Important

Translation is a community effort you can join. This page is currently translated at 33.33%.

5. Module: Creating Vector Data

Crearea hărților folosind datele existente este doar începutul. În acest modul, veți afla cum să modificați datele vectoriale existente, și cum să creați noi seturi de date.