Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

QGIS GUI

When QGIS starts, you are presented with the GUI as shown in the figure (the numbers 1 through 5 in yellow circles are discussed below).

Figure QGIS GUI 1:

../../../_images/startup.png

Interfața QGIS cu datele eșantion pentru Alaska

Note

Aspectul ferestrelor (bara de titlu, etc) poate fi diferit, în funcție de sistemul de operare și de managerul de ferestre.

Interfața grafică a QGIS GUI este împărțită în cinci:

 1. Bara de Meniuri

 2. Bare de instrumente

 3. Panouri

 4. Vizualizare Hartă

 5. Bara de Stare

Aceste cinci componente ale interfeței QGIS sunt descrise mai detaliat în următoarele secțiuni. Două secțiuni suplimentare vor prezenta combinațiile de taste pentru comenzile rapide și ajutorul contextual.

Panouri și Bare de Instrumente

From the View menu (Settings under KDE), you can switch on and off QGIS widgets (Panels ‣) or toolbars (Toolbars ‣). You can (de)activate any of them by right-clicking the menu bar or a toolbar and choose the item you want. Each panel or toolbar can be moved and placed wherever you feel comfortable with in QGIS interface. The list can also be extended with the activation of Core or external plugins.

Bare de instrumente

Bara de instrumente oferă acces la cele mai multe dintre funcții ca și meniurile, plus câteva instrumente suplimentare pentru a interacționa cu harta. Fiecare element din bara de instrumente are disponibilă o fereastră de tip pop-up. Țineți mouse-ul deasupra elementului și va fi afișată o scurtă descriere a funcționalității instrumentului.

Every toolbar can be moved around according to your needs. Additionally, they can be switched off using the right mouse button context menu, or by holding the mouse over the toolbars.

Figure Toolbars:

../../../_images/toolbars1.png

Meniul barei de instrumente

Tip

Restaurare bare de instrumente

If you have accidentally hidden a toolbar, you can get it back by choosing menu option View ‣ Toolbars ‣ (or Settings ‣ Toolbars ‣ under Linux KDE). If for some reason a toolbar (or any other widget) totally disappears from the interface, you’ll find tips to get it back at restoring initial GUI.

Panouri

QGIS provides by default many panels to work with.

Figure Panels:

../../../_images/panels.png

Meniul Panourilor

Some of these panels are described below while others may be found in different parts of the document, namely:

Panoul Straturilor

The layers panel lists all the layers in the project. The checkbox in each legend entry can be used to show or hide the layer. The toolbar in the layers panel allows you to:

 • addGroup Adaugă un nou grup

 • showPresets Gestionează Vizibilitatea: controlează vizibilitatea straturilor și combinarea straturilor presetate

 • filterMap Filter Legend by Map Content: only the layers that are set visible and whose features intersect the current map canvas have their style rendered in the layers panel. Otherwise, a generic NULL symbol is applied to the layer. Based on the layer symbology, this is a convenient way to identify which kind of features from which layers cover your area of interest.
 • expressionFilter Filter Legend by Expression: helps you apply an expression to remove from the selected layer tree styles that have no feature satisfying the condition. This can be used for example to highlight features that are within a given area/feature of another layer. From the drop-down list, you can edit and clear the expression set.
 • expandTree Expand All or collapseTree Collapse All layers and groups in the layers panel.
 • and removeLayer Remove Layer/Group currently selected.

Figure Layer tools Bar:

../../../_images/layer_toolbar.png

Layer Toolbar in Layers Panel

The button showPresets allows you to add Presets views in the legend. Presets are a way to save and easily restore a combination of layers with their current style. To add a preset view, just set visible the layers you want, with their desired symbology, and click on showPresets button. Choose Add Preset... from the drop-down menu and give a name to the preset. The added preset is listed at the bottom of the drop-down menu and is recalled by clicking on it.

The Replace Preset ‣ option helps you overwrite a preset content with the current map view while the Remove Current Preset button deletes the active preset.

Toate presetările adăugate sunt, de asemenea, prezente în harta compozitorului, pentru a vă permite să creați un aspect al hărții pe baza opiniilor dumneavoastră (a se vedea Proprietăți principale).

Note

Tools to manage the layers panel are also available to layout the map and legend items of the print composer

Un strat poate fi selectat și deplasat în ​​sus sau în jos în legendă, pentru a schimba ordinea Z. Ordinea Z stabilește că straturile enumerate mai aproape de partea de sus a legendei sunt desenate peste straturile enumerate mai jos.

Note

Acest comportament poate fi suprascris de către panoul Layer Order.

Layers in the legend window can be organized into groups. There are two ways to do this:

 1. Press the folder icon to add a new group. Type in a name for the group and press Enter. Now click on an existing layer and drag it onto the group.
 2. Selectați mai multe straturi, facând clic dreapta în fereastra legendei și alegeți Grupul Selectat.

Pentru a scoate un strat dintr-un grup, puteți să-l trageți în afară, sau să faceți clic dreapta pe el și să alegeți Make to toplevel item. Grupurile pot fi, de asemenea, imbricate în interiorul altor grupuri.

Caseta grupului va afișa sau ascunde toate straturile din grup cu un singur clic.

Conținutul meniul contextual, afișat în urma apăsării butonului drept al mouse-ului, depinde de tipul vectorial sau raster al elementul selectat din legendă. Pentru straturile vectoriale GRASS, toggleEditing Toggle editing nu este disponibil. Parcurgeți secțiunea Digitizarea și editarea unui strat vectorial GRASS pentru informații cu privire la editarea straturilor vectoriale GRASS.

Below are listed available options in context menu depending on the selected item.

Opţiune

Strat Vectorial

Strat Raster

Grup

zoomToLayer Zoom to Layer/Group checkbox checkbox checkbox

unchecked Arată în Vederea Generală

checkbox checkbox

zoomActual Transfocare la Rezoluția Nativă (100%)

checkbox

Întinde, Folosind Extinderea Curentă

checkbox

removeLayer Eliminare

checkbox checkbox checkbox

duplicateLayer Duplicare

checkbox checkbox

Setează Vizibilitatea Scării Stratului

checkbox checkbox

Setare CRS pentru Strat/Grup

checkbox checkbox checkbox

Obține CRS-ul Proiectului din Strat

checkbox checkbox

Stiluri ‣

checkbox checkbox

Copiere Stil

checkbox checkbox
Paste Style checkbox checkbox checkbox
openTable Open Attribute Table checkbox
toggleEditing Toggle Editing checkbox

allEdits Editări Curente ‣

checkbox (in Edit mode)

Salvează Ca...

checkbox checkbox

Salvează ca Fișier cu Definiții de Strat...

checkbox checkbox checkbox

Filtru

checkbox
unchecked Show Feature Count checkbox

Proprietăți

checkbox checkbox

Mută la primul nivel

checkbox checkbox

Redenumire

checkbox checkbox checkbox

Grup Selectat

checkbox checkbox

Proprietăți

checkbox checkbox
Set Group WMS Data checkbox
unchecked Mutually Exclusive Group checkbox
addGroup Add Group checkbox

Enabling the Mutually Exclusive Group option you can make a group have only one layer visible at the same time. Whenever a layer within the group is set visible the others will be toggled not visible.

Este posibilă selectarea mai multor straturi sau grupuri, în același timp, ținând apăsată tasta Ctrl în timp ce selectați straturile cu butonul din stânga al mouse-ului. Puteți muta apoi toate straturile selectate într-un nou grup, în același timp.

You may also delete more than one layer or group at once by selecting several items with the Ctrl key and pressing Ctrl+D afterwards. This way, all selected layers or groups will be removed from the layers list.

Editing vector layer style

From the Layers panel, you have shortcuts to easily and quickly edit the layer rendering. Right-click on a vector layer and select Styles –> in the list in order to:

 • see the currently applied styles to the layer. In case you defined many styles for the layer, you can switch from one to another and have your layer rendering automatically updated in the map canvas.
 • copy the current style, and when applicable, paste a copied style from another layer
 • rename the current style, add a new one (which is actually a copy of the current one) or delete the current style (when multiple styles available).

Note

The previous options are also available for raster layer.

Whether the features in the vector layer have all the same unique symbol or they are classified (in that case, the layer is displayed in a tree structure with each class as sub-item), the following options are available at layer level or class level:

 • a Edit Symbol... button to open the Selectorul de simboluri dialog and update any property (symbol, size, color...) of the layer or feature symbol. Double-clicking on a feature does also open the Symbol Selector dialog.
 • a Selectorul de Culoare widget with a Color Wheel from which you can click a color and have it automatically update the symbol fill color. For convenience, Recent colors are available at the bottom of the color wheel.
 • a showAllLayers Show All Items and hideAllLayers Hide All Items to toggle on or off the visibility of all the classes of features. This avoids (un)checking items one by one.

Tip

Quickly share a layer style

From the context menu, copy the style of a layer and paste it to a group or a selection of layers: the style is applied to all the layers that are of the same type (vector vs raster) as the original layer and, in case of vector, have the same geometry type (point, line or polygon).

Lucrul cu ordonarea independentă a straturilor din Legendă

There is a panel that allows you to define an independent drawing order for the layers panel. You can activate it in the menu Settings ‣ Panels ‣ Layer Order Panel. This feature allows you to, for instance, order your layers in order of importance, but still display them in the correct order (see figure_layer_order). Checking the checkbox Control rendering order box underneath the list of layers will cause a revert to default behavior.

Figure Layer Order:

../../../_images/layer_order.png

Define a legend independent layer order

Panoul Sumarului Statistic

This panel can show some statistics on a specific vector layers. The panel allows users to choose:

 • the vector layer;
 • the column or the expression;
 • filter statistics to selected features;
 • refresh the informations;
 • the statistics information to display with the bottom right button;

Panoul Vederii Generale din QGIS

In QGIS, you can use an overview panel that provides a full extent view of layers added to it. Within the view is a rectangle showing the current map extent. This allows you to quickly determine which area of the map you are currently viewing. Note that labels are not rendered to the map overview even if the layers in the map overview have been set up for labelling. If you click and drag the red rectangle in the overview that shows your current extent, the main map view will update accordingly.

Panoul pentru Mesajele Jurnalului

When loading or processing some operations, you can track and follow messages that appear in different tabs using the messageLog Log Messages Panel. It can be activated using the most right icon in the bottom status bar.

Panoul de Anulare/Refacere

For each layer being edited, this panel shows the list of actions done, allowing to quickly undo a set of actions by simply selecting the action listed above.

Vizualizare Hartă

Also called Map canvas, this is the “business end” of QGIS — maps are displayed in this area. The map displayed in this window will depend on the vector and raster layers you have chosen to load (see sections that follow for more information on how to load layers). The map view can be panned, shifting the focus of the map display to another region, and it can be zoomed in and out. Various other operations can be performed on the map as described in the label_toolbars description above. The map view and the legend are tightly bound to each other — the maps in view reflect changes you make in the legend area.

Tip

Mărirea Hărții folosind Rotița Mouse-ului

Puteți utiliza rotița mouse-ului pentru a mări sau a micșora harta. Plasați cursorul mouse-ului în interiorul hărții, și mișcați rotița înainte (dinspre dvs.) pentru a mări, și înapoi (înspre dvs.) pentru a micșora. Transfocarea are loc din poziția cursorului mouse-ului. Puteți personaliza comportamentul de transfocare al rotiței mouse-ului folosind meniul filei Map tools de sub Settings ‣ Options.

Tip

Deplasarea Hărții folosind Săgețile și Bara de Spațiu

Puteți utiliza tastele cu săgeți pentru a deplasa harta. Plasați cursorul mouse-ului în interiorul hărții și apăsați tasta săgeții din dreapta pentru deplasarea înspre est, tasta săgeții din stânga pentru deplasarea înspre vest, tasta săgeții de sud pentru deplasarea înspre nord și tasta săgeții din jos pentru deplasarea înspre sud. Puteți deplasa harta folosind bara de spațiu sau rotița mouse-ului: este suficient să mutați mouse-ul în timp ce țineți apăsată bara de spațiu sau ținând apăsată rotița mouse-ului.

Bara de Stare

The status bar provides you with general information about the map view, and actions processed or available and offers you tools to manage the map view.

On the left side of the status bar, you can get a summary of actions you’ve done (such as selecting features in a layer, removing layer) or a long description of the tool you are hovering over (not available for all tools). On startup, the bar status also informs you about availability of new or upgradeable plugins (if checked in Plugin Manager settings).

In case of lengthy operations, such as gathering of statistics in raster layers or rendering several layers in map view, a progress bar is displayed in the status bar to show the current progress of the action.

The tracking Coordinate option shows the current position of the mouse, following it while moving across the map view. You can set the unit (and precision) to use in the project properties, General tab. Click on the small button at the left of the textbox to toggle between the Coordinate option and the extents Extents option that displays in map units, the coordinates of the current lower leftmost and upper rightmost points of the map view, as you pan and zoom in and out.

Pe lângă afișarea coordonatelor are loc și afișarea Scării. Acesta prezintă scara hărții vizualizate. Dacă are loc o transfocare, QGIS vă arată scara actuală. Există un selector de scară, care vă permite să alegeți între predefined and custom scales care vor fi atribuite vizualizării hărții.

În partea dreaptă a scării se poate defini o rotație în sensul acelor de ceasornic, pentru vizualizarea hărții, în grade.

On the right side of the status bar, there is a small checkbox which can be used to temporarily prevent layers being rendered to the map view (see section Randare).

To the right of the render functions, you find the projectionDisabled Current CRS: icon with the EPSG code of the current project CRS. Clicking on this lets you Enable ‘on the fly’ CRS transformation properties for the current project and apply another CRS to the map view.

Finally, the messageLog Messages button opens the Log Messages Panel which informs you on underlying process (QGIS startup, plugins loading, processing tools...)

Tip

Calculează Scara Corectă a Canevasului Hărții

When you start QGIS, the default CRS is WGS 84 (epsg 4326) and units are degrees. This means that QGIS will interpret any coordinate in your layer as specified in degrees. To get correct scale values, you can either manually change this setting, e.g. to meters, in the General tab under Project ‣ Project Properties, or you can use the projectionDisabled Current CRS: icon seen above. In the latter case, the units are set to what the project projection specifies (e.g., +units=us-ft).

Note that CRS choice on startup can be set in Settings ‣ Options ‣ CRS.