Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

QGIS algoritme provider

QGIS algoritme provider implementeert verschillende bewerkingen voor analyses en geo-verwerking door middel van meestal alleen de API van QGIS. Dus nagenoeg alle algoritmen van deze provider zullen “out of the box” werken, zonder enige aanvullende configuratie.

Deze provider bevat de functionaliteit voor fTools, enkele algoritmen van de plug-in mmQGIS en voegt ook zijn eigen algoritmen toe.