Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

Database

Importeren in PostGIS

Omschrijving

Importeert een vectorlaag die momenteel is geladen in QGIS naar een database van PostGIS. Hiervóór dient een verbinding te worden gemaakt tussen QGIS en de database van PostGIS (bijvoorbeeld met de DB Manager).

Parameters

Laag om te importeren [vector: elke]

Bestaande vectorlaag in QGIS.

Database (naam verbinding) [selectie]

Naam van de verbinding van de database (niet de naam van de database).

Opties:

  • 0 — lokaal

Standaard: 0

Naam schema [string]

Een bestaand schema van de geselecteerde database kan worden gekozen. Standaard is dit het schema ‘public’.

Standaard: public

Tabel om naar te importeren (laat leeg om laagnaam te gebruiken) [string]

Definieert een naam voor een tabel voor het geïmporteerde vectorbestand. Standaard wordt de naam van het vectorbestand gekozen.

Standaard: (niet ingesteld)

Veld Primaire sleutel [tabelveld: elk]

Optioneel.

Stelt het veld voor de Primaire sleutel in vanuit een bestaand veld in de vectorlaag.

Geometriekolom [string]

Definieert de naam van de geometriekolom in de nieuwe tabel van PostGIS. Informatie over de geometrie voor de objecten is in deze kolom opgeslagen.

Standaard: geom

Overschrijven [boolean]

Overschrijft bestaande tabellen die dezelfde naam hebben.

Standaard: True

Ruimtelijke index maken? [boolean]

Specificeert of een ruimtelijke index moet worden gemaakt of niet. Standaard wordt een ruimtelijke index aangemaakt.

Standaard: True

Veldnamen naar kleine letters converteren [boolean]

Indien geactiveerd voorkomt dit dat de veldnamen van de vectorlaag voor de invoer worden geconverteerd naar kleine letters. Standaard zullen veldnamen kleine letters hebben na het importeren.

Standaard: True

Beperkingen voor lengte op velden voor tekens verwijderen [boolean]

Specificeert of de beperkingen van lengten voor velden met tekens moeten worden verwijderd of niet. Standaard worden de beperkingen voor lengten toegepast.

Standaard: False

Uitvoer

Gebruik van console

processing.runalg('qgis:importintopostgis', input, database, schema, tablename, primary_key, geometry_column, overwrite, createindex, lowercase_names, drop_string_length)

Zie ook

PostGIS SQL uitvoeren

Omschrijving

Staat toe dat een SQL-query voor een database wordt uitgevoerd op een database van PostGIS die is verbonden met QGIS.

Parameters

Database [string]

Naam van de database, niet de naam van de verbinding. Standaard hoeft u de naam niet in te vullen, de verbinding met de huidige database zal worden gekozen.

Standaard: (niet ingesteld)

SQL-query [string]

Definieert de SQL-query, bijvoorbeeld ‘create schema test;’.

Standaard: (niet ingesteld)

Uitvoer

Gebruik van console

processing.runalg('qgis:postgisexecutesql', database, sql)

Zie ook