Belangrijk

Vertalen is een inspanning van de gemeenschap waaraan u deel kunt nemen. Deze pagina is momenteel voor 100.00% vertaald.

24.1. Introduceren van gegevens van GNSS/GPS

24.1.1. Wat is GPS?

GPS, het Global Positioning System is een op satellieten gebaseerd systeem dat iedereen met een GPS-ontvanger toestaat om hun exacte positie te vinden, overal op de wereld. GPS wordt gebruikt als hulp bij navigatie, bijvoorbeeld in vliegtuigen, in boten en door hikers. De GPS-ontvanger gebruikt de signalen van de satellieten om zijn breedtegraad, lengtegraad en (soms) hoogte te berekenen. De meeste ontvangers hebben ook de mogelijkheid om op te slaan:

 • locaties (bekend als waypoints)

 • reeksen locaties die een geplande route vormen

 • en een track-log van de verplaatsing van de ontvanger in de tijd.

Waypoints, routes en tracks zijn de drie basis typen objecten in GPS-gegevens. QGIS geeft waypoints weer in puntlagen, waar routes en tracks wordne weergegeven in lagen linestring.

Notitie

QGIS ondersteunt ook ontvangers voor GNSS. Maar in deze documentatie blijven we de term GPS gebruiken.

24.1.2. GPS-gegevens overdragen of laden

24.1.2.1. Laden van een GPX-laag

Er bestaan heel veel verschillende bestandsindelingen voor het opslaan van GPS-gegevens. De indeling die QGIS gebruikt wordt GPX (GPS eXchange-indeling) genoemd, wat een standaardindeling voor uitwisseling is dat een willekeurig aantal waypoints, routes en tracks in hetzelfde bestand kan bevatten.

Een GPX-bestand laden:

 1. Open de tab GPS in het dialoogvenster Databronnen beheren, d.i.:

  • Klik op de knop dataSourceManager Databronnen beheren openen op de werkbalk (of druk op Ctrl+L) en te schakelen naar de doeltab

  • Of selecteer Kaartlagen ► Laag toevoegen ► addGpsLayer GPX-laag toevoegen…

 2. Gebruik de knop Bladeren naast de optie GPX-gegevensset om het GPX-bestand te selecteren.

 3. Gebruik de keuzevakken om de Object typen te selecteren die u wilt laden vanuit het bestand. Elk objecttype (Waypoints, Tracks of Routes) zal worden geladen in een afzonderlijke laag.

../../../_images/gps_datasource.png

Fig. 24.1 Dialoogvenster GPS-gegevens laden

24.1.2.2. Laden vanaf een apparaat

Er zijn heel veel verschillende typen GPS-apparaten en indelingen. Omdat QGIS GPX-bestanden gebruikt hebt u een manier nodig om andere indelingen voor GPS te converteren naar GPX. QGIS kan dat doen met het gratis programma GPSBabel. GPSBabel kan u helpen waypoints, tracks, en routes te converteren tussen populaire GPS-ontvangers, zoals Garmin of Magellan en programma’s voor kaarten, zoals Google Earth of Basecamp. Letterlijk honderden GPS-ontvangers en programma’s worden ondersteund. Het kan ook GPS-gegevens overbrengen tussen uw computer en een GPS-apparaat.

Onder Extra► options Opties ► gps GPS ► gps GPSBabel maakt QGIS het voor u mogelijk om uw type apparaat te definiëren en parameters in te stellen voor de conversie die later kunnen worden gebruikt door de GPS-algoritmes van Processing.

../../../_images/options_gpsbabel.png

Fig. 24.2 Instellingen voor GPSBabel

 1. Eerst moet u het Pad naar GPSBabel naar de binaries definiëren.

 2. Dan zou u uw apparaat willen toevoegen. U kunt de lijst met apparaten bijwerken met de knop symbologyAdd Nieuw apparaat toevoegen of symbologyRemove Apparaat verwijderen.

 3. Voor elk apparaat:

  • geeft u een Apparaatnaam op

  • configureert u verschillende Opdrachten die QGIS zal gebruiken als het ermee interacteert, zoals:

   • Download waypoint vanaf het apparaat

   • Upload waypoint naar het apparaat

   • Route downloaden vanaf het apparaat

   • Route uploaden naar het apparaat

   • Track downloaden vanaf het apparaat

   • Track uploaden naar het apparaat

   Waar de opdrachten gewoonlijk opdrachten van GPSBabel zijn, kunt u ook elk ander programma voor de opdrachtregel gebruiken dat een GPX-bestand kan maken. QGIS zal de sleutelwoorden %type, %in, en %out vervangen als het de opdracht uitvoert.

   Als voorbeeld: als u een type apparaat maakt met de opdracht voor downloaden gpsbabel %type -i garmin -o gpx %in %out en die dan gebruikt om waypoints te downloaden vanaf poort /dev/ttyS0 naar het bestand output.gpx, zal QGIS de sleutelwoorden vervangen en de opdracht gpsbabel -w -i garmin -o gpx /dev/ttyS0 output.gpx uitvoeren.

   Lees de handleiding van GPSBabel voor de opties van oor de opdrachtregel die specifiek voor uw geval zouden kunnen zijn.

Als u eenmaal een nieuw type apparaat heeft gemaakt, zal het worden vermeld in de lijsten met apparaten voor de algoritmes voor GPS Downloaden en Uploaden.

Notitie

GPS-apparaten stellen u in staat uw gegevens op te slaan in verschillende coördinatensystemen. Zorg er voor, bij het downloaden van een GPX-bestand (vanaf uw GPS-apparaat of vanaf een website) om het dan te laden in QGIS, dat de gegevens in het GPX-bestand zijn opgeslagen in de indeling WGS 84 (latitude/longitude). QGIS verwacht dit en het is de officiële specificatie voor GPX. Zie GPX 1.1 Schema Documentation.