Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

QGIS Configuration

QGIS is highly configurable through the Settings menu. Choose between Project Properties, Options and Customization.

Note

QGIS follows desktop guidelines for the location of options and project properties item. Consequently related to the OS you are using, location of some of items described below could be in the Project or the Settings menu.

Proprietăţi Proiect

In the properties window for the project under nix Settings ‣ Project Properties (kde) or nix osx win Project ‣ Project Properties (Gnome, OS X or Windows), you can set project-specific options.

 • In the General menu, the general settings let you:

  • give a title to the project beside the project file path
  • choose the color to use for features when they are selected
  • choose the background color: the color to use for the map canvas
  • set whether the path to layers in the project should be saved as absolute (full) or as relative to the project file location. You may prefer relative path when both layers and project files can be moved or shared or if the project is accessed from computers on different platforms.
  • choose to avoid artifacts when project is rendered as map tiles. Note that checking this option can lead to performance degradation.

  Calculating areas and distances is a common need in GIS. However, these values are really tied to the underlying projection settings. The Measurements frame lets you control these parameters. You can indeed choose:

  • the ellipsoid to use: it can be an existing one, a custom one (you’ll need to set values of the semi-major and semi-minor axis) or None/Planimetric.
  • the units for distance measurements for length and perimeter and the units for area measurements. These settings, which default to the units set in QGIS options but then overrides it for the current project, are used in:
   • Bara de actualizare a câmpului din tabela de atribute

   • Operațiunile din calculatorul de câmpuri

   • Identify tool derived length, perimeter and area values
   • Unitatea implicită se afișează în dialogul de măsurare

  The Coordinate display allows you to choose and customize the format of units to use to display the mouse coordinate in the status bar and the derived coordinates shown via the identify tool.

  Finally, you can define a project scale list, which overrides the global predefined scales.

Figure General Menu:

../../../_images/project_general.png

Fila Generalităților din fereastra cu Proprietățile Proiectului

 • The CRS menu enables you to choose the Coordinate Reference System for this project, and to enable on-the-fly re-projection of raster and vector layers when displaying layers from a different CRS.
 • With the Identify layers menu, you set (or disable) which layers will respond to the identify tool. By default, layers are set queryable.
 • The Default Styles menu lets you control how new layers will be drawn when they do not have an existing .qml style defined. You can also set the default transparency level for new layers and whether symbols should have random colors assigned to them. There is also an additional section where you can define specific colors for the running project. You can find the added colors in the drop down menu of the color dialog window present in each renderer.
 • The tab OWS Server allows you to define information about the QGIS Server WMS and WFS capabilities, extent and CRS restrictions.
 • The Macros menu is used to edit Python macros for projects. Currently, only three macros are available: openProject(), saveProject() and closeProject().

Figure Macro Menu:

../../../_images/macro.png

Setările macro din QGIS

 • Meniul Relațiilor este folosit pentru a defini relațiile 1:n. Relațiile sunt definite în fereastra proprietăților proiectului. O dată ce există relații pentru un strat, un nou element de interfață cu utilizatorul, de tip formular (de exemplu, atunci când se identifică o entitate și se deschide formularul acesteia) va lista entitățile aferente. Acest lucru oferă o modalitate puternică de a exprima, de exemplu, istoria inspecțiilor de-a lungul unei conducte sau a unui segment de drum. Puteți afla mai multe despre suportul pentru relațiile 1:n în Secțiunea Crearea relațiilor one to many.

Opţiuni

options Some basic options for QGIS can be selected using the Options dialog. Select the menu option Settings ‣ options Options. The tabs where you can customize your options are described below.

Meniu General

Aplicație

 • Select the Style (QGIS restart required) selectString and choose between ‘Oxygen’,’Windows’,’Motif’,’CDE’, ‘Plastique’ and ‘Cleanlooks’ (nix).
 • Definește Tema pictogramei selectString. În prezent, este posibilă doar valoarea ‘default’.

 • Definește Dimensiunea pictogramei selectString.

 • Define the Font. Choose between radioButtonOn Qt default and a user-defined font.
 • Schimbă Durata mesajelor temporizate sau a dialogurilor selectString.

 • checkbox Ascundere fereastră de întâmpinare

 • checkbox Afișează sfaturi la pornire

 • checkbox Titluri îngroșate pentru casetele grupurilor

 • checkbox Stilizare QGIS pentru casetele grupurilor

 • checkbox Se folosește fereastra nativă de alegere a culorii

 • checkbox Se folosește fereastra interactivă de alegere a culorii

 • checkbox Custom side bar style
 • checkbox Suport experimental de rotație a canevasului (este necesar restartul)

Fișierele proiectului

 • Open project on launch selectString (choose between ‘New’, ‘Most recent’ and ‘Specific’). When choosing ‘Specific’ use the browseButton to define a project.
 • checkbox Create new project from default project. You have the possibility to press on Set current project as default or on Reset default. You can browse through your files and define a directory where you find your user-defined project templates. This will be added to Project ‣ New From Template. If you first activate checkbox Create new project from default project and then save a project in the project templates folder.
 • checkbox :guilabel:`Se solicită salvarea modifcărilor din proiect și din sursa de date, atunci când este necesar

 • checkbox Se solicită confirmarea atunci când un strat va fi eliminat

 • checkbox Avertizare la deschiderea unui fișier de proiect salvat cu o versiune de QGIS mai veche

 • Enable macros selectString. This option was created to handle macros that are written to perform an action on project events. You can choose between ‘Never’, ‘Ask’, ‘For this session only’ and ‘Always (not recommended)’.

Meniul Sistemului

Mediu

Variabilele de mediu ale sistemului pot fi acum vizualizate, iar multe dintre ele pot fi configurate în grupul Environment (v. figure_environment_variables). Acest lucru este util pentru platforme, cum ar fi Mac, unde interfața unei aplicații nu moștenește în mod obligatoriu variabilele de mediu ale utilizatorului. De asemenea, este util și la stabilirea/vizualizarea variabilelor de mediu pentru seturile de instrumente externe, controlate de instrumentele Processing (ex.: SAGA, GRASS), și pentru a depana ieșirile provenite din anumite secțiuni ale codului sursă.

 • checkbox Use custom variables (restart required - include separators). You can [Add] and [Remove] variables. Already-defined environment variables are displayed in Current environment variables, and it’s possible to filter them by activating checkbox Show only QGIS-specific variables.

Figure System Environment:

../../../_images/sys-env-options.png

Variabilele de mediu ale sistemului din QGIS

Căile plugin-urilor

[Adăugați] sau [Eliminați] :Căil(e) către bibliotecile suplimentare cu plugin-uri C++`

Meniul Surselor de Date

Atributele şi tabela entității

 • checkbox Deschidere tabelă de atribute într-o fereastră detașabilă (este necesară restartarea QGIS)

 • checkbox Copy geometry in WKT representation from attribute table. When using copySelected Copy selected rows to clipboard from the Attribute table dialog, this has the result that the coordinates of points or vertices are also copied to the clipboard.
 • Attribute table behavior selectString. There are three possibilities: ‘Show all features’, ‘Show selected features’ and ‘Show features visible on map’.
 • Attribute table row cache selectNumber. This row cache makes it possible to save the last loaded N attribute rows so that working with the attribute table will be quicker. The cache will be deleted when closing the attribute table.
 • Representation for NULL values. Here, you can define a value for data fields containing a NULL value.

Gestiunea surselor de date

 • Scanează elementele valide din navigator selectString. Se poate alege ‘Verificare extensie’ sau ‘Verificare conținut fișier’.

 • Scanează conținutul fișierelor compresate (.zip) din fereastra navigatorului selectString. Sunt posibile ‘Nu’, ‘Scanare de bază’ și ‘Scanare completă’.

 • Prompt for raster sublayers when opening. Some rasters support sublayers — they are called subdatasets in GDAL. An example is netCDF files — if there are many netCDF variables, GDAL sees every variable as a subdataset. The option allows you to control how to deal with sublayers when a file with sublayers is opened. You have the following choices:
  • ‘Always’: Always ask (if there are existing sublayers)
  • ‘If needed’: Ask if layer has no bands, but has sublayers
  • ‘Never’: Never prompt, will not load anything
  • ‘Load all’: Never prompt, but load all sublayers
 • checkbox Ignore shapefile encoding declaration. If a shapefile has encoding information, this will be ignored by QGIS.
 • checkbox Adăugare straturi PostGIS printr-un dublu clic și selectarea modului extins

 • checkbox Adăugare straturi Oracle printr-un dublu clic și selectarea modului extins

 • checkbox Execută expresiile pe server, dacă este posibil

 • checkbox create transaction groups automatically whenever possible (Experimental). When this mode is turned on, all (postgres) layers from the same database are synchronised in their edit state, i.e. when one layer is put into edit state, all are, when one layer is committed or one layer is rolled back, so are the others. Also, instead of buffering edit changes locally, they are directly sent to a transaction in the database which gets committed when the user clicks save layer.

Calea Ascunsă față de Navigator

Acest control grafic listează toate folderul pe care ați decis să-l ascundeți de panoul Navigatorului. Eliminarea unui dosar din listă îl va face disponibil în panoul Navigatorului.

Meniul de Randare

Comportamentul randării

 • checkbox În mod implicit, noile straturi adăugate hărții ar trebui să fie afișate

 • checkbox Se folosește memoria tampon, acolo unde este posibil, pentru a se accelera redesenarea

 • checkbox Straturile se randează în paralel, utilizând mai multe nuclee CPU

 • checkbox Max nuclee de utilizat

 • Intervalul de reactualizare a hărții (implicit 250 ms)

 • checkbox Activează simplificarea implicită a entităților, pentru straturile nou adăugate

 • Pragul de Simplificare

 • checkbox Simplificarea are loc la furnizor, dacă este posibil

 • Scara maximă la care stratul ar trebui să fie simplificat

Calitatea randării

 • checkbox Liniile vor apărea mai puțin zimțate, cu prețul unei pierderi de performanță la desenare

Rastere

 • With RGB band selection, you can define the number for the Red, Green and Blue band.

Îmbunătăţirea contrastului

 • Single band gray selectString. A single band gray can have ‘No stretch’, ‘Stretch to MinMax’, ‘Stretch and Clip to MinMax’ and also ‘Clip to MinMax’.
 • Multi band color (byte/band) selectString. Options are ‘No stretch’, ‘Stretch to MinMax’, ‘Stretch and Clip to MinMax’ and ‘Clip to MinMax’.
 • Multi band color (>byte/band) selectString. Options are ‘No stretch’, ‘Stretch to MinMax’, ‘Stretch and Clip to MinMax’ and ‘Clip to MinMax’.
 • Limits (minimum/maximum) selectString. Options are ‘Cumulative pixel count cut’, ‘Minimum/Maximum’, ‘Mean +/- standard deviation’.
 • Limitele reducerii numărului cumulat de pixeli

 • Multiplicator pentru Abaterea Standard

Depanare

 • checkbox Actualizează canevasul hărții

Meniul Culorilor

This menu allows you to add some custom color that you can find in each color dialog window of the renderers. You will see a set of predefined colors in the tab: you can delete or edit all of them. Moreover you can add the color you want and perform some copy and paste operations. Finally you can export the color set as a gpl file or import them.

Meniul Canevasului și Legendei

Aspectul implicit al hărții (suprascris de proprietățile proiectului)

 • Definirea Selecției culorii și a Culorii Fundalului.

Legenda stratului

 • Double click action in legend selectString. You can either ‘Open layer properties’ or ‘Open attribute table’ with the double click.
 • Sunt posibile următoarele Stiluri pentru elementul de tip legendă:

  • checkbox Capitalizarea Numelor Straturilor

  • checkbox Nume de straturi îngroșate

  • checkbox Nume de grupuri îngroșate

  • checkbox Afișează numele atributului de clasificare

  • checkbox Creează pictogramele rasterului (poate dura mult)

Meniul Instrumentelor pentru Hartă

Acest meniu oferă unele opțiuni referitoare la comportamentul Instrumentului de identificare.

 • Search radius for identifying and displaying map tips is a tolerance factor expressed as a percentage of the map width. This means the identify tool will depict results as long as you click within this tolerance.
 • Evidențierea culorii permite alegerea culorii pe care ar trebui să o aibă o entitate atunci când este evidențiată.

 • Buffer determines a buffer distance to be rendered from the outline of the identify highlight.
 • Minimum width determines how thick should the outline of a highlighted object be.

Instrumentul de măsură

 • Definește Culoarea benzii elastice a instrumentelor de măsurare

 • Definire Număr de zecimale

 • checkbox Keep base unit to not automatically convert large numbers (e.g., meters to kilometers)
 • Preferred distance units radioButtonOn (‘Meters’, ‘Feet’, ‘Nautical Miles’, ‘Degrees’ or ‘Map Units’ )
 • Preferred area units radioButtonOn (‘Square meters’, ‘Square feet’, ‘Square yards’, ‘Hectares’, ‘Map Units’ ...)
 • Preferred angle units radioButtonOn (‘Degrees’, ‘Radians’, ‘Gon/gradians’, ‘Minutes of arc’ ...)

Deplasare și transfocare

 • Define Mouse wheel action selectString (‘Zoom’, ‘Zoom and recenter’, ‘Zoom to mouse cursor’, ‘Nothing’)
 • Definire Factor de mărire pentru rotița mouse-ului

Scări predefinite

Here, you find a list of predefined scales. With the signPlus and signMinus buttons you can add or remove your personal scales. You can also import or export scales from/to a .XML file. Note that you still have the possibility to remove your changes and reset to the predefined list.

Meniul Compozitorului

Valori implicite pentru compoziție

You can define the Default font here.

Aspectul grilei

 • Definiți Stilul grilei selectString (‘Solid’, ‘Puncte’, ‘Cruciulițe’)

 • Definiți Culoarea grilei

Grilă și de ghidaje implicite

 • Definiți Spațierea grilei selectNumber.

 • Definiți Decalajul grilei selectNumber pentru x și y

 • Definiți Toleranța acroșării selectNumber.

Meniul de Digitizare

Creare entitate

 • checkbox Suprimă ferestrele pop-up cu atribute, după fiecare caracteristică creată

 • checkbox Se reutilizează ultimele valori introduse ale atributelor

 • Validate geometries. Editing complex lines and polygons with many nodes can result in very slow rendering. This is because the default validation procedures in QGIS can take a lot of time. To speed up rendering, it is possible to select GEOS geometry validation (starting from GEOS 3.3) or to switch it off. GEOS geometry validation is much faster, but the disadvantage is that only the first geometry problem will be reported.

Bandă elastică

 • Definește Lățimea liniei și Culoarea liniei pentru Banda Elastică

Acroșare

 • checkbox Deschidere opțiuni de acroșare într-o fereastră detașabilă (este necesară restartarea QGIS)

 • Define Default snap mode selectString (‘To vertex’, ‘To segment’, ‘To vertex and segment’, ‘Off’)
 • Definește Toleranța de acroșare implicită, în unități de hartă sau în pixeli

 • Definește Raza de căutare pentru editarea vertecșilor, în unități de hartă sau în pixeli

Simbolurile vertexului

 • checkbox Arată simbolurile numai pentru entitățile selectate

 • Define vertex Marker style selectString (‘Cross’ (default), ‘Semi transparent circle’ or ‘None’)
 • Definește Dimensiunea simbolului pentru vertex

Instrument pentru curba de decalare

The next 3 options refer to the offsetCurve Offset Curve tool in Digitizare avansată. Through the various settings, it is possible to influence the shape of the line offset. These options are possible starting from GEOS 3.3.

 • Îmbinare stiluri

 • Segmentele cvadrantului

 • Miter limit

Meniul GDAL

GDAL is a data exchange library for raster files. In this tab, you can Edit create options and Edit Pyramids Options of the raster formats. Define which GDAL driver is to be used for a raster format, as in some cases more than one GDAL driver is available.

Meniul CRS-ului

CRS-ul implicit pentru noile proiecte

 • radioButtonOff Nu permite activarea ‘din zbor’ a reproiectării

 • radioButtonOn Activează reproiectarea automată ‘din zbor’, atunci când straturile au CRS-uri diferite.

 • radioButtonOff În mod implicit, activează reproiectarea ‘din zbor’

 • Select a CRS and Noile proiecte vor începe întotdeauna cu acest CRS

CRS-ul pentru noile straturi

This area allows you to define the action to take when a new layer is created, or when a layer without a CRS is loaded.

 • radioButtonOn Se cere CRS-ul

 • radioButtonOff Utilizează CRS-ul proiectului

 • radioButtonOff Utilizează CRS-ul implicit

Transformări de datum implicite

 • checkbox Cerere de transformare a datum-ului, atunci când nu este definit unul implicit

 • If you have worked with the ‘on-the-fly’ CRS transformation you can see the result of the transformation in the window below. You can find information about ‘Source CRS’ and ‘Destination CRS’ as well as ‘Source datum transform’ and ‘Destination datum transform’.

Meniul Limbii

 • checkbox Suprascrie limba sistemului și Limba care se va folosi în locul acesteia

 • Informaţii despre limba sistemului activ

Autentificare

In the Authentication tab you can set authentication configurations and manage PKI certificates. See Sistem de Autentificare for more details.

Meniul Reţelei

Generalități

 • Definiți Adresa de căutare WMS ca fiind, în mod implicit, http://geopole.org/wms/search?search=\%1\&type=rss

 • Definire Timpul de așteptare pentru cererile de rețea (ms) - implicit este 60000

 • Definire Perioada de expirare prestabilită pentru plăcuțele WMS-C/WMTS (ore) - implicit este 24

 • Define Maximum de încercări, în cazul erorilor de obținere a plăcuței

 • Definire User-Agent

Figure Network Tab:

../../../_images/proxy-settings.png

Setările proxy din QGIS

Setările memoriei tampon

Definirea Directorului și a unei Dimensiuni pentru memoria tampon.

 • checkbox Se folosește proxy pentru accesul web și se definesc ‘Gazda’, ‘Portul’, ‘Utilizatorul’, and ‘Parola’.

 • Set the Proxy type selectString according to your needs.
  • Default Proxy: Proxy is determined based on the application proxy set using
  • Socks5Proxy: Generic proxy for any kind of connection. Supports TCP, UDP, binding to a port (incoming connections) and authentication.
  • HttpProxy: Implemented using the “CONNECT” command, supports only outgoing TCP connections; supports authentication.
  • HttpCachingProxy: Implemented using normal HTTP commands, it is useful only in the context of HTTP requests.
  • FtpCachingProxy: Implemented using an FTP proxy, it is useful only in the context of FTP requests.

Excluding some URLs can be added to the text box below the proxy settings (see Figure_Network_Tab).

If you need more detailed information about the different proxy settings, please refer to the manual of the underlying QT library documentation at http://doc.trolltech.com/4.5/qnetworkproxy.html#ProxyType-enum.

Tip

Folosirea Proxi-urilor

Using proxies can sometimes be tricky. It is useful to proceed by ‘trial and error’ with the above proxy types, to check to see if they succeed in your case.

Puteți modifica opțiunile în funcție de necesități. Pentru a se activa, unele dintre schimbări pot necesita o repornire a QGIS.

 • nix Setările sunt salvate într-un fișier text: $HOME/.config/QGIS/QGIS2.conf

 • osx Puteți găsi setările în: $HOME/Library/Preferences/org.qgis.qgis.plist

 • win Setările sunt stocate în registru sub: HKEY\CURRENT_USER\Software\QGIS\qgis

Personalizare

The customization dialog lets you (de)activate almost every element in the QGIS user interface. This can be very useful if you want to provide your end-users with a ‘light’ version of QGIS, containing only the icons, menus or panels they need.

Note

Pentru aplicarea modificărilor, trebuie să reporniți QGIS.

Figure Customization 1:

../../../_images/customization.png

Dialogul de Personalizare

Ticking the checkbox Enable customization checkbox is the first step on the way to QGIS customization. This enables the toolbar and the widget panel from which you can uncheck and thus disable some GUI items.

Elementul configurabil poate fi:

With select Switch to catching widgets in main application, you can click on an item in QGIS interface that you want to be hidden and QGIS automatically unchecks the corresponding entry in the Customization dialog.

Once you setup your configuration, click [Apply] or [Ok] to validate your changes. This configuration becomes the one used by default by QGIS at the next startup.

The modifications can also be saved in a .ini file using fileSave Save To File button. This is a handy way to share a common QGIS interface among multiple users. Just click on fileOpen Load from File from the destination computer in order to import the .ini file. You can also run command line tools and save various setups for different use cases as well.

Tip

Restaurează cu ușurință setările QGIS predefinite

The initial QGIS GUI configuration can be restored by one of the methods below:

 • unchecking checkbox Enable customization option in the Customization dialog or click the selectAllTree Check All button
 • pressing the [Reset] button in the QSettings frame under Settings ‣ Options menu, System tab
 • launching QGIS at a command prompt with the following command line qgis --nocustomization
 • setting to false the value of UI ‣ Customization ‣ Enabled variable under Settings ‣ Options menu, Advanced tab.

In most cases, you need to restart QGIS in order to have the change applied.