți selecta acea valoare din parametrul Threshold.

../../../_images/unfolded2.png

Faceți clic pe OK, după care modelul dvs. ar trebui să arate în felul următor:

../../../_images/calculator_output.png

Nu vom folosi intrarea numerică pe care am adăugat-o modelului, astfel încât ea poate fi eliminată. Faceți clic-dreapta pe ea și selectați Remove

Atenționare

todo: De adăugat imaginea

De acum, noul nostru model este terminat.