Important

Translation is a community effort you can join. This page is currently translated at 33.33%.

2. Module: Creating and Exploring a Basic Map

În acest modul, veți crea o hartă de bază care va fi folosită mai târziu pentru demonstrații ulterioare ale funcționalităților QGIS.