Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

Analiza Raster

Calculatorul Raster

Calculatorul Raster din meniul Raster vă permite efectuarea calculelor pe baza valorilor raster ale pixelilor existenți (a se vedea figure_raster_10). Rezultatele sunt scrise într-un nou strat raster, într-un format acceptat de GDAL.

Figure Raster 10:

../../../_images/raster_calculator1.png

Calculatorul Raster

The Raster bands list contains all loaded raster layers that can be used. To add a raster to the raster calculator expression field, double click its name in the Fields list. You can then use the operators to construct calculation expressions, or you can just type them into the box.

În secțiunea Stratului rezultat trebuie să definiți un strat de ieșire. Puteți defini extinderea suprafeței calculate pe baza unui strat de intrare raster, sau în funcție de coordonatele X,Y și de coloane și rânduri, pentru a seta rezoluția stratului de ieșire. În cazul în care stratul de intrare are o altă rezoluție, valorile vor fi reeșantionate cu algoritmul celui mai apropiat vecin.

Secțiunea Operatorilor conține toți operatorii utilizabili. Pentru a adăuga un operator în caseta de expresii a calculatorului raster, faceți clic pe butonul corespunzător. Sunt disponibile operațiile matematice (+, -, *, ... ) și trigonometrice (sin, cos, tan, ... ). Cu timpul, vor fi disponibili mai mulți operatori!

Cu ajutorul casetei de checkbox Adăugare a rezultatelor la proiect, stratul rezultatelor va fi automat încărcat legendă, pentru a putea fi vizualizat.

Exemple

Conversia valorilor de elevație de la metri la picioare

Pentru crearea unui raster de elevație în feet dintr-un raster în metri, trebuie să utilizați factorul de conversie de la metri la picioare: 3.28. Expresia este:

Folosirea unei măști

Dacă doriți să mascați unele părți dintr-un raster - să zicem, de exemplu, pentru că vă interesează doar altitudinile de peste 0 metri - puteți utiliza următoarea expresie pentru a crea o mască și pentru a aplica rezultatul unui raster, într-un singur pas.

Cu alte cuvinte, pentru fiecare celulă mai mare sau egală cu 0, valoarea sa va fi setată la 1. Altfel, va fi setată la 0. Aceasta creează masca “din zbor”.

În cazul în care doriți să clasificați un raster - să zicem, de exemplu, în două clase de altitudine, puteți utiliza următoarea expresie pentru a crea un raster cu două valori, 1 și 2, într-un singur pas.

("[email protected]" < 50) * 1 + ("[email protected]" >= 50) * 2

Cu alte cuvinte, pentru fiecare celulă mai mică de 50, valoarea sa va fi setată la 1. Pentru fiecare celulă mai mare sau egală cu 50 valoarea sa va fi setată la 2.

Alinierea Rasterelor

Acest instrument poate prelua mai multe rastere, pentru a le alinia perfect, ceea ce presupune:

 • reproiectarea aceluiași CRS,

 • reeșantionarea la aceeași dimensiune de celulă și offset de grilă,

 • decuparea regiunii de interes,

 • redimensionarea valorilor, atunci când este necesar.

All rasters will be saved in another files.

First, open the tools from Raster ‣ Align Raster... and click on the signPlus Add new raster button to choose one existing raster in QGIS. Select an output file to save the raster after the alignment, the resampling method and if the tools need to Rescale values according to the cell size. You can symbologyEdit Edit file settings and signMinus Remove an existing file from the list.

Then in the main Align raster window, you can choose one or more options:

 • Select the Reference Layer,
 • Transform into a new CRS,
 • Setup a different Cell size,
 • Setup a different Grid Offset,
 • Clip to Extent,
 • Output Size,
 • Add aligned raster to the map canvas.