Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

Editarea

QGIS suportă diverse capabilități pentru editarea straturilor vectoriale și a tabelelor de tip OGR, SpatiaLite, PostGIS, MSSQL Spatial și Oracle Spatial.

Note

Procedura pentru editarea straturilor GRASS este diferită - a se vedea secțiunea Digitizarea și editarea unui strat vectorial GRASS pentru detalii.

Tip

Editări Concurente

Această versiune de QGIS nu sesizează dacă altcineva editează o entitate în același timp cu dvs. Vor fi păstrate doar editările salvate de către ultima persoană.

Setarea Toleranței Acroșării și Căutarea Razei

Pentru o editare optimă și exactă a geometriilor din straturile vectoriale, trebuie să setăm o valoare corespunzătoare pentru toleranța acroșării și pentru raza de căutare a nodurilor din entități.

Toleranţa de acroșare

Toleranța de acroșare reprezintă distanța până la care QGIS caută cel mai apropiat vertex și/sau segment la care încearcă să se conecteze, atunci când creați un nou vertex sau când îl deplasați pe altul existent. Dacă nu vă aflați în cadrul distanței de acroșare, QGIS va lăsa vertexul în locul în care s-a eliberat butonul mouse-ului, în locul acroșării la un nod sau la un segment existent. Setarea toleranței de acroșare afectează toate instrumentele pentru care se aplică toleranță.

 1. A general, project-wide snapping tolerance can be defined by choosing Settings ‣ options Options..., Digitizing tab. You can select between ‘To vertex’, ‘To segment’ or ‘To vertex and segment’ as default snap mode. You can also define a default snapping tolerance and a search radius for vertex edits. The tolerance can be set either in map units or in pixels. The advantage of choosing pixels is that the snapping tolerance doesn’t have to be changed after zoom operations. In our small digitizing project (working with the Alaska dataset), we define the snapping units in feet. Your results may vary, but something on the order of 300 ft at a scale of 1:10000 should be a reasonable setting.
 2. A layer-based snapping tolerance that overrides the global snapping options can be defined by choosing Settings ‣ Snapping options. It enables and adjusts snapping mode and tolerance on a layer basis (see figure_edit_1 ). This dialog offers three different modes to select the layer(s) to snap to:
  • Current layer: only the active layer is used, a convenient way to ensure topology within the layer being edited
  • All layers: a quick and simple setting for all visible layers in the project so that the pointer snaps to all vertices and/or segments. In most cases it is sufficient to use this snapping mode.
  • Avansat: dacă trebuie să editați un strat și să acroșați nodurile sale față de un alt strat, asigurați-vă că ați selectat stratul de destinație și creșteți toleranța de acroșare. În plus, acroșarea nu va avea loc pentru straturile care nu sunt selectate în caseta de dialog a opțiunilor de acroșare, indiferent de toleranța globală. Prin urmare, asigurați-vă că ați bifat acele straturi față de care doriți acroșarea.

Figure Edit 1:

../../../_images/editProjectSnapping.png

Editați opțiunilor de acroșare în funcție de strat (Mod avansat)

Tip

Controlați lista de straturi pentru acroșare

The Snapping Options dialog is by default populated with parameters (mode, tolerance, units) set in the global Digitizing tab. To avoid layers being checked by default in the Advanced mode and hence set snappable, define the Default Snap mode to Off.

Snapping tolerance can be set in pixels or map units (the units of the map view). While in the Advanced layer selection mode, it is possible to use a snapping tolerance that refers to layer units, the units of the reprojected layer when ‘on-the-fly’ CRS transformation is on.

Raza de căutare

Raza de căutare reprezintă distanța până la care QGIS caută cel mai apropiat nod pe care încercați să-l selectați, atunci când faceți clic pe hartă. Dacă nu vă aflați în cadrul razei de căutare, QGIS nu va găsi și nu va selecta nici un vertex pentru editare. Toleranța de acroșare și raza de căutare sunt exprimate în unități de hartă sau în pixeli, astfel încât va trebui să experimentați pentru a obține setarea corectă. Dacă specificați o toleranță prea mare, QGIS poate realiza acroșarea la vertexul greșit, mai ales dacă vă confruntați cu un număr mare de noduri în imediata apropiere. Dacă setați raza de căutare la o valoare prea mică, este posibil ca deplasarea să nu mai aibă loc.

The search radius for vertex edits in layer units can be defined in the Digitizing tab under Settings ‣ options Options. This is the same place where you define the general, project-wide snapping tolerance.

Editarea topologică

Besides layer-based snapping options, you can also define topological functionalities in the Snapping options... dialog in the Settings (or File) menu. Here, you can define checkbox Enable topological editing, and/or for polygon layers, activate the checkbox Avoid Intersections option.

Editarea editării topologice

Opțiunea de checkbox Activare a editării topologice folosește la îmbunătățirea editării și la menținerea granițelor comune pentru mozaicurile cu entități. QGIS ‘detectează’ o graniță comună în funcție de entități, așa că este suficient doar să mutați un vertex/segment, iar QGIS va asigura actualizarea celorlalte entități învecinate.

Evitarea intersecţiilor pentru poligoanele noi

O a doua opțiune topologică denumită checkbox Evitare intersecții vă împiedică să desenați noi entități care se suprapun peste altele. Servește la digitizarea mai rapidă a poligoanelor adiacente. Dacă aveți deja un poligon, este posibil, cu această opțiune să digitizați un al doilea poligon adiacent, astfel încât ambele poligoane să se suprapună, apoi QGIS va decupa al doilea poligon după limitele celui existent. Avantajul este că nu trebuie să digitizați toate vertexurile limitei comune.

Note

If the new geometry is totally covered by existing ones, it gets cleared and the new feature will have no geometry when allowed by the provider, otherwise saving modifications will make QGIS pop-up an error message.

Warning

Use cautiously the Avoid Intersections option

Because the option cuts or clears geometry of any overlaping feature from any polygon layer, do not forget to uncheck this option once you no longer need it otherwise, you can get unexpected geometries.

Activarea acroșării la intersecții

Another option is to use checkbox Enable snapping on intersection. It allows you to snap on an intersection of background layers, even if there’s no vertex on the intersection.

Verificatorul de Geometrii

Un plugin de bază poate ajuta utilizatorul să găsească erorile de geometrie. Puteți găsi mai multe informații despre acest plugin la Plugin-ul Verificator de Geometrie.

Digitizarea unui strat vectorial existent

By default, QGIS loads layers read-only. This is a safeguard to avoid accidentally editing a layer if there is a slip of the mouse. However, you can choose to edit any layer as long as the data provider supports it, and the underlying data source is writable (i.e., its files are not read-only).

In general, tools for editing vector layers are divided into a digitizing and an advanced digitizing toolbar, described in section Digitizare avansată. You can select and unselect both under View ‣ Toolbars ‣. Using the basic digitizing tools, you can perform the following functions:

Pictogramă

Scop

Pictogramă

Scop

allEdits

Editări curente

toggleEditing

Activarea/dezactivarea editării

capturePoint

Adăugare Entități: Captura unui Punct

captureLine

Adăugare Entități: Captura unei Linii

capturePolygon

Adăugare Entități: Captura unui Poligon

moveFeature

Deplasarea Entității

circularStringCurvePoint

Adăugare Șir Circular

circularStringRadius

Adaugă un Șir Circular în funcție de Rază

nodeTool

Instrumentul Nod

deleteSelected

Ștergere Selecție

editCut

Decupare Entități

editCopy

Copiere Entități

editPaste

Lipire Entități

saveEdits

Salvează modificările stratului

Editarea Tabelei: Bara instrumentelor de editare de bază, pentru straturile vectoriale

Note that while using any of the digitizing tools, you can still zoom or pan in the map canvas without losing the focus on the tool.

All editing sessions start by choosing the toggleEditing Toggle editing option found in the context menu of a given layer, from the attribute table dialog, the digitizing toolbar or the Edit menu.

Once the layer is in edit mode, additional tool buttons on the editing toolbar will become available and markers will appear at the vertices of all features unless Show markers only for selected features option under Settings ‣ Options... ‣ Digitizing menu is checked.

Tip

Salvați cu Regularitate

Amintiți-vă să saveEdits Salvați Modificările Stratului cu regularitate. Aceasta va confirma, de asemenea, că sursa de date poate accepta modificările.

Adăugare Entități

You can use the capturePoint Add Feature, captureLine Add Feature or capturePolygon Add Feature icons on the toolbar to add new feature (point, line and polygon) into the current layer.

The next buttons circularStringCurvePoint Add circular string or circularStringRadius Add circular string by radius allow users to add line or polygon features with a circular geometry.

Pentru a crea entitățile cu ajutorul acestor instrumente, digitizați în primul rând geometria, apoi introduceți-i atributele. Pentru a digitiza geometria, faceți clic-stânga pe suprafața hărții, pentru a crea primul punct al noii entități.

For linear or curved geometries, keep on left-clicking for each additional point you wish to capture or use automatic tracing capability to accelerate the digitization. You can switch back and forth between linear Add feature tool and curved Add circular string... tools to create compound curved geometry. Pressing Delete or Backspace key reverts the last node you add. When you have finished adding points, right-click anywhere on the map area to confirm you have finished entering the geometry of that feature.

Note

Curved geometries are stored as such only in compatible data provider

Although QGIS allows to digitize curved geometries within any editable data format, you need to be using a data provider (e.g. PostGIS, GML or WFS) that supports curves to have features stored as curved, otherwise QGIS segmentizes the circular arcs. The memory layer provider also supports curves.

Tip

Customize the digitizing rubber band

While capturing polygon, the by-default red rubber band can hide underlying features or places you’d like to capture a point. This can be fixed by setting a lower opacity (or alpha channel) to the rubber band’s Fill Color in Settings ‣ Options ‣ Digitizing menu. You can also avoid the use of the rubber band by checking Don’t update rubber band during node editing.

The attribute window will appear, allowing you to enter the information for the new feature. Figure_edit_2 shows setting attributes for a fictitious new river in Alaska. However, in the Digitizing menu under the Settings ‣ Options menu, you can also activate:

 • checkbox După crearea unei entități, se suprimă ferestrele pop-up cu atribute pentru a se evita deschiderea formularelor

 • or checkbox Reuse last entered attribute values to have fields automatically filled at the opening of the form and just have to type changing values.

Figure Edit 2:

../../../_images/editDigitizing.png

Completați Dialogul Valorilor pentru Atribute, după digitizarea unei noi entități vectoriale

Folosind pictograma de moveFeature Deplasare a Entit(ăților) de pe bara de instrumente, puteți deplasa entitățile existente.

Instrumentul Nod

For shapefile-based or MapInfo layers as well as SpatiaLite, PostgreSQL/PostGIS, MSSQL Spatial, and Oracle Spatial tables, the nodeTool Node Tool provides manipulation capabilities of feature vertices similar to CAD programs. It is possible to simply select multiple vertices at once and to move, add or delete them altogether. The node tool also works with ‘on the fly’ projection turned on and supports the topological editing feature. This tool is, unlike other tools in QGIS, persistent, so when some operation is done, selection stays active for this feature and tool.

It is important to set the property Settings ‣ options Options ‣ Digitizing ‣ Search Radius: selectNumber to a number greater than zero. Otherwise, QGIS will not be able to tell which vertex is being edited and will display a warning.

Tip

Simbolurile Vertexului

The current version of QGIS supports three kinds of vertex markers: ‘Semi-transparent circle’, ‘Cross’ and ‘None’. To change the marker style, choose options Options from the Settings menu, click on the Digitizing tab and select the appropriate entry.

Operaţiuni de bază

Start by activating the nodeTool Node Tool and selecting a feature by clicking on it. Red boxes will appear at each vertex of this feature.

 • Selecting vertices: You can select vertices by clicking on them one at a time, by clicking on an edge to select the vertices at both ends, or by clicking and dragging a rectangle around some vertices. When a vertex is selected, its color changes to blue. To add more vertices to the current selection, hold down the Ctrl key while clicking. Hold down Ctrl when clicking to toggle the selection state of vertices (vertices that are currently unselected will be selected as usual, but also vertices that are already selected will become unselected).
 • Adding vertices: To add a vertex, simply double click near an edge and a new vertex will appear on the edge near to the cursor. Note that the vertex will appear on the edge, not at the cursor position; therefore, it should be moved if necessary.
 • Deleting vertices: Select the vertices and click the Delete key. Deleting all the vertices of a feature generates, if compatible with the datasource, a geometryless feature. Note that this doesn’t delete the complete feature, just the geometry part; To delete a complete feature use the deleteSelected Delete Selected tool.
 • Moving vertices: Select all the vertices you want to move, click on a selected vertex or edge and drag in the direction you wish to move. All the selected vertices will move together. If snapping is enabled, the whole selection can jump to the nearest vertex or line.

Each change made with the node tool is stored as a separate entry in the Undo dialog. Remember that all operations support topological editing when this is turned on. On-the-fly projection is also supported, and the node tool provides tooltips to identify a vertex by hovering the pointer over it.

Tip

Deplasarea cu precizie a entităților

The moveFeature Move Feature tool doesn’t currently allow to snap features while moving. Using the nodeTool Node Tool, select ALL the vertices of the feature, click a vertex, drag and snap it to a target vertex: the whole feature is moved and snapped to the other feature.

Editorul de Vertecși

With activating the Node Tool on a feature, QGIS opens the Vertex Editor panel listing all the vertices of the feature with their x, y (z, m if applicable) coordinates and r (for the radius, in case of circular geometry). Simply select a row in the table does select the corresponding vertex in the map canvas, and vice versa. Simply change a coordinate in the table and your vertex position is updated. You can also select multiple rows and delete them altogether.

Figure Edit 3:

../../../_images/vertex_editor_panel.png

Vertex editor panel showing selected nodes

Tăiere, Copiere și Lipire Entități

Selected features can be cut, copied and pasted between layers in the same QGIS project, as long as destination layers are set to toggleEditing Toggle editing beforehand.

Tip

Transform polygon into line and vice-versa using copy/paste

Copy a line feature and paste it in a polygon layer: QGIS pastes in the target layer a polygon whose boundary corresponds to the closed geometry of the line feature. This is a quick way to generate different geometries of the same data.

Features can also be pasted to external applications as text. That is, the features are represented in CSV format, with the geometry data appearing in the OGC Well-Known Text (WKT) format. WKT features from outside QGIS can also be pasted to a layer within QGIS.

When would the copy and paste function come in handy? Well, it turns out that you can edit more than one layer at a time and copy/paste features between layers. Why would we want to do this? Say we need to do some work on a new layer but only need one or two lakes, not the 5,000 on our big_lakes layer. We can create a new layer and use copy/paste to plop the needed lakes into it.

Ca un exemplu, vom copia unele lacuri într-un nou strat:

 1. Încărcați stratul din care doriți să copiați (stratul sursă)

 2. Încărcați sau creați stratul în care doriți să copiați (stratul țintă)

 3. Începeți editarea stratului țintă

 4. Activați stratul sursă, făcând clic pe el în legendă

 5. Folosiți instrumentul de selectRectangle Selectare a Entităților după arie sau cu un singur clic pentru a selecta entit(ățile) din stratul sursă

 6. Clic pe instrumentul de editCopy Copiere Entități

 7. Activați stratul destinație, făcând clic pe el în legendă

 8. Clic pe instrumentul de editPaste Lipire Entități

 9. Dezactivați editarea și salvați modificările.

What happens if the source and target layers have different schemas (field names and types are not the same)? QGIS populates what matches and ignores the rest. If you don’t care about the attributes being copied to the target layer, it doesn’t matter how you design the fields and data types. If you want to make sure everything - the feature and its attributes - gets copied, make sure the schemas match.

Note

Congruența Entităților Inserate

If your source and destination layers use the same projection, then the pasted features will have geometry identical to the source layer. However, if the destination layer is a different projection, then QGIS cannot guarantee the geometry is identical. This is simply because there are small rounding-off errors involved when converting between projections.

Tip

Copie un atribut de tip șir în altul**

If you have created a new column in your attribute table with type ‘string’ and want to paste values from another attribute column that has a greater length the length of the column size will be extended to the same amount. This is because the GDAL Shapefile driver starting with GDAL/OGR 1.10 knows to auto-extend string and integer fields to dynamically accommodate for the length of the data to be inserted.

Ștergerea Entităților Selectate

If we want to delete an entire feature (attribute and geometry), we can do that by first selecting the geometry using the regular selectRectangle Select Features by area or single click tool. Selection can also be done from the attribute table. Once you have the selection set, press Delete or Backspace key or use the deleteSelected Delete Selected tool to delete the features. Multiple selected features can be deleted at once.

The editCut Cut Features tool on the digitizing toolbar can also be used to delete features. This effectively deletes the feature but also places it on a “spatial clipboard”. So, we cut the feature to delete. We could then use the editPaste Paste Features tool to put it back, giving us a one-level undo capability. Cut, copy, and paste work on the currently selected features, meaning we can operate on more than one at a time.

Salvarea Straturilor Modificate

When a layer is in editing mode, any changes remain in the memory of QGIS. Therefore, they are not committed/saved immediately to the data source or disk. If you want to save edits to the current layer but want to continue editing without leaving the editing mode, you can click the saveEdits Save Layer Edits button. When you turn editing mode off with toggleEditing Toggle editing (or quit QGIS for that matter), you are also asked if you want to save your changes or discard them.

If the changes cannot be saved (e.g., disk full, or the attributes have values that are out of range), the QGIS in-memory state is preserved. This allows you to adjust your edits and try again.

Tip

Integritatea Datelor

It is always a good idea to back up your data source before you start editing. While the authors of QGIS have made every effort to preserve the integrity of your data, we offer no warranty in this regard.

Saving multiple layers at once

This feature allows the digitization of multiple layers. Choose fileSaveAs Save for Selected Layers to save all changes you made in multiple layers. You also have the opportunity to rollbackEdits Rollback for Selected Layers, so that the digitization may be withdrawn for all selected layers. If you want to stop editing the selected layers, cancelEdits Cancel for Selected Layer(s) is an easy way.

Aceleași funcții sunt disponibile pentru editarea tuturor straturilor proiectului.

Digitizare avansată

Pictogramă

Scop

Pictogramă

Scop

cad

Activarea Instrumentelor de Digitizare Avansată

tracing

Activarea Urmăririi

undo

Anulare

redo

Refacere

rotateFeature

Rotire Enti(tăți)

simplifyFeatures

Simplificare Entitate

addRing

Adăugare Inel

addPart

Adăugare Parte

fillRing

Umplere Inel

deleteRing

Ştergere Inel

deletePart

Ştergere Parte

reshape

Remodelare Entități

offsetCurve

Curba de Compensare

splitFeatures

Divizare Entități

splitParts

Divizare Părți

mergeFeatures

Unificare Entități Selectate

mergeFeatAttributes

Unificare Atribute pentru Entitățile Selectate

rotatePointSymbols

Rotiți Simbolurile Punctelor

Editarea Avansată a Tabelei: Bara instrumentelor avansate de editare a straturilor vectoriale

Anulare/Restabilire

The undo Undo and redo Redo tools allows you to undo or redo vector editing operations. There is also a dockable widget, which shows all operations in the undo/redo history (see Figure_edit_4). This widget is not displayed by default; it can be displayed by right clicking on the toolbar and activating the Undo/Redo checkbox. Undo/Redo is however active, even if the widget is not displayed.

Figure Edit 4:

../../../_images/redo_undo.png

Pașii de Anulare/Restabilire a Digitizării

When Undo is hit or Ctrl+z (or Cmd+z) pressed, the state of all features and attributes are reverted to the state before the reverted operation happened. Changes other than normal vector editing operations (for example, changes done by a plugin) may or may not be reverted, depending on how the changes were performed.

To use the undo/redo history widget, simply click to select an operation in the history list. All features will be reverted to the state they were in after the selected operation.

Rotire Enti(tăți)

Use rotateFeature Rotate Feature(s) to rotate one or multiple features in the map canvas. Press the rotateFeature Rotate Feature(s) icon and then click on the feature to rotate. Either click on the map to place the rotated feature or enter an angle in the user input widget. If you want to rotate several features, they shall be selected first.

If you enable the map tool with feature(s) selected, its (their) centroid appears and will be the rotation anchor point. If you want to move the anchor point, hold the Ctrl button and click on the map to place it.

If you hold Shift before clicking on the map, the rotation will be done in 45 degree steps, which can be modified afterwards in the user input widget.

To abort feature rotation, you need to click on rotateFeature Rotate Feature(s) icon.

Simplificare Entitate

The simplifyFeatures Simplify Feature tool allows you to reduce the number of vertices of a feature, as long as the geometry remains valid. With the tool you can also simplify many features at once or multi-part features.

First, click on the feature or drag a rectangle over the features. A dialog where you can define a tolerance in map units, layer units or pixels pops up and a colored and simplified copy of the feature(s), using the given tolerance, appears over them. QGIS calculates the amount of vertices that can be deleted while maintaining the geometry. The higher the tolerance is the more vertices can be deleted. When the expected geometry fits your needs just click the [OK] button. The tolerance you used will be saved when leaving a project or when leaving an edit session. So you can go back to the same tolerance the next time when simplifying a feature.

To abort feature simplification, you need to click on simplifyFeatures Simplify Feature icon.

Note

unlike the feature simplification option in Settings ‣ Options ‣ Rendering menu which simplifies the geometry just for rendering, the simplifyFeatures Simplify Feature tool really modifies feature’s geometry in data source.

Adăugare Parte

You can addPart Add Part to a selected feature generating a multipoint, multiline or multipolygon feature. The new part must be digitized outside the existing one which should be selected beforehand.

The addPart Add Part can also be used to add a geometry to a geometryless feature. First, select the feature in the attribute table and digitize the new geometry with the Add Part tool.

Ştergere Parte

The deletePart Delete Part tool allows you to delete parts from multifeatures (e.g., to delete polygons from a multi-polygon feature). This tool works with all multi-part geometries: point, line and polygon. Furthermore, it can be used to totally remove the geometric component of a feature. To delete a part, simply click within the target part.

Adăugare Inel

You can create ring polygons using the addRing Add Ring icon in the toolbar. This means that inside an existing area, it is possible to digitize further polygons that will occur as a ‘hole’, so only the area between the boundaries of the outer and inner polygons remains as a ring polygon.

Umplere Inel

You can use the fillRing Fill Ring function to add a ring to a polygon and add a new feature to the layer at the same time. Using this tool, you simply have to digitize a polygon within an existing one. Thus you need not first use the addRing Add Ring icon and then the capturePolygon Add feature function anymore.

Ştergere Inel

The deleteRing Delete Ring tool allows you to delete rings within an existing polygon, by clicking inside the hole. This tool only works with polygon and multi-polygon features. It doesn’t change anything when it is used on the outer ring of the polygon.

Remodelare Entități

You can reshape line and polygon features using the reshape Reshape Features icon on the toolbar. It replaces the line or polygon part from the first to the last intersection with the original line. With polygons, this can sometimes lead to unintended results. It is mainly useful to replace smaller parts of a polygon, not for major overhauls, and the reshape line is not allowed to cross several polygon rings, as this would generate an invalid polygon.

De exemplu, puteți modifica limita unui poligon, cu ajutorul acestui instrument. În primul rând, faceți clic în zona interioară a poligonului, lângă punctul în care doriți să adăugați un nou nod. Apoi, adăugați nodurile în afara poligonului. Pentru a termina, faceți clic dreapta în zona interioară a poligonului. Instrumentul va adăuga automat un nod, în cazul în care noua linie traversează marginea. De asemenea, este posibilă eliminarea unor suprafețe din poligon, începând o nouă linie în afara poligonului, adăugând noduri în interior, și terminând linia în afara poligonului, printr-un clic dreapta.

Note

The reshape tool may alter the starting position of a polygon ring or a closed line. So, the point that is represented ‘twice’ will not be the same any more. This may not be a problem for most applications, but it is something to consider.

Curbe de Compensare

The offsetCurve Offset Curve tool creates parallel shifts of line layers. The tool can be applied to the edited layer (the geometries are modified) or also to background layers (in which case it creates copies of the lines / rings and adds them to the edited layer). It is thus ideally suited for the creation of distance line layers. The User Input dialog pops-up, showing the displacement distance.

To create a shift of a line layer, you must first go into editing mode and activate the offsetCurve Offset Curve tool. Then click on a feature to shift it. Move the mouse and click where wanted or enter the desired distance in the user input widget. Your changes may then be saved with the saveEdits Save Layer Edits tool.

QGIS options dialog (Digitizing tab then Curve offset tools section) allows you to configure some parameters like Join style, Quadrant segments, Miter limit.

Divizare Entități

Puteți diviza entitățile folosind pictograma de splitFeatures Divizare a Entităților din bara de instrumente. Este suficient să trageți o linie peste entitatea pe care doriți să o divizați.

Divizare părți

In QGIS it is possible to split the parts of a multi part feature so that the number of parts is increased. Just draw a line across the part you want to split using the splitParts Split Parts icon.

Unificați entitățile selectate

The mergeFeatures Merge Selected Features tool allows you to merge features. A new dialog will allow you to choose which value to choose between each selected features or select a function (Minimum, Maximum, Median, Sum, Skip Attribute) to use for each column. If features don’t have a common boundaries, a multipolygon will be created.

Unificați atributele pentru entitățile selectate

The mergeFeatAttributes Merge Attributes of Selected Features tool allows you to apply same attributes to features without merging their boundaries. First, select several features. Then press the mergeFeatAttributes Merge Attributes of Selected Features button. Now QGIS asks you which attributes are to be applied to all selected objects. As a result, all selected objects have the same attribute entries.

Rotiți Simbolurile Punctelor

rotatePointSymbols Rotate Point Symbols allows you to change the rotation of point symbols in the map canvas. You must first define a rotation column from the attribute table of the point layer in the Advanced menu of the Style menu of the Layer Properties. Also, you will need to go into the ‘SVG marker’ and choose Data defined properties .... Activate checkbox Angle and choose ‘rotation’ as field. Without these settings, the tool is inactive.

Figure Edit 5:

../../../_images/rotatepointsymbol.png

Rotiți Simbolurile Punctelor

To change the rotation, select a point feature in the map canvas and rotate it, holding the left mouse button pressed. A red arrow with the rotation value will be visualized (see Figure_edit_5). When you release the left mouse button again, the value will be updated in the attribute table.

Note

Dacă țineți apăsată tasta Ctrl, rotirea se va face în pași de 15 grade.

Urmărirea Automată

Usually, when using capturing map tools (add feature, add part, add ring, reshape and split), you need to click each vertex of the feature.

Using the automatic tracing mode you can speed up the digitization process. Enable the tracing Tracing tool by pushing the icon or pressing t key and snap to a vertex or segment of a feature you want to trace along. Move the mouse over another vertex or segment you’d like to snap and instead of an usual straight line, the digitizing rubber band represents a path from the last point you snapped to the current position. QGIS actually uses the underlying features topology to build the shortest path between the two points. Click and QGIS places the intermediate vertices following the path. You no longer need to manually place all the vertices during digitization.

Tracing requires snapping to be activated in traceable layers to build the path. You should also snap to an existing vertex or segment while digitizing and ensure that the two nodes are topologically connectable following existing features, otherwise QGIS is unable to connect them and thus traces a single straight line.

Note

Adjust map scale or snapping settings for an optimal tracing

If there are too many features in map display, tracing is disabled to avoid potentially long tracing structure preparation and large memory overhead. After zooming in or disabling some layers the tracing is enabled again.

Tip

Quickly enable or disable automatic tracing by pressing t key

By pressing t key, tracing can be enabled/disabled anytime even while digitizing one feature, so it is possible to digitize some parts of the feature with tracing enabled and other parts with tracing disabled. Tools behave as usual when tracing is disabled.

Panoul de Digitizare Avansată

When capturing new geometries or geometry parts you also have the possibility to use the Advanced Digitizing panel. You can digitize lines exactly parallel or at a specific angle or lock lines to specific angles. Furthermore you can enter coordinates directly so that you can make a precise definition for your new geometry.

Figure Advanced Edit 1:

../../../_images/advanced_digitizing.png

Panoul de Digitizare Avansată

Note

Instrumentele nu sunt activate dacă vizualizarea hărții este în coordonate geografice.

Crearea noillor straturi Vectoriale

QGIS allows you to create new shapefile layers, new SpatiaLite layers, new GPX layers and New Temporary Scratch Layers. Creation of a new GRASS layer is supported within the GRASS plugin. Please refer to section Crearea unui nou strat vectorial GRASS for more information on creating GRASS vector layers.

Crearea unui nou strat de tip fișier shape

To create a new shape layer for editing, choose New ‣ newVectorLayer New Shapefile Layer... from the Layer menu. The New Vector Layer dialog will be displayed as shown in Figure_edit_6. Choose the type of layer (point, line or polygon) and the CRS (coordinate reference system).

Rețineți că aplicația QGIS încă nu are suport pentru crearea de entități 2.5D (de exemplu, entitățile cu coordonatele X,Y,Z).

Figure Edit 6:

../../../_images/editNewVector.png

Dialogul de Creare a unui nou strat de tip Fișier Shape

To complete the creation of the new shapefile layer, add the desired attributes by clicking on the [Add to attributes list] button and specifying a name and type for the attribute. A first ‘id’ column is added as default but can be removed, if not wanted. Only Type: real selectString, Type: integer selectString, Type: string selectString and Type:date selectString attributes are supported. Additionally and according to the attribute type, you can also define the width and precision of the new attribute column. Once you are happy with the attributes, click [OK] and provide a name for the shapefile. QGIS will automatically add a .shp extension to the name you specify. Once the layer has been created, it will be added to the map, and you can edit it in the same way as described in section Digitizarea unui strat vectorial existent above.

Crearea unui nou strat SpatiaLite

To create a new SpatiaLite layer for editing, choose New ‣ newSpatiaLiteLayer New SpatiaLite Layer... from the Layer menu. The New SpatiaLite Layer dialog will be displayed as shown in Figure_edit_7.

Figure Edit 7:

../../../_images/editNewSpatialite.png

Dialogul de Creare a unui Nou strat de tip SpatiaLite

The first step is to select an existing SpatiaLite database or to create a new SpatiaLite database. This can be done with the browse button browseButton to the right of the database field. Then, add a name for the new layer, define the layer type, and specify the coordinate reference system with [Specify CRS]. If desired, you can select checkbox Create an autoincrementing primary key.

To define an attribute table for the new SpatiaLite layer, add the names of the attribute columns you want to create with the corresponding column type, and click on the [Add to attribute list] button. Once you are happy with the attributes, click [OK]. QGIS will automatically add the new layer to the legend, and you can edit it in the same way as described in section Digitizarea unui strat vectorial existent above.

Managementul continuu al straturilor SpatiaLite se poate face cu DB Manager. Vedeți Plugin-ul DB Manager.

Crearea unui nou strat GPX

To create a new GPX file, you need to load the GPS plugin first. Plugins ‣ showPluginManager Plugin Manager... opens the Plugin Manager Dialog. Activate the checkbox GPS Tools checkbox.

When this plugin is loaded, choose New ‣ createGPX Create new GPX Layer... from the Layer menu. In the Save new GPX file as dialog, you can choose where to save the new GPX layer.

Crearea unui Strat Nou Temporar, Stocat în Memorie

Straturile de memorie editabile, goale, pot fi definite utilizând Strat ‣ Creare Strat ‣ Nou Strat Temporar, Stocat în Memorie. Aici se pot crea chiar și Straturi de tip radioButtonOffMultipunct, radioButtonOffMultilinie și radioButtonOffMultipoligon sub Straturi de tip radioButtonOnPunct, radioButtonOffLinie și radioButtonOffPoligon. Straturile temporare, stocate în memorie nu vor fi salvate și vor fi eliminate la închiderea QGIS. Vedeți și Lipire într-un nou strat.